37 صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی با بررسی ق.آ.د.م 79 فقه،حقوق،الهیات

دانلود صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی با بررسی ق.آ.د.م 79

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 58 بایت صفحه 37 فرمت doc 15000 صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی با بررسی ق.آ.د.م 79 در این تحقیق به بررسی صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی با بررسی قآدم 79 پرداخته می شود صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی با بررسی ق.آ.د.م 79   چکیده  اصولاً تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است. امّا تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد؛ به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند امّا این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند.   در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می‌دهد. قانون در این مقام راه حل‌های متفاوتی را برحسب نوع صلاحیت پیش‌بینی کرده است. صلاحیت‌ها به انواع صلاحیت ذاتی و نسبی تقسیم می‌شوند. صلاحیت ذاتی فرع بر تقسیم‌بندی محاکم از حیث صنف، نوع و درجه است. امّا محاکم ممکن است از حیث قلمرو جغرافیایی نیز تقسیم شوند که در این صورت با صلاحیت محلی یا نسبی مواجه می‌شویم. در این تحقیق سعی شده است با بیان نکات مثبت، و ذکر کاستی‌های قانون آئین دادرسی مدنی 79 مفهوم صلاحیت و اختلاف در صلاحیت روشن گردد.        واژگان کلیدی: صلاحیت عدم صلاحیت صلاحیت ذاتی صلاحیت محلی (نسبی) صنف نوع درجه اختلاف در صلاحیت قرار عدم صلاحیت       مقدمه صلاحیت به توانایی و تکلیف رسیدگی به یک دعوا و حل اختلاف در مورد آن گفته می‌شود. این توانایی و تکلیف به دو دسته تقسیم می‌شود: صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی.  صلاحیت ذاتی است وقتی که محاکم را از حیث صنف (اداری- قضایی)، نوع (عمومی- اختصاصی) و درجه (نخستین- عالی) تقسیم کنیم.   صلاحیت محلی است وقتی که شایستگی دادگاهها را از حیث قلمرو جغرافیایی و محلی تقسیم نماییم. بنابراین دادگاه عمومی که در صنف، قضایی- در نوع، عمومی و درجه، نخستین است دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به کلیه اختلافات می‌باشد مگر اختلافاتی که به موجب قانون در صلاحیت دادگاه دیگری قرار داده شده باشد. امّا یک دادگاه عمومی نمی‌تواند صالح به رسیدگی نسبت به تمام دعاوی که در یک کشور رخ می‌دهد باشد. از این رو هریک از محاکم عمومی از حیث قلمرو جغرافیایی تنها در محدوده خود به اختلافات رسیدگی می‌کند و به عبارت دیگر، دادگاه‌ها برای محلی کردن دعاوی از حیث محلی تقسیم می‌شوند که آن صلاحیت محلی است. تعیین صلاحیت برای هر دادگاه از هر نوع که باشد منجر به اختلافاتی در صلاحیت می‌شود.    چه تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت در هر موضوع برعهده همان دادگاه است. این اختلافات ممکن است مثبت باشد یا منفی. مثبت است وقتی که دو محکمه خود را در رسیدگی به یک موضوع صالح می‌دانند. مثلاً دادگاه عمومی خود را نسبت به دعوایی که در یکی از محاکم اختصاصی مطرح است صالح می‌داند. منفی است وقتی که هیچ یک از محاکم (ارجاع کننده و ارجاع شونده) خود را صالح تشخیص نمی‌دهند. در مقام حل اختلافات ناشی از صلاحیت، قانون‌گذار تمهیداتی اندیشیده است که در این تحقیق پس از بررسی مفهوم صلاحیت و انواع آن در فصل اول، در فصل دوم به آن پرداخته شده است. ضرورت این بحث از آنجا ناشی می‌شود که با تصویب ق.آ.د.م 79 و از میان رفتن ق.آ.د.م 18 کاستی‌ها و کمبودهایی در این خصوص احساس می‌شود که در این تحقیق از آن سخن خواهد رفت.          فهرست مطالب صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی 1 چکیده 2 واژگان کلیدی 2 مقدمه 3 فصل اول: صلاحیت محاکم 4 بخش اول- مفهوم صلاحیت محاکم 4 بخش دوم- انواع صلاحیت محاکم 6 بند اول- صلاحیت ذاتی 6 بند دوم- صلاحیت نسبی 11 الف- دعاوی غیرمنقول 15 ب- دعاوی اعسار 16 ج- دعاوی راجع‌ به سند سجل احوال 18 د- دعاوی خسارت و هزینه دادرسی 2 ه- تفسیر مفاد حکم و اختلافات ناشی از اجرای آن 22 و- دعاوی طاری 23 ز- تراضی طرفین برای عدول از صلاحیت نسبی 24 فصل دوم: اختلاف در صلاحیت حاکم 26 بخش اول- اختلاف در صلاحیت ذاتی محاکم 29 بند اول- اختلاف بین دو صنف 29 بند دوم- اختلاف در نوع 3 بند سوم- اختلاف بین دو درجه 31 بخش دوم- اختلاف در صلاحیت محلی محاکم 32 نتیجه‌گیری 36 کتابنامه 37         15 صلاحیت محاکم اختلاف در صلاحیت قرار عدم صلاحیت انواع صلاحیت محاکم اختلاف در صلاحیت حاکم اختلاف در صلاحیت ذاتی محاکم دانلود مقاله صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی با بررسی قآدم 79
 • 20 مقاله کارشناسی برق با عنوان موتورهای الکتریکی و ترانسفورماتورها برق، الکترونیک، مخابرات
 • دانلود مقاله کارشناسی برق با عنوان موتورهای الکتریکی و ترانسفورماتورها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # برق، الکترونیک، مخابرات حجم 19 بایت صفحه 20 فرمت docx 12000 مقاله…

 • 18 بررسی تغییرات کاربری زمین در تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • دانلود بررسی تغییرات کاربری زمین در تهران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # جغرافیا و برنامه ریزی شهری حجم 800 بایت صفحه 18 فرمت pdf 6000 بررسی تغییرات…

 • 17 دانلود تحقیق اقلام تعدی و مدل های موجود برای بررسی کیفیت آن ها با فرمت ورد حسابداری
 • دانلود دانلود تحقیق اقلام تعدی و مدل های موجود برای بررسی کیفیت آن ها با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 65/44 کیلوبایت صفحه…

 • 67 پاورپوینت ایمنی حفاری عمران
 • دانلود پاورپوینت ایمنی حفاری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # عمران حجم 2/39 مگابایت صفحه 67 فرمت pptx 14000 پاورپوینت ایمنی حفاری دانلود پاورپوینت با عنوان ایمنی حفاری…

 • 59 پاورپوینت فصل پنجم درس چالش های نظام اداری با عنوان مدیریت بهره وری صفحات 134 تا 142 علوم اجتماعی
 • دانلود پاورپوینت فصل پنجم درس چالش های نظام اداری با عنوان مدیریت بهره وری صفحات 134 تا 142 دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم اجتماعی حجم 414/84…

 • 270 تشریح روابط رسوبی،روشهای برآورد ، تحلیل و بکارگیری آنها مهندسی عمران
 • دانلود تشریح روابط رسوبی،روشهای برآورد ، تحلیل و بکارگیری آنها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی عمران حجم 9/2 کیلوبایت صفحه 270 فرمت doc 170000 تشریح روابط…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *