28 شاخصی برای اندازه گیری توان رقابتی و ارزیابی بهره وری شركت ایران خودرو حسابداری

دانلود شاخصی برای اندازه گیری توان رقابتی و ارزیابی بهره وری شركت ایران خودرو

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 32 بایت صفحه 28 فرمت doc 15000 شاخصی برای اندازه گیری توان رقابتی و ارزیابی بهره وری شركت ایران خودرو دانلود مقاله شاخصی برای اندازه گیری توان رقابتی و ارزیابی بهره وری شركت ایران خودرو دانلود مقاله رشته حسابداری شاخصی برای اندازه گیری توان رقابتی و ارزیابی بهره وری شركت ایران خودرو     چکیده در این مقاله به منظور به دست آوردن شاخصی برای اندازه گیری توان رقابتی و ارزیابی بهره وری شركت ایران خودرو، نسبت بازده دارایی های تقویم شده براساس تعدیل تورمی و تسعیر نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفته است. محققان ضمن محاسبة بازده دارایی های ثابت مولد به ارزش جاری (در سه حالت مختلف) و در نهایت به تجزیه و تحلیل شكاف بین بازده دارایی های ثابت مولد به ارزشهای تاریخی و شاخص محاسبه شده پرداخته اند. همچنین در این پژوهش مقایسة نرخ بازده دارایی های شركت ایران خودرو با شركتهای خودروساز بینالمللی بررسی شده است و در پایان علاوه بر تحلیلهای مختلف روند بازده با متغیرهای اثرگذار، راهكارهایی به شركتهای خودروساز و شركت ایران خودرو ارایه شده است.       كلید واژه ها : توان رقابتی دارایی ثابت تعدیل تورمی تسعیر نرخ ارز شركت ایران خودرو حسابداری تورمی نسبت بازده دارایی ها       تعریف مسئلة تحقیق  ارقامی كه در صورتهای مالی درج میشوند معمولاً به گذشته و چه بسا گذشتة دور مربوط میشوند و به اصطلاح جنبة تاریخی دارند. این عامل اثری نامطلوب بر تجزیه و تحلیل صورتهای مالی میگذارد. به طور مثال در نسبتهای سودآوری وقتی بازده دارایی را محاسبه می كنیم سود را با جمع دارایی می سنجیم.سود هر چند مربوط به گذشته میشود ولی معمولاً چند ماهی بیشتر از تحصیل آن نمیگذرد و از لحاظ مبنا با قیمتهای روز معمولاً تفاوت فاحشی ندارد، در حالی كه اقلام عمدة دارایی ثابت از گذشتة دورتر و قدرت خرید خیلی بیشتر حكایت میكنند.   بنابراین مسئله ای كه در محاسبة نسبت بازده دارایی ها باید به آن توجه داشته باشیم این است كه صورت كسر، ریال به قدرت خرید نزدیك به زمان حاضر (به استثنای هزینة استهلاك) در حالی كه مخرج كسر، ریال به قدرت خرید مثلاً بیست سال درج شده است و طبعاً حاصل نسبت همیشه بیشتر از واقع نشان داده میشود. از طرف دیگر تصمیم گیری درست توسط گروه های مختلف ذینفعان در سطح بنگاههای اقتصادی مستلزم وجود اطلاعات مالی صحیح، شفاف و قابل مقایسه است. وجود اطلاعات گمراه كننده باعث تصمیم گیریهای اقتصادی نامطلوب و تخریب بازارهای سرمایه و … میشود. بنابراین وجود اطلاعات معتبر، مربوط و قابل فهم یكی از ابزارهای اصلی توسعة اقتصادی كشورهاست.   یكی از عواملی كه باعث میشود اطلاعات صورتهای مالی گمراه كننده شود، بحث انعكاس داراییهای ثابت به ارزشهای تاریخی است. با گذشت زمان به علت تغییر در سطح عمومی قیمتها و كاهش مستمر ارزش پول، قابلیت مقایسة اقلام مندرج در صورتهای مالی غیر عملی شده است. به منظور محاسبة ارزیابی صحیح نرخ بازده دارایی های ثابت مولد در شركت ایران خودرو، اولاً با توجه به حدود 4 سال فعالیت شركت در عرصة تولید خودرو، ثانیاً شرایط تورمی كه در طول حیات شركت در اقتصاد كشور وجود داشته است و ثانیاً تغییرات قابل توجه نرخ ارز در طول سالهای فعالیت شركت طی این پژوهش به ارزیابی نرخ بازده دارایی های ثابت مولد كه براساس تعدیل تورمی و تسعیر نرخ ارز تقویم شده اند پرداخته شده است.   موضوع اصلی پژوهش ارزیابی نسبت بازده دارای یهای ثابت مولد (به ارزشهای جاری) در ایران خودرو بهمنظور بهدست آوردن شاخصی برای اندازه گیری توان رقابتی و ارزیابی بهره وری این شركت است. انگیزة پرداختن به موضوع پژوهش به دست آوردن ابزاری است كه بهتر بتوان بازده دارایی های ثابت مولد به قیمتهای جاری شركت ایران خودرو را بررسی و همینطور با شناخت دقیق نسبت بازده داراییهای تقویم شده (تسعیر شده) بهتر میتوان در مورد كارآمدی و توان رقابتی شركتها اظهار نظر كرد و در نهایت میتوان شاخصی برای مقایسة توان رقابتی شركت ایران خودرو با شركتهای خودروساز جهانی به دست آورد.       فهرست مطالب چکیده كلید واژه ها : تعریف مسئلة تحقیق اهداف تحقیق • محاسبة واقعی نسبتهای بازده داراییهای ثابت • محاسبة روند بازدهی از طریق مقایسة چند سالة نسبت بازده دارایی ها در شركت ایران خودرو روش شناسی تحقیق محاسبات و یافته های تحقیق نتیجة این محاسبات : مقایسة بازدهی داراییهای ثابت مولد ایران خودرو با شركتهای خودروساز جهانی پیشنهادات به شركتهای خودروساز و ایران خودرو مرجعها منابع خارجی   15 اندازه گیری توان رقابتی حسابداری تورمی نسبت بازده دارایی ها تعدیل تورمی تسعیر نرخ ارز ارزیابی بهره وری شركتها اندازه گیری توان رقابتی شركتها شاخصی برای اندازه گیری توان رقابتی و ارزیابی بهره وری شركت ایران خودرو
 • 18 پاورپوینت بررسی جایگاه و نقش حاکمیت در توسعه ورزش همگانی تربیت بدنی
 • دانلود پاورپوینت بررسی جایگاه و نقش حاکمیت در توسعه ورزش همگانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تربیت بدنی حجم 1/04 مگابایت صفحه 18 فرمت pptx 11500 پاورپوینت…

 • 18 پاورپوینت سمینار یک مدل اعتماد توزیع شده برای محیطهای محاسبات فراگیر گوناگون
 • دانلود پاورپوینت سمینار یک مدل اعتماد توزیع شده برای محیطهای محاسبات فراگیر دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # گوناگون حجم 627/15 کیلوبایت صفحه 18 فرمت ppt 9000 پاورپوینت…

 • 45 دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد مفهوم بنیادین ریسک با فرمت word حسابداری
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد مفهوم بنیادین ریسک با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 199/29 کیلوبایت صفحه 45 فرمت doc…

 • 132 تخصیص منابع در رایانش ابری با الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی مهندسی نرم افزار
 • دانلود تخصیص منابع در رایانش ابری با الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی نرم افزار حجم 1/43 کیلوبایت صفحه 132 فرمت doc…

 • 35 پاورپوینت مالیه ارزش افزوده و مفهوم آن اقتصاد
 • دانلود پاورپوینت مالیه ارزش افزوده و مفهوم آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # اقتصاد حجم 706/78 کیلوبایت صفحه 35 فرمت pptx 23000 پاورپوینت مالیه ارزش افزوده و…

 • 38 پاورپوینت ISI و تاریخچه آن مدیریت
 • دانلود پاورپوینت ISI و تاریخچه آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 57/34 کیلوبایت صفحه 38 فرمت pptx 25000 پاورپوینت ISI و تاریخچه آن دانلود پاورپوینت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *