215 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد با عنوان تبلیغ و نگاهی بر آگهی های انیمیشنی در جهان اقتصاد

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد با عنوان تبلیغ و نگاهی بر آگهی های انیمیشنی در جهان

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # اقتصاد حجم 679 بایت صفحه 215 فرمت doc 95000 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد با عنوان تبلیغ و نگاهی بر آگهی های انیمیشنی در جهان مضمون این پایان نامه، نگاهی بر آگهی های تلویزیونی انیمیشنی در جهان است برای این منظور و تحلیل زیبایی شناختی آگهی ها، پس از نگاهی اجمالی بر مفهوم تبلیغ ، تعریف و توصیف واژه از جهات گوناگون ،به تاریخچه مختصری از تبلیغات و چگونگی رشد و تكامل آن در جهان تا آگهی های تلویزیونی پرداخته شده استدر فصل دوم برای شناخت بهتر عملكرد آگهی ها و چگونگی برقراری ار پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد با عنوان تبلیغ و نگاهی بر آگهی های انیمیشنی در جهان   چكیده: مضمون این پایان نامه، نگاهی بر آگهی های تلویزیونی انیمیشنی در جهان است برای این منظور و تحلیل زیبایی شناختی آگهی ها، پس از نگاهی اجمالی بر مفهوم تبلیغ ، تعریف  و توصیف واژه از جهات گوناگون ،به تاریخچه مختصری از تبلیغات و چگونگی رشد و تكامل آن در جهان تا آگهی های تلویزیونی پرداخته شده استدر فصل دوم برای شناخت بهتر عملكرد آگهی ها و چگونگی برقراری ارتباط با مخاطب، به روانشناسی تبلیغات پرداخته شده  و عناصری چون نظریه های عمده در این زمینه و نقش مغز در عرصه، مورد بررسی قرار گرفته اند سپس در فصل بعدی در مبحث استراتژی تبلیغات، تئوری های مزبور و عملكردشان در ساخت آگهی های تلویزیونی بطور دقیق تر و كاربردی پرداخته شده است؛    به گونه ای كه عناصر و عوامل مؤثر در مراحل مختلف تولید وپخش آگهی مشخص شونددر ادامه و در فصل چهارم به بررسی مراحل تولید، قالب های ساخت آگهی و ارزیابی آن از جهات گوناگون پرداخته شده استفصل پنجم به تبلیغات انیمیشنی اختصاص دارد،‌تا تاثیر هر یك از عوامل و اجزا گفته شده در مورد آگهی انیمیشنی، و نیز در بررسی زیبایی شناختی آن مشخص شود در تمامی این موارد برای ملموس شدن بیشتر مطالب ، از ذكر نمونه های موفق و تأثیر گذار  بهره گرفته شده استدر پایان و در فصل ششم، ایراد و مشكلات تبلیغات و تأثیرات آنها بر جامعه مورد بررسی قرار گرفته است     واژگان كلیدی: تبلیغات انیمیشن زیبایی شناختی روانشناسی تبلیغات آگهی های تلویزیونی       مقدمه در دنیای نوین امروزی، تقریباً همه ما به شكلی و تا میزانی تحت تأثیر تبلیغات و سایر روش‌های ترویجی هستیم. سازمان‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی، تجاری و غیرتجاری آموخته‌اند كه توانایی برقراری ارتباط اثربخش و كارآمد با مخاطبان مقصد، عاملی مهم و حیاتی برای موفقیت و رسیدن به اهداف سازمان است. تبلیغات و دیگر پیام‌های ترویجی به‌منظور اشاعه اندیشه‌ها، فروش محصولات و خدمات، ایجاد تصویری مناسب برای مؤسسات و شركت‌ها، ترویج آرمان‌های فرهنگی و اجتماعی، تقویت پایگاه و ایجاد محبوبیت برای نامزدهای انتخاباتی و دیگر چهره‌های سیاسی و پرداختن به مسائل و معضلات اجتماعی نظیر بحران ایدز و اعتیاد، اطلاع‌رسانی و بسیاری موارد دیگر، به‌كار گرفته می‌شوند تا طرز تفكر، شیوه‌های رفتار، معیارهای ترجیحات فردی و اجتماعی، و بطور كلی ساختار و روش زندگی مردم را هدایت و تنظیم كنند. مخاطبات نیز پرهیز و فراز آثار و نتایج تلاش‌های تبلیغاتی و بازاریابی را بطور فزاینده‌ای دشوار می‌بینند، چرا كه بازاریابان و ارتباط‌گران به شكل مستمر و با استفاده از فنون ارتباطی و تبلیغاتی و در سایة پیشرفت‌های شگفت‌انگیز فناوری اطلاعات و ارتباطات، درصدد حفظ مخاطبان قدیم و شناسایی و جذب مخاطبان جدید هستند.   در چنین شرایطی پرداختن به عناصر زیبایی شناختی آگهی تلویزیونی به صورت همه جانبه، وتحقیق و بررسی در مورد عناصر و عوامل موثر در موفقیت و جذابیت یك آگهی ، نقش اصلی را در ساخت آگهی موفق، موثر و با كیفیت ایفا می كنند.این مجموعه بررسی ای اجمالی در این مورد این عناصر، با محوریت آگهی های انیمیشنی است.تحلیل آگهی تلویزیونی از جنبه های تكنیكی و عناصر سمعی و بصری؟ عاملی مهم در این امر است. بریا پی بردن به علت موفقیت و یا ناكامی بسیاری از آگهی های تلویزیونی، بهترین شیوه برای تكرارموفقیت ، یا پرهیز از ناكامی هایی مشابه در ساخت آگهی های جدید است.در پایان ، پس از بررسی تكنیكی، روانشناختی و زیبایی شناختی آگهی های تلویزیونی، به مشكلات و مخالفت های موجود در مورد آگهی ها نیز پرداخته میشود تا وضعیت كنونی تبلیغات تلویزیونی در جهان مشخص شود.                                                                                                                             فهرست مطالب مقدمه1 كلیات تحقیق      فصل اول- تاریخچه و مفهوم تبلیغات 1-1) تعریف و مفهوم تبلیغ 1-2) انواع تبلیغ 1-3) برخی ویژگی های تبلیغات 1-4) تاریخچه تبلیغات 1-5) وضعیت تبلیغات در جهان   فصل دوم- روانشناسی تبلیغات 2-1) ویژگی های كالا 2-2) معیار تجزیه و تحلیل تصاویر 2-3) یاد گیری و حافظه  2-4) برخی شرایط یادگیری 2-5)عادت 2-6) هدف تبلیغات 2-7) وسایل ارتباط جمعی 2-8) چگونه باید گفت؟ 2-9) با چه كسی حرف می زنیم؟ 2-1)فروش سخت دربرابر نرم: ترسیم خط 2-1-1) چپ مغز ، راست مغز  2-1-2) آگهی های چپ مغز، سلطه ادراك 2-1-3) مسئله توجه 2-11) مسئله تحریف پیام 2-11-1) یك آگهی خوب چپ مغز از چه چیزی شکل میگیرد؟ 2-11-2) چالش های راست مغز: موردی برای احساس 2-11-3) آگهی های مغز كامل 2-12) توسعه آمیخته بازاریابی 2-12-1) محصول 2-12-2) قیمت 2-12-3) مكان 2-12-4) ارتقا 2-13)نگاهی به فرآیند ارتباط 2-13-1)عناصر نه گانه فرآیند ارتباط 2-13-2) مراحل طراحی ارتباط مؤثر 2-13-2-1)تنظیم بودجه ارتقا 2-13-2-1)شناسایی مخاطبان هدف ارزیابی آگهی نتیجه گیری   فصل سوم- استراتژی تبلیغات 3-1)تصمیم های مهم در تبلیغات 3-1-1)تدوین هدف ها 3-1-1-1) تبلیغات اطلاع رسان 3-1-2) تنظیم بودجه تبلیغات 3-1-4و3) راهبرد تبلیغات  3-1-5) ارزیابی تبلیغات 3-2) چهار سبك كلی در ساخت آگهی 3-2-1)جدی 3-2-2)طنز 3-2-3) واقعی 3-2-4)غلو شده 3-3)نمودار فرآیند آگهی سازی 3-4)قالب های ساخت آگهی 3-4-1)تصویر محصول 3-4-2)نمایش 3-4-3)طرح مسأله و حل آن 3-4-4)سبك زندگی 3-4-5)گویندگان 3-4-5-1)فروشنده/گوینده 3-4-5-2) كارشناس/گوینده 3-4-5-3)مصرف كننده راضی/گوینده 3-4-5-4)اشخاص مشهور/گوینده 3-4-6) شخصیت های ثابت 3-4-7) تأییدی 3-4-8)تصاویر كوتاه 3-4-9)داستانی 3-4-1)مردم/روایت 3-4-11) هجویه ای 3-4-12)موزیكال 3-4-13)هویت بخشی 3-4-14)نماد گرایی/قیاس 3-5) چند عامل مؤثر در استفاده از قالب ها 3-6) شانزده نكته مهم 3-7) تصویر (شخصیت) نام تجاری (brand image) 3-8)نقش تحقیق و بررسی 3-9)زمان آگهی ها 3-1) قوانین اساسی در ساخت آگهی 3-1-1)نمای افتتاحیه 3-1-2)ساختار در خدمت هدایت توجه بیننده 3-1-3) تركیب صدا و تصویر 3-1-4) عناوین و برهم نمایی 3-11) نكات مهم در تحلیل های پیش از تولید 3-12)خصوصیات آگهی تلویزیونی موفق 3-13)جایی كه باید دنبال شعار فروش گشت   فصل چهارم- تولید آگهی تلویزیونی 4-1) از فیلمنامة مصور تا نسخة اولیة نمایش: نظری اجمالی 4-1-1) مرحلة مناقصه 4-1-2) ضوابط 4-1-3) آنچه به استودیوها فرستاده می‌شود 4-1-4) اتحادیه‌ها 4-2)فنون تولید 4-2-1) فیلم زنده 4-2-1)انیمیشن   فصل پنجم-آگهی تبلیغاتی انیمیشنی 5-1)تاریخچه ای از انیمیشن و آگهی انیمیشنی 5-2)انیمیشن و تلویزیون 5-3)چرا مردم به آگهی انیمیشنی گرایش دارند؟ 5-4)برخی قالب های ساخت آگهی انیمیشنی 5-4-1)تفسیری 5-4-2)گرافیكی 5-5)تكنیك های ساخت انیمیشن و آگهی انیمیشنی 5-5-1)تكنیك های دو بعدی 5-5-1-1)تكنیكCel Animation 5-5-1-2) تكنیك Paper Animation 5-5-1-3) تكنیك Cut Out 5-5-1-4)تكنیك متحركسازی تصاویر ثابت یا Photo Animation 5-5-2)تكنیك های سه بعدی 5-5-2-1)تكنیك Stop motion 5-5-2-2)تكنیك سه بعدی كامپیوتری 5-5-3) شیوه های تركیبی 5-5-4)برخی جلوه های بصری در ساخت آگهی انیمیشن 5-5-4-1)توهّمات بصری 5-5-4-2)تدوین 5-6) متحركسازی، اصول زیبایی شناختی 5-6-1)صدا 5-6-2)افكت های صوتی 5-6-3)موسیقی 5-6-4)ارزش های رنگی و سیاه و سفید 5-6-5)نقش طراح و هنرمند نقاش پسزمینه ها 5-7) نیازهای سازمانهای تبلیغاتی 5-8)برخی دلایل گرایش سفارش دهندگان  سازندگان آگهی ها به استفاده از انیمیشن 5-8-1)اغراق 5-8-2)فانتزی 5-8-3)نمادپردازی 5-8-4)طنز 5-9)انیمیشن آموزشی و اطلاع رسان 5-1)شخصیت های كارتونی 5-11)فیلمنامه نویسی برای تبلیغات انیمیشنی   1-1) فصل ششم-تبلیغات، اخلاق، قانون 6-1) قانون و آگهی های تلویزیونی 6-2) چه كسانی بر آگهی‌های تلویزیونی نظارت می‌كنند؟  6-2-1) كمیسیون تجارت فدرال 6-2-2) هیئت ملی نظارت بر تبلیغات 6-2-3) شبكه‌های تلویزیونی 6-3) چیزهایی كه گفتنشان ممنوع است 6-3-1) ادعاهای مستقیم 6-4)  قوانین نمایش آگهی 6-5)  ضوابط قالب تأییدی (من بازیگر نیستم، بلكه فردی واقعی‌ام) 6-6) حقوق (بی‌انصافی‌ها) 6-6-1)حقوق مؤلف 6-6-2)حقوق فردی 6-6-3)علائم تجاری 6-7)چهار پرچم قرمز 6-7-1)جدید 6-7-2)رایگان 6-7-3)بهترین 6-7-4)تضمین شده   فصل هفتم- ایراد تبلیغات 8-1) آیا تبلیغات می تواند كالای بد را بفروشد؟ 8-2) اطلاعات ناكافی فهرست منابع و مآخذ ضمیمه شرح و تصاویر كار عملی  چكیده لاتین     95 تبلیغات انیمیشن روانشناسی تبلیغات آگهی های تلویزیونی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد با عنوان تبلیغ و نگاهی بر آگهی های انیمیشنی در جهان روانشناسی تبلیغات استراتژی تبلیغات خرید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد file
 • 55 دانلود پاورپوینت کاربرد گواهی الکترونیکی در سیستمهای کاربردی برق و الکترونیک
 • دانلود دانلود پاورپوینت کاربرد گواهی الکترونیکی در سیستمهای کاربردی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # برق و الکترونیک حجم 931/28 کیلوبایت صفحه 55 فرمت pptx 15000 دانلود پاورپوینت…

 • 93 پاورپونیت روش تحقیق کاربردتکنیکهای تشخیص الگو درارزیابی تغییرات زمانی ومکانی کیفیت رود خانه جاج مهندسی آب
 • دانلود پاورپونیت روش تحقیق کاربردتکنیکهای تشخیص الگو درارزیابی تغییرات زمانی ومکانی کیفیت رود خانه جاج دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی آب حجم 4/78 کیلوبایت صفحه 93…

 • 25 دانلود تحقیق انگیزش با فرمت ورد مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق انگیزش با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 71 کیلوبایت صفحه 25 فرمت docx 12000 دانلود تحقیق انگیزش با فرمت ورد…

 • 73 پاورپوینت اشاره گرها از مباحث رشته کامپیوتر کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت اشاره گرها از مباحث رشته کامپیوتر دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 225/9 کیلوبایت صفحه 73 فرمت pptx 17000 پاورپوینت اشاره گرها…

 • 89 فصل دوم پایان نامه انگیزش شغلی کارکنان مدیریت
 • دانلود فصل دوم پایان نامه انگیزش شغلی کارکنان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 812/46 کیلوبایت صفحه 89 فرمت docx 27000 فصل دوم پایان نامه انگیزش…

 • 112 پاورپوینت طرح های عمرانی و تقسیم بندی آن ها فنی و مهندسی
 • دانلود پاورپوینت طرح های عمرانی و تقسیم بندی آن ها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فنی و مهندسی حجم 329/13 کیلوبایت صفحه 112 فرمت pptx 19000 پاورپوینت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *