44 پاورپوینت وارائه کامل رشته حسابداری با عنوان ارزیابی متوازن ( Balanced Score Card ) و پیاده سازی BSC درگروه گلرنگ حسابداری

دانلود پاورپوینت وارائه کامل رشته حسابداری با عنوان ارزیابی متوازن ( Balanced Score Card ) و پیاده سازی BSC درگروه گلرنگ

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 5 کیلوبایت صفحه 44 فرمت ppt 17500 پاورپوینت وارائه کامل رشته حسابداری با عنوان ارزیابی متوازن ( Balanced Score Card ) و پیاده سازی BSC درگروه گلرنگ دانلود پاورپوینت ارزیابی متوازن و پیاده سازی BSC درگروه گلرنگ دانلود پاورپوینت و ارائه کامل ارزیابی متوازن ( Balanced Score Card ) و پیاده سازی BSC درگروه گلرنگ     مقدمه به‌منظور این‌ که کارت امتیازی متوازن را بهتر بشناسیم لازم است در ابتدا بدانیم که فلسفه‌ی این كارت از کجا آمده است و علت وجودیش چیست؟ در دهه‌ی 199میلادی، مدل کارت امتیازی متوازن ابتدا به‌عنوان یک روش نوین ارزیابی‌عملکرد و سپس به عنوان ابزاری جهت کمک به تحقق استراتژی، توسط رابرت کاپلان استاد صاحب نام دانشگاه هاروارد و دیوید نورتن مشاور برجسته مدیریت در امریکا  مطرح شد و از سوی صاحب‌نظران مدیریت و مدیران سازمان‌ها به شدت مورد استقبال قرارگرفت. آن‌ها در اغلب سازمان‌ها، با یک مشکل عمده بر خورد نمودند:   مدیران این سازمان‌ها، فعالیت‌های‌مدیریتی خود را تنها بر اساس معیارهای مالی و اقتصادی بنانهاده‌‌بودند. ممکن‌است یک‌ سازمان درگذشته به‌نتایج اقتصادی بسیار مطلوبی دست‌یافته‌باشد و در نتیجه‌ی آن، برنامه‌ریزی سال‌های آتی خود را بر پایه‌ی همان نتایج سال‌های قبل خود استوار نموده باشد، این امر بدین معناست‌که تمام ارزیابی‌های سازمان نیز بر پایه‌ی همان ارزیابی دوره‌های زمانی گذشته استوار گردیده‌است! به عبارت دیگر:” ارزیابی انجام‌ شده نسبت به جایگاه گذشته‌ی سازمان صورت گرفته است” (ارزیابی گذشته‌نگر).  اما این نوع ارزیابی، قادر به پاسخ‌گویی به‌این سوال نیست : سازمان به کجا خواهد رفت؟   این نوع ارزیابی، به‌مثابه آن‌است‌که شخصی به‌طورمداوم به آینه‌ی وسط اتومبیل بنگرد و فقط به جاده‌ی پشت‌سر توجه نماید، در حالی كه ماشین به سمت جلو درحال حركت‌است.سرعت‌بالا در تجارت‌جاری‌بین‌الملل باعث‌گردیده‌ تا نیاز سازمان‌ها به ارزیابی های جامع و فراگیر،  برجسته‌تر از گذشته گردد.  به منظور مهیا‌نمودن سیستم‌مدیریتی‌سازمان در جهت همگام‌شدن با سرعت‌کنونی‌تجارت، و دردسترس قرار دادن اطلاعات مورد نیاز مدیریت، به‌منظور تصمیم گیری های صحیح‌تر، کارت امتیازی متوازن ایجاد گردید.    بهتر است بدانید كه ارزیابی نمودن، تنها یک جنبه از کارت امتیازی متوازن است. کارت امتیازی متوازن یک سیستم است و نه یک سیستم ارزیابی صِرف. کارت امتیازی متوازن، ابزاری است در جهت تنظیم و دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان. به اختصار میتوان گفت‌که کارت امتیازی متوازن یک سیستم مدیریتی است‌که سازمان را در جهت تنظیم مسیر و دست‌یابی به اهداف کلیدی استراتژیک خود حمایت مینماید. خلق‌كنندگان کارت امتیازی متوازن چهار منظر یا وجه اساسی را مطرح نمودند.        کلمات کلیدی: BSC ارزیابی متوازن Balanced Score Card پیاده سازی BSC درگروه گلرنگ مدیریت عملکرد (Performance Management) مدل ارزیابی متوازن/کارت امتیازی متوازن مدل ارزیابی EFQM        فهرست مطالب تعاریفی از مدیریت استراتژیک مایكل پورتر:  استراتژی انجام كارهایی متفاوت ازگذشته و یا انجام همان كارها به شیوه ای متفاوت  فرد دیوید:  مدیریت استراتژیك، هنر وعلم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات همه جانبه به منظور توانمندسازی سازمان در دستیابی به اهداف اساسی موردنظر است.   ارزیابی عملكرد در روشهای ارزیابی عملكرد سنتی توجه بیشتر به شاخصهای ارزیابی مالی و اتفاقات گذشته است. معایب ارزیابی با معیارهای متمرکز بر مالی مدیریت عملکرد (Performance Management) مدل بلوغ یافته ارزیابی عملکرد کارکنان پیشینه موضوع تدوین استراتژی در سطوح بالای سازمان وعدم مشارکت اعضاء در فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک  می باشد نتایج بررسی تحقق استراتژی در سازمانها خلاصه یافته های تحقیق کاپلان و نورتون در تحقیقات کاپلان و نورتون دلایل عدم  اجرای اثربخش استراتژی های تدوین شده به شرح زیربیان شده است. 1-عدم مشارکت کارکنان در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک شرکت  2-موانع مدیریتی  3- موانع عملیاتی  4- موانع کارکنان    پیشینه موضوع تعاریفی از BSC ارزیابی متوازن روشی است كه در آن استراتژی سازمان به یك سری شاخصهای عملكرد قابل اندازه گیری ترجمه شده(پیوند خورده) و ازطریق اجرای آن، سیستمی برای سنجش تحقق استراتژی و مدیریت استراتژیك ایجاد می شود.  مدل ارزیابی متوازن/کارت امتیازی متوازن:  تکنیکی جهت تبدیل استراتژی به عمل می باشد  از ابزارهای مهم مدیریت استراتژیک (جهت کنترل مدیریت)  تکنیکی جهت عملیاتی ساختن آرمان، ماموریت، استراتژی‌های سازمان‌  ارتباط معنی داری بین داراییهای نامشهود (برند، شهرت، لوگو و…) با اهداف و استراتژیها برقرار می نماید. منظرهای ارزیابی متوازن جهت دستیابی به استراتژی های سازمانی (کسب نتایج کسب و کاری): اهداف استراتژیك سازمان به خوبی دیده شود (به دنبال چه هدف یا اهداف استراتژیك هستیم) Objectives…………  بررسی شود شاخص های مناسب برای ارزیابی تحقق این اهداف كدامند. Measure……….  تعیین میزان كمیت موردنظر برای هریك از شاخص ها در دوره های ارزیابی Target   برای دستیابی به اهداف استراتژیك در سازمان، پیوسته باید پرسشهای اساسی زیر را مطرح کرد: ذینفعان سازمان چه كسانی هستند؟  مشتریان سازمان چه كسانی هستند؟  – ارزیابی استراتژیك از كدام منظرها باید انجام شود؟  اهداف استراتژیك در هر منظر چیست؟  برای هر هدف استراتژیك چه شاخصهایی انتخاب می شود؟  هدف كمّی برای هر معیار ارزیابی چیست؟ بـــــرای تحقق این اهداف كمّی، چه برنامه هایی دارید و چه كسی مسئول اجرای آنهاست؟ مزایای روش ارزیابی متوازن نمونه هایی از کارتهای متوازن مدل ارزیابی EFQM  منابع ارائه یک تجربه پیاده سازی BSC  درگروه گلرنگ               175 ارزیابی متوازن یاده سازی BSC درگروه گلرنگ یاده سازی ارزیابی متوازن درگروه گلرنگ یاده سازی ارزیابی متوازن در سازمان مدل ارزیابی متوازن کارت امتیازی متوازن مدل ارزیابی EFQM ارزیابی متوازن درگروه گلرنگ ارزیابی متوازن و پیاده سازی BSC درگروه گلرنگ
 • 40 منع مجازات مضاعف، آراء، مبانی و ادله موافقان و مخالفان با مطالعه تطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید حقوق
 • دانلود منع مجازات مضاعف، آراء، مبانی و ادله موافقان و مخالفان با مطالعه تطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 60/46…

 • 110 اقدامات و عملکرد دستگاههای اجرایی مدیریت
 • دانلود اقدامات و عملکرد دستگاههای اجرایی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 156 بایت صفحه 110 فرمت doc 35000 اقدامات و عملکرد دستگاههای اجرایی اقدامات و…

 • 123 فناوری اطلاعات و تاثیرات آن بر ساختار سازمان ها مدیریت
 • دانلود فناوری اطلاعات و تاثیرات آن بر ساختار سازمان ها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 642 بایت صفحه 123 فرمت doc 69000 فناوری اطلاعات و…

 • 40 نظریه های انگیزشی در دانش آموزان و راهکارهای ایجاد آن روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود نظریه های انگیزشی در دانش آموزان و راهکارهای ایجاد آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 108/61 کیلوبایت صفحه 40 فرمت docx…

 • 36 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اضطراب و نظریه های آن روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اضطراب و نظریه های آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 73/56 کیلوبایت صفحه 36 فرمت docx…

 • 35 پاورپوینت عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمانها مدیریت
 • دانلود پاورپوینت عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمانها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/21 مگابایت صفحه 35 فرمت pptx 24000 پاورپوینت عوامل کلیدی موفقیت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *