30 مقاله ترجمه شده رشته مکانیک – عمران با عنوان خزش غیر خطی و تحلیل کمانش کم عمق: پوسته کروی ناقص مکانیک

دانلود مقاله ترجمه شده رشته مکانیک – عمران با عنوان خزش غیر خطی و تحلیل کمانش کم عمق: پوسته کروی ناقص

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مکانیک حجم 969 بایت صفحه 30 فرمت pdf 11000 مقاله ترجمه شده رشته مکانیک – عمران با عنوان خزش غیر خطی و تحلیل کمانش کم عمق: پوسته کروی ناقص تغییر شکل خزش و کمانش بار خزش برای پوسته کروی متقارن کم عمق بدون عیب و نقض اولیه ‏باشد برای خزش غیر خطی، هر دو کرنش سخت شدن و زمان سخت شدن جزء قوانین تجزیه و ‏تحلیل می باشد مقاله ترجمه شده رشته مکانیک – عمران با عنوان خزش غیر خطی و تحلیل کمانش کم عمق: پوسته کروی ناقص   عنوان انگلیسی :  NONLINEAR CREEP BUCKLING ANALYSIS OF INITIALLY IMPERFECT SHALLOW SPHERICAL SHELLSt     دانلود مقاله اصلی     چکیده : تغییر شکل خزش و کمانش بار خزش برای پوسته کروی متقارن کم عمق بدون عیب و نقض اولیه ‏باشد. برای خزش غیر خطی، هر دو کرنش سخت شدن و زمان سخت شدن جزء قوانین تجزیه و ‏تحلیل می باشد. نتایج نشان می دهد که بازده کرنش سختی بهتر از زمان سخت شدن می باشد.   نتایج ‏همچنین نشان می دهد که نقض اولیه نقش مهمی در کاهش خزش کمانش بار بازی می کند. هنگامی ‏که با داده های تجربی نمونه آزمایش مقایسه می شود. دیده می شود که حرکت بسیار کوچکی به ‏سمت کرویت مشاهده می شود. که به منظور یک پیش بینی رضایت بخش در هر دو خزش ‏کمانش بار و خزش تغییر شکل است. علاوه براین به طور کامل تجزیه و تحلیل باید براساس یک ‏مدل خزش ریاضی باشد. که شامل خزش اولیه، ثانویه و خزش سوم می باشد. ‏       کلیدواژه ها: خزش غیر خطی کمانش کم عمق پوسته کروی ناقص     مقدمه : به خوبی شناخته شده است که ساختار دیواره نازک مواد در اثر تغییر شکل ناشی از خزش در راستای ‏وجود بارهای ثابت در زمان کافی بوده است. برای پوسته کروی یکنواخت وقتی بارگذاری انجام می شود. ‏آن به زمان بستگی داشته و شکست بستگی به طور زمان دارد. زمان به عنوان عامل شکست نیز می تواند ‏نام گذاری شود چرا که خزش در زمان مشخص در حین اعمال بار بوده و شکست ساختار اتفاق می افتد. ‏محاسبه بار همراه با تغییر شکل خزش برای پوسته کروی کم عمق متقارن دلیل اصلی تحقیق زیر ‏می باشد.‏       فهرست مطالب : چکیده:‏ ‏1‏ کلیدواژه ها:‏ ‏1‏ مقدمه :‏ ‏1‏ فرمولاسیون:‏ ‏3‏ تنش – کرنش و ارتباط جابجایی کرنش.‏ ‏5‏ معادلات حاکم :‏ ‏7‏ تئوری خزش:‏ ‏11‏ شکل ‏‎3a‎‏ : تقریب منحنی تنش زمان ‏b-‎‏ خزش در منحنی فشار براساس سطوح تنش مختلف ‏C-‎‏ خزش در منحنی فشار ‏برای سطوح مختلف تنش با توجه به زمان ‏15‏ شکل 4 :انحراف از مرکز با کاهش زمان برای صفحه دایره ای با تحت بار یکنواخت ماده آلیاژ آلومینیوم ‏‎224T3‎‏ در ‏‏6 درجه فاز نهایت.‏ ‏17‏ خزش غیر خطی متقارن کروی:‏ ‏18‏ شکل 5:مشخصات انحراف(پاسخ خزش اولیه برای آلیاژ آلومینیوم‎75ST‎‏ در دمای 6درجه سانتیگراد)‏ ‏19‏ راه حل های مناسب مقاطع کروی:‏ ‏2‏ شکل 6 :تاثیر مراحل زمان در محاسبه زمان کرنش –سختی ‏21‏ شکل7: پاسخ تغییر شکل خزش در یک مدل کروی تحت فشار یکنواخت‎2PS1‎ ‏22‏ شکل 8:تغییر شکل بزرگ خزش در یک مدل کروی در ‏‎22PS1‎ ‏22‏ شکل 9:پاسخ تغییر شکل های بزرگ ناشی از خزش برای یک کلاهک کروی تحت فشار یکنواخت‎24Psi‎ ‏24‏ شکل 1: فشار کمانش:کاهش زمان فروپاشی برای یک بارگذاری یکنواخت.‏ ‏24‏ مقایسه با نتایج آزمون :‏ ‏25‏ شکل 11 : زمان کاهش نقص اولیه در کلاهک کروی ساده.‏ ‏26‏ شکل 12 : زمان انتظار : کاهش نقص اولیه برای یک مدل کلاهک کروی ساده و برای فشار یکنواخت.‏ ‏26‏ شکل 13 : زمان در مقابل نقص اولیه در مدل کلاهک کروی ساده تحت فشار یکنواخت ‏‎2psi‎ ‏27‏ شکل 14 : مقایسه خزش کمانش برای یک مدل کلاهک کروی تحت فشار یکنواخت ‏‎2psi‎ ‏28‏ شکل 15 : مقایسه خزش کمانش در فشار ‏‎22psi‎ ‏28‏ شکل 16 : مقایسه خزش کمانش در فشار  ‏‎24psi‎ ‏29‏ نتیجه گیری:‏ ‏29‏   11 خزش غیر خطی کمانش کم عمق پوسته کروی ناقص همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروشگاه ساز فایل مقاله ترجمه شده دانلود مقاله ترجمه شده مقالات ترجمه شده انجام ترجمه مقاله مقاله ترجمه شده رشته مکانیک
 • 61 مسئولیت مدنی فقه،حقوق،الهیات
 • دانلود مسئولیت مدنی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 186 بایت صفحه 61 فرمت doc 29000 مسئولیت مدنی با توجه به نیازهای زندگی كه امروز و…

 • 23 دانلود پاورپوینت نحو ارائه و تهیه مقاله به زبان انگلیسی علوم پایه
 • دانلود دانلود پاورپوینت نحو ارائه و تهیه مقاله به زبان انگلیسی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم پایه حجم 250/91 کیلوبایت صفحه 23 فرمت pptx 12000 دانلود…

 • 19 پاورپوینت آسیب های اجتماعی نوپدید آینه ای کدر از پست پست مدرنیته جامعه شناسی،روانشناسی ، علوم تربیتی و اجتماعی
 • دانلود پاورپوینت آسیب های اجتماعی نوپدید آینه ای کدر از پست پست مدرنیته دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # جامعه شناسی،روانشناسی ، علوم تربیتی و اجتماعی حجم 739/29…

 • 42 پاورپوینت همودیالیز پزشکی
 • دانلود پاورپوینت همودیالیز دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 813/07 کیلوبایت صفحه 42 فرمت pptx 13000 پاورپوینت همودیالیز دانلود پاورپوینت همودیالیز دانلود پاورپوینت همودیالیز جهت رشته…

 • 97 مبانی نظری شناسایی علل تاثیرگذار برون سپاری خدمات شهری با مدل سوات مدیریت
 • دانلود مبانی نظری شناسایی علل تاثیرگذار برون سپاری خدمات شهری با مدل سوات دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 255 کیلوبایت صفحه 97 فرمت docx 25000…

 • 10 دانلود پاورپوینت کم کاری تیروئید پزشکی
 • دانلود دانلود پاورپوینت کم کاری تیروئید دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 368/02 کیلوبایت صفحه 10 فرمت pptx 10000 دانلود پاورپوینت کم کاری تیروئید دانلود پاورپوینت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *