36 احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران فقه،حقوق،الهیات

دانلود احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 48 بایت صفحه 36 فرمت doc 15000 احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران هدف از این مقاله احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران می باشد مقاله كارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران     پیشگفتار: احکام ثانویه درکنار احکام اولیه دو تقسیم بندی عمده از احکام را نشان می دهند. و عبارت است از حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین، عارضی بار می شود. و سبب نامگذاری چنین حکمی به حکم ثانویه آن است؛ که در طول حکم واقعی اولی قرار دارد. ما در این پژوهش به بررسی قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، می پردازیم. و از آنجایی که قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، فراوان هستند و پژوهش ما حوصله به چالش کشیدن همه آنها را ندارد لذا ما به قواعد فقهیه ای که از آن ها در حقوق استفاده می شود، می پردازیم. بنابراین از پرداختن به قواعد فقهیه ای مانند «تقییه»، که بیشتر ویژه عبادات است، خودداری می کنیم. هر چند در حقوق جدید قاعده تقییه» در مباحث حقوق عمومی می تواند جای زیادی برای بحث کردن داشته باشد.    و از آنجایی که بررسی قواعد فقهیه ای که از آنها احکام ثانویه استنتاج می شود، کاری است که موضوع چندین کتاب و رساله دانشگاهی می تواند باشد، لذا ما به بررسی 3 قاعده مهم و بنیادین و پر کاربرد، عسروحرج و لاضرر و مقدمه حرام، حرام است، می پردازیم. و از پرداختن به قواعد اکراه و اضطرار و … نیز پرهیز می کنیم، و از آنجایی که حدود و ثغور و شرایط اجرا و به کارگیری این احکام به طور مفصل در کتب قواعد فقه و در کتابی به عنوان احکام ثانویه بررسی شده است، لذا  صلاح کار را در این دیدم که پس از معرفی اجمالی این 3 قاعده فقهی، به کاربرد و موارد استفاده این قواعد در حقوق بسنده کنم.       کلمات کلیدی: احکام اولیه و ثانویه نفی عسر و حرج قاعده لاضرر حقوق موضوعه ایران       فهرست مطالب پیشگفتار: 1 پیشینه پژوهش: 3 1)کلیات : 4 1-1-پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه: 4 1-2-تعریف حکم و اقسام آن: 9 1-2-1- تعریف حکم: 9 1-2-2- تقسیمات حکم: 9 1-2-2-1- حکم اولی: 9 1-2-2-3- وجه تسمیه حکم ثانوی: 1 1-3-معیار و عوامل تغییر پذیری احکام: 1 1-3-1- تغییر موضوعات احکام 11 1-2-3-: تغییر عنوان موضوع احکام 11 1-3-3- تأثیر احکام حکومتی: 11 1-3-4- تغییر ارزش ها: 12 1-3-5- عرفی بودن موضوع حکم: 12 2-1- قاعده نفی عسر و حرج: 13 2-1-1- مفهوم عسر و حرج: 13 2-1-2- مدارک و مستندات قاعده: 14 2-1-3-  مفاد قاعده نفی عسر و حرج : 14 2-1-4- قلمرو قاعده نفی عسرو حرج: 15 2-1-5- موارد تطبیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین: 15 2-1-5-1- طلاق به دلیل عسر و حرج: 15 2-1-5-2- عسر و حرج در روابط استیجاری: 18 2-2- قاعده مقدمه حرام، حرام است. 21 2-2-1- منظور از قاعده: 21 2-2-2- موارد تطبیق قاعده در قوانین: 22 1- ماده 175 قانون مجازات اسلامی: 22 ماده 72 ق . م. ا  : 22 ماده 73 قانون مجازات اسلامی: 23 ماده 74 قانون مجازات اسلامی: 23 ماده 77 قانون مجازات اسلامی: 24 2-3- قاعده لاضرر: 24 2-3-1- مدرک قاعده: 25 2-3-2- مفاد قاعده: 25 2-3-3- موارد تطبیق قاعده لاضرر در قانون قوانین 25 2-3-3-1- قانون مدنی: 25 2-3-3-2- قانون مجازات اسلامی: 29 2-3-3-3- قانون آیین دادرسی کیفری: 31 نتیجه گیری: 32 فهرست منابع: 33   15 قاعده لا ضرر قاعده نفی عسر و حرج قاعده مقدمه حرام،حرام است احكام ثانویه حقوق موضوعه ایران احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران
 • 41 دیدگاه ها و نظریه های فعالیت های فوق برنامه و مکمل روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دیدگاه ها و نظریه های فعالیت های فوق برنامه و مکمل دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 83/19 کیلوبایت صفحه 41 فرمت…

 • 63 پاورپوینت نظریات شخصیت و نقش های من برتر مدیریت
 • دانلود پاورپوینت نظریات شخصیت و نقش های من برتر دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 2/6 مگابایت صفحه 63 فرمت pptx 15000 پاورپوینت نظریات شخصیت و…

 • 18 دانلود تحقیق شهرداری الکترونیک با فرمت ورد مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق شهرداری الکترونیک با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 265/57 کیلوبایت صفحه 18 فرمت docx 12000 دانلود تحقیق شهرداری الکترونیک با…

 • 16 پاورپوینت آشنایی با پنومونی و عوارض آن پزشکی
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با پنومونی و عوارض آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 2/64 مگابایت صفحه 16 فرمت ppt 18000 پاورپوینت آشنایی با پنومونی و…

 • 107 پاورپوينت معرفی و آموزش برنامه اکسس کامپیوتر
 • دانلود پاورپوينت معرفی و آموزش برنامه اکسس دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر حجم 1/19 مگابایت صفحه 107 فرمت ppt 24000 پاورپوينت معرفی و آموزش برنامه اکسس…

 • 34 دانلود پاورپوینت انواع سیستم های تهویه مطبوع صنایع
 • دانلود دانلود پاورپوینت انواع سیستم های تهویه مطبوع دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # صنایع حجم 901/59 کیلوبایت صفحه 34 فرمت pptx 12000 دانلود پاورپوینت انواع سیستم های…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *