32 طرح مرتعداری فشم شهرستان شمیرانات کشاورزی و زراعت

دانلود طرح مرتعداری فشم شهرستان شمیرانات

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کشاورزی و زراعت حجم 76 بایت صفحه 32 فرمت doc 19000 طرح مرتعداری فشم شهرستان شمیرانات طرح مرتعداری فشم درحوزه استحفاظی استان تهران ، شهرستان شمیرانات و در شمال شرقی در فاصله 2 کیلومتری تهران واقع شده است این طرح دارای مساحتی برابر 2825هکتار بوده که از این سطح 35 هکتار به منظور جنگل کاری وایجاد پارک جنگلی به شهرداری فشم واگذار شده است طرح مرتعداری فشم شهرستان شمیرانات   خلاصه طرح: طرح مرتعداری فشم درحوزه استحفاظی استان تهران ، شهرستان شمیرانات و در شمال شرقی در فاصله 2 کیلومتری تهران واقع شده است این طرح دارای مساحتی برابر 2825هکتار بوده که از این سطح 35 هکتار به منظور جنگل کاری وایجاد پارک جنگلی به شهرداری فشم واگذار شده است.  خلاصه اطلاعات مندرج در طرح به شرح زیر است:    نوع مرتع از نظر فصل بهربرداری     میانبند نوع مرتع از نظر بهره برداری مشاعی  نوع مرتع از نظر ساختار بهره برداری       روستایی  مساحت کل 2825هکتار  مستثینات 45/26هکتار مساحت منابع ملی 55/2618هکتار اراضی واگذاری 35هکتار اراضی محدوده طرح 55/2268هکتار اراضی حفاظتی با رخنمون های شنی 158هکتار  ظرفیت فعلی مرتع جنگی قبل از اجرای طرح 12 واحد دامی  تعداد دام موجود مندرج در شناسنامه مرتع 234واحد دامی  تعداد دام مجاز مندرج در شناسنامه مرتع 1513واحد دامی  جمعیت بهره بردار شورای اسلامی بافت خاک منطقه loam,clay loam عمق خاک نیمه عمیق تا کم عمق و سطحی همراه با سنگ زیاد اقلیم به روش دمارتن (مرطوب) ارتفاعات اقلیم به روش آمبرژه نیمه مرطوب سرد     کلمات کلیدی: مرتعداری تیپهای گیاهی طرح مرتعداری فشم شناسایی تیپهای مرتعی       جمع بندی:  ارزش موارد یاد شده خود نشانگر این واقعیت است که علاوه برتولید علوفه که تولید اقتصادی زود بازده می باشد، ارزش سایر منابع تولید مانند حفاظت خاک، ذخیره سازی آب، حفظ گونه های با ارزش ودر نهایت ایجاد شرایط مناسب برای زیست انسان به مراتب با ارزش تر از تولید علوفه بوده و چنانچه روال ارزش گذاری F.A.O مد نظر قرار گیرد. ارزش ایده موارد معادل 8 درصد کل تولید اکوسیستم محاسبه می گردد. وبا مقایسه باتولید علوفه که معادل 2% ارزش تولیدات اکوسیستم مرتع محاسبه می گردد.7%پوشش گیاهی منطقه خوب بوده از نظر درآمد دامداران و بذر پاشی و توسعه اقتصادی و قرق منطقه یک عدد است و تولید محصول بیشتر و افزایش ظرفیت دام است. پیشنهادی که از نظر این طرح می شود در کنار طرح مرتعداری پرورش ماهی و درختکاری هم گسترش می یابد.       فهرست مطالب   -خلاصه طرح  -مقدمه    -فصل اول :جمع آوری اطلاعات 1-1. مطالعات انجام شده  2-1وضعیت مالکیت       1-2-1. اجرای ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع      2-2-1میزان اراضی واگذار شده در محدوده طرح     3-2-1تعیین کاربریها و پیش بینی توسعه اراضی 3-1 بهره برداری       1-3-1.مروری بر تاریخچه و سوابق بهره برداری تا قبل از آخرین ممیزی      2-3-1تنظیم جدول بهره برداری فعلی براساس آخرین ممیزی      3-3-1 نوع مرتع، فصل و مدت بهره برداری     4-3-1نوع بهره برداری     5-3-1سایر بهره برداریها 4-1 تخریبهای احتمالی   -فصل دوم: وضعیت اجتماعی – اقتصادی  1-2بررسی ساختار اجتماعی مرتعداران 2-2امکانات زیستی، رفاهی و سایر موارد 3-2میزان سواد در طبقات مرتعداران 4-2درآمدهای حاصل از مرتع   -فصل سوم: اوضاع طبیعی  1-3. تشریح محدوده طرح       1-1-3 موقعیت ومساحت       2-1-3 حدود اربعه طرح وطول عرض جغرافیایی 2-3با استفاده از اطلاعات موجود) اقلیم(       1-2-3 بارش 3-2-3 دما      4-3-3 یخبندان و دوره آن        5-2-3 رطوبت نسبی      6-2-3 تبخیر و تعرق سالانه        7-2-3 باد       8-2-3 بررسی اقلیمی منطقه  3-3وضعیت توپوگرافی      1-4-3وضعیت توپوگرافی     2-4-3شیب منطقه  4-3 .خاک منطقه طرح       1-4-3فیزیک خاک        2-4-3. شیمی خاک        3-4-3. قابلیت استفاده از اراضی 6-3 منابع آبی    -فصل چهارم: تشریح پوشش گیاهی  1-4. جغرافیای گیاهی  2-4لیست گیاهان محدوده طرح 3-4 متدولوژی مطالعه پوشش گیاهی    -فصل پنجم:تیپهای گیاهی  1-5ویژگیهای تیپهای مرتعی و شناسایی تیپهای مرتعی    -فصل ششم : تشریح تیپهای مرتعی و ارزایابی واندازه گیری بعمل آمده در هر تیپ   -فصل هفتم: شناسایی سایر استعدادها 1-7گیاهان دارویی محدوده طرح 2-7آبزی پروری  3-7زنبورداری 4-7 زراعت، باغداری و علوفه کاری) سایرموارد(   -فصل هشتم: برنامه ریزی  1-8 برنامه های اصلاح و احیاء مراتع  2-8برنامه های اصلاحی       1-2-8قرق    2-2-8کپه کاری      3-2-8بذر پاشی      4-2-8اصلاح و ترمیم چشمه ها و احداث آبشخورها   5-2-8برآورد افزایش تولید برنامه های اصلاحی      6-2-8تفکیک و تعیین مناطق برای سایر کاربریها         1-6-2-8درصد افزایش پوشش گیاهی    7-2-8تفکیک و تعیین مناطق برای سایر کاربری ها  3-8برنامه های مدیریتی و بهره برداری    1-2-8تعیین مناطق قرق    2-2-8سیستم چرایی    3-2-8زمان آمادگی مرتع برای چرای دام    4-2-8تعیین زمان دقیق ورود و خروج دام    5-2-8برنامه ساماندهی جمعیت دام       6-2-8افزایش تولید در اثر مدیریت مرتع   فصل نهم: نهاده ها و امکانات مورد نیاز 1-9 ماشین آلات و ادوات منطقه  2-9 بذر، کود، سم) نهاده ها( 3-9لوله و مصالح ساختمانی و آبشخوار 4-9تأسیسات 5-9نیروی انسانی مورد نیاز   -فصل دهم: برآورد هزینه و در آمده ها 1-1هزینه های اجرای طرح  2-1 در آمدها      1-2-1اثرات زیست محیطی و حفظ منابع پایه  جمع بندی . – منابع و مأخذ     19 مرتعداری تیپهای گیاهی طرح مرتعداری فشم شناسایی تیپهای مرتعی ویژگیهای تیپهای مرتعی و شناسایی تیپهای مرتعی دانلود طرح مرتعداری فشم شهرستان شمیرانات همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل خرید پایان نامه رشته کشاورزی انجام پروژه و پایان نامه رشته کشاورزی fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه فایل
 • 23 موقعیت جغرافیایی و اجتماعی و فرهنگی جزیرة العرب قبل از اسلام فقه،الهیات،معارف
 • دانلود موقعیت جغرافیایی و اجتماعی و فرهنگی جزیرة العرب قبل از اسلام دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،الهیات،معارف حجم 105 بایت صفحه 23 فرمت doc 12000 موقعیت…

 • 55 پاورپوینت تشریح رشد و نمو در کودکان پزشکی
 • دانلود پاورپوینت تشریح رشد و نمو در کودکان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 4/66 مگابایت صفحه 55 فرمت ppt 15000 پاورپوینت تشریح رشد و نمو…

 • 14 پاورپوینت بررسی حدیث ثقلین دین و مذهب
 • دانلود پاورپوینت بررسی حدیث ثقلین دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # دین و مذهب حجم 589/34 کیلوبایت صفحه 14 فرمت pptx 8000 پاورپوینت بررسی حدیث ثقلین دانلود پاورپوینت…

 • 315 دانلود پاورپوینت درس و کتاب حسابداری پيشرفته 2 حسابداری
 • دانلود دانلود پاورپوینت درس و کتاب حسابداری پيشرفته 2 دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 104/39 کیلوبایت صفحه 315 فرمت ppt 30000 دانلود پاورپوینت درس و…

 • 69 فصل دوم پایان نامه زمانبندی در رایانش ابری مهندسی نرم افزار
 • دانلود فصل دوم پایان نامه زمانبندی در رایانش ابری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی نرم افزار حجم 330/68 کیلوبایت صفحه 69 فرمت docx 33000 فصل دوم…

 • 43 دانلود پاورپوینت راهنمای کار با دوربینهای نقشه برداری TOPCON عمران
 • دانلود دانلود پاورپوینت راهنمای کار با دوربینهای نقشه برداری TOPCON دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # عمران حجم 633/66 کیلوبایت صفحه 43 فرمت pptx 15000 دانلود پاورپوینت راهنمای…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *