4 پرسشنامه بررسی نقش رضایت مشتری در روابط میان ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری مدیریت

دانلود پرسشنامه بررسی نقش رضایت مشتری در روابط میان ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 38 بایت صفحه 4 فرمت doc 15000 پرسشنامه بررسی نقش رضایت مشتری در روابط میان ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری هدف از این پرسشنامه بررسی نقش رضایت مشتری در روابط میان ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری در رستورانها و فست فودها می باشد دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی بررسی نقش رضایت مشتری در روابط میان ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری         چکیده هدف این مطالعه بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند، رضایت مشتریان و وفاداری به برند می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. ازنظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می شود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که شامل 21 سوال برای سنجش کل متغیرهای تحقیق است. برای سنجش متغیرها نیز از طیف 5 تایی لیکرت استفاده می شود. روایی پرسشنامه توسط نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. جامعه آماری تحقیق حاضر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رشت می باشند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 42 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیات از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که ارزش ویژه برند رابطه معناداری به میزان .18 با رضایت مشتریان دارد. همچنین رضایت مشتری نیز به میزان .88 با وفاداری مشتریان رابطه دارد. از میان ابعاد ارزش ویژه برند نیز رضایت درونی ایده آل بیشترین رابطه را با رضایت مشتری دارد.        واژگان کلیدی: ارزش ویژه برند رضایت مشتری وفاداری مشتری رستوران و فست فود             15 پرسشنامه ارزش ویژه برند دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند آکر پرسشنامه ارزش ویژه برند مدل آکر پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند پرسشنامه ارزش برند پرسشنامه ارزش ویژه برند رستوران
 • 32 پاورپوینت آشنایی با دفاع مقدس مدیریت
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با دفاع مقدس دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 4/08 مگابایت صفحه 32 فرمت pptx 15000 پاورپوینت آشنایی با دفاع مقدس دانلود پاورپوینت…

 • 115 دانلود پاورپوینت ایدز و راه های انتقال آن 115 اسلاید کامل پزشکی
 • دانلود دانلود پاورپوینت ایدز و راه های انتقال آن 115 اسلاید کامل دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 44/07 کیلوبایت صفحه 115 فرمت pptx 24000 دانلود…

 • 108 پاورپوینت هویت یابی و جستجوی فعال شخصیت 108 اسلاید کامل روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت هویت یابی و جستجوی فعال شخصیت 108 اسلاید کامل دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 8 مگابایت صفحه 108 فرمت pptx…

 • 15 دانلود پاورپوینت آموزش مقاله نویسی ادبیات و زبان فارسی
 • دانلود دانلود پاورپوینت آموزش مقاله نویسی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # ادبیات و زبان فارسی حجم 8/7 کیلوبایت صفحه 15 فرمت pptx 9000 دانلود پاورپوینت آموزش مقاله…

 • 193 دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری مدیریت مدیریت
 • دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری مدیریت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 3/48 مگابایت صفحه 193 فرمت pptx 20000 دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری مدیریت…

 • 77 مبانی نظری و پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی رضایت شغلی 77 صفحه مدیریت
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی رضایت شغلی 77 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 267/14 کیلوبایت صفحه 77 فرمت docx 29000…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *