29 عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی حقوق

دانلود عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 33 بایت صفحه 29 فرمت doc 15000 عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی این مقاله عسر و حرج را از منظر قانون و رویه قضایی مورد بررسی قرار می دهد عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی   چكیده ماده 113 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی كه ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امكان را قرار داده كه بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن كاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به كارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشكلات اجرایی این ماده خواهد شد.    ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است كه هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 129 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترك انفاق توسط زوج) شده است. ماده 113 قانون مدنی نیز یكی از موادی است كه به زن حق درخواست طلاق از محكمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات كشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌كارهایی در جهت نجات آن از ركود فعلی ارائه می‌دهد.      تعریف  عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، 1373، ج 2، ص 149)، تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، 1379، ج 2، ص 23) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، 1373، ج 1، ص 284)، تنگدل شدن و به كار در ماندن (معین، 1379، ج 1، ص 1347) قرار گرفته است. «نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است كه بر پایه ادله چهار گانه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده كه از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احكام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تكلیف برداشته می‌شود.        کلمات کلیدی: عسر حرج عسر و حرج از منظر قانون عسر و حرج از منظر رویه قضایی       15 مقاله عسر و حرج در طلاق الحاکم ولی الممتنع مبانی عسر و حرج محدوده قاعده عسروحرج قاعده نفی عسروحرج قاعده نفی عسروحرج در امور خانوادگی در قانون ایران شرایط و محدوده اعمال ماده 113 گامهای نظام قضایی در نجات ماده 113 قم
 • 41 دانلود تحقیق انواع سرمایه و حسابداری منابع انسانی با فرمت ورد حسابداری
 • دانلود دانلود تحقیق انواع سرمایه و حسابداری منابع انسانی با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 81/86 کیلوبایت صفحه 41 فرمت doc 15000 دانلود…

 • 205 طراحی شهری خیابان احمد اباد مشهد بصورت جامع و کامل معماری
 • دانلود طراحی شهری خیابان احمد اباد مشهد بصورت جامع و کامل دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 48/18 کیلوبایت صفحه 205 فرمت doc 59000 طراحی شهری…

 • 60 پاورپوینت الگوریتم و انواع اتوماتاهای یادگیر با بررسی معیارهای رفتاری هوش مصنوعی
 • دانلود پاورپوینت الگوریتم و انواع اتوماتاهای یادگیر با بررسی معیارهای رفتاری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # هوش مصنوعی حجم 414/2 کیلوبایت صفحه 60 فرمت pptx 14000 پاورپوینت…

 • 32 دانلود تحقیق در مورد باورهای دینی docx روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود تحقیق در مورد باورهای دینی docx دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 97/34 کیلوبایت صفحه 32 فرمت docx 16000 دانلود تحقیق…

 • 62 مبانی نظری شناسایی معیارهای مطلوب ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی مدیریت
 • دانلود مبانی نظری شناسایی معیارهای مطلوب ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 365/17 کیلوبایت صفحه 62 فرمت docx 29000 مبانی نظری شناسایی معیارهای…

 • 37 دانلود پاورپوینت ایمونولوژی ورزشی تربیت بدنی
 • دانلود دانلود پاورپوینت ایمونولوژی ورزشی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تربیت بدنی حجم 668/12 کیلوبایت صفحه 37 فرمت pptx 30000 دانلود پاورپوینت ایمونولوژی ورزشی دانلود پاورپوینت ایمونولوژی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *