40 مقاله رشته حقوق با عنوان اشتباه در خود موضوع معامله حقوق

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اشتباه در خود موضوع معامله

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 43 بایت صفحه 40 فرمت doc 15500 مقاله رشته حقوق با عنوان اشتباه در خود موضوع معامله بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است كه مشتمل بر یك مقدمه و دو فصل می باشد فصل اول كلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد مقاله رشته حقوق با عنوان اشتباه در خود موضوع معامله   چكیده :  بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است كه مشتمل بر یك مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول كلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد . در فصل دوم نیز سعی شده است سه نظریه مهم درمورد تفسیر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسی شود ؛ و در نهایت ؛ نظریات مختلف د ر ایران بررسی و نتیجه گیر ی شود .        کلمات کلیدی: معامله  فقه امامیه حقوقی مدنی اشتباه در موضوع معامله     مقدمه :  تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشكلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، كه خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تأمین شود ، و هم از غنای فقه كه در واقع تاریخ حقوق ایران را تشكیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است . و حتی بعضی از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه می باشد .     نویسندگان قانون مدنی كه دو دسته بودند ؛ عده ای فقیه و عده ای حقوقدانان تحصیل كردة غرب ، سعی داشتند كه مطالب قانون مدنی فرانسه را تا آنجا كه با فقه امامیه سازگار است در قانون ایران وارد كنند . در این تلاش نیز هر چند شایستة ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد كه ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است كه با نگاهی دقیق به قانون مدنی میتوان آن را دریافت ؛ از جمله ، موادی كه محل اختلاف بین حقوق دانان ایران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2) قانون مدنی ایران می باشد . در این مقاله سعی شده است كه ماده ( 2) ق .م كه راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و از میان نظریات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظریات اساتید حقوق ایران ، راه حلی برای اعمال این ماده به دست داده شود.              فهرست مطالب چكیده : 1 مقدمه : 1 فصل اول : كلیات 3 مبحث اول : تعاریف 3 گفتار اول : تعریف واژه اشتباه 3 الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه : 3 ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق : 4 گفتار دوم : تفاوت اشتباه با واژه های مشابه 4 الف ) تفاوت اشتباه با سهو : 4 ب- تفاوت اشتباه با خطا 5 ج- تفاوت اشتباه با جهل: 5 گفتار سوم : تعریف موضوع معامله 6 مبحث دو م : پیشینه تاریخی اشتباه در موضوع معامله 8 گفتار اول : حقوق رم و فرانسه 8 الف ) حقوق رم : 8 ب ) سابقة اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم 9 ج) بررسی تحول حقوق رم : 9 د) حقوق قدیم فرانسه : 11 گفتار دوم : فقه امامیه 11 مبحث سوم : مبنای اشتباه در موضوع معامله 13   فصل دوم گفتار اول : اشتباه ناشی از پندار غلط خود شخص 13 گفتار دوم : اشتباه ناشی از تدلیس غیر 13 گفتار سوم : اشتباه موضوعی و حكمی 18 مبحث اول : مفهوم اشتباه در خود معامله 2 گفتار اول : حقوق فرانسه 21 نقد نظریه: 23 2 ) نظریه شخصی : 24 نقد نظریه : 29 3 ) نظریه مختلط : 29 نقد نظریه : 29 4 ) اثر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه 3 گفتار دوم : اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران 31 منابع: 36 پی نوشتها : 36             155 معامله فقه امامیه حقوقی مدنی اشتباه در موضوع معامله دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اشتباه در خود موضوع معامله خرید مقالات رشته حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
 • 226 بررسی حدود مختلف از نظر اجرا و موانع آن با تاکید بر عصر حضور و غیبت امام فقه،حقوق،الهیات
 • دانلود بررسی حدود مختلف از نظر اجرا و موانع آن با تاکید بر عصر حضور و غیبت امام دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 172 بایت…

 • 38 تقویت هوش فرهنگی و ارائه مدل های مختلف برای آن روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود تقویت هوش فرهنگی و ارائه مدل های مختلف برای آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 83/09 کیلوبایت صفحه 38 فرمت docx…

 • 89 پاورپوینت مدیریت ذهن روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت مدیریت ذهن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 634/95 کیلوبایت صفحه 89 فرمت ppt 13000 پاورپوینت مدیریت ذهن دانلود پاورپوینت مدیریت…

 • 58 مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد و منابع حمایت اجتماعی 58 صفحه روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد و منابع حمایت اجتماعی 58 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 123/84 کیلوبایت صفحه 58…

 • 24 پاورپوینت ابزارهای گوگل در خدمت پژهشگران فنی و مهندسی
 • دانلود پاورپوینت ابزارهای گوگل در خدمت پژهشگران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فنی و مهندسی حجم 10/96 مگابایت صفحه 24 فرمت ppt 13000 پاورپوینت ابزارهای گوگل در…

 • 36 پاورپوینت استفاده از کامپوزیت های FRP در ساخت بهسازی و تقویت سازه ها فنی و مهندسی
 • دانلود پاورپوینت استفاده از کامپوزیت های FRP در ساخت بهسازی و تقویت سازه ها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فنی و مهندسی حجم 2/87 مگابایت صفحه 36…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *