29 مقاله ترجمه شده با عنوان یک روش داده کاوی برای ارزیابی آموزش، در آموزش مبتنی بر شبیه سازی مهندسی نرم افزار و آی تی

دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان یک روش داده کاوی برای ارزیابی آموزش، در آموزش مبتنی بر شبیه سازی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی نرم افزار و آی تی حجم 436 بایت صفحه 29 فرمت doc 28000 مقاله ترجمه شده با عنوان یک روش داده کاوی برای ارزیابی آموزش، در آموزش مبتنی بر شبیه سازی به توجه به رشد قابل ملاحظه ای که در حوزه ی کامپیوتر صورت گرفته است، پروسه‌ی شبیه سازی نیز به یکی از ابزار های ‏آموزشی تجربی کارآمد و واقعی مبدل گشته است که نقشی کمک کننده در آموزش سازمانی دارد مقاله ترجمه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر با عنوان یک روش داده کاوی برای ارزیابی آموزش، در آموزش مبتنی بر شبیه سازی   عنوان انگلیسی :  A data mining approach for training evaluation ‎in simulation-basedtraining   دانلود مقاله اصلی     رویکردی پژوهشی بر:‏ یک روش داده کاوی برای ارزیابی آموزش، در آموزش مبتنی بر شبیه سازی ‏*مرکز پژوهشی سیستم های هوانوردی،مؤسسه ی علوم و تکنولوژی چوانگ-شان، تایوان*‏   ‏*مؤسسه ی مدیریت تکنولوژی، دانشگاه ملی چوانگ، تایوان*‏     چکیده : به توجه به رشد قابل ملاحظه ای که در حوزه ی کامپیوتر صورت گرفته است، پروسه‌ی شبیه سازی نیز به یکی از ابزار های ‏آموزشی تجربی کارآمد و واقعی مبدل گشته است که نقشی کمک کننده در آموزش سازمانی دارد. اگرچه آموزش مبتنی بر ‏شبیه سازی می‌تواند بهره وری آموزش را برای کارکنان یک شرکت بهبود دهد، ولی چالش های پژوهشی زیادی در این ‏خصوص وجود داشته که باید بر آن‌ها غلبه کرد. در این مقاله قصد داریم چارچوبی ترکیبی را به‌منظور ادغام تکنیک های ‏داده کاوی با آموزش مبتنی بر شبیه سازی ارائه داده تا بتوان بهره وری ارزیابی آموزش را افزایش داد. مفهوم آموزش مبتنی ‏بر اطمینان ‏ در پروسه‌ی یادگیری فراگیران بکار گرفه شده که از دو سطح مهارت/دانش و سطح اطمینان بهره میبرد. تکنیک ‏های داده کاوی به‌منظور تحلیل پروفایل فراگیران و داده های ایجاد شده از آموزش مبتنی بر شبیه سازی مورد تحلیل قرار ‏گرفته تا بتوان کارانی فراگیران و دانش جویان و رفتار های یادگیری آن‌ها را مورد ارزیابی قرار داد. متدلوژی پیشنهادی، به ‏همراه یک مثال واقعی از آموزش تیر اندازی پیاده نظام در تایوان ارائه خواهد شد. نتایج نشان میدهد که متدلوژی پیشنهادی ‏می‌تواندبه‌صورت صحیحی اقدام به ارزیابی کارانیفراگیران و رفتار های یادگیری آن‌ها نموده و می‌تواند دانش مربوط به بهود ‏نتایج یادگیری را به همراه داشته باشد.‏       واژگان کلیدی:    داده کاوی  شبیه سازی ارزیابی آموزش سیستم های چند رسانه ای     مقدمه : با توجه به روند رو به رشد پیچیدگی و محیط های شغلی، کارکنان سازمان ها نه‌تنها باید دارای مهارت ها و ‏دانش حرفه ای موردنیاز کاری خود باشند، بلکه باید در فراگیری دانش جدید برای استفاده در محیط های متغیر ‏انعطاف پذیر باشند. به‌منظور توسعه ی این تخصص انطباقی، فراگیران باید در پروسه‌ی یادگیری فعال بوده و این ‏پروسه نیز باید در ماهیت معنادار و مربوطه ای صورت گیرد(بلی و کوزوالکی 22).‏ با توجه به رشد قابل ملاحظه ی تکنولوژی های کامپیوتری، شبیه سازی به یک ابزار یادگیری تجربی کارآمد و ‏واقعی به‌منظور کمک به آموزش سازمان بکار گرفته شده است(بل، کانال و کوزوالکی 28). شبیه سازی را ‏می‌تواند به عنوان محیطی مصنوعی تعریف کرد که برای مدیریت تجارب افراد از واقعیت ایجاد شده است(بل ‏‏28). آموزش مبتنی بر شبیه سازی (‏SBT‏)‏ ‏ را می‌تواند توانایی استدلال، جایگزینی، ایجاد و/یا  مدیریت ‏تجارب واقعی فراگیران دانست که در آن می‌تواند محتوایی واقعی و ویژگی های آموزشی ادغام یافته را فراهم ‏کرد(کانون بروسر ، بوسر 29). این مورد در سطح زیادی بر حسب فضا و زمان آموزش انعطاف پذیر میباشد ‏که می‌تواندبه‌منظور کاهش یا حذف هزینه های متغیر در آموزش سنتی بکار گرفته شود.       فهرست مطالب : چکیده ‏1‏ ‏1.مقدمه ‏3‏ ‏2. اصول اولیه ‏5‏ ‏2.1ارزیابی آموزش وآموزش مبتنی برشبیه سازی ‏5‏ ‏2.2. داده کاوی ‏7‏ ‏3.روش داده کاوی پیشنهادی ‏8‏ ‏3.1تعریف مسئله ‏8‏ ‏3.2 درک وآماده سازی داده ها ‏9‏ ‏3.3 ایجاد مدل ‏1‏ ‎1.‎تحلیل درخت تصمیم….‏ ‏11‏ ‎2.‎شبکه های عصبی انتشار بازگشتی‎(BPNN)‎ ‏12‏ ‎3.‎رگرسی ونلجستیک..‏ ‏13‏ ‎4.‎تحلیل کلاستر….‏ ‏14‏ ‏3.4 ارزیابی وتحلیل مدل ‏15‏ ‏3.5 توسعه ی مدل ‏16‏ ‏4.مطالعه ی تجربی: آموزش تیراندازی نظامی مبتنی برشبیه سازی در تایوان ‏16‏ ‎4.1‎بیشینه ‏16‏ ‎4.2‎تعریف مسئله ‏17‏ ‏4.3 آماده سازی ودرک داده ها ‏17‏ ‏4.4 ایجادمدل ‏19‏ ‏4.4.1 ارزیابی کارانی شلیک ‏19‏ ‏4.4.2 دسته بندیرفتاریادگیری ‏22‏ ‏4.5 توسعه یمدل ‏27‏ ‏4.6 مباحث ‏28‏ ‏5.نتیجه گیری ‏29‏     28 مقاله ترجمه شده با عنوان یک روش داده کاوی برای ارزیابی آموزش، در آموزش مبتنی بر شبیه سازی ارزیابی آموزش شبیه سازی سیستم های چند رسانه ای داده کاوی همکاری در فروش فایل فروشگاه ساز فایل همکار در فروش مقاله ترجمه شده
 • 26 پاورپوینت فنگ شوئی و هدف آن معماری
 • دانلود پاورپوینت فنگ شوئی و هدف آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 40/47 کیلوبایت صفحه 26 فرمت pptx 15000 پاورپوینت فنگ شوئی و هدف آن…

 • 6 پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی (sf-36) با نمره گذاری، روایی و پایایی روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی (sf-36) با نمره گذاری، روایی و پایایی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 192/64 کیلوبایت صفحه 6…

 • 22 مقاله سازمان همکاری شانگهای حقوق
 • دانلود مقاله سازمان همکاری شانگهای دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 45 بایت صفحه 22 فرمت doc 11000 مقاله سازمان همکاری شانگهای وجود سازمان‌های بین المللی…

 • 21 پاورپوینت بازگویی روانشناختی در 21 اسلاید روانپزشکی
 • دانلود پاورپوینت بازگویی روانشناختی در 21 اسلاید دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانپزشکی حجم 913/9 کیلوبایت صفحه 21 فرمت pptx 15000 پاورپوینت بازگویی روانشناختی در 21 اسلاید…

 • 61 مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق 61 صفحه حقوق
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق 61 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 3/76 مگابایت صفحه 61 فرمت docx 24000 مبانی نظری…

 • 145 پاورپوینت طراحی تولید و کاربرد مواد آموزشی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت طراحی تولید و کاربرد مواد آموزشی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/12 مگابایت صفحه 145 فرمت pptx 19000 پاورپوینت طراحی تولید و کاربرد…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *