35 شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق) حقوق

دانلود شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 179 بایت صفحه 35 فرمت doc 19000 شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق) در این بررسی سعی گردیده تا با طرح موضوع شرط خلاف مقتضای عقد، به بررسی و مفهوم شرط، مقتضا و در نهایت ماهیت و وضعیت شرط خلاف مقتضای عقد پرداخته شود دانلود مقاله رشته حقوق شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)     مقدمه یکی از برترین اصول مطروحه در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده می باشد که با وضع ماده 1 قانون مدنی، قانون گذار ایران به آن اعتبار ی ویژه بخشیده، اقتضای اصل حاکمیت اراده حکم می کند که هرآنچه مورد توافق و تراضی طرفین واقع شود و قصد مشترک طرفین حمایت از لزوم آن را بکند چنانچه مخالف با قانون آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد الزام آور برشمرده شده و بنا به احترام اراده ها، محترم شمارده گردد. شروط ضمن عقد را نیز از این لحاظ که خود نوعی عقدی تبعی می باشند نباید از این قاعده مستثنی دانست.   از این رو بسیاری را با الحاق شروط به عقود در پی نیل به مقاصد گوناگون خواستار صحت و لزوم شرط و عقد می باشند و بحث شروط ضمن عقد از مباحث مطروحه و بسیار رایج در حقوق کنونی است اما علی رغم رواج عملی این موضوع به نظر می رسد از بین انواع شروط بحث پیرامون شرط خلاف مقتضای عقد محجور مانده و چه در کتب فقهی و چه در تألیفات حقوقی به تفسیر اجمالی آن اکتفا گشته است. منظور از شرط در این بررسی، بارزترین مصداق شرط از لحاظ فقهی و حقوقی به معنای تعهدی فرعی و تبعی که در ضمن یکی از عقود معین یا نامعین درج    می گردد. و با یکی از دو مقتضای ذات و اطلاق در تضاد و مخالفت باشد.   مقتضا دراین بررسی به دو قسم مقتضای ذات و مقتضای اطلاق تقسیم شده است: 1. مقتضای ذات عقد عبارتست از اثر عمده و اساسی که مستقیماً و بدون هیچ واسطه ای از عقد حاصل شده و در کلیه افراد و مصادیق آن نوع عقد موجود بوده و آنچنان با عقد ملازمه داشته باشد که رفع آن اسقاط هستی عقد محسوب شود. 2. مقتضای اطلاق عقد عبارت است از، اثری که از مقتضای ذات هر عقد حاصل شده و هرگاه عقد به صورت مطلق انشاء شود آن اثر را اقتضا نماید و با رفع آن جوهر و طبیعت عقد برجا بوده، تنها اطلاق از بین می رود.   در این بررسی سعی گردیده تا با طرح موضوع شرط خلاف مقتضای عقد، به بررسی و مفهوم شرط، مقتضا و در نهایت ماهیت و وضعیت شرط خلاف مقتضای عقد پرداخته شود تا بلکه گامی باشد در جهت روشن تر شدن ماهیت شروط خلاف مقتضای عقد با استعانت از خداوند بزرگ و با پشتگرمی به منابع ارزشمند حقوق و فقهی به این امر اقدام گردیده امیدوار است مورد قبول واقع شود.     کلمات کلیدی: شرط مقتضای عقد ماهیت حقوق شرط       مفهوم و ماهیت حقوق شرط واژه شرط معانی گوناگونی دارد در اصطلاح فلاسفه شرط، وصف امری است که از عدم لازم آید، بدون اینکه وجودش لازمه وجود باشد مثلاً نزدیکی به آتش شرط سوختن است بدون اینکه سبب آن باشد. در اصطلاح حقوقی شرط یکی از این چند مفهوم را داراست:   1. امری که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد، شرایط مطروحه در ماده 19 قانون مدنی همین مفهوم را می رساند به این معنا که قصد و رضا، اهلیت، موضوع معین، مشرروعیت جهت هر کدام شرط صحت معامله می باشند اما هیچیک به تنهایی باعث انعقاد عقد نمی شوند، از میان این شروط آنچه با ایجاد مفهوم عقد رابطه عرفی یا حقوقی دارد سبب عقد نامیده می شود و دیگر عوامل که زمینه ساز نفوذ سبب است. «شرط» نام دارد. 2. عهد و تعهد در دو معنای اعم و اخص خود، در معنای اعم؛ مطلق عهد و تعهد را گویند، در روایت معروف نبوی «المومن عند الشروطهم» که در فقه مورد استناده لزوم عقود و تعهدات قرار می گیرد، شرط در این معنا به کار رفته است و در معنای اخص توافقی است که برحسب طبیعت خاص موضوع آن ویا تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری درآمده است آنچه که باعث تمایز مفهوم عام و خاص شرط می شود تبعیت آن از عقدی دیگر در مفهوم خاص آن است.   البته شرط در مفهوم خاص آن دو قسم دارد: الف: شرطی که خود می تواند به عنوان یک قرار داد مستقل مورد توافق باشد ولی طرفین بنا به تراضی آن را تابع عقد دیگری ساخته اند مانند شرط وکالت ضمن عقد نکاح و برآن نام شرط را نهاده اند. ب: شروطی که برحسب طبیعت خود مستقل نیستند و بایستی در زمره توابع عقد دیگری درآورده شوند، این دسته از شروط در واقع به شیوه اجرای تعهد اصلی کمک می کنند و تکمیل کننده تعهد اصلی هستند، خود به تنهایی در عالم خارج نمی توانند معنایی داشته باشند.       فهرست مطالب موضوع: شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)         فصل اول: بررسی شرط: مبحث اول   مفهوم و ماهیت حقوقی شرط مبحث دوم  ارتباط عقد اصلی شرط مبحث سوم   صحت و فساد شرط    اصل صحت در تفسیر قراردادها   اصل صحت شروط         فصل دوم: بررسی مقتضای عقد:          مبحث اول   مفهوم مقتضای عقد          مبحث دوم   معیار تعیین مقتضای عقد       فصل سوم: صورت های مخالفت شرط با مقتضای عقد:         مبحث اول  شرط خلاف مقتضای ذات عقد        مبحث دوم   شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد        مبحث سوم   شرط خلاف مقتضای آثار عقد       فصل چهارم: وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای عقد:         مبحث اول   بررسی و و ضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای ذات عقد           مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای ذات عقد        مبحث دوم   بررسی وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد         مبحث سوم   بررسی وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای آثار عقد.         ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// *تحقیقات مرتبط با طلاق دانلود پایان نامه عسر و حرج در طلاق دانلود پایان نامه طلاق و عوامل آن در ایران دانلود مقاله بررسی اجمالی قاعده نفی عسروحرج و کاربرد آن در طلاق دانلود مقاله عسر و حرج در درخواست طلاق از سوی زوجه در حقوق ایران دانلود پایان نامه طلاق در ادیان الهی و بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی طلاق     19 مقتضای عقد شروط خلاف مقتضای عقد ماهیت حقوقی شرط بررسی مقتضای عقد صورت های مخالفت شرط با مقتضای عقد وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای عقد دانلود مقاله رشته حقوق
 • 282 پاورپوینت خلاصه حسابرسی 1 حسابداری
 • دانلود پاورپوینت خلاصه حسابرسی 1 دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 91/67 کیلوبایت صفحه 282 فرمت ppt 15000 پاورپوینت خلاصه حسابرسی 1 دانلود پاورپوینت خلاصه حسابرسی…

 • 67 پاورپوینت مروری بر اختلالات روانپزشکی اطفال و نوجوانان روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت مروری بر اختلالات روانپزشکی اطفال و نوجوانان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 591/82 کیلوبایت صفحه 67 فرمت ppt 20000 پاورپوینت…

 • 53 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رابطه خلاقیت سازمانی با بهره وری سازمانی مدیریت
 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رابطه خلاقیت سازمانی با بهره وری سازمانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 105 بایت صفحه 53 فرمت doc 22000…

 • 38 پاورپوینت روش آموزش تربیت بدنی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت روش آموزش تربیت بدنی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 766/6 کیلوبایت صفحه 38 فرمت pptx 16000 پاورپوینت روش آموزش تربیت بدنی دانلود پاورپوینت…

 • 37 پاورپوینت اصول پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان پزشکی
 • دانلود پاورپوینت اصول پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 1/59 مگابایت صفحه 37 فرمت pptx 12000 پاورپوینت اصول پیشگیری و تشخیص…

 • 88 مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظام مدیریت دانش 88 صفحه مدیریت
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظام مدیریت دانش 88 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 692 بایت صفحه 88 فرمت doc 27000 مبانی نظری…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *