250 بررسی تحولات شکلی و ماهوی قانون مجازات اسلامی جدید فقه،حقوق،الهیات

دانلود بررسی تحولات شکلی و ماهوی قانون مجازات اسلامی جدید

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 538/45 کیلوبایت صفحه 250 فرمت docx 145000 بررسی تحولات شکلی و ماهوی قانون مجازات اسلامی جدید هدف از این پایان نامه بررسی تحولات شکلی و ماهوی قانون مجازات اسلامی جدید می باشد  در این پژوهش ما تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی را بررسی نموده‏ایم. این پژوهش درچهار فصل تدوین شده است. ابتدا کلیات تحقیق بيان شده است.   فصل اول با عنوان مفاهيم به بیان مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی و همچنین مجازات اشخاص حقوقی، تخفیف مجازات‏ها، درجه‏بندی مجازات‏ها، صلاحیت منفی شخصی و تحلیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها پرداخته شده است. فصل دوم تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی که شامل تعویق صدور حکم، مجازات‏های جایگزین حبس، تعدد و تکرار جرم می‏باشد، بررسی شده است. فصل سوم نیز تغییرات انجام شده در حدود، قصاص و دیات بررسی شده است و فصل چهارم به نتیجه ‏گیری مباحث مطرح شده اختصاص یافته است.           احکام قانون مجازات اسلامی به دلیل ضرورت انطباق با نیازهای زمان از یک‏سو و دور نشدن از مبانی فقهی از سوی دیگر، همواره از مباحث چالش برانگیز بوده است.در همین راستا قانون مجازات اسلامی پس از مدت‏ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفت و آسيب‌شناسي قوانين موجود در هم‏ جهتی با مباني فقهي با توجه به مباحث نظري و رويكرد اجرايي، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقايص مورد توجه واقع شد.     نظر به این‏که همواره بنیان مورد پذیرش قانونگذار در نظام حقوقی ایران مبانی فقهی بوده است بنابراین  هدف این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تغییرات اعمال شده  در قانون مجازات اسلامی می‏باشد.  در این پژوهش ضمن بررسی فقهی و حقوقی تأسیسات عرفی و موضوعات شرعی قانون جدید و مقایسه آن‏ها با قانون سابق به این سؤال که آیا قانون مجازات جدید زمینه بهتر اجرایی شدن فقه جزایی را فراهم آورده است؟ پاسخ داده خواهد شد.  همچنین ایرادات و آسیب‏های قانون جدید در راستای شناخت و تحلیل این آسیب‏ها  بررسی خواهد شد.               فهرست مطالب چيده    1 مقدمه    2 کلیات تحقیق    6 1- بیان مسأله    6 2- پیشینه تحقیق    9 3- پرسش‏هاي تحقیق    10 4- اهداف تحقیق    11 5- فرضیه‏های تحقیق    11     1-1مفهوم مجازات    15 3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم    16 1-1-2 آسيب‏های قانون مجازات جدید    17 1-2 انواع مجازات    26 1-2-1 مجازات‏های اصلی    26 1-2-1-1 حدود    29 1-2-1-2 قصاص    29 1-2-1-3 دیات    29 1-2-1-4 تعزیرات    30 1-2-1-5 مجازات اشخاص حقوقی    31 1-2-2 مجازات‏های تکمیلی و تبعی    34 1-2-2-1 مجازات‏های تکمیلی    34 1-2-2-2 مجازات‏های تبعی    37 1-2-2-2-1 مجازات‏های تبعی در قانون جدید    38 1-2-3 درجه بندی مجازات‏ها    39 1-2-4 نظامند شدن تخفیف مجازات‏ها    43 1- 3 تاریخچه قانون مجازات    46 1-4 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید    50     2- تغييرات انجام شده در تأسيسات عرفي قانون مجازات    54 2-1تعویق صدور حکم    54 2-1-1 شرایط تعویق صدور حکم    56 2-1-1-1 تعويق در مجازات تعزیری    56 2-1-1-2مجازات‏های درجه شش تا هشت    57 2-1-1-3 وجود جهات تخفیف    57 2-1-1-4پیش‏بینی اصلاح مرتکب    58 2-1-1-5 فقدان سابقه کیفری شرط تعويق صدور حكم    58 2-2 مجازات‏های جایگزین حبس    61 2-2-1 آزادی مشروط    63 2-2-2تعلیق اجرای مجازات    68 2-2-3 نظام نیمه‏آزادی    69 2-2-3-1 شرایط لازم جهت اجرای نظام نیمه آزادی    70 2-2-4 مجازات‏های جایگزین حبس در قانون جدید    71 2-2-4-1 ویژگیهای جایگزین‏های حبس    72 2-2-4-1-1 مشارکتی و اجتماعی بودن    72 2-2-4-1-2 توافقی بودن    73 2-2-4-1-3  قابل بازگشت بودن    73 2-2-4-1-4 قابل تعلیق،تبدیل،تخفیف    74 2-2-4-3 محدوده اعمال جایگزینهای حبس    75 2-2-4-3-1 موارد اجباری اعمال جایگزین‌های حبس    75 2-2-4-3-2 موارد اختیاری اعمال جایگزین‌ حبس    76 2-2-4-3-3 موارد غیر قابل اعمال جایگزین‌های حبس    77 2-2-4-4 انواع مجازاتهای جایگزین حبس    77 2-2-4-4 -1 حبس خانگی(حبس الکترونیکی)    77 2-2-4-4 -2خدمات عمومی رایگان(خدمات عامالمنفعه)    78 2-2-4-4 -3 دوره مراقبت    79 2-2-4-4 -4 جزای نقدی روزانه    80 2-2-4-4 -5 محرومیت ازحقوق اجتماعی    81 2-2-4-4 -6جزای نقدی    82 2-2-5تحلیل فقهی مجازات‏های جایگزین حبس    83 2-2-5-1: ادّله قائلین به انحصار و نقد آن‏ها    84 2-2-5-1 -1کثرت استعمال    84 2-2-5-2 استصحاب و اجرای اصل    86 1 – اطلاقات باب تعزیر: کلمات فقها    88 2-اطلاقات باب امر به معروف    90 2-2-5-2 اهداف مجازاتهای تعزیری    91 2-3 مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال    94 2-3-2 شرايط عدم محكوميت به حد وقصاص در نوجوانان بالغ كمتر از هيجده سال    96 2-3-2-2 وجود شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب    97 2-3-3 بررسی اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال درقانون مجازات جدید.    98 2-3-3 مزایای تحولات جدید در مورد اطفال درقانون مجازات اسلامی    99 2-4 بررسی عوامل سقوط مجازات‏ها در قانون جدید    101 2-4-1 مرور زمان    102 2-4-1-1 پذيرش مرور زمان در جرايم تعزيري    106 2-4-1-2 مرور زمان در حدود، قصاص و ديه وجود ندارد    107 2-4-2 توبه مجرم    107 2-4-2-1 توبه در قانون مجازات جدید    109 2-4-2-3 توبه در فرض تکرار جرم    112 2-4-3-2 شبهه در شرایط جرم    116 2-4-3-3 شبهه در شرایط مسئولیت کیفری    116 2-4-3-4 اعمال قاعده درأ در حدود    117 2-5 حدود مسئوليت كيفري در قانون مجازات اسلامي جديد    120 2-5-1 شروع به جرم    120 2-5-3 تعدد جرم    124 2-5-3-2 ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری ماده ۱۳۴    128 2-5-4 تکرار جرم در قانون جدید    134 2-5-5 شرایط و موانع مسئولیت کیفری    136 2-5-5-1 اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری    138 2-5-5-2 موانع مسئولیت کیفری    139 2-5-5-1-1 صغر سن (عدم بلوغ)    139 2-5-5-1-2 جنون    140 2-5-5-1-3 اکراه (اجبار)    142 2-5-5-1-4 اضطرار    143 2-5-5-1-5 خواب و بیهوشی    143 2-5-5-1-6 مستی    144 2-5-5-1-7 جهل به حکم    145 2-5-5-1-8  دفاع مشروع    146 2-5-6 ادله اثبات دعوی در قانون جدید    147 2-5-6-1اقرار    148 2-5-6-2 شهادت    149 2-5-6-3 قسامه    150 2-5-6-4 سوگند    152 2-5-6-5 علم قاضی ونظام ادله مورد پذیرش در قانون جدید    153   3- بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات جدید    155 3-1حدود    158 3-1-1 زنا و جرم سنگسار در قانون جدید    160 3-1-1-1 زنا    160 3-1-1-2 حد زنا یا مجازات زنا    161 3-1-1-2-1 مجازات اعدام    161 3-1-1-2-3 مجازات شلاق    163 3-1-1-3 فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار    165 3-1-1-3-1 انکار پس از اقرار    165 3-1-1-3-2 اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی    165 3-1-1-3-4 اقرار در دادگاه و نزد قاضی    166 3-1-1-3-5 ادعای زوجیت و وطی به شبهه    166 3-1-1-3-6 خروج از احصان    167 3-1-2سب‏النبی    168 3-1-2-1 موارد عدم اجرای حکم سب‏النبی    170 3-1-3 بغی و افسادفی‏الارض در قانون مجازات جدید    171 3-1-3-1 افسادفی‏الارض    174 3-1-3-1-1 تعریف افسادفی‏الارض در فقه    174 3-1-3-1-2 محاربه در قانون جدید    175 3-1-3-1-3 نکاتی چند در خصوص افساد فی‏الارض در قانون جدید    176 3-2 قصاص    179 3-2-1 قواعد قتل و قصاص در قانون جديد مجازات اسلامي    179 3-2-1-1 قصد فعل به همراه قصد نتيجه    181 3-2-1-2 قصد فعل بدون قصد كشتن    182 3-2-1-3 اهميت آگاهي از شرايط نامتعارف قرباني    183 3-2-2 قصاص مسلمانان و کفار در قانون سابق و قانون جدید    184 3-2-2-1 قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید    184 3-2-3 عدم قصاص به سبب سقط جنین    188 3-2-4-1 احصای موارد تشخیص مهدورالدم در قانون جدید    191 3-2-5 شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل    191 3-3 دیات    194 3-3-1 ماهیت دیه    196 3-3-1-1 مجازات بودن دیه    196 3-3-1-2 دیه راه جبران خسارت    197 3-3-1-3 دیه تلفیقی از مجازات و خسارت    198 3-3-1-4 نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه    199 3-3-2 دیه غیر مقدر (ارش)    200 3-3-3 مسئول پرداخت دیه    201 3-3-4 موجبات ضمان در دیات    204 3-3-5 مقادیر دیه    207 3-3-5-1 بررسي ديه زن و مرد طبق قانون جديد مجازات اسلامي    209 3-3-5-1-1حکم ديه در اسلام با توجه به تفاوت بين زن و مرد    210 3-3-5-1-3پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت    212 3-3-5-2 تغلیظ دیه    212   4- نتیجه‏گیری و پيشنهادها    215 4-1 نتيجه‏گيري    215 4-2    پيشنهادها    233 منابع و مآخذ    234     145000 حدود در قانون مجازات اسلامی جدید قصاص در قانون مجازات جدید اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها  تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی دیات در قانون مجازات اسلامی جدید صدور حکم در قانون مجازات اسلامی جدید تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی جدید مجازات‏های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی جدید چگونگی تعیین دیه در قانون جدید مجازات اسلامی پایان نامه تغییرات قانون مجازات اسلامی جدید
 • 32 پاورپوینت آشنایی با آیین نامه ارتقا مشاغل علوم اجتماعی
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با آیین نامه ارتقا مشاغل دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم اجتماعی حجم 633/35 کیلوبایت صفحه 32 فرمت pptx 22000 پاورپوینت آشنایی با آیین…

 • 8 پاورپوینت رابطه معماری و سینما در عصر مجازی شدن معماری
 • دانلود پاورپوینت رابطه معماری و سینما در عصر مجازی شدن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 1/12 مگابایت صفحه 8 فرمت ppt 8000 پاورپوینت رابطه معماری…

 • 80 پاورپوینت آزمون ریون روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی
 • دانلود پاورپوینت آزمون ریون دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی حجم 4/27 مگابایت صفحه 80 فرمت pptx 8000 پاورپوینت آزمون ریون دانلود پاورپوینت آزمون ریون…

 • 16 پاورپوینت صفحات فلزی یا sheet metal rolling فنی و مهندسی
 • دانلود پاورپوینت صفحات فلزی یا sheet metal rolling دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فنی و مهندسی حجم 1/41 مگابایت صفحه 16 فرمت pptx 12000 پاورپوینت صفحات فلزی…

 • 25 پاورپوینت مهارت نه گفتن و جرات ورزی روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت مهارت نه گفتن و جرات ورزی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 44/05 کیلوبایت صفحه 25 فرمت pptx 12000 پاورپوینت مهارت…

 • 47 پاورپوینت کاربرد احجام و اشکال هندسی در معماری معماری
 • دانلود پاورپوینت کاربرد احجام و اشکال هندسی در معماری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 1/55 مگابایت صفحه 47 فرمت pptx 8000 پاورپوینت کاربرد احجام و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *