42 بررسی به آرمان رساندن رهبران سازمان برنامه و بودجه مدیریت

دانلود بررسی به آرمان رساندن رهبران سازمان برنامه و بودجه

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 56 بایت صفحه 42 فرمت doc 19000 بررسی به آرمان رساندن رهبران سازمان برنامه و بودجه هدف این تحقیق بررسی رابطه و ارائه مفاهیم، تئوری‌ها و یافته‌ها پیرامون سبک‌های رهبری و رضایت شغلی کارکنان در ستاد مرکزی سازمان برنامه و بودجه می‌باشد که بتوانند در به آرمان رساندن رهبران و پیروان،‌ مورد استفاده قرار گیرند دانلود پایان نامه رشته مدیریت بررسی به آرمان رساندن رهبران سازمان برنامه و بودجه     چکیده: انسان از اوان تاریخ تحریری خود به موضوع رهبری علاقمند و کنجکاو بوده است و تاریخ اهمیت رهبران خوب را در زندگی، رفاه، سعادت و ترقی ملت‌ها مبرهن می‌سازد. در سده اخیر نیز به جهت اهمیت و ارزش موضوع بیش از سه هزار مطالعه و تحقیق تا سال ۱۹۸۰ درباره رهبری انجام گرفته است و تعداد پژوهش‌ها در دهسال گذشته در بیشتر رشته‌ها بیش از تعداد آن از تاریخ بشر تا آن زمان بوده است.از طرفی هر سال روشن و مبرهن می‌گردد که رهبری اثر بخش، در تمام سطوح جامعه و در تمامی سازمانها، برای حل و انطباق با مسائل اجتماعی و اقتصادی رو به رشدی که جهان با آنها مواجه است، حیاتی می‌باشد. امروزه مهندسی مجدد ( باز اندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه‌ای فرآیندها) برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی شگفت‌انگیز در معیارهای حساس، دستیابی به کیفیت جهانی ( استانداردهای ISO 9  ) و تشکیل واحدهای فعال پژوهشی نوآوری در محصول و فرآیند) لازمه تولید و عرضه کالاهای با کیفیت بهتر و قیمت مناسبتر به بازارهای جهانی و منطقه‌ای است.   از سوی دیگر ساختارهای گروهی سازمانها تا به آن حد پیشرفته‌اند که جزء اصلی سازمانهای نوین را به جای « تک شغل سنتی » گروه‌های موضوع روز مقوله «تواناسازی» افراد و گروه‌ها و فلسفه «خود رهبری» است. و افزودن بهره‌وری مؤسسات تنها با توجه به استفاده از حداکثر توانایی‌های کارکنان، ترغیب آفرینندگی آنان، ارتقاء انگیزه و بکارگیری سبکهای رهبری صحیح و کسب رضایت آنان ممکن می‌باشد.بنابراین، رهبری سازمانی موضوع بسیار پراهمیت و پیچیده‌ای است و پژوهشگران و اندیشمندان کشورهای توسعه یافته مساعی بسیاری را صرف شناخت و بهبود آن می‌نمایند.    به عنوان مثال «پژوهشگران ژاپنی با دقت بسیار روند مدلها و تئوری‌های رهبری سازمانی را زیر نظر دارند، وبه محض انتشار و ارائه مدلی جدید، آن را در سازمانهای مدلها و تئوری‌های رهبری سازمانی را زیر نظر دارند، و به محض انتشار و ارائه مدلی جدید، آن را در سازمانهای ژاپنی آزمون می‌کنند و نتایج حاصل ار با موشکافی به بحث می‌گذارند، باشد که گامهای آنها را، در تمدن جهانی سرعت بخشد» ( نقل از خلیلی، صفحه ۱۸۳).       واژگان کلیدی: سبکهای رهبری رضایت شغلی کارکنان سازمان برنامه و بودجه     مقدمه: مسئله و موضوع این پژوهش بررسی رابطه و همبستگی بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی کارکنان می‌باشد. منظور بررسی و پژوهش آن دسته از ویژگی های سبکهای رهبری است که در رضایت شغلی کارکنان موسسات مؤثر می‌باشند.   هدف این تحقیق بررسی رابطه و ارائه مفاهیم، تئوری‌ها و یافته‌ها پیرامون سبک‌های رهبری و رضایت شغلی کارکنان در ستاد مرکزی سازمان برنامه و بودجه می‌باشد که بتوانند در به آرمان رساندن رهبران و پیروان،‌ مورد استفاده قرار گیرند.سعی بر این بوده است که پیشینة مطالعاتی و کارهای تحقیقاتی قبلی، تا آنجائی که امکانات و وقت اجازه می‌داد، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا زمینه مساعدتری برای مطالعات و تحقیقات بیشتر و پردامنه‌تر فراهم آورده شوتد.             فهرست مطالب   بررسی رابطه و همبستگی بین سبكهای رهبری و رضایت شغلی كاركنان فصل اول:مقدمه. ۲ هدف پژوهش. ۵ فرضیه پژوهش ۶ سبک رهبری.. ۶ رضایت.. ۷ مدیریت. ۷ رفتار ۷   فصل دوم:روش (متدولوژی)   ۹ توصیف آزمودنی ها (جامعه و گروه نمونه) .  ۹ روش گردآوری داده ها. ۹ توصیف ابزارهای پژوهش. ۱۰ اعتبار روایی ابزارهای پژوهش. ۱۱   فصل سوم: یافته های پژوهش (نتایج) بررسی روشهای آماری.. ۱۶   فصل چهارم:بحث و تفسیر.. ۲۱ پیشنهادها ۲۸ خلاصه ای از مساله پژوهش، روش و یافته ها ۲۹ فهرست منابع ۴۲ 19 سبکهای رهبری رضایت شغلی کارکنان سازمان برنامه و بودجه بررسی رابطه و همبستگی بین سبكهای رهبری و رضایت شغلی كاركنان دانلود پایان نامه رشته مدیریت بررسی به آرمان رساندن رهبران سازمان برنامه و بودجه
 • 25 پاورپوینت حركات فیزیولوژیک مهره های گردن پزشکی
 • دانلود پاورپوینت حركات فیزیولوژیک مهره های گردن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 528/4 کیلوبایت صفحه 25 فرمت ppt 13000 پاورپوینت حركات فیزیولوژیک مهره های گردن…

 • 29 پاورپوینت قوانین و مقررات مالی در مدیریت بودجه حسابداری
 • دانلود پاورپوینت قوانین و مقررات مالی در مدیریت بودجه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 938/07 کیلوبایت صفحه 29 فرمت ppt 12000 پاورپوینت قوانین و مقررات…

 • 81 مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی و مدیریت عملکرد 81 صفحه مدیریت
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی و مدیریت عملکرد 81 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 138/27 کیلوبایت صفحه 81 فرمت docx 27000 مبانی…

 • 174 مشارکت اجتماعی زنان و بررسی عوامل موثر بر آن روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی
 • دانلود مشارکت اجتماعی زنان و بررسی عوامل موثر بر آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی حجم 5/4 مگابایت صفحه 174 فرمت pdf 85000 مشارکت…

 • 10 پاورپوینت فیلتر کردن خون کامل قبل از ذخیره مدیریت
 • دانلود پاورپوینت فیلتر کردن خون کامل قبل از ذخیره دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 25/88 کیلوبایت صفحه 10 فرمت pptx 13000 پاورپوینت فیلتر کردن خون…

 • 141 بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران مدارس براساس نظریه لیکرت با رضایت شغلی دبیران روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی
 • دانلود بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران مدارس براساس نظریه لیکرت با رضایت شغلی دبیران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی حجم 108 بایت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *