27 بررسی نظریه علما در مورد ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل فقه،حقوق،الهیات

دانلود بررسی نظریه علما در مورد ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 34 بایت صفحه 27 فرمت doc 15000 بررسی نظریه علما در مورد ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل دانلود مقاله حقوق با عنوان بررسی نظریه علما در مورد ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل بررسی نظریه علما در مورد ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل   مقدمه  امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد كشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشكستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.  بسیار اتفاق می افتد كه مركز اصلی شعبه شركتی كه ورشكسته می شود در كشوری دیگر واقع شده است. اكنون این سئوال مطرح می شود كه دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانكار علیه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ایا حكم ورشكستگی صادر از دادگاه یك كشور در خازج از قلمرو سیاسی آن كشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشكسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟    همچنین اگر دعوی ورشكستگی در محاكم كشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجراءخواهد بود؟ در حقوق ایران برای رفع مشكلات ناشی از ورشكستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول كلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشكلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشكستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در كشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.      کلمات کلیدی: ورشکستگی حقوق تجارت بین الملل     فهرست مقدمه 1 بخش اول 2 نظریه علمای حقوق 2 بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشكستگی 2 بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشكستگی 4 بند سوم ـ نظریه بینابین 13 بخش دوم 15 سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران 15 بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار 15 بند دوم ـ تعارض قوانین 17 نتیجه 2 منابع: 22   15 ورشکستگی حقوق تجارت بین الملل دانلود مقاله حقوق ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل بررسی نظریه علما حقوق در مورد ورشکستگی
 • 28 مقاله رشته معماری با عنوان معماری بیونیک معماری
 • دانلود مقاله رشته معماری با عنوان معماری بیونیک دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 3 کیلوبایت صفحه 28 فرمت doc 12000 مقاله رشته معماری با عنوان…

 • 102 پاورپوینت آشنایی با روند پژوهی چهل سالگی جمهوری اسلامی ایران علوم سیاسی
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با روند پژوهی چهل سالگی جمهوری اسلامی ایران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم سیاسی حجم 13/26 مگابایت صفحه 102 فرمت pptx 24000 پاورپوینت…

 • 50 پاورپوینت پرورش طیور کشاورزی و زراعت
 • دانلود پاورپوینت پرورش طیور دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کشاورزی و زراعت حجم 573/48 کیلوبایت صفحه 50 فرمت pptx 12000 پاورپوینت پرورش طیور دانلود پاورپوینت پرورش طیور…

 • 187 بررسی رفتار کمانش جانبی پیچشی جان تیر لانه زنبوری و مدلسازی سازه ای آن عمران
 • دانلود بررسی رفتار کمانش جانبی پیچشی جان تیر لانه زنبوری و مدلسازی سازه ای آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # عمران حجم 6/76 کیلوبایت صفحه 187 فرمت…

 • 31 پاورپوینت کیسه صفرا  پزشکی
 • دانلود پاورپوینت کیسه صفرا  دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 3/02 مگابایت صفحه 31 فرمت pptx 13000 پاورپوینت کیسه صفرا  دانلود پاورپوینت کیسه صفرا  دانلود پاورپوینت…

 • 51 پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه پرخاشگری روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه پرخاشگری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 341/83 کیلوبایت صفحه 51 فرمت docx 22000 پیشینه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *