307 طراحی و پیاده سازی سیستم جامع اطلاع رسانی صنایع دستی و هنر سنتی ایران کامپیوتر و IT

دانلود طراحی و پیاده سازی سیستم جامع اطلاع رسانی صنایع دستی و هنر سنتی ایران

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 3/96 کیلوبایت صفحه 307 فرمت doc 75000 طراحی و پیاده سازی سیستم جامع اطلاع رسانی صنایع دستی و هنر سنتی ایران با توجه به گسترش ارتباطات و نقش فناوری اطلاعات درایجاد بسترهای جدید ارتباطی، توانایی آن در بهبود و احیای صنایع، همچنین مشکلات موجود در شناخت و توسعه صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران، این پروژه ضمن بیان نقش فناوری اطلاعات در حفظ و نگهداری صنایع دستی، با در نظر گرفتن نقش سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی به عنوان متولی این امر مهم و نگاه به مشکلات مکان پروژه برنامه نویسی مهندسی کامپیوتر با عنوان طراحی و پیاده سازی سیستم جامع اطلاع رسانی صنایع دستی و هنر سنتی ایران   چکیده پروژه با توجه به گسترش ارتباطات و نقش فناوری اطلاعات درایجاد بسترهای جدید ارتباطی، توانایی آن در بهبود و احیای صنایع، همچنین مشکلات موجود در شناخت و توسعه صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران، این پروژه ضمن بیان نقش فناوری اطلاعات در حفظ و نگهداری صنایع دستی، با در نظر گرفتن نقش سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی به عنوان متولی این امر مهم و نگاه به مشکلات مکانیزه کردن این صنعت ضمن ارائه گام هایی جهت مکانیزه کردن صنایع دستی، حاوی یک طرح برای ایجاد یک سیستم مکانیزه در جهت پیش برد گام های بیان شده است.        کلمات کلیدی: اتوماسیون سیستم صنایع دستی دیاگرامهای سیستم صنایع دستی موجودیتهای سیستم صنایع دستی تجزیه و تحلیل سیستم صنایع دستی          مقدمه ایران با تنوع فرهنگ، آداب، رسوم و سابقه ی تاریخی آن ها از نظر تنوع و گستردگی هنرهای سنتی و صنایع دستی بسیار غنی است. صنایع دستی ایران بالغ بر 3 نوع می باشد و از لحاظ کیفیت در سطح مطلوب و جهان پسندی قرار دارد. ولی تاکنون هیچ فعالیت جدی در جهت شناسایی، جمع آوری و عرضه ی این محصولات انجام نگرفته است.با توجه به اهمیت و نقش هنرهای سنتی و صنایع دستی در انتقال آداب، رسوم و سنن کشور و تنوع این صنعت و در نظر گرفتن این مهم که صنایع دستی تاثیر گسترده ای بر درآمد ملی بسیاری از کشورها به همراه داشته و اشتغال وسیعی را در این کشورها به وجود آورده است، توجه بیشتر به آن کاملا منطقی به نظر می رسد.سیستم جامع اطلاع رسانی صنایع دستی کشور، سیستمی مبتنی بر وب است که از طریق معرفی محصولات و تولیدکنندگان به متقاضیان و علاقمندان علاوه بر تسهیل امر ارتباط  و مبادلات بین طرفین با ارایه مقالات، اخبار و اطلاعات لازم جهت استفاده علاقمندان و پژوهش گران گامی در جهت توسعه هنرهای سنتی و صنایع دستی کشور و درنتیجه حفظ و احیای آن برمی دارد.       فهرست 1 مقدمه 8 2 مختصری در مورد صنایع دستی 9 3 سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری 11 3.1 اساسنامه سازمان 11 3.1.1 اساسنامه  میراث فرهنگی : 11 3.1.2 اساسنامه صنایع دستی  : 12 3.1.3 اساسنامه ایرانگردی و جهانگردی (گردشگری): 13 3.2 سیاستهای كلان سازمان 14 3.3 اهداف 17 3.4 چشم انداز سازمان 19 3.5 چارت سازمان 2 4 جایگاه  فناوری اطلاعات 22 5 مشکلاتی که برای ایجاد یک سیستم مکانیزه با آن مواجه می شویم 22 6 گام بندی 23 7 پروژه ما در کجا قرار دارد 23 8 شرح پروژه 25 8.1 Use case diagram 25 8.1.1 دید کارکردی use case ها 25 8.1.2 دید ارتباطی use case  ها ( بیان رابطه use case ها با actor ها) 34 8.2 شرح use case diagram 39 8.2.1 شرح actor ها 39 8.2.2 شرح use case ها و activity diagram هر use case 45 8.3 Use-Case Realizations 173 8.3.1 Registration 174 8.3.2 Enter activity code 183 8.3.3 Ban 187 8.3.4 Delete 191 8.3.5 Edit 196 8.3.6 Hide 2 8.3.7 Introduce 24 8.3.8 Login 26 8.3.9 Present items for sell 218 8.3.1 Read an item’s information 226 8.3.11 Read forum 239 8.3.12 Read information of selected search result 245 8.3.13 Search 247 8.3.14 Search items 248 8.3.15 Upload article 249 8.3.16 View list of selected 251 8.3.17 View news’s archive 252 8.4 ER diagram 253 8.4.1 فرم شرح موجودیت ها 257 8.4.2 فرم شرح موجودیت Articles 259 8.4.3 فرم شرح موجودیت  Artists 26 8.4.4 فرم شرح موجودیت BackgroundJob 262 8.4.5 فرم شرح موجودیت Banks 263 8.4.6 فرم شرح موجودیت CheckPayments 264 8.4.7 فرم شرح موجودیت Employee 265 8.4.8 فرم شرح موجودیت GeneralUsers 266 8.4.9 فرم شرح موجودیت Handicrafts 268 8.4.1 فرم شرح موجودیت IPBan 269 8.4.11 فرم شرح موجودیت Items 27 8.4.12 فرم شرح موجودیت ItemsReceipt 272 8.4.13 فرم شرح موجودیت KeyWord 273 8.4.14 فرم شرح موجودیت logTimes 274 8.4.15 فرم شرح موجودیت ManagerMessages 275 8.4.16 فرم شرح موجودیت  Members 276 8.4.17 فرم شرح موجودیت Messages 277 8.4.18 فرم شرح موجودیت News 278 8.4.19 فرم شرح موجودیت   Options 279 8.4.2 فرم شرح موجودیت Payment 281 8.4.21 فرم شرح موجودیت PictureCode 282 8.4.22 فرم شرح موجودیت Receipt 283 8.4.23 فرم شرح موجودیت Reports 284 8.4.24 فرم شرح موجودیت ShoppingCart 285 8.4.25 فرم شرح موجودیت Texts 286 8.4.26 فرم شرح موجودیت Titles 287 8.4.27 فرم شرح موجودیت Topics 288 8.5 کدهای DB 289 9 منابع 29       75 اتوماسیون سیستم صنایع دستی دیاگرامهای سیستم صنایع دستی موجودیتهای سیستم صنایع دستی تجزیه و تحلیل سیستم صنایع دستی دانلود پروژه مهندسی کامپیوتر با عنوان طراحی و پیاده سازی سیستم جامع اطلاع رسانی صنایع دستی و هنر سنتی ایران سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه مهندسی کامپیوتر fileina فروشگاه س
 • 43 پاورپوینت حسابداری شرکت ها مدیریت
 • دانلود پاورپوینت حسابداری شرکت ها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 513/06 کیلوبایت صفحه 43 فرمت pptx 13000 پاورپوینت حسابداری شرکت ها دانلود پاورپوینت حسابداری شرکت…

 • 59 عوامل ایجاد کننده استرس تحصیلی دختران و بررسی اثرات آن روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود عوامل ایجاد کننده استرس تحصیلی دختران و بررسی اثرات آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 209/27 کیلوبایت صفحه 59 فرمت docx…

 • 81 آناتومی دستگاه تناسلی موجودات مذکر و ارزیابی پتانسیل باروری و تولید مثل در آنها پزشکی
 • دانلود آناتومی دستگاه تناسلی موجودات مذکر و ارزیابی پتانسیل باروری و تولید مثل در آنها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 391 بایت صفحه 81 فرمت…

 • 26 دانلود تحقیق درباره باورهای غیر منطقی word روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود تحقیق درباره باورهای غیر منطقی word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 46/18 کیلوبایت صفحه 26 فرمت docx 15000 دانلود تحقیق…

 • 45 پاورپوینت بررسی نظام بهداشت و درمان کانادا بهداشت عمومی
 • دانلود پاورپوینت بررسی نظام بهداشت و درمان کانادا دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # بهداشت عمومی حجم 869/01 کیلوبایت صفحه 45 فرمت ppt 14000 پاورپوینت بررسی نظام بهداشت…

 • 54 عوامل موثر بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود عوامل موثر بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 70/25 کیلوبایت صفحه 54 فرمت docx 22000 عوامل موثر…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *