37 مقاله رشته اقتصاد با عنوان مالیات سبز و بررسی آن بر مواد اولیه پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد

دانلود مقاله رشته اقتصاد با عنوان مالیات سبز و بررسی آن بر مواد اولیه

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد حجم 55 بایت صفحه 37 فرمت doc 14000 مقاله رشته اقتصاد با عنوان مالیات سبز و بررسی آن بر مواد اولیه ثبات ، پیشرفت اقتصادی كشورها بستگی زیادی به برنامه های مالیاتی آنها دارد همچنین مالیات به عنوان ابزار نیرومندی است كه با به كاربردن صحیح آن می توان تحولاتی اساسی در شئون مختلف زندگی اقتصادی و اجتماعی بوجود آورد یك نظام مالیاتی مطلوب نظامی است كه اجرای آن به خبر تضمین عدالت اجتماعی نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی مورد نظر جامعه امكان پذیر سازد و فع مقاله رشته اقتصاد با عنوان مالیات سبز  و بررسی آن بر مواد اولیه   مقدمه ثبات ، پیشرفت اقتصادی كشورها بستگی زیادی به برنامه های مالیاتی آنها دارد . همچنین مالیات به عنوان ابزار نیرومندی است كه با به كاربردن صحیح آن می توان تحولاتی اساسی در شئون مختلف زندگی اقتصادی و اجتماعی بوجود آورد. یك نظام مالیاتی مطلوب نظامی است كه اجرای آن به خبر تضمین عدالت اجتماعی نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی مورد نظر جامعه امكان پذیر سازد و فعالیت های ضروری را تشویق و از اقدامات زیان آور ممانعت به عمل آورد.    البته لازم است توجه شود كه به پدیده مالیات نمی بایستی صرفاً به عنوان یك منبع درآمدی برای دولت نگریست. زیرا نقش مهمتر مالیاتها، امكاناتی می باشد كه این ابزار مالی برای سیاست گزاری اقتصادی و تصحیح فعالیت های كشور در اختیار سیاستگزاران قرار می دهد. یكی از این فعالیت ها كمك به حفظ محیط زیست سالم و كاهش آلودگی هاست.مالیات بعنوان یك سیستم مدیریتی می تواند درخدمت محیط زیست قرار گیرد. بدین صورت كه به كمك اخذ درآمدهای مالیاتی و هزینه كردن آن در بخش محیط زیست از یك طرف موجب كاهش آلودگی و از طرف دیگر به ارتقاء كیفیت رابطه بین این دو منجر خواهد شد. آنچه كه در این رابطه تنگاتنگ می توان متصور شد، این است كه از ابزار مالیات دربخش های مختلف مثل آلودگی هوای شهری، الودگی آب ها، خاك ها و … بهره جست.      کلمات کلیدی: مالیات مالیات سبز مالیات سبز درایران مالیات های زیست محیطی        انگیزه انتخاب موضوع نگاهی اجمالی به تاریخ و سیر تحول مالیات و شیوه های وصول آن در ایران نشان می دهد كه اگرچه از قدیم الایام. وصول مالیات از مردم به صور مختلف معمول بوده ولی هیچ گاه قوانین مدون و پیشرفته ای در این زمینه وجود نداشته است و یا حداقل قابل مقایسه با كشورهای پیشرفته دنیا نبوده است. اهمیت نقش مالیات ها به جهات گوناگون چه در رابطه با تامین مالی بوجه دولت به منظور ادای وظایف عام المنفعه خود ما چه به عنوان ابزار سیاست مالی در جهت تغییر سمت و سوی اقتصاد و هم در راستای برقراری عدالت اجتماعی ( تعدیل ثروت و درآمد و پركردن شكاف طبقاتی) و همه در جهت تشویق و یا تمدید سرمایه گذاری ها و جلوگیری از تبذیر و اسراف و … لزوم توجه به آن را مورد تایید همگان قرار می دهد. به این منظور ضرورت توجه به استفاده از مالیات سبز به عنوان یك سیستم مدیریت زیست محیطی مطرح بوده و مساله را پیچیده تر می نماید. از این رو انگیزه انتخاب موضوع لزوم اخذ مالیات های زیست محیطی (سبز) را كه ضامن بقای محیط زیست درزندگی در یك محیط پاك و سالم است، ‌مد نظر قرار داده است.     اهمیت و هدف تحقیق و ضروت انجام آن اهمیت مالیات سبز زمانی بیشتر جلوه می كند كه علاوه برحفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی با سلامتی انسان ها رابطه مستقیم پیدا می كند. تا این اواخر به بعد رشد و توسعه اقتصادی صرفاً از نظر كمی (و نه توسعه پایدار) اهمیت زیادی داده می شد. با ابعاد مراكز بزرگ صنعتی، تاسیس كارخانجات عظیم الجثه و رشد روز افزون صنایع، محیط زیست انسانی به مخاطره افكنده شد و نیز با افزایش آلودگی های زیست محیطی در زندگی در محیطی آلوده و بروز بیماری ها و ناهنجاری های اجتماعی دیگر. جوامع در صدد برآمدند كه روند رو به تزاید افزایش آلودگی را به كنترل در آورند. كنترل آلودگی ها میسر نمی شد مگر به اهمیت هوای پاك و سالم و عاری از آلودگی ها پی برده و با اتخاذ سیاست های زیست محیطی به كنترل آن مبادرت می شد. بعلاوه در این راستا باید به اهمیت مشاركت و همكاری داوطلبانه و یا همراه با اجبار همه افراد جامعه توجه ویژه ای نبود. بدین منظور یكی از سیاست های زیست محیطی اتخاذ شده ، استفاده از هرم مالیات سبز (زیست محیطی) به عنوان یك راه تشویق به آلوده نكردن و پیش گیری از آلودگی توسط افراد حقیقی و حقوقی بوده است.        فهرست مطالب « مالیات سبز  و بررسی آن بر مواد اولیه » 1 مقدمه 2 2-  تعریف مسئله با فرض تحقیق 3 3-  انگیزه انتخاب موضوع 3 4- اهمیت و هدف تحقیق و ضروت انجام آن 3 6-  روش تحقیق 4 7-  محدودیت ها و قلمرو تخفیف 5 مالیات سبز 6 تاریخچه مالیات سبز در جهان 6 تعریف مالیات سبز(زیست محیطی): 7 مالیات بهینه در آلودگی 8 انواع مالیات های سبز 1 مزایا و معایب مالیات های زیست محیطی 12 مزایای مالیات های زیست محیطی 13 معایب مالیات های زیست محیطی 13 برخی ابزارهای زیست محیطی (بازدارنده آلودگی) 14 دشواری های تعیین میزان مالیات سبز (زیست محیطی) 15 مالیات سبز در ایران 16 معرفی 21 DREAM 24 (Dynamic Resource Environment Applied Model) 24 2-  مالیات بر مواد اولیه و بودجه عمومی 29 3- نتایج شبیه سازی 3 3-1  نیروی كار و مصرف 3 3-2  تولید 31 بحث و تجزیه و تحلیل 32 نتیجه گیری 33   14 مالیات مالیات سبز مالیات سبز درایران مالیات های زیست محیطی دانلود مقاله رشته اقتصاد با عنوان مالیات سبز و بررسی آن بر مواد اولیه تاریخچه مالیات سبز در جهان تعریف مالیات سبز مالیات بهینه در آلودگی انواع مالیات های سبز مزایا و معایب مالیات های زیست محیطی برخی ابزارهای زیست محیطی (بازدارنده آلودگی) دشواری های تعیین میزان مالیات سبز
 • 67 پروپوزال و طرح تفصیلی اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان مدیریت
 • دانلود پروپوزال و طرح تفصیلی اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 165 بایت صفحه 67…

 • 33 پاورپوینت بررسی بیماری بلاست در برنج کشاورزی و زراعت
 • دانلود پاورپوینت بررسی بیماری بلاست در برنج دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کشاورزی و زراعت حجم 1/73 مگابایت صفحه 33 فرمت ppt 15000 پاورپوینت بررسی بیماری بلاست…

 • 69 دانلود تحقیق ارزش در معرض ریسک با فرمت ورد مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق ارزش در معرض ریسک با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 370/98 کیلوبایت صفحه 69 فرمت docx 12000 دانلود تحقیق ارزش…

 • 13 پاورپوینت طرح درس آموزش نشانه اُ  ُ اول ابتدایی
 • دانلود پاورپوینت طرح درس آموزش نشانه اُ  ُ دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # اول ابتدایی حجم 2/37 مگابایت صفحه 13 فرمت pptx 7000 پاورپوینت طرح درس آموزش…

 • 179 جزوه ویروس شناسی استاد مسعود قانع علوم پزشکی
 • دانلود جزوه ویروس شناسی استاد مسعود قانع دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم پزشکی حجم 3/83 مگابایت صفحه 179 فرمت pdf 12000 جزوه ویروس شناسی استاد مسعود…

 • 57 دانلود پاورپوینت ارتباط CRM و ERP مدیریت
 • دانلود دانلود پاورپوینت ارتباط CRM و ERP دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 4/02 مگابایت صفحه 57 فرمت pptx 9000 دانلود پاورپوینت ارتباط CRM و ERP…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *