36 بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی مدیریت

دانلود بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 504 بایت صفحه 36 فرمت doc 19000 بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی سازمان های غیردولتی امروزه از مفاهیم اصلی در نظارت اجتماعی محسوب می شوند دانلود مقاله رشته مدیریت بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی   *پاورپوینت با 24 اسلاید بصورت رایگان ضمیمه شد!   مقدمه سازمان های غیردولتی امروزه از مفاهیم اصلی در نظارت اجتماعی محسوب می شوند .این نوع سازمان ها با توجه به ساختار هویتی و كاركرد فعال در حوزه های گوناگون توانسته با جلب اعتماد متقابل مردم و مسوولین تصویر نظارتی و حمایتی مطلوبی را از فعالیتها یشان ارائه كنند .تحولات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه همواره از بحث انگیزترین و حساسترین موضوعات در سپهر تعاملات اجتماعی جوامع بوده است .محدودیت منابع ،ناکارآمدی مدیریتها ،تمرکز قدر ت،میل به عدم تغییر و ….مجموعه عواملی است که همه کشورهای در حال توسعه نسبت به آن از نوعی همگرائی برخوردار می باشند .این کشورها که عموما مسیر گذار را با طول زمانی زیاد طی میکنند همواره با اتکا به برخی داده های داخلی و خارجی سعی در عبور از این مرحله داشته اند که نگاهی به تاریخ تحولات اجتماعی و اقتصادی آنان موید عدم موفقیت در بسیاری از موارد بوده است .   برخی از این کشورها نیز با بهره گیری از توان تغییر با بکارگیری بعضی دستورالعملها توانسته اند مسیر توسعه نایافتگی را کوتاه و روند پیشرفت را تسریع نمایند .دستورعمل های کاربستی به فراخور ویژگی های این کشورها از نقاط مشترک و افتراقی برخوردار بوده که هریک نیز وابسته به انتظارات اجتماعی،ظرفیتها ی حقوقی و نهادی ازاین راهکارهابهره گرفته اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با عنایت به عزم ملی برای عبور از مرحله گذار نیازمند تحولی جدی در عرصه اقتصادی است .رویکردهای تمرکز گرائی ،دولت بزرگ و نهادمندی محدود پاسخگوی اهداف استراتژیک در رسید ن به چشم انداز 14نیست .از این رو با عنایت به زیر ساختهای پیشین به خصوص برنامه سوم توسعه سیاست هایئ تحت عنوان ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی طراحی و توسط عالی ترین مقام حکومتی یعنی رهبری ابلاغ شد .   این ابلاغیه که در شش بخش طراحی شده طی دوسال در سالهای 84 و 85 در راستای ایجاد تحول و توسعه ساختارهای زیر بنائی و تبیین تاکتیک های لازم به بخش های برجسته ای از اقتصاد کشور یعنی گسترش حوزه تعاون ،توانمندسازی بخش خصوصی ،جلوگیری از توسعه دولت ،تغییر نقش دولت از بنگاه داری به مدیریت ،نظارت و سیاست گذاری ، گسترش بخش خصوصی …پرداخته است . مهمترین بخش های آن جلوگیری از توسعه دولت با اتکا به واگذاری دارائی های دولتی و تقویت بخش خصوصی و تعاونی است .در این راستا عنصر نظارت الزامی است که میتواند با تدوین روش های اجرا در حوزه های  قانون و نهادی ،فراگرد دستیابی به اهداف ابلاغیه ها رافراهم و فرایند اثر بخشی را گسترش دهد .در این خصوص نهادهای مدنی به عنوان یکی از برجسته ترین بخش هائی که میتواند روند نظارتی بر اجرای ابلاغیه را داشته باشد به روشنی قابل ملاحظه است .   نهادهای مدنی با اتکا به ظرفیت های درونی قادرند با نظارت بر روند اجرا ضمن ارائه بازخوردهای مناسب نقش دیده بان های اجتماعی را ایفا کنند که در هر زمان با کنترل سیستم اجرا فرآیند مورد نظر را تصحیح نموده و با جستجوی راهکارهای مناسب روند دستیابی به اهداف را تسهیل نمایند  . این نهاده که تسهیل گران اجتماعی نیز نامیده می شوند فرصت های در دسترس جوامع برای عبور از سطوح غیر هموار جهت ایجاد مناسبات متراکم میان بخش های گوناگون هستند .در این نوشتار تلاش بر این است با اتکا به ظرفیت های درونی این نهادهاروند دستیابی به اهداف مورد نظر تبیین گردد .     کلمات کلیدی: اصل 44 قانون اساسی نظارت بر اجرای اصل 44 جایگاه نهادهای مدنی در نظارت بر اجرای اصل 44           فهرست مطلب بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی 1 بیان مساله 1 سوالات 2 مقدمه 3 نهادهای مدنی چیست : 4 جایگاه سازمانهای غیردولتی یا نهادهای مدنی در نظام تصمیم گیری کشور : 8 ضرورت های اجرای ابلاغیه اصل 44: 1 به طور خلاصه برای آنكه خصوصی سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور «همزمان» به عمل آیند: 11 الف ) بستر مناسب قانونگذاری: 13 – محدودیتهای تبدیل ارز؛ 13 قوانین و مقرراتی در زمینه های زیر در این راستا هستند: 14 نگاهی به موانع اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 16 ضرورت نظارت نهادهای مردمی براجرای ابلاغیه اصل 44: 21 الف – افزایش تعداد کارکنان دولت و رشد بودجه عمومی 27 ب- رشد بودجه شركت‌های دولتی 28 ج- افزایش سهم بودجه كل كشور در تولید ناخالص داخلی 29 د- مغایرت طرح توزیع «سهام عدالت» با اهداف برنامه 29 راهکارهای نظارت مردمی بر اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44: 32 موانع حقیقی و حقوقی نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44: 34         19 اصل 44 قانون اساسی نظارت بر اجرای اصل 44 جایگاه نهادهای مدنی در نظارت بر اجرای اصل 44 دانلود مقالات رشته مدیریت دانلود مقالات مدیریتی بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق تشکلهای غیر دولتی
 • 51 دانلود تحقیق ورشکستگی و تعاریف آن با فرمت ورد حسابداری
 • دانلود دانلود تحقیق ورشکستگی و تعاریف آن با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 633/37 کیلوبایت صفحه 51 فرمت doc 18000 دانلود تحقیق ورشکستگی…

 • 166 پاورپوینت تعریف و الگو های کار آفرینی اقتصاد
 • دانلود پاورپوینت تعریف و الگو های کار آفرینی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # اقتصاد حجم 122/19 کیلوبایت صفحه 166 فرمت pptx 29000 پاورپوینت تعریف و الگو های…

 • 27 دانلود تحقیق درباره افسردگی word روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود تحقیق درباره افسردگی word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 93/5 کیلوبایت صفحه 27 فرمت docx 12000 دانلود تحقیق درباره افسردگی…

 • 30 ارائه مدلی برای طبقه بندی اقلام مواد و موجودی‌ها با استفاده از روش ABC –FUZZY مدیریت
 • دانلود ارائه مدلی برای طبقه بندی اقلام مواد و موجودی‌ها با استفاده از روش ABC –FUZZY دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 126 بایت صفحه 30…

 • 33 پاورپوینت بررسی انواع ريسک ها در بانک حسابداری
 • دانلود پاورپوینت بررسی انواع ريسک ها در بانک دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 762/24 کیلوبایت صفحه 33 فرمت ppt 25000 پاورپوینت بررسی انواع ريسک ها…

 • 41 دانلود پاورپوینت معماری اسلامی گرمابه معماری
 • دانلود دانلود پاورپوینت معماری اسلامی گرمابه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 3/34 مگابایت صفحه 41 فرمت pptx 25000 دانلود پاورپوینت معماری اسلامی گرمابه دانلود پاورپوینت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *