24 اثر افزایش آهك بر خصوصیات تحكیمی خاك‌های رسی-گچی مهندسی عمران

دانلود اثر افزایش آهك بر خصوصیات تحكیمی خاك‌های رسی-گچی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی عمران حجم 82 بایت صفحه 24 فرمت doc 17000 اثر افزایش آهك بر خصوصیات تحكیمی خاك‌های رسی-گچی دانلود مقاله اثر افزایش آهك بر خصوصیات تحكیمی خاك‌های رسیگچی اثر افزایش آهك بر خصوصیات تحكیمی خاك‌های رسی-گچی     چكیده      شبکه آبیاری و زهکشی مارون در جنوب شرق استان خوزستان واقع شده و در بیشتر بخشها دارای خاک های گچی است. در این تحقیق با توجه به تخریب های موجود در شبکه که در اثر زیرشویی و انحلال خاک رخ داده بود از محل های تخریب شده نمونه برداری گردید. با توجه به آزمایش های متعدد فیزیکی، شیمیایی و مقاومتی خاک، مشخص شد عمده ترین عوامل تخریب ناشی از شرایط ژئوتکنیکی خاکریز کانالها نظیر تورم و وجود املاحی نظیر گچ یا ماسه در آن می باشد.    در این تحقیق با در نظر گرفتن ویژگی های آهک، از این ماده جهت بهسازی خاک مورد مطالعه، با عیارهای 5، 1 و 2 كیلوگرم در هر مترمكعب خاك استفاده و آزمایش تحکیم به منظور بررسی تاثیر آن بر خصوصیات مکانیکی و تحکیمی خاک رسی- گچی انجام گردید. نتایج به طور کلی نشان داد که تمام عیارهای ذکر شده در کاهش ضریب تحکیم خاک مورد مطالعه، تاثیر بسزایی داشته اند؛ به طوری که، در عیار 1 مشخص شد که ضریب تحکیم در بیشترین مقدار 5 برابر و در کمترین مقدار 4 برابر کاهش می یابد.   به علاوه نتایج نشان داد که در عیار آهک 5 و 1كیلوگرم در هر مترمكعب در اولین مرحله بارگذاری، زمان مورد نیاز برای 5 درصد تحكیم 26 برابر این زمان در نمونه شاهد خاک منطقه است. همچنین نتایج نشان داد که در عیار 5 كیلوگرم در هر مترمكعب، شاخص فشردگی، 18 برابر نسبت به نمونه شاهد کاهش یافته است. از طرفی، شاخص تورم پذیری در نمونه های بهسازی شده نیز از نمونه شاهد کمتر بدست آمد. در بیشترین میزان برای عیار آهك 5، این شاخص 7 برابر کاهش یافت.       كلید واژه‌ها:  آهك خاك‌های گچی شبكه‌های آبیاری و زهكشی خصوصیات تحكیمی       مقدمه        گچ یكی از نمک های محلول بوده كه می تواند تأثیر بسزایی بر ساختمان ها و سازه های آبی داشته باشد. چنانچه خاک های گچی در تماس با آب باشند، دچار انحلال گشته و ممکن است مشکلات زیادی را برای سازه به وجود آورد. با توجه به این موضوع و نیز با توجه به توسعه فعالیت های عمرانی، مشكلات ناشی از استفاده خاك های گچی به عنوان مسئله ای مهم در ساخت سازه-های آبی مطرح می باشد و تثبیت این خاک ها می تواند از نظر اقتصادی در بسیاری از پروژه ها به خصوص پروژه های آبی مقرون به صرفه باشد. در نظر گرفتن راهكارهای ساخت سازه ها در خاك های مسئله دار موجب پیشگیری از بوجود آمدن خسار‌های احتمالی و نیز ترمیم و یا تثبیت سازه های موجود ساخته شده بر روی این‌گونه خاك ها خواهد شد (7).    وجود مواد انحلال پذیر نظیر نمک طعام و گچ موجب می شود تا بر اثر تماس این خاک ها با آب، مواد مذکور در آب حل شده و قسمتی از ذرات جامد موجود در توده خاک ضمن انحلال خارج شوند. این پدیده در صورت تداوم می تواند موجب افزایش تخلخل و پوک شدن خاک گردیده و نهایتا با ایجاد نشست، موجب تخریب ساختمان خاک و فروریزش خاک شود (3). باید توجه داشت که بهسازی خاک با استفاده از مواد افزودنی باید با درصد معینی از مواد بهسازی صورت پذیرد. استفاده از درصدهای بیشتر مواد افزودنی ممکن است کاهش مقاومت خاک را به همراه داشته باشد (4). احدیان در تحقیقی به بررسی ضریب فشردگی خاک های منطقه اهواز پرداخت. در تحقیق وی، از مناطق مختلف شهر اهواز نمونة دست نخورده تهیه گردید و ضریب فشردگی از طریق آزمایش تحكیم و بازسازی نتایج آن به منحنی‌های بكر صحرایی تخمین زده شد. نتایج وی نشان داد كه ارتباط بین شاخص فشردگی و نسبت پوكی اولیه خاك بیشترین همبستگی آماری را داراست (2).    علیزاده، برای تثبیت رمبندگی خاک تحقیقاتی انجام داد. بر اساس نتایج تحقیق وی تزریق برجای خاک موثرتر از سایر روش ها جهت تثبیت می باشد (6). هاموند  در مورد بهسازی و افزایش مقاومت خاک های رسی تثبیت شده با آهک مطالعاتی را انجام داد. ایشان به این نتیجه رسید که مقاومت مخلوط خاک رس و آهک به حدی است که می توان از آن جهت عملیات خاک برداری کانال‌ها، تثبیت شیب جانبی کانال ها و همچنین جهت پی‌سازی در  سازه هایی که بار وارده از آنها به پی زیاد نمی باشد استفاده نمود (18). نوآیوو و اسینوبی  مطالعاتی در مورد تاثیر افزایش آهک بر روی خصوصیات تراکم و مقاومت محوری مخلوط خاک رس و آهک انجام دادند       فهرست مطالب اثر افزایش آهك بر خصوصیات تحكیمی خاك‌های رسی-گچی 1 چكیده 2 كلید واژه‌ها: 2 مواد و روشها 7 نتایج و بحث 1 جدول 1- درصد گچ در نمونههای جمعآوری شده از خاک منطقه مورد مطالعه 1 جدول 2- نتایج آزمایش تراکم برای خاک شاهد و خاک به‌سازی شده با آهک 12 جدول 3- ضرایب تحکیم مربوط به نمونههای بهسازی شده توسط آهک 13 جدول 4- زمان لازم برای 5 درصد تحکیم در هر بارگذاری برای نمونهها 15 شکل 1- زمان لازم برای 5 درصد تحکیم در حالت‌های مختلف 16 جدول 5- مقادیر شاخص‌های مختلف تحكیمی برای كلیه نمونهها 17 نتیجه گیری 18 منابع 2       17 آهك خاكهای گچی شبكه‌های آبیاری و زهكشی خصوصیات تحكیمی خصوصیات تحكیمی خاك‌های رسی گچی اثر افزایش آهك بر خصوصیات تحكیمی خاك‌های رسی گچی
 • 16 پاورپوینت جداره ساختمانهای بلند ، یک تهدید یا فرصت ( پدیده جزیره گرمایی ) محیط زیست
 • دانلود پاورپوینت جداره ساختمانهای بلند ، یک تهدید یا فرصت ( پدیده جزیره گرمایی ) دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # محیط زیست حجم 528/76 کیلوبایت صفحه 16…

 • 26 شناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران حقوق
 • دانلود شناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 69 بایت صفحه 26 فرمت doc 12000 شناسایی و…

 • 40 پاورپوینت سیستم مدیریت تولید بهنگام و توضیحات آن مدیریت
 • دانلود پاورپوینت سیستم مدیریت تولید بهنگام و توضیحات آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 75/75 کیلوبایت صفحه 40 فرمت pptx 25000 پاورپوینت سیستم مدیریت تولید…

 • 107 پاورپوینت مدیریت بازاریابی 107 اسلاید کامل و جامع مدیریت
 • دانلود پاورپوینت مدیریت بازاریابی 107 اسلاید کامل و جامع دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 939/05 کیلوبایت صفحه 107 فرمت pptx 49000 پاورپوینت مدیریت بازاریابی 107…

 • 105 مبانی نظری مدیریت بستر شبکه های اجتماعی با استفاده از شبکه های مبتنی با نرم افزار رشته فناوری اطلاعات (IT)
 • دانلود مبانی نظری مدیریت بستر شبکه های اجتماعی با استفاده از شبکه های مبتنی با نرم افزار دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # رشته فناوری اطلاعات (IT) حجم…

 • 125 بررسی افزایش مطالبات معوق انواع بانکها و ارائه راه حلهای مناسب اقتصاد
 • دانلود بررسی افزایش مطالبات معوق انواع بانکها و ارائه راه حلهای مناسب دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # اقتصاد حجم 140 بایت صفحه 125 فرمت doc 115000 بررسی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *