328 ماهیت و خصوصیات دیوان کیفری بین المللی و بررسی مسئولیتهای دادستان در آن فقه،حقوق،الهیات

دانلود ماهیت و خصوصیات دیوان کیفری بین المللی و بررسی مسئولیتهای دادستان در آن

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 1/21 کیلوبایت صفحه 328 فرمت doc 99000 ماهیت و خصوصیات دیوان کیفری بین المللی و بررسی مسئولیتهای دادستان در آن هدف از این پایان نامه ماهیت و خصوصیات دیوان کیفری بین المللی و بررسی مسئولیتهای دادستان در آن می باشد دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ماهیت و خصوصیات دیوان کیفری بین المللی و بررسی مسئولیتهای دادستان در آن (بصورت جامع و کامل در قالب 328 صفحه)   *آپدیت 8ام نیز بصورت رایگان ضمیمه شد! بررسی صلاحیت تكمیلی دیوان 23 صفحه   *آپدیتهای قبلی: 1.جنایات جنگی 22 صفحه 2.دیوان كیفری بین المللی 9 صفحه 3.‌متن اساسنامه دیوان بین‌المللی 55 صفحه 4.صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی 14 صفحه 5.نگاهی به اساسنامه دیوان كیفری بین المللی 19 صفحه 6.کشورهای اسلامی و دیوان کیفری بین المللی 17 صفحه 7.بررسی اساسنامه دیوان كیفری بین المللی و ارزیابی آن 22 صفحه   تعداد کل صفحات: 147 صفحه اولیه + 181 صفحه آپدیت = 328 صفحه   چکیده: دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد. از مهمترین اهداف دیوان کیفری بین المللی حفظ صلح و عدالت در جهان، دسترسی همگان به عدالت، خاتمه دادن به خودسری ها، کمک به پایان بخشیدن به درگیری ها، پایان بخشیدن به دادگاههای بین المللی موردی و موقتی، دخالت در مواردی که دستگاههای غذایی ملی بی میل یا ناتوان از اجرای عدالت باشند، ایجا رعب در جنایتکاران جنگی آتی می باشد. هدف از رسیدگی های کیفری بین المللی همانگونه که می دانیم مجازات مقصر و حمایت از بی گناه و قربانیان.    این امر بدین معنا است که اتهامات بایستی به صورت مفصل مورد بررسی واقع شده و قضاوت نیز باید مبتنی بر اوضاع و احوال زمان وقوع جرم باشند البته با ذکر این نکته که نظام غذایی توسط انسان ها اداره می شودو لذا کمال مطلق در نیل به هدف هرگز قابل دسترسی نخواهد بود در این میان دادستان دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان عضوی از اعضاء رسیدگی های قضایی، نقش موثری در برپایی عدالت ورسیدگی های بین المللی ایف می نماید. لذا به نظر می آید که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، نکته ای کاملا محفوظ و رعایت گردیده است اصل احترام به کرامت بشری و حقوقو اساسی متهم می باشد که اعمال و اختیارات دادستان دیوان نیز در راستای این حقوق تدوین و تنقیح گردیده است.       کلمات کلیدی: دادستان حقوق بین الملل دیوان کیفری بین المللی (ICC)       مقدمه نظر به اینکه ج.ا. ایران در پایان دسامبر 2 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را امضا و بدین ترتیب یک تعهد بین المللی برای تصویب نهایی این سند بسیار مهم بین المللی برای دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. و از الزامات قبول تعهد و تصویب انطابق قوانین جزایی ملی با الزامات بین المللی مندرج در اساسنامه و نیز یکسان سازی قوانین داخلی با مقررات حوق بین المللی بشر دوستانه ایجاد یک مکانیسم مهم قانونی برای هماهنگی و همکاری جدی با دادگاه می باشد. تقویت همکاری های بین المللی در امر مبارزه موثر با بزهکاری بین المللی اقداماتی انجام و خصوصاً برای شدیدترین جنایات بین المللی مانند جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی و کشتار گروهی یا ژنوساید که با نفی شخصیت و حیثیت بشری همراه است دادگاه های کیفری بین المللی مانند دادگاه کیفری بین المللی نورنبرگ، دادگاه کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات سران صرب (یوگسلاوی سابق و رواندا) و اخیراً دادگاه کیفری بین المللی دائمی برای تعقیب و محاکمه و مجازات مرتکبین جنایات مزبور تاسیس شده است.    مراجع قضایی داخلی کشورها اعم از دادسرا و دادگاه های کیفری می باید اقدامات محاکم کیفری بین المللی را در امر مبارزه با جنایات بین المللی و جلوگیری از فرار مرتکبین جنایات بین المللی مزبور از مجازات تکمیل نموده، در این رابطه قوانین جزایی ملی می باید با الزامات بین المللی هماهنگی که کامل داشته و یکسان سازی حقوقی با حفظ اصول اساسی حاکمیت و استقلال کشور انجام شود. دنیای معاصر با دو خطر یا دو مصیبت بزرگ که سلامتی نسل انسان و ثبات و آرامش جهانی را به شدت مختل نموده مواجه است؛ از یک طرف بیماری های مسری که به سرعت شیوع عمومی یافته و از طرف دیگر مخاصمات و مناقشات منطقه ای و بین المللی دو خطری است که امروزه برای بشریت مطرح است،‌ مصیبت اول همیشه آگاهانه به انسان تحمیل نشده است هر چند که انسان می تواند بعد از یک دوره طولانی درد و رنج و مبارزه و تحقیق علمی از دامنه شیوع آن جلوگیری و یا آن را ریشه کن نماید.         فهرست مطالب چکیده مقدمه سوالات و پیشنهادات   فصل اول:کلیات(تاریخچه تشکیل،ساختار و ویژگیهای دیوان کیفری بین المللی) مبحث اول  :  پیشینه تاریخی دیوان کیفری بین المللی مبحث دوم  : ساختار دیوان کیفری بین المللی  مبحث سوم : ارکان دیوان کیفری بین المللی گفتار اول :  قضات گفتار دوم : ریاست گفتار سوم: دادستانی گفتار چهارم : شعب دیوان گفتار پنجم : دبیر خانه دیوان گفتار ششم : مجمع دول متعاهد مبحث چهارم : مفهوم حقوق کیفری بین المللی و ویژگیهای آن گفتار اول :  مفهوم حقوق کیفری بین المللی گفتار دوم :  ویژگیهای حقوق کیفری بین المللی مبحث پنجم :  نقش سیستم های مختلف دادرسی در رسیدگی های دیوان گفتار اول :  سیستم دادرسی اتهامی گفتار دوم :  سیستم دادرسی تفتیشی گفتار سوم :  سیستم دادرسی مختلط مبحث ششم :   سیستم نظام ترافعی و پذیرش آن در رسیدگی های بین المللی گفتار اول :   نظام ترافعی در مقابل نظام تفتیشی گفتار دوم   ویژگی های اصلی نظان ترافعی در مراحل مختلف دادرسی دیوان گفتار سوم   شکل‌گیری نظام ترافعی در حوزه قضایی بین المللی   فصل دوم:دادسرای دیوان کیفری بین المللی ساختار و صلاحیت‌ها مبحث اول :  دادسرای دیوان مبحث دوم  : نحوه انتخاب دادستان و برکناری او مبحث سوم :  موارد رد دادستان یا معاونین او در رسیدگی به یک وضعیت مبحث چهارم :  جرائم مشمول صلاحیت دیوان گفتار اول :  جنایات تجاوز گفتار دوم :  نسل کشی گفتار سوم :  جنایت های علیه بشریت گفتار چهارم :  جنایت های جنگی   فصل سوم:نحوه انجام تحقیقات، وظایف و اختیارات دادستان در این مرحله مبحث اول‌: شرایط‌و‌زمان‌اعمال‌صلاحیت،پیش شرط‌های‌لازم‌برای‌اعمال صلاحیت گفتار اول‌:شروع به انجام تحقیقات با ارجاع یک وضعیت توسط دولت‌های صلاحیت دار به دادستان گفتار‌دوم:شروع به انجام‌تحقیقات با ارجاع یک‌وضعیت‌توسط‌شورای‌امنیت به دادستان گفتار سوم: شروع به انجام تحقیقات‌و‌تعقیب مستقیم یک وضعیت توسط خود دادستان گفتار چهارم :  اخذ مجوز انجام تحقیقات توسط دادستان از شعبه مقدماتی گفتار پنجم:شرایط ‌مربوط ‌به‌ قابلیت ‌پذیرش ‌یا‌ عدم ‌پذیرش‌ یک ‌وضعیت ‌مشمول‌ صلاحیت دیوان مبحث دوم  : نحوه شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان پس از موافقت شعبه مقدماتی گفتار اول :  شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان گفتار دوم  : وظایف و اختیارات دادستان در خصوص نحوه انجام تحقیقات گفتار سوم  : وظایف دادستان در رابطه با حقوق اشخاص در طول تحقیقات گفتار چهارم :  تکالیف دادستان در مقابل قربانیان و شهود گفتار پنجم  : دادستان و حفظ حقوق متهم جهت رسیدن به یک دادرسی عادلانه گفتار ششم  : محافظت از اسناد و اطلاعات محرمانه ملی توسط دادستان گفتار هفتم : نقش دادستان در تهیه و ثبت کیفر خواست گفتار هشتم :  اتخاذ تصمیم مبنی برعدم تعقیب یا عدم شروع به تحقیق از متهم از سوی دادستان مبحث سوم  : وظایف محوله به دادستانی در شعبه مقدماتی و دادگاه گفتار اول : دادستان و شعبه مقدماتی گفتار دوم  : وظایف دادستان در مطلع ساختن شعبه مقدماتی دیوان در ارتباط با فرصت های منحصر  به فرد تحقیق گفتار سوم  : احضار یا بازداشت متهم توسط دادستان گفتار چهارم :  تکالیف دادستان و متهم در رابطه با افشای شهود و دلایل گفتار پنجم  : تائید اتهامات قبل از محاکمه در شعبه مقدماتی با حضور و تقاضای دادستان   فصل چهارم:وظایف دادستان دیوان در طول محاکمه و بعد از صدور رای مبحث اول  : نقش دادستان در جریان محاکمه گفتار اول : بررسی اتهامات توسط شعبه مقدماتی دیوان یا حضور دادستان و متهم گفتار دوم  : بررسی و تایید اتهامات توسط شعبه مقدماتی با حظور دادستان در غیاب متهم گفتار سوم  : نقش دادستان در مرحله محاکمه متهم در شعبه بدوی بخش اول  : درخواست تعویق تاریخ محاکمه توسط دادستان بخش دوم  : درخواستهای دادستان در مورد مسائل مرتبط با مراحل محاکمه       الف  – درخواست معاینه پزشکی متهم توسط دادستان        ب – رسیدگی و صدور رای بر مبنای اعتراف به جرم به درخواست دادستان بخش سوم  : کفایت مدارک خاتمه اظهارات و صدور رای مبحث دوم  : نقش دادستان پس از صدور حکم گفتار اول  : دادستانی و تجدید نظر خواهی از قرار های اعدادی گفتار دوم  : دادستان و تجدید نظر خواهی از حکم صادره اعم از برائت و یا تخفیف مجازات گفتار سوم  : اعاده دادرسی توسط دادستان گفتار چهارم :  اجرای حکم و دادستان نتیجه گیری منابع و ماَخذ   99 دیوان کیفری بین المللی نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی ماهیت دیوان کیفری بین المللی خصوصیات دیوان کیفری بین المللی بررسی مسئولیتهای دادستان در دیوان کیفری بین المللی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانلود پایان نامه حقوق بین الملل
 • 107 پاورپوینت کارگاه مقاله نویسی در حوزه علوم انسانی روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت کارگاه مقاله نویسی در حوزه علوم انسانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 2/18 مگابایت صفحه 107 فرمت pptx 28000 پاورپوینت…

 • 20 پاورپوینت کارگاه کامپیوتر کامپیوتر
 • دانلود پاورپوینت کارگاه کامپیوتر دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر حجم 2/18 مگابایت صفحه 20 فرمت ppt 11000 پاورپوینت کارگاه کامپیوتر دانلود پاورپوینت کارگاه کامپیوتر دانلود پاورپوینت…

 • 28 پاورپوینت دستگاه PCR واکنش زنجیره ای پلیمراز پزشکی
 • دانلود پاورپوینت دستگاه PCR واکنش زنجیره ای پلیمراز دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 2/05 مگابایت صفحه 28 فرمت pptx 10000 پاورپوینت دستگاه PCR واکنش زنجیره…

 • 35 پاورپوینت بهداشت فردی و عمومی پزشکی
 • دانلود پاورپوینت بهداشت فردی و عمومی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 230/75 کیلوبایت صفحه 35 فرمت pptx 23000 پاورپوینت بهداشت فردی و عمومی دانلود پاورپوینت…

 • 55 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش شیوه های فرزندپروری روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش شیوه های فرزندپروری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 202 بایت صفحه 55 فرمت doc 24000 چارچوب…

 • 315 پاورپوینت کتاب و درس مبانی فناوری اطلاعات پیام نور مهندس مجیدپور کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت کتاب و درس مبانی فناوری اطلاعات پیام نور مهندس مجیدپور دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 3/25 مگابایت صفحه 315 فرمت pptx…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *