42 بررسی به آرمان رساندن رهبران سازمان برنامه و بودجه مدیریت

دانلود بررسی به آرمان رساندن رهبران سازمان برنامه و بودجه

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 56 بایت صفحه 42 فرمت doc 19000 بررسی به آرمان رساندن رهبران سازمان برنامه و بودجه هدف این تحقیق بررسی رابطه و ارائه مفاهیم، تئوری‌ها و یافته‌ها پیرامون سبک‌های رهبری و رضایت شغلی کارکنان در ستاد مرکزی سازمان برنامه و بودجه می‌باشد که بتوانند در به آرمان رساندن رهبران و پیروان،‌ مورد استفاده قرار گیرند دانلود پایان نامه رشته مدیریت بررسی به آرمان رساندن رهبران سازمان برنامه و بودجه     چکیده: انسان از اوان تاریخ تحریری خود به موضوع رهبری علاقمند و کنجکاو بوده است و تاریخ اهمیت رهبران خوب را در زندگی، رفاه، سعادت و ترقی ملت‌ها مبرهن می‌سازد. در سده اخیر نیز به جهت اهمیت و ارزش موضوع بیش از سه هزار مطالعه و تحقیق تا سال ۱۹۸۰ درباره رهبری انجام گرفته است و تعداد پژوهش‌ها در دهسال گذشته در بیشتر رشته‌ها بیش از تعداد آن از تاریخ بشر تا آن زمان بوده است.از طرفی هر سال روشن و مبرهن می‌گردد که رهبری اثر بخش، در تمام سطوح جامعه و در تمامی سازمانها، برای حل و انطباق با مسائل اجتماعی و اقتصادی رو به رشدی که جهان با آنها مواجه است، حیاتی می‌باشد. امروزه مهندسی مجدد ( باز اندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه‌ای فرآیندها) برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی شگفت‌انگیز در معیارهای حساس، دستیابی به کیفیت جهانی ( استانداردهای ISO 9  ) و تشکیل واحدهای فعال پژوهشی نوآوری در محصول و فرآیند) لازمه تولید و عرضه کالاهای با کیفیت بهتر و قیمت مناسبتر به بازارهای جهانی و منطقه‌ای است.   از سوی دیگر ساختارهای گروهی سازمانها تا به آن حد پیشرفته‌اند که جزء اصلی سازمانهای نوین را به جای « تک شغل سنتی » گروه‌های موضوع روز مقوله «تواناسازی» افراد و گروه‌ها و فلسفه «خود رهبری» است. و افزودن بهره‌وری مؤسسات تنها با توجه به استفاده از حداکثر توانایی‌های کارکنان، ترغیب آفرینندگی آنان، ارتقاء انگیزه و بکارگیری سبکهای رهبری صحیح و کسب رضایت آنان ممکن می‌باشد.بنابراین، رهبری سازمانی موضوع بسیار پراهمیت و پیچیده‌ای است و پژوهشگران و اندیشمندان کشورهای توسعه یافته مساعی بسیاری را صرف شناخت و بهبود آن می‌نمایند.    به عنوان مثال «پژوهشگران ژاپنی با دقت بسیار روند مدلها و تئوری‌های رهبری سازمانی را زیر نظر دارند، وبه محض انتشار و ارائه مدلی جدید، آن را در سازمانهای مدلها و تئوری‌های رهبری سازمانی را زیر نظر دارند، و به محض انتشار و ارائه مدلی جدید، آن را در سازمانهای ژاپنی آزمون می‌کنند و نتایج حاصل ار با موشکافی به بحث می‌گذارند، باشد که گامهای آنها را، در تمدن جهانی سرعت بخشد» ( نقل از خلیلی، صفحه ۱۸۳).       واژگان کلیدی: سبکهای رهبری رضایت شغلی کارکنان سازمان برنامه و بودجه     مقدمه: مسئله و موضوع این پژوهش بررسی رابطه و همبستگی بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی کارکنان می‌باشد. منظور بررسی و پژوهش آن دسته از ویژگی های سبکهای رهبری است که در رضایت شغلی کارکنان موسسات مؤثر می‌باشند.   هدف این تحقیق بررسی رابطه و ارائه مفاهیم، تئوری‌ها و یافته‌ها پیرامون سبک‌های رهبری و رضایت شغلی کارکنان در ستاد مرکزی سازمان برنامه و بودجه می‌باشد که بتوانند در به آرمان رساندن رهبران و پیروان،‌ مورد استفاده قرار گیرند.سعی بر این بوده است که پیشینة مطالعاتی و کارهای تحقیقاتی قبلی، تا آنجائی که امکانات و وقت اجازه می‌داد، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا زمینه مساعدتری برای مطالعات و تحقیقات بیشتر و پردامنه‌تر فراهم آورده شوتد.             فهرست مطالب   بررسی رابطه و همبستگی بین سبكهای رهبری و رضایت شغلی كاركنان فصل اول:مقدمه. ۲ هدف پژوهش. ۵ فرضیه پژوهش ۶ سبک رهبری.. ۶ رضایت.. ۷ مدیریت. ۷ رفتار ۷   فصل دوم:روش (متدولوژی)   ۹ توصیف آزمودنی ها (جامعه و گروه نمونه) .  ۹ روش گردآوری داده ها. ۹ توصیف ابزارهای پژوهش. ۱۰ اعتبار روایی ابزارهای پژوهش. ۱۱   فصل سوم: یافته های پژوهش (نتایج) بررسی روشهای آماری.. ۱۶   فصل چهارم:بحث و تفسیر.. ۲۱ پیشنهادها ۲۸ خلاصه ای از مساله پژوهش، روش و یافته ها ۲۹ فهرست منابع ۴۲ 19 سبکهای رهبری رضایت شغلی کارکنان سازمان برنامه و بودجه بررسی رابطه و همبستگی بین سبكهای رهبری و رضایت شغلی كاركنان دانلود پایان نامه رشته مدیریت بررسی به آرمان رساندن رهبران سازمان برنامه و بودجه
 • 65 دانلود تحقیق جریان های نقدی و نگهداشت وجوه نقدی با فرمت ورد حسابداری
 • دانلود دانلود تحقیق جریان های نقدی و نگهداشت وجوه نقدی با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 239/5 کیلوبایت صفحه 65 فرمت doc 17000…

 • 45 پاورپوینت مراقبت سالمندان پرستاری
 • دانلود پاورپوینت مراقبت سالمندان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پرستاری حجم 83/96 کیلوبایت صفحه 45 فرمت pptx 15000 پاورپوینت مراقبت سالمندان دانلود پاورپوینت مراقبت سالمندان جهت رشته…

 • 33 پاورپوینت روشهای تحلیل تقریبی سازه های نامعین عمران
 • دانلود پاورپوینت روشهای تحلیل تقریبی سازه های نامعین دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # عمران حجم 2/77 مگابایت صفحه 33 فرمت pptx 12000 پاورپوینت روشهای تحلیل تقریبی سازه…

 • 33 پاورپوینت مبانی و ملزومات ارزیابی بهسازی لرزه ای عمران
 • دانلود پاورپوینت مبانی و ملزومات ارزیابی بهسازی لرزه ای دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # عمران حجم 1/06 مگابایت صفحه 33 فرمت pptx 12000 پاورپوینت مبانی و ملزومات…

 • 106 پاورپوینت حرکات دورانی ( ویژه ارائه کلاسی رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی) تربیت بدنی
 • دانلود پاورپوینت حرکات دورانی ( ویژه ارائه کلاسی رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی) دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تربیت بدنی حجم 2/01 مگابایت صفحه 106…

 • 17 دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد سود تقسیمی و تعریف آن با فرمت word حسابداری
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد سود تقسیمی و تعریف آن با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 49/19 کیلوبایت صفحه 17…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *