32 دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقه،حقوق،الهیات

دانلود دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 38 بایت صفحه 32 فرمت doc 15000 دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد كه نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد از آنجا كه محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران     چكیده :  تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد كه نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا كه محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است كه بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداكثری دولت در نظام اسلامی است.        کلمات کلیدی: دولت امنیت اجتماعی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران     مقدمه:  «امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یكی از مسائلی است كه «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا كه ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاك) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشاركت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم كشیده شده است.    البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سكولار و لائیك بودن، لیبرالیستی یا ماركسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموكرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا كه دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»        فهرست مطالب دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1 چكیده : 2 مقدمه: 2 الف. مفهوم شناسی 5 امنیت 5 امنیت اجتماعی 6 دولت 6 دولت حداكثری یا گسترده 7 نظام سیاسی 7 قانون اساسی 8 ب. چارچوب نظری 8 1. دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان 1 2. وظایف دولت 11 ج. ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 16 در زیر مجموعة امنیت اجتماعی آورده شده اند كه عبارتند از: 16 1. حوزه حقوقی و قضایی 17 2. حوزه اقتصادی 19 3. حوزه فرهنگی و اجتماعی 2 نتیجه گیری 24 منابع 29   15 امنیت اجتماعی دولت در قانون اساسی امنیت اجتماعی در قانون اساسی دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • 40 پاورپوینت الگوی استاندارد تكامل توانایی فرآیند تولید نرم افزار کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت الگوی استاندارد تكامل توانایی فرآیند تولید نرم افزار دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 437/75 کیلوبایت صفحه 40 فرمت pptx 14000 پاورپوینت…

 • 25 پاورپوینت آشنایی با سیستم تولید آمونیاک فنی و مهندسی
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با سیستم تولید آمونیاک دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فنی و مهندسی حجم 1/46 مگابایت صفحه 25 فرمت ppt 12000 پاورپوینت آشنایی با سیستم…

 • 61 دانلود پاورپوینت کنترل عفونت پزشکی
 • دانلود دانلود پاورپوینت کنترل عفونت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 9/17 مگابایت صفحه 61 فرمت pptx 30000 دانلود پاورپوینت کنترل عفونت دانلود پاورپوینت کنترل عفونت…

 • 12 پاورپوینت اهمیت گیاهان دارویی پزشکی
 • دانلود پاورپوینت اهمیت گیاهان دارویی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 15/65 کیلوبایت صفحه 12 فرمت pptx 12000 پاورپوینت اهمیت گیاهان دارویی دانلود پاورپوینت اهمیت گیاهان…

 • 87 پاورپوینت آموزشی کار با متلب مهندسی نرم افزار
 • دانلود پاورپوینت آموزشی کار با متلب دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی نرم افزار حجم 3/77 مگابایت صفحه 87 فرمت pptx 18000 پاورپوینت آموزشی کار با متلب…

 • 61 مبانی نظری و پیشینه تحقیق پدیده تراوش در بدنه سد 61 صفحه عمران
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پدیده تراوش در بدنه سد 61 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # عمران حجم 664 بایت صفحه 61 فرمت doc 27000…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *