250 بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک (آپدیت شده) حسابداری

دانلود بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک (آپدیت شده)

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 1/98 کیلوبایت صفحه 250 فرمت doc 19000 بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک (آپدیت شده) موضوع تحقیق بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیك می باشد كه هدف از انتخاب آن اولاً آشنایی با نحوه انجام عملیات خرید و سفارشات در یك مجتمع صنعتی و تولیدی و ثانیاً چگونگی عملیات نگهداری ، و سرویس دهی انبار در یك مجتمع صنعتی و تولیدی می باشد دانلود پایان نامه رشته حسابداری بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک (بصورت جامع و کامل در قالب 25 صفحه) *آپدیت جدید: 12 صفحه در قالب ورد بصورت رایگان:) چكیده : موضوع تحقیق بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیك می باشد كه هدف از انتخاب آن اولاً آشنایی با نحوه انجام عملیات خرید و سفارشات در یك مجتمع صنعتی و تولیدی و ثانیاً چگونگی عملیات  نگهداری ، و سرویس دهی انبار در یك مجتمع صنعتی و تولیدی می باشد . در طی بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیك تحقیقات با بهره گیری از روشهای متنوع از قبیل : مشاهده ، مصاحبه و كتابخانه انجام گرفت كه كمك شایانی به ما نمود در جهت شناخت عملیات خرید و تداركات توسط مسئولین و كارپردازان كه تلاش دارند خریدها به موقع و مناسب باشند و در حقیقت می كوشند اصول و موازین پنج گانه خرید رعایت شود . اطلاعات مفیدی نیز در زمینه انبار و انبارداری و عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار بدست آمد كه ما را در نحوه ایجاد كدینگ و كنترل موجودی (انبار گردانی) بهینه دارای شناخت مناسبی نمود. در طی انجام تحقیق فوق موانع و مشكلات اندكی بچشم آمد كه با توجه به همكاری صمیمانه كاركنان و مسئولین مجتمع صنعتی سیمان آبیك می توان از آن صرف نظر كرد . چرا كه منابع و امكانات و اطلاعات ارزنده ای را این عزیزان در اختیار بنده قرار دادند كه در ارائه پربارتر این تحقیق بسیار مفید بودند .   کلمات کلیدی: حسابداری  مجتمع صنعتی سیمان آبیك سیستم خرید و انبارداری   ‏فهرست مطالب پیشگفتار ‏    ب فهرست مطالب ‏    د فهرست اشكال ‏    ح فهرست ضمائم ‏ چكیده ‏    ط ی فصل اول – كلیات ‏    ‏1‏ مقدمه ‏    ‏2‏ تعریف موضوع تحقیق ‏    ‏3‏ اهمیت و ارزش تحقیق ‏    ‏4‏ اهداف تحقیق ‏    ‏5‏ كاربرد نتایج تحقیق ‏    ‏6‏ سوالات اساسی تحقیق ‏    ‏7‏ روش تحقیق    ‏8‏ تعریف واژه ها ‏    ‏8‏ خلاصه ‏    ‏1‏ مباحث فصول بعدی ‏    ‏1‏ فصل دوم – ادبیات موضوع ‏    ‏11‏ مقدمه ‏    ‏12‏ بخش یك – مباحث نظری    ‏13‏ سیستم ‏    ‏13‏ خرید ‏    ‏14‏ اهداف بخش خرید ‏    ‏14‏ اصول و موازین پنجگانه خرید ‏    ‏15‏ وظایف و مسئولیت های بخش خرید ‏    ‏16‏ ارتباط بخش خرید با بخشهای دیگر ‏    ‏17‏ فرآیند یا مراحل خرید خارجی ‏    ‏18‏ انبار ‏    ‏19‏ عنوان ‏    صفحه انواع انبارها ‏    ‏19‏ جایگاه انبار ‏    ‏2‏ اهداف و وظایف انبارها    ‏2‏ انواع موجودیهای انبارها ‏    ‏2‏ انبارداری ‏    ‏21‏ سیستم انبارداری و مزیتهای آن ‏    ‏21‏ وظایف انباردار ‏    ‏22‏ انتظارات مدیریت از سیستم كنترل انبارها    ‏23‏ نكات مهم برای اداره بهینه انبارها ‏    ‏24‏ مناسبترین «تعداد اقتصادی» انبارها    ‏24‏ طراحی و برنامه ریزی تامین كالا ‏    ‏25‏ كدینگ ‏    ‏25‏ كدگذاری ‏    ‏25‏ فواید كد گذاری ‏    ‏26‏ انواع روشهای كدگذاری ‏    ‏26‏ موجودی كالا ‏    ‏27‏ اهمیت موجودیها ‏    ‏27‏ دلایل نگهداری موجودی كالا ‏    ‏28‏ هزینه مربوط به موجودیها ‏    ‏28‏ مواضع مختلف بخشها و گروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودیها ‏    ‏31‏ كنترل موجودی ‏    ‏31‏ مشكلات عدم تعادل موجودی ‏    ‏32‏ مهمترین شیوه های محاسبه قیمت تمام شده موجودی كالا در انبار ‏    ‏32‏ سیستم های سفارش كالا در سازمان ‏    ‏33‏ بخش دو – پیشینه تحقیق ‏    ‏35‏ بخش سه – مشخصات مجتمع صنعتی سیمان آبیك ‏    ‏38‏ مروری مختصر بر خط تولید مجتمع صنعتی سیمان آبیك ‏    ‏41‏ عنوان ‏    صفحه طرح طبقه بندی مشاغل كارخانه ‏    ‏44‏ شرح وظایف ‏    ‏45‏ خلاصه ‏    ‏55‏ فصل سوم – روش تحقیق ‏    ‏56‏ مقدمه ‏    ‏57‏ كتابخانه ‏    ‏6‏ مشاهده ‏    ‏6‏ مصاحبه ‏    ‏62‏ خلاصه ‏    ‏63‏ فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات ‏    ‏64‏ مقدمه ‏    ‏65‏ طراحی انبارها ‏    ‏67‏ انواع انبارها در كارخانه سیمان آبیك ‏    ‏69‏ مشكلات و خسارت ناشی از طراحی غیراصولی انبارها ‏    ‏71‏ حفاظت و ایمنی انبارها ‏    ‏72‏ عملیات مربوط به خرید در انبارها    ‏8‏ انواع خرید ‏    ‏8‏ انواع شیوه ها در خریدهای داخلی ‏    ‏8‏ عملیات خرید در تداركات ‏    ‏89‏ تنظیم گزارش خرید ‏    ‏95‏ خریدهای خارجی ‏    ‏96‏ نحوه خرید مواد اولیه توسط مجتمع صنعتی سیمان آبیك    ‏1‏ خریدهای خودسرانه برخی از مسئولین و واحدها ‏    ‏12‏ خریدهائی‌ كه كالای آنها فاسد شدنی است ‏    ‏13‏ خریدهای غیر ضروری و بیش از حد ‏    ‏13‏ كنترل كیفیت ‏    ‏14‏ استاندارد كردن قطعات ‏    ‏15‏ عنوان ‏    صفحه قبض انبار ‏    ‏16‏ سیستم كدینگ اجناس ‏    ‏11‏ مشكلات ناشی از عدم كدینگ ‏    ‏112‏ مزایای كدینگ اجناس ‏    ‏113‏ شرح كدینگ اجناس ‏    ‏115‏ عدم وجود واحدی برای پیاده كردن سیستم كدینگ بطور ثابت ‏    ‏121‏ مختصری درباره سیستم اطلاعات مدیریت ‏    ‏122‏ عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار ‏    ‏123‏ عملیات نگهداری در بخش اداری ‏    ‏123‏ عملیات نگهداری مربوط به داخل انبار ‏    ‏13‏ كنترل موجودی انبار ‏    ‏132‏ انواع روشهای كنترل موجودی ‏    ‏133‏ محاسبه قیمت تمام شده موجودی كالا در انبار ‏    ‏136‏ عدم هماهنگی انبار با واحدهای تولیدی ‏    ‏138‏ خلاصه ‏    ‏139‏ فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات ‏    ‏141‏ مقدمه نتیجه گیری ‏ پیشنهادات ‏    ‏142‏ ‏142‏ ‏146‏ منابع و مآخذ ‏     ———————————– *آپدیت جدید: 12 صفحه در قالب ورد بصورت رایگان:)   19 بررسی مالی شرکتها سیستم خرید و انبارداری سیستم خرید و انبارداری در مجتمع های صنعتی بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک دانلود پایان نامه انبار و انبارداری دانلود پایان نامه سیستم خرید و انبارداری
 • 14 پاورپوینت تب مالت و راه های تشخیص آن پزشکی
 • دانلود پاورپوینت تب مالت و راه های تشخیص آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 107/28 کیلوبایت صفحه 14 فرمت pptx 16000 پاورپوینت تب مالت و…

 • 55 پاورپوینت اکسترنال فیکساتورها پزشکی
 • دانلود پاورپوینت اکسترنال فیکساتورها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 8/36 مگابایت صفحه 55 فرمت pptx 12000 پاورپوینت اکسترنال فیکساتورها دانلود پاورپوینت اکسترنال فیکساتورها دانلود پاورپوینت…

 • 37 پاورپوینت اصول مولد سازی در تولید میگو عاری از بیماری پزشکی
 • دانلود پاورپوینت اصول مولد سازی در تولید میگو عاری از بیماری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 6/33 مگابایت صفحه 37 فرمت pptx 23000 پاورپوینت اصول…

 • 26 پاورپوینت آنالیز درخت خطا آمار
 • دانلود پاورپوینت آنالیز درخت خطا دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # آمار حجم 337/11 کیلوبایت صفحه 26 فرمت pptx 8000 پاورپوینت آنالیز درخت خطا دانلود پاورپوینت آنالیز درخت…

 • 17 پاورپوینت rup و کاربرد های آن در توسعه نرم افزار کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت rup و کاربرد های آن در توسعه نرم افزار دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 186/53 کیلوبایت صفحه 17 فرمت pptx 10000…

 • 108 پاورپوینت آشنایی با شش سیگما در قالب 108 اسلاید مدیریت
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با شش سیگما در قالب 108 اسلاید دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 5/4 مگابایت صفحه 108 فرمت pptx 29000 پاورپوینت آشنایی با…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *