32 طرح مرتعداری فشم شهرستان شمیرانات کشاورزی و زراعت

دانلود طرح مرتعداری فشم شهرستان شمیرانات

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کشاورزی و زراعت حجم 76 بایت صفحه 32 فرمت doc 19000 طرح مرتعداری فشم شهرستان شمیرانات طرح مرتعداری فشم درحوزه استحفاظی استان تهران ، شهرستان شمیرانات و در شمال شرقی در فاصله 2 کیلومتری تهران واقع شده است این طرح دارای مساحتی برابر 2825هکتار بوده که از این سطح 35 هکتار به منظور جنگل کاری وایجاد پارک جنگلی به شهرداری فشم واگذار شده است طرح مرتعداری فشم شهرستان شمیرانات   خلاصه طرح: طرح مرتعداری فشم درحوزه استحفاظی استان تهران ، شهرستان شمیرانات و در شمال شرقی در فاصله 2 کیلومتری تهران واقع شده است این طرح دارای مساحتی برابر 2825هکتار بوده که از این سطح 35 هکتار به منظور جنگل کاری وایجاد پارک جنگلی به شهرداری فشم واگذار شده است.  خلاصه اطلاعات مندرج در طرح به شرح زیر است:    نوع مرتع از نظر فصل بهربرداری     میانبند نوع مرتع از نظر بهره برداری مشاعی  نوع مرتع از نظر ساختار بهره برداری       روستایی  مساحت کل 2825هکتار  مستثینات 45/26هکتار مساحت منابع ملی 55/2618هکتار اراضی واگذاری 35هکتار اراضی محدوده طرح 55/2268هکتار اراضی حفاظتی با رخنمون های شنی 158هکتار  ظرفیت فعلی مرتع جنگی قبل از اجرای طرح 12 واحد دامی  تعداد دام موجود مندرج در شناسنامه مرتع 234واحد دامی  تعداد دام مجاز مندرج در شناسنامه مرتع 1513واحد دامی  جمعیت بهره بردار شورای اسلامی بافت خاک منطقه loam,clay loam عمق خاک نیمه عمیق تا کم عمق و سطحی همراه با سنگ زیاد اقلیم به روش دمارتن (مرطوب) ارتفاعات اقلیم به روش آمبرژه نیمه مرطوب سرد     کلمات کلیدی: مرتعداری تیپهای گیاهی طرح مرتعداری فشم شناسایی تیپهای مرتعی       جمع بندی:  ارزش موارد یاد شده خود نشانگر این واقعیت است که علاوه برتولید علوفه که تولید اقتصادی زود بازده می باشد، ارزش سایر منابع تولید مانند حفاظت خاک، ذخیره سازی آب، حفظ گونه های با ارزش ودر نهایت ایجاد شرایط مناسب برای زیست انسان به مراتب با ارزش تر از تولید علوفه بوده و چنانچه روال ارزش گذاری F.A.O مد نظر قرار گیرد. ارزش ایده موارد معادل 8 درصد کل تولید اکوسیستم محاسبه می گردد. وبا مقایسه باتولید علوفه که معادل 2% ارزش تولیدات اکوسیستم مرتع محاسبه می گردد.7%پوشش گیاهی منطقه خوب بوده از نظر درآمد دامداران و بذر پاشی و توسعه اقتصادی و قرق منطقه یک عدد است و تولید محصول بیشتر و افزایش ظرفیت دام است. پیشنهادی که از نظر این طرح می شود در کنار طرح مرتعداری پرورش ماهی و درختکاری هم گسترش می یابد.       فهرست مطالب   -خلاصه طرح  -مقدمه    -فصل اول :جمع آوری اطلاعات 1-1. مطالعات انجام شده  2-1وضعیت مالکیت       1-2-1. اجرای ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع      2-2-1میزان اراضی واگذار شده در محدوده طرح     3-2-1تعیین کاربریها و پیش بینی توسعه اراضی 3-1 بهره برداری       1-3-1.مروری بر تاریخچه و سوابق بهره برداری تا قبل از آخرین ممیزی      2-3-1تنظیم جدول بهره برداری فعلی براساس آخرین ممیزی      3-3-1 نوع مرتع، فصل و مدت بهره برداری     4-3-1نوع بهره برداری     5-3-1سایر بهره برداریها 4-1 تخریبهای احتمالی   -فصل دوم: وضعیت اجتماعی – اقتصادی  1-2بررسی ساختار اجتماعی مرتعداران 2-2امکانات زیستی، رفاهی و سایر موارد 3-2میزان سواد در طبقات مرتعداران 4-2درآمدهای حاصل از مرتع   -فصل سوم: اوضاع طبیعی  1-3. تشریح محدوده طرح       1-1-3 موقعیت ومساحت       2-1-3 حدود اربعه طرح وطول عرض جغرافیایی 2-3با استفاده از اطلاعات موجود) اقلیم(       1-2-3 بارش 3-2-3 دما      4-3-3 یخبندان و دوره آن        5-2-3 رطوبت نسبی      6-2-3 تبخیر و تعرق سالانه        7-2-3 باد       8-2-3 بررسی اقلیمی منطقه  3-3وضعیت توپوگرافی      1-4-3وضعیت توپوگرافی     2-4-3شیب منطقه  4-3 .خاک منطقه طرح       1-4-3فیزیک خاک        2-4-3. شیمی خاک        3-4-3. قابلیت استفاده از اراضی 6-3 منابع آبی    -فصل چهارم: تشریح پوشش گیاهی  1-4. جغرافیای گیاهی  2-4لیست گیاهان محدوده طرح 3-4 متدولوژی مطالعه پوشش گیاهی    -فصل پنجم:تیپهای گیاهی  1-5ویژگیهای تیپهای مرتعی و شناسایی تیپهای مرتعی    -فصل ششم : تشریح تیپهای مرتعی و ارزایابی واندازه گیری بعمل آمده در هر تیپ   -فصل هفتم: شناسایی سایر استعدادها 1-7گیاهان دارویی محدوده طرح 2-7آبزی پروری  3-7زنبورداری 4-7 زراعت، باغداری و علوفه کاری) سایرموارد(   -فصل هشتم: برنامه ریزی  1-8 برنامه های اصلاح و احیاء مراتع  2-8برنامه های اصلاحی       1-2-8قرق    2-2-8کپه کاری      3-2-8بذر پاشی      4-2-8اصلاح و ترمیم چشمه ها و احداث آبشخورها   5-2-8برآورد افزایش تولید برنامه های اصلاحی      6-2-8تفکیک و تعیین مناطق برای سایر کاربریها         1-6-2-8درصد افزایش پوشش گیاهی    7-2-8تفکیک و تعیین مناطق برای سایر کاربری ها  3-8برنامه های مدیریتی و بهره برداری    1-2-8تعیین مناطق قرق    2-2-8سیستم چرایی    3-2-8زمان آمادگی مرتع برای چرای دام    4-2-8تعیین زمان دقیق ورود و خروج دام    5-2-8برنامه ساماندهی جمعیت دام       6-2-8افزایش تولید در اثر مدیریت مرتع   فصل نهم: نهاده ها و امکانات مورد نیاز 1-9 ماشین آلات و ادوات منطقه  2-9 بذر، کود، سم) نهاده ها( 3-9لوله و مصالح ساختمانی و آبشخوار 4-9تأسیسات 5-9نیروی انسانی مورد نیاز   -فصل دهم: برآورد هزینه و در آمده ها 1-1هزینه های اجرای طرح  2-1 در آمدها      1-2-1اثرات زیست محیطی و حفظ منابع پایه  جمع بندی . – منابع و مأخذ     19 مرتعداری تیپهای گیاهی طرح مرتعداری فشم شناسایی تیپهای مرتعی ویژگیهای تیپهای مرتعی و شناسایی تیپهای مرتعی دانلود طرح مرتعداری فشم شهرستان شمیرانات همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل خرید پایان نامه رشته کشاورزی انجام پروژه و پایان نامه رشته کشاورزی fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه فایل
 • 1 پاورپوینت ریاضی نهم مبحث دستگاه معادله های خطی نهم (دوره اول متوسطه)
 • دانلود پاورپوینت ریاضی نهم مبحث دستگاه معادله های خطی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # نهم (دوره اول متوسطه) حجم 667/26 کیلوبایت صفحه 1 فرمت pptx 6500 پاورپوینت…

 • 29 پاورپوينت تحقیقات بازاریابی مدیریت
 • دانلود پاورپوينت تحقیقات بازاریابی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 238/62 کیلوبایت صفحه 29 فرمت pptx 12000 پاورپوينت تحقیقات بازاریابی دانلود پاورپوينت تحقیقات بازاریابی دانلود پاورپوينت…

 • 74 پاورپوینت آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM مدیریت
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/23 مگابایت صفحه 74 فرمت pptx 21000 پاورپوینت آشنایی با مدل تعالی…

 • 56 اخلاق حرفه ای و حرفه روزنامه نگاری رسانه و علوم ارتباطات
 • دانلود اخلاق حرفه ای و حرفه روزنامه نگاری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # رسانه و علوم ارتباطات حجم 133 بایت صفحه 56 فرمت doc 29000 اخلاق حرفه…

 • 432 مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها تالیف دکتر جعفر بابا جانی حسابداری
 • دانلود مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها تالیف دکتر جعفر بابا جانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 3/1 کیلوبایت صفحه 432 فرمت pdf 15000…

 • 13 پاورپوینت کار با فایل‌ ها در برنامه نویسی C پلاس پلاس کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت کار با فایل‌ ها در برنامه نویسی C پلاس پلاس دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 48/58 کیلوبایت صفحه 13 فرمت pptx…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *