29 مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر با عنوان داده کاوی جهانی: مطالعه تجربی از روند فعلی پیش بینی آینده و انتشار فناوری مهندسی نرم افزار و آی تی

دانلود مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر با عنوان داده کاوی جهانی: مطالعه تجربی از روند فعلی پیش بینی آینده و انتشار فناوری

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی نرم افزار و آی تی حجم 477 بایت صفحه 29 فرمت doc 9000 مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر با عنوان داده کاوی جهانی: مطالعه تجربی از روند فعلی پیش بینی آینده و انتشار فناوری با استفاده از روش داده کاوی این مطالعه و تجلیل روند تحقیقات و پیش بینی داده کاوی را ‏از سال ‏‎1989‎‏ تا سال ‏‎29‎‏ را با عنوان داده کاوی در پایگاه ‏SSCI‏ انجام داده است مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر با عنوان داده کاوی جهانی: مطالعه تجربی از روند فعلی پیش بینی آینده و انتشار فناوری       عنوان انگلیسی :  Global data mining-An empirical study of current trends, future forecasts and technology diffusions   دانلود مقاله اصلی     چکیده:‏ با استفاده از روش داده کاوی این مطالعه و تجلیل روند تحقیقات و پیش بینی داده کاوی را ‏از سال ‏‎1989‎‏ تا سال ‏‎29‎‏ را با عنوان داده کاوی در پایگاه ‏SSCI‏ انجام داده است روش ‏کتاب سنجی تحلیل روشی بررسی موضوع در این بازه زمانی است. ما با برداشت از ‏‎1881‎‏ ‏مقاله به بررسی این موضوع پرداخته ایم در این مقاله پیاده سازی و طبقه بندی مقالات داده ‏کاوی با استفاده از سال نشر، استناد، کشور نشر، نوع سند، نام موسسه، زبان، عنوان منبع و ‏موضوع منطقه برای وضعیت های مختلف به منظور کشف تفاوت ها و اطلاعات چگونگی فناوری ‏و توسعه یافتگی آن در این دوره با گرایش های فناوری پرداخته ایم و پیش بینی نتایج ‏را از این مقالات انجام داده ایم همچنین این مقاله انجام آزمون ‏K-S‏ را برای بررسی اینکه ‏آیا تجزیه و تحلیل براساس قانون لوکتا است یا نه انجام دادند.   علاوه براین تجزیه و ‏تحلیل بررسی متون تاریخی جهت نفوذ فناوری داده کاوی انجام شده است. این مقاله یک ‏نقشه راه برای تحقیقات آینده، و روندهای تکنولوژی و پیش بینی و تسهیل انباشت دانش را ‏در دستور خود دارد به طوری که محققان داده کاوی بتواند با صرف هزینه کم بر روی موضوع ‏مشخص خود متمرکز شوند. ‏ این بدان معنی است که پدیده موفقیت در نشریات با کیفیت بالاتر شایع تر است .     کلمات کلیدی:‏ داده کاوی نفوذ فناوری روش کتاب سنجی روند تحقیقات و پیش بینی ‏     مقدمه:‏ داده کاوی زمینه بین رشته ای است که ترکیبی مصنوعی از هوش، مدیریت پایگاه داده، ‏تجسم داده ها، دستگاه یادگیری، الگوریتم های ریاضی و آمار را به وجود آورده است. داده ‏کاوی نیز به عنوان کشف پایگاه داده ها شناخته شده است. دچن، هان ویو ‏‎1996‎‏ ، ‏پیاتتکسی و اسمیت ‏‎1996‎‏ که به سرعت در حال ظهور می باشند.این فناوریها روش های ‏مختلفی را برای تصمیم گیری حل مسئاله، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، تشخیص، ‏یکپارچه سازی، پیشگیری آموزش و نوآوری را به ارمغان می آورد که نیاز به تکنیک های ‏جدید برای کمک به تجزیه و تحلیل، درک و حتی تجسم مقدار بسیار عظیمی از داده های ‏ذخیره شده را در برنامه های علمی و کاربردی را جمع آوری می کند. کشف دانش این ‏فرآیند جالب توجه است.   که مانند الگوهایی برای انجمن ها، تغییرات، ناهنجاری و سازه های ‏مهم که از مقادیر زیادی از داده های ذخیره شده در پایگاه داده ها، انبار داده ها و یا دیگر ‏مخازن اطلاعاتی تشکیل شده است. این می تواند به شرکت جهت تصمیم گیری به خاطر ‏ماندن در فضای رقابتی بازار کمک کند. توابع اصلی داده کاوی در تجارت توسعه یافته شامل ‏خلاصه، انجمن، طبقه بندی، پیش بینی و خوشه است.این توابع می تواند با استفاده از انواع ‏فناوریها مانند پیاده سازی پایگاه داده، یادگیری و روش های آماری اجرا شود. (پیا تتسکی ‏و اسمیت ‏‎1996‎‏ ) استخراج اطلاعات از پایگاه داده به عناون یک فرایند است که با استفاده ‏از آمار، ریاضی، تکنیک های هوشی مصنوعی و روشهای دیگر و شناسایی اطلاعات مفید و ‏پس از آن بدست آوردن دانش پایگاه های بزرگ تعریف می شود.   در تلاش برای توسعه بینش ‏های جدید با کارایی عمل مناسب داده کاوی به منظور بررسی برنامه های بهبود، اولویت ‏استراتژیک عوامل محیطی، ابعاد عملکرد تولید و اثر متقابل آنها مورد استفاده قرار گرفت ‏‏(حاجی زاده، حسینی، بارفروش و همکاران ‏‎21‎‏ (اسمیت و برسون ‏‎2‎‏ ) (لوژن ‏‎21‎‏ ‏‏)(احمد‎24‎‏ )(لینوف و بری ‏‎24‎‏ ) همچنین  داده کاوی به عنوان فرآیند استخراج ‏اطلاعات تعریف شده و یا تشخیص الگوهای پنهان و یا اطلاعات از پایگاه داده های بزرگ و ‏امکان پذیر می کند.با مقدار زیادی از داده ها، فناوریهای داده کاوی می تواند با بحث به ‏وجود آمدن هوش کسب و کار و در نهایت ایجاد فرصت های جدید می شود. به تازگی ‏تعدادی از برنامه های کاربردی داده کاوی و نمونه های اولیه برای انواع دامنه های توسعه یافته ‏است (بارچمن و خابازا، کلسژن پیاتتکسی، شاپیر و سیموریس ‏‎1996‎‏ ) که از جمله ‏بازاریابی، بانکداری و امورمالی، تولید و مراقبت های بهداشتی است. علاوه براین داده کاوی ‏نیز به عنوان دیگر داده ها مانند اعمال سری های زمانی، ارتباط است. ‏       فهرست مطالب : چکیده:‏ ‏1‏ کلیده واژه ها:‏ ‏1‏ ‏1- مقدمه:‏ ‏2‏ ‏2- موارد و روش های تحقیق:‏ ‏4‏ ‏2-1 مواد تحقیق:‏ ‏4‏ ‏2-2 روش تحقیق:‏ ‏4‏ ‏2-2-1 قانونی لوتکا:‏ ‏5‏ ‏2-2-2 زیر ساخت های تحقیقات :‏ ‏6‏ ‏1-جمع آوری داده ها ‏6‏ ‏2-فهرست نویسنده و جدول توزیع مقاله ‏6‏ ‏3-محاسبه مقدار ‏n‏ (شیب)‏ ‏6‏ معادله1‏ ‏6‏ ‏4محاسبه مقدار ‏C ‏7‏ فرمول 3‏ ‏7‏ معادله 4‏ ‏7‏ ‏3-نتایج:‏ ‏8‏ ‏3-1:توزیع های سال نشر:‏ ‏8‏ ‏3-2: توزیع های استنادی‎:‎ ‏8‏ ‏3-3 توزیع های کشور- قلمرو:‏ ‏8‏ ‏3-4:توزیع نام موسسه:‏ ‏9‏ جدول1 :25 کشور برتر در سال 29-1989‏ ‏9‏ ‏3-5:توزیع توسط نوع سند:‏ ‏12‏ ‏3-6:توزیع شده توسط زبان:‏ ‏12‏ ‏3-7توزیع های موضوع:‏ ‏12‏ شکل 1: انتشار و وضعیت استناد در هر سال‎. ‎منبع‎: ‎پایگاه دادهSSCI ‏13‏ جدول 2 :توزیع نوع و زبان سند29-1989‏ ‏13‏ ‏3-8: توزیع عنوان منبع:‏ ‏14‏ توزیع 25 گروه اول  از منابع 25-1989‏ ‏15‏ جدول4 :محاسبه بهره وری نویسنده داده کاوی ‏19‏ جدول 5 :محاسبه ‏n‏ برای داده کاوی ‏19‏ شکل 2: توزیع بهره وری ادبیات نویسنده در پژوهش داده کاوی ‏19‏ جدول 6:آزمون ‏K-S‏ برای داده کاوی ‏19‏ جدول 7 نمای کلی از نوآوری های فن آوری در داده کاوی ‏2‏ جدول 7: مروری بر نفوذ بازار در داده کاوی ‏21‏ جدول 8 :نمای کلی از قبول تعداد در داده کاوی:‏ ‏22‏ ‏4-بحث:‏ ‏23‏ ‏4-1:تجزیه و تحلیل بهره وری منابع توسط قانون لوتکا:‏ ‏23‏ ‏3-محاسبه مقدار ‏n‏(شیب)‏ ‏24‏ معادله 5‏ ‏24‏ ‏4-محاسبه ارزش ‏C ‏24‏ معادله 6‏ ‏24‏ معادله 7‏ ‏25‏ ‏2-4 بحث و گفتگو:‏ ‏25‏ ‏1-5 نوآوری های فناوری داده کاوی (1998-1989):‏ ‏25‏ ‏2-5 قبولی داده کاوی سازمانی(23-1999):‏ ‏26‏ ‏3-5نفوذ در بازر با استفاده از داده کاوی(29 -24)‏ ‏26‏ ‏6- نتیجه گیریک ‏26‏ ‏5-روند اصلی مقاله از نوع سند داده کاوی  در پژوهش هست.‏ ‏28‏ ‏6-زبان انگلیسی هنوز زبان اصلی در داده کاوی پژوهشی می باشد.‏ ‏28‏   9 داده کاوی داده کاوی جهانی داده کاوی سازمانی نوآوری های فناوری داده کاوی مطالعه تجربی از روند فعلی پیش بینی آینده و انتشار فناوری دانلود مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر دانلود مقالات ترجمه شده کامپیوتر
 • 26 پاورپوینت متدولوژی ساخت سيستم های اطلاعاتی فصل سه مهندسی نرم افزار
 • دانلود پاورپوینت متدولوژی ساخت سيستم های اطلاعاتی فصل سه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی نرم افزار حجم 116/16 کیلوبایت صفحه 26 فرمت ppt 13000 پاورپوینت متدولوژی…

 • 32 پاورپوینت تماس با خون و خطرات آن پزشکی
 • دانلود پاورپوینت تماس با خون و خطرات آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 9/9 مگابایت صفحه 32 فرمت pptx 23000 پاورپوینت تماس با خون و…

 • 15 پاورپوينت جوایز کیفیت چه هستند؟ تاریخ و ادبیات
 • دانلود پاورپوينت جوایز کیفیت چه هستند؟ دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تاریخ و ادبیات حجم 17/83 کیلوبایت صفحه 15 فرمت pptx 7000 پاورپوينت جوایز کیفیت چه هستند؟…

 • 7 پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن 2 مدیریت
 • دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن 2 دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 16/77 کیلوبایت صفحه 7 فرمت docx 15000 پرسشنامه…

 • 2 پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل موثر بر وفاداری برند مدیریت
 • دانلود پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل موثر بر وفاداری برند دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 10 بایت صفحه 2 فرمت doc 15000 پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل…

 • 83 دانلود پاورپوینت بررسی کامل ایدز در ایران 83 اسلاید پزشکی
 • دانلود دانلود پاورپوینت بررسی کامل ایدز در ایران 83 اسلاید دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 2/3 مگابایت صفحه 83 فرمت pptx 19000 دانلود پاورپوینت بررسی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *