21 مقاله ترجمه شده رشته مکانیک و مواد با عنوان مدل ساختار مایع تعاملی برای نانو لوله های کربنی با در نظرگرفتن اثر اندازه‎ ‎نانو جریان و نانو ‏ساختار مکانیک

دانلود مقاله ترجمه شده رشته مکانیک و مواد با عنوان مدل ساختار مایع تعاملی برای نانو لوله های کربنی با در نظرگرفتن اثر اندازه‎ ‎نانو جریان و نانو ‏ساختار

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مکانیک حجم 566 بایت صفحه 21 فرمت doc 10000 مقاله ترجمه شده رشته مکانیک و مواد با عنوان مدل ساختار مایع تعاملی برای نانو لوله های کربنی با در نظرگرفتن اثر اندازه‎ ‎نانو جریان و نانو ‏ساختار مقاله ترجمه شده رشته مکانیک و مواد با عنوان مدل ساختار مایع تعاملی برای نانو لوله های کربنی با در نظرگرفتن اثر اندازه‎ ‎نانو جریان و نانو ‏ساختار مقاله ترجمه شده رشته مکانیک و مواد با عنوان مدل ساختار مایع تعاملی برای نانو لوله های کربنی با در نظرگرفتن اثر اندازه‎ ‎نانو جریان و نانو ‏ساختار     عنوان انگلیسی :  Innovative coupled fluid–structure interaction model for carbon nano-tubes conveying fluid by considering the size effects of nano-flow and nano-structure     دانلود مقاله اصلی     چکیده : در این مقاله معادله حرکت لوله های انتقال سیال بررسی شده است. ما با استفاده از اصول ‏مکانیک سیالات مانند مدل استوکس و همچنین چندین معیار در زمینه تعامل ساختار ‏مایع‎(FSI)‎‏ استفاده کرده ایم و نشان می دهد که ویسکوزیته جریان سیال باید در ‏معادله حرکت سیال صدق کند. براساس این نتیجه ما می توانیم یک مدل ابتکاری برای ‏ارتعاشات نانولوله های کربنی ‏‎(CNT)‎‏ ها را با استفاده از  سرعت لغزش جریان سیال بر ‏دیواره های ‏CNT‏ ارائه نموده و همچنین از نظریه زنجیره اثر اندازه نانوجریان و نانو ساختار را بررسی کردیم.   بنابراین ابتکار در معادله ‏FSI‏ نشان می دهد که نانو لوله برای انتقال ‏نانوجریان برای سرعت های بالاتر پایدارتر است. به عبارت دیگر به طور متوسط سرعت برای ‏جریان سیال که در آن بی ثباتی اتفاق می افتد باید در مقایسه  با سرعت بحرانی پیش ‏بینی شده توسط  مدل های مورد استفاده مانند پلاگین و نظریه های زنجیره کلاسیک ‏کارساز باشد.‏       کلیدواژه ها: عدد نودسن پارامتر ‏ویسکوزیته بی ثباتی واگرایی سرعت جریان بحرانی تعامل ساختار مایع‎(FSI)‎‏ تئوری نظریه زنجیره وابسته به حجم.     مقدمه : نانو لوله های کربنی در حال تبدیل شدن به مواد نانو الکتریک،نانودستگاه ها و نانوکامپوزیت ‏ها برای استفاده در نانوپیپت ها،دیسک ها،راکتورها و دستگاه های فیلتراسیون مایع،حمل و ‏نقل یون،دستگاه های داروسازی و میکروسکوپ های هدایت یون است. در این راستا تعداد ‏قابل توجهی از مطالعات به افشای رفتار ارتعاشی از جمله نانوساختارها و انتقال سیال توسط آنها ‏انجام شده است. در این تحقیق ما یک ارزیابی مجدد برای محاسبات مدل سازی ‏CNT‏ ‏های چسبناک را با برخی از دیدگاه های  تازه را انجام داده ایم. و سعی می کنیم به منظور ‏توسعه آن قدم برداریم و معادله ای را با در نظر گرفتن شرایط لغزش برروی دیواره ناولوله ‏ارائه دهیم.   مورد مطالعه جریان مایعات چسبناک از طریق ‏CNT‏ و ایجاد یک توازن ‏جدید حرکت لوله های انتقال مایع با درنظرگرفتن اثرویسکوزیته است. آنها دریافتند که ‏یک نانولوله انتقال یک سیال لزج را در برابر کمانش لرزش ناشی از یک نانولوله غیر ‏چسبناک را دارد. مدل سازی محاسباتی مایع چسبناک منتقل شده از ‏CNT‏ توسط ‏خوسرویان و رفیعی تبار ارائه شده است. و پس از آن اصلاح معادله ‏FSI‏ و فاش کردن اثر ‏ویسکوزیته جریان سیال در لرزش و بی ثباتی نانولوله ها باعث نادیده گرفتن می شود.   لی و ‏چانگ تجزیه و تحلیل تاثیرات اثر آنش،اثرلزجیت،میزان نسبت و مقدار ثابت متوسط ‏الاستیک را برروی نانولوله یک دیواره کربنی ‏‎(SWCNT)‎‏ با یک مایع چسبناک را در ‏یک محیط الاستیک اندازه گرفتند. آنها نشان دادند که فرکانس به عنوان پارامتر ویسکوزیته ‏افزایش یافته است. (سلطانی و همکاران). یک مدل ارتعاشی عرضی برای ‏‎(SWCNT)‎‏ که ‏مایع چسبناک در  آن جاسازی شده است ارائه شد. تحقیقات آنها مشخص کرد که بی ثباتی ‏ساختاری و سرعت جریان بحرانی می تواند با تات تاثیر قرار دادن ویسکوزیته مایع و پارامتر ‏آنش همراه باشد       فهرست مطالب : چکیده:‏ ‏1‏ کلیدواژه ها:‏ ‏1‏ ‏1-مقدمه:‏ ‏1‏ ‏2-ارزیابی معادله حرکت در لوله با مایع گرانرو:‏ ‏5‏ ‏2-1 مروری کوتاه برمکانیک سیالات:‏ ‏5‏ ‏2-2 مدل ارزیابی انتقال مایع چسبناک در نانولوله:‏ ‏7‏ الف: اصطکاک بین سیال و دیواره لوله ‏1‏ ب:غیر یکنواختی توزیع سرعت جریان در یک سطح مقطع.‏ ‏1‏ ‏3-ابداع مدل ‏D1 ‎‏ در معادله ‏FSI‏ با در نظر گرفتن اثرات آن:‏ ‏11‏ ‏3-1اثر اندازه جریان نانو:‏ ‏11‏ ‏3-2تاثیر اندازه نانوساختار:‏ ‏12‏ ‏3-2-1 کرنش-تئوری گرادیان اینرسی:‏ ‏12‏ ‏4-2تجزیه و تحلیل واگرایی در معادله ‏FSI‏:‏ ‏15‏ نتایج و بحث:‏ ‏16‏ ‏5-1 اعتبارسنجی فرمول:‏ ‏16‏ ‏5-2 اثرات ‏KN‏ بر ثبات واگرایی:‏ ‏17‏ ‏5-3 اثر اندازه وابسته تئوری زنجیره:‏ ‏18‏ ‏5-4 اثرات همزمان اندازه نظریه پیوستار وKN‏:‏ ‏19‏ ‏6-نتیجه گیری:‏ ‏2‏   1 عدد نودسن پارامتر ‏ویسکوزیته بی ثباتی واگرایی سرعت جریان بحرانی تعامل ساختار مایع‎(FSI)‎‏ تئوری نظریه زنجیره وابسته به حجم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروشگاه ساز فایل مقاله ترجمه شده دانلود مقاله ترجمه شده مقالات ترجمه شده انجام ترجمه مقاله مقاله ترجمه شده رشته مکانیک و مواد
 • 39 پاورپوینت اندورفین و ورزش تربیت بدنی
 • دانلود پاورپوینت اندورفین و ورزش دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تربیت بدنی حجم 468/51 کیلوبایت صفحه 39 فرمت ppt 18000 پاورپوینت اندورفین و ورزش دانلود پاورپوینت اندورفین…

 • 39 پاورپوینت حسابداری و مدریریت اجاره ها اقتصاد
 • دانلود پاورپوینت حسابداری و مدریریت اجاره ها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # اقتصاد حجم 17/72 کیلوبایت صفحه 39 فرمت pptx 15000 پاورپوینت حسابداری و مدریریت اجاره ها…

 • 33 پاورپوینت مدیریت زمان و فرآیند آن روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت مدیریت زمان و فرآیند آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 201/71 کیلوبایت صفحه 33 فرمت pptx 15000 پاورپوینت مدیریت زمان…

 • 14 پاورپوینت آموزش ریاضی پنجم ابتدایی مبحث جمع کسر و اعداد مخلوط پنجم ابتدایی
 • دانلود پاورپوینت آموزش ریاضی پنجم ابتدایی مبحث جمع کسر و اعداد مخلوط دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پنجم ابتدایی حجم 358/23 کیلوبایت صفحه 14 فرمت pptx 7000…

 • 21 پاورپوینت اختلال اضطرابی روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت اختلال اضطرابی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 1/26 مگابایت صفحه 21 فرمت ppt 10000 پاورپوینت اختلال اضطرابی دانلود پاورپوینت اختلال…

 • 44 پاورپوینت آشنایی با بتن بدون قالب بندی عمران
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با بتن بدون قالب بندی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # عمران حجم 2/22 مگابایت صفحه 44 فرمت pptx 14000 پاورپوینت آشنایی با بتن بدون…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *