260 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ و ادبیات با عنوان پیشینه تاریخی و گسترش اسطوره سیاوش در فرهنگ ایران کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ و ادبیات با عنوان پیشینه تاریخی و گسترش اسطوره سیاوش در فرهنگ ایران

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کارشناسی ارشد حجم 2/03 کیلوبایت صفحه 260 فرمت doc 65000 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ و ادبیات با عنوان پیشینه تاریخی و گسترش اسطوره سیاوش در فرهنگ ایران اسطوره سیاوش، با در نظر گرفتن جز به جزء ساخت ­ مایه های آن، یکی از اصلی ­ ترین و محوری‌ترین بخش­ها در زنجیره اسطور­های ایرانی است این اسطوره یکی از پشتوانه­های ساختاری شاهنامه به شمار می‌آید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ و ادبیات با عنوان پیشینه تاریخی و گسترش  اسطوره سیاوش در فرهنگ ایران   *یاد آور می شود مقالات زیر بصورت رایگان ضمیمه شده است:) بررسی تحلیلی تطبیقی سیاوش، اوزیریس و آتیس سیاوش، شخصیّتی آیینی و رازناک در شاهنامه ﻧﻘﺪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺁﻳﻴﻨﻲ ﺍﺳﻄﻮﺭه ﺳﻴﺎﻭﺵ   چکیده: اسطوره سیاوش، با در نظر گرفتن جز به جزء ساخت ­ مایه های آن، یکی از اصلی ­ ترین و محوری‌ترین بخش­ها در زنجیره اسطور­های ایرانی است. این اسطوره یکی از پشتوانه­های ساختاری شاهنامه به شمار می‌آید؛ به­طوری که بیشتر داستان­های پیش از این، در بُن­مایه با آن یگانه­اند و نقش زمینه­ساز آن را دارند. سیاوش دارنده والاترین شخصّیت انسانی در اساطیر ایرانی؛ بویژه در شاهنامه است. زایش، زندگی و مرگ او، مایه اسطوره­ای کهن را در خود دارد و شخصیّت او آیینی و رازناک است. این پایان نامه در پی آن است تا با تحلیل بُن­مایه­های اسطوره­ای شخصیّت سیاوش در شاهنامه، بصورت کامل ویژگی­های بارز شخصیّتی او را موشکافی کند و پیشینه تاریخی و گسترش  اسطوره سیاوش در فرهنگ ایران مورد بررسی قرار دهد.   پایان نامه دارای شش(6) گفتار و 26 صفحه می باشد که در گفتار اول کلیات موضوع،در گفتار دوم از اسطوره تا تاریخ،در گفتار سوم جایگاه  اساطیری سیاوش،در گفتار چهارم وَرِ سیاوش،در گفتار پنجم عناصر داستانی اسطوره سیاوش و در نهایت در گفتار  ششم سیاوش و نمایشنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.     کلمات کلیدی: اسطوره وَرِ سیاوش تاریخ باستانی ایران جایگاه  اساطیری سیاوش سیاوش در فرهنگ و ادب ایران        اسطوره چیست؟ واژ ه اسطوره در زبان پارسی واژه‌ای است برگرفته از زبان عربی. «الاسطوره» و «الاسطیره» در زبان عربی به معنی روایت و حدیثی است كه اصلی ندارد و خود واژه‌ای است از اصل یونانی Historia و در زبان عربی «اساطیر» جمع مكسر آن است و در زبان پارسی نیز به صورت جمع به كار می‌رود، اما اغلب از آن معنای مجموعه دستاورد یك قوم در این زمینه اعتقادی مستفاد می‌شود. مانند اساطیر ایرانی، اساطیر یونانی و جز آن، كه مقصود از آن تنها كنارهم چیدن تعدادی اسطوره پراكنده نیست، بلكه اساطیر یك قوم به صورت یك مجموعه در نظر است. اما این گونه معنا و مفهوم واژه اساطیر در زبان پارسی، عمومیّت ندارد و گاه اصطلاح اساطیر جز در كنار هم قرار داشتن ساده اسطوره‌ها، معنایی نمی‌دهد و فقط همان جمع مكسر واژه «اسطوره» است .    به تعبیری دیگر، اسطوره در لغت باواژه Historia به معنی «روایت و تاریخ» هم‌ریشه است؛ در یونانی، «mythos» به معنی «شرح، خبر، قصه» آمده كه با واژه انگلیسی «Mouth»  به معنی «دهان، بیان و روایت» از یك ریشه است. اسطوره در دیدگاه‌های گوناگون تعاریف و تعابیر متعدّدی دارد، اما اگر در یك عبارت آن را بخواهیم تعریف كنیم، چنین است: «اسطوره عبارت است از روایت یا جلوه‌ای نمادین درباره ایزدان، فرشتگان، موجودات فوق طبیعی و به طور كلّی جهان شناختی كه یك قوم به منظور تفسیر خود از هستی به كار می‌بندد؛ وسرگذشتی راست و مقدّس است كه در زمانی ازلی رخ داده و به گونه‌ای نمادین، تخیلی و وهم‌انگیز می‌گوید كه چگونه چیزی پدید آمده، هستی دارد، یا از میان خواهد رفت، و در نهایت، اسطوره به شیوه‌ای تمثیلی كاوشگر هستی است.»اسطوره بینشی شهودی است و بُنی دینی و فلسفی دارد، البته فلسفی نه به معنای امروزی، بلكه تنها استدلالی تمثیلی از جهان پیرامون.1          فهرست مطالب   پیشگفتار 9 مقدمه 11 گفتار نخست: كلیات 17 • اسطوره چیست؟ • سودمندیهای شناخت اسطوره • منابع اساطیری • مفاهیم نمادین • انسان، زمان و مکان در اسطوره • جلوههای اسطوره • تفاوت اسطوره با گونههای دیگر روایی • اسطوره سیاوش 18   گفتار دوم: از اسطوره تا تاریخ 35 • اسطوره و تاریخ  • سیاوشِ افسانه  ای و اسطوره  ای  • کیانیان • پیشینه تاریخی اسطوره سیاوش  • آیین مهری (میترائیسم)  • ارتباط اسطوره سیاوش با آیین مهر 36   گفتار سوم:جایگاه  اساطیری سیاوش • سیاوش در اساطیر  • سیاوش در آیین ها • سیاوش و رابطه آن با حاجی فیروز • سیاوش و نوروز • سیاوش و آیین كشتن خروس • سیاوش به عنوان نخستین انسان • سیاوش به عنوان مظهر شهادت • سیاوش در یافته های باستان شناسی   گفتار چهارم: وَرِ سیاوش 9 • پیرامون اسطوره سیاوش  • گنگ دژ یاسیاوشکرد، شهری آسمانی  • تقدّس آتش  • همگونی اسطوره سیاوش با حضرت ابراهیم (ع)  • همگونی اسطوره سیاوش با حضرت یوسف (ع)  • همگونی اسطوره سیاوش با حضرت یحیی (ع)  • همگونی اسطوره سیاوش با امام حسین (ع)  • همگونی اسطوره سیاوش با علمدار کربلا 66   گفتار  پنجم: عناصر داستانی اسطوره سیاوش 116 • طرح داستان  • شخصیتهای اصلی و فرعی داستان سیاووش  • شخصیتهای داستان از جهت نُمادین • اوج داستان • فرود داستان 137   گفتار  ششم: سیاوش و نمایشنامه‌ها 184 • سیاوشان • آثار به دست آمده از سوگ سیاوش • نمایشنامههای مشهور نوشته شده • نمایشنامههای اجرا شده • مجموعه فیلمهای ساخته و اجرا شده  • نقاشیهای مجالس شاهنامه  • اسطوره سیاوش در طومار نقّالان و تعزیه خوانان  • سیاوش در باور پیروان آیین کهن یارسان  • تاریخ پیدایش و مراسم مسلک یارسان • همگونی در بسیاری از باورهای آیینهای یارسان، مهر و سیاوشان  • بازتاب اسطوره سیاوش در فرهنگ و ادب ایران  • بازتاب اسطوره سیاوش در شعر خاقانی  • بازتاب اسطوره سیاوش در شعر عطار • بازتاب اسطوره سیاوش در شعر حافظ • بازتاب اسطوره سیاوش در شعر شفیعی کدکنی • بازتاب اسطوره سیاوش در شعر اخوان ثالث 195   کتابنامه 249 فهرست تصاویر 254 فهرست آیات و روایات 26       65 اسطوره وَرِ سیاوش تاریخ باستانی ایران جایگاه اساطیری سیاوش سیاوش در فرهنگ و ادب ایران دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ و ادبیات با عنوان پیشینه تاریخی و گسترش اسطوره سیاوش در فرهنگ ایران پیشینه تاریخی اسطوره سیاوش عناصر داستانی اسطوره سیاوش سیاوش و نمایشنامه‌ها انجام پایان نامه ارشد ادبیات خرید پایان نامه ارشد ادبیات سیستم همکار
 • 22 پاورپوینت مطالعات مورد - شاهدی پزشکی
 • دانلود پاورپوینت مطالعات مورد - شاهدی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 1/52 مگابایت صفحه 22 فرمت pptx 10000 پاورپوینت مطالعات مورد - شاهدی دانلود پاورپوینت…

 • 29 پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث خاک با ارزش پنجم ابتدایی
 • دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث خاک با ارزش دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پنجم ابتدایی حجم 4/16 مگابایت صفحه 29 فرمت pptx 7000 پاورپوینت علوم پنجم…

 • 89 بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی یمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر بهداشت عمومی
 • دانلود بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی یمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # بهداشت عمومی حجم 1/4 کیلوبایت صفحه 89 فرمت docx 69000 بررسی مدیریت…

 • 61 مدل های هوش سازمانی، فرایند و ضرورت به کار گیری آن در شرکتها و سازمانها مدیریت
 • دانلود مدل های هوش سازمانی، فرایند و ضرورت به کار گیری آن در شرکتها و سازمانها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 126/85 کیلوبایت صفحه 61…

 • 82 دانلود تحقیق درباره خلاقیت و نوآوری word مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق درباره خلاقیت و نوآوری word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 989/42 کیلوبایت صفحه 82 فرمت docx 19000 دانلود تحقیق درباره خلاقیت و…

 • 39 پاورپوینت سیکل و مکانیزم راه رفتن انسان علوم پایه
 • دانلود پاورپوینت سیکل و مکانیزم راه رفتن انسان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم پایه حجم 276/62 کیلوبایت صفحه 39 فرمت pptx 10000 پاورپوینت سیکل و مکانیزم…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *