46 ارزیابی مرحله های متفاوت اجرای قانون ثبت و مراجع صالح برای رسیدگی حقوق

دانلود ارزیابی مرحله های متفاوت اجرای قانون ثبت و مراجع صالح برای رسیدگی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 50 بایت صفحه 46 فرمت doc 15000 ارزیابی مرحله های متفاوت اجرای قانون ثبت و مراجع صالح برای رسیدگی این مقاله با استفاده از تجربیات كارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری و همچنین با اتكا بر آرای مهم دیوان كشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریك و مبهم مقررات مزبور را روشن كرده است ارزیابی مرحله های متفاوت اجرای قانون ثبت و مراجع صالح برای رسیدگی     مقدمه :  بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالكیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 129 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب كرد پس از اندك زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 132 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت.    این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 136 و 137 و 138 اصلاح و تكمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینكه در 26 اسفند ماه 131 قانون ثبت اسناد و املاك در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر كه تاكنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاك كشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تكمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، كاستن از اختلافات ملكی وافزودن بر اعتبار اسناد مالكیت است. با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها كه موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان كالایی گران قیمتو كمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسكونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد.        کلمات کلیدی: ثبت دولت و شهرداری حقوق و قوانین ثبت         فهرست مطالب مقدمه : 2 هدف از تصویب قانون. 5 2 – تعیین وضع ثبتی املاك زیر: 5 مبحث اول 8 مراحل مقدماتی 8 اول-انتشار آگهی 8 دوم – تسلیم تقاضا 8 سوم-ثبت تقاضا 1 چهارم –ثبت در دفتر اوقات 11 پنجم-ثبت توافق 11 مبحث دوم :مراجع صالح جهت رسیدگی 12 اول –رئیس ثبت 12 دوم-هیأت حل اختلاف 12 2 – نداشتن معترض 13 3.ارائه سند عادی مالكیت 14 4 – عدم تعلق عرصه به اوقاف یا دولت یا شهرداری 14 5.یكی بودن مالك عرصه و اعیان 14 6 – امكان اتخاذ تصمیم: 14 7.وجود سابقه ثبت 15 دوم-هیأت حل اختلاف 18 الف-تركیب هیأت 19 ب-محل تشكیل هیأت 19 ج-نحوه تشكیل جلسات هیأت 19 د-صلاحیت هیأت 19 چهارم-تعلق عرصه به دولت و شهرداری 26 پنج- در مورد مناطقی نظیر مازندران 28 منابع: 44       15 حقوق و قوانین ثبت دانلود مقاله حقوق مراحل اجرای قانون ثبت مراجع صالح برای رسیدگی قانون ثبت ارزیابی مرحله های متفاوت اجرای قانون ثبت و مراجع صالح برای رسیدگی
 • 31 پاورپوینت بررسی اختلال نوشتن در کودکان و درمان آن روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت بررسی اختلال نوشتن در کودکان و درمان آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 1/03 مگابایت صفحه 31 فرمت pptx 21000…

 • 55 پاورپوینت انواع روشهای جوشكاری فنی و مهندسی
 • دانلود پاورپوینت انواع روشهای جوشكاری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فنی و مهندسی حجم 4/43 مگابایت صفحه 55 فرمت pptx 25000 پاورپوینت انواع روشهای جوشكاری دانلود پاورپوینت…

 • 15 پاورپوینت مهندسی مجدد فرایندها مدیریت
 • دانلود پاورپوینت مهندسی مجدد فرایندها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 416/3 کیلوبایت صفحه 15 فرمت pptx 15000 پاورپوینت مهندسی مجدد فرایندها دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • 111 بررسی فقهی و حقوقی شرایط ازدواج با اتباع بیگانه حقوق
 • دانلود بررسی فقهی و حقوقی شرایط ازدواج با اتباع بیگانه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 99/35 کیلوبایت صفحه 111 فرمت docx 47000 بررسی فقهی و…

 • 346 دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت تحول از زمردیان و برومند مدیریت
 • دانلود دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت تحول از زمردیان و برومند دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 103/37 کیلوبایت صفحه 346 فرمت pptx 24000 دانلود پاورپوینت کتاب…

 • 33 بررسی ادراک مشتریان از واحد پولی و تاثیر آن بر حساسیت قیمتی مشتریان مدیریت
 • دانلود بررسی ادراک مشتریان از واحد پولی و تاثیر آن بر حساسیت قیمتی مشتریان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 118 بایت صفحه 33 فرمت doc…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *