207 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با عنوان بررسی علل بازگشت معتادان به مواد روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با عنوان بررسی علل بازگشت معتادان به مواد

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی حجم 153 بایت صفحه 207 فرمت doc 85000 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با عنوان بررسی علل بازگشت معتادان به مواد این پژوهش یك مطالعه توصیفی است كه به منظور بررسی علل بازگشت معتادان ترك كرده به اعتیاد شهر تهران ، سال 1385 صورت گرفته است دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و پرستاری بررسی علل بازگشت معتادان به مواد   چكیده : این پژوهش یك مطالعه توصیفی است كه به منظور بررسی علل بازگشت معتادان ترك كرده به اعتیاد شهر تهران ، سال 1385 صورت گرفته است. در این مطالعه تعداد 8 نفر از معتادان مراجعه كننده به مركز پذیرش، درمان و پیگیری معتادان خود معرف سازمان بهزیستی و برخی مراكز دولتی به صورت در دسترس و مبتنی بر هدف انتخاب شدند. روش گردآوری داده‌ها «مصاحبه ساختار یافته» بود نتایج این بررسی درباره علل شغلی عود اعتیاد نشان داد: بیشستر افرادی كه عامل «تماس شغلی با مواد افیونی» شامل آنها می‌شد. (35=N، 75/43درصد) تاثیر این عامل را در سطح زیادی مطرح‌ كرده‌اند. در علل اقتصادی، اكثریت مددجویانی كه «ورشكستگی مالی» در مورد آنها صادق بود (1=N، 5/12درصد) تاثیر آن را در سطح زیاد معرفی نموده‌اند.    در علل تحصیلی، بیشتر افرادی كه همكلاسی‌های معتاد داشته‌اند (4=N، 5درصد) و در علل خانوادگی نیز اكثریت افراد مجردی كه «برخورد نامناسبت خانواده» شامل آنها می‌شد (6=N، 5/7درصد) همین‌طور افرادی كه یكی از بستگان درجه اول معتاد داشتند (4=N، 75درصد) تاثیر این دو عامل را در سطح زیاد عنوان نموده‌اند. در ضمن افراد متاهلی كه برخورد خانواده (پدر، مادر و …) با آنها مناسب نبوده (9=N، 25/11درصد) و در علل اجتماعی آنهایی كه با دوستان معتاد و منحرف معاشرت داشته‌اند (43=N، 75/53درصد) آن را در سطح زیاد دانسته‌اند، در علل روانی، پنج عامل زیر مهمترین عوامل بوده‌اند: 1- «احساس اجبار ذهنی برای مصرف مواد» (32=N، 4درصد) 2- «لجبازی» (11=N، 75/13درصد) 3- «فراموش كردن مشكلات زندگی» (14=N، 5/17درصد) 4- «شكست در عشق» (8=N، 1درصد) 5- «داشتن اطمینان كاذب به خود» (12=N، 15درصد).   لازم به ذكر است تمامی افرادی كه موارد فوق شامل آنها می‌شد، تاثیر این عوامل را در سطح زیاد عنوان نموده‌اند و نیز اكثریت افرادی كه دچار معلولیت یا نقص جسمی بوده‌اند (9=N، 25/11درصد) تاثیر این عامل را در عود اعتیادشان در حد زیاد مطرح كرده‌اند.برای بررسی ارتباط بین برخی از مشخصات فردی با علل عود از آزمون آنالیز و اریانس استفاده شد، نتایج نشان داد كه بین سن با علل شغلی عود اعتیاد (136/= P) و علل تحصیلی (36/= P)، بین وضعیت تاهل با علل اجتماعی (3/= P)، بین میزان تحصیلات و علل شغلی (36/= P) و علل جسمی عود اعتیاد (37/= P) ارتباط معنی‌داری وجود داشت، در مابقی موارد ارتباط معنی‌دار نبود.       کلمات کلیدی: اعتیاد مواد مخدر ترک اعتیاد علل بازگشت معتادان به مواد     زمینه پژوهش: كمتر پدیده‌ای را می‌توان یافت كه همانند اعتیاد، جوامع بشری را مورد تهدید قرار داده باشد. با وجود خطرات و عوارض ناشی از اعتیاد، هر روزه به شمار قربانیان دام مرگبار افزوده می‌شود و مشاهده صحنه‌های هولناك آن تاكنون نتوانسته به عنوان هشداری جدی برای اجتناب سایر افراد به ویژه قشر جوان جامعه تلقی گردد.در واقع این مساله یك مشكل بزرگ فردی و اجتماعی است كه علاوه بر عوارض جسمی و روانی آن برای افراد معتاد سلامت جامعه را نیز، از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد تهدید و آسیب قرار می‌دهد (فرجاد، 1377).   به همین دلیل تمامی كشورهای جهان سعی دارند تا با تدوین برنامه‌های مختلف از گسترش اعتیاد جلوگیری و به درمان و بازپروری معتادان جامعه خود بپردازند، با این وجود، مشاهده می‌شود كه برنامه‌های پیشگیری نتوانسته است در این راستا به موفقیت چشمگیری دست یابد و همچنان سوداگران از بی‌تجربگی و مشكلات مختلف جوانان سوءاستفاده كرده و به گسترش و رونق بازار خود مشغول هستند.   هر ساله این مساله بغرنج تعداد زیادی از انسان‌ها را به نیستی و نابودی می‌كشاند، امروزه هزاران خانواده بی‌گناه به دلیل گرفتاری در دام اعتیاد در حال متلاشی شدن هستند، اغلب معتادان از مشكلاتی مثل فقر، بیكاری، بیماری‌های جسمی و روانی و مشكلات زناشویی و خانوادگی در رنج هستند. می‌توان گفت كه اعتیاد خاص یك طبقه یا گروه مشخص نیست و افرادی كه از مواد سوءاستفاده می‌كنند ممكن است در هر طبقه اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند و حتی ممكن است تفاوت‌های خیلی كمی با افرادی كه هیچ‌گونه وابستگی دارویی ندارند داشته باشند.   این معضل بین افراد باسواد و بی‌سواد، مجرد و متاهل، و در میان شغل‌های مختلف با شیوع متفاوت وجود دارد (فرجاد 1377 و دبره و اتونگ  1995). گزارش رئیس یكی از بیمارستان‌های شیكاگو نشان داد كه در حدود 15% پزشكان آمریكا معتاد هستند و اعتاید به موادمخدر خطری برای پزشكان است و دانشمندان اروپایی طی بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند كه افراد مرفه به خاطر رفع نگرانی‌های خود به موادمخدر پناه می‌برند. (فرجاد 1374) در ضمن مطالعه‌ای كه در ایران روی 1 نفر از معتادان بستری شده در بیمارستان ونك صورت گرفته نشان داده است كه خطر ابتلا به اعتیاد برای تمامی مشاغل وجود دارد. (احمدی، 1371).         فهرست مطالب   فصل اول معرفی پژوهش 1 زمینه پژوهش 1 سپاس 3 چكیده پژوهش: 5 زمینه پژوهش: 6 اهداف پژوهش 17 الف: هدف كلی 17 تعیین علل بازگشت معتادان ترك كرده ، به اعتیاد شهر تهران سال 1385 17 ب: اهداف اختصاصی 17 سوال‌های پژوهش 18 پیش‌فرض‌ها 19 اهمیت پژوهش 19 محدودیت‌های پژوهش 23 تعریف واژه‌ها 23 اعتیاد: اعتیاد عبارت است از 23   فصل دوم چارچوب پنداشتی: 26 تاریخچه اعتیاد و موادمخدر 26 الف) تاریخچه اعتیاد در نقاط مختلف دنیا 26 ب) اعتیاد در ایران 28 ماهیت‌ سوءمصرف و وابستگی دارویی 3 جدول شماره 1: ملاك‌های تشخیصی برای وابستگی به مواد 33 فارماكولوژی تركیبات تریاك 38 مكانیسم عمل و فاماكوكینتیك 39 انواع مواد افیونی 42 الف) تریاك 42 ب) مرفین 43 د) متادون 47 عوامل موثر بر اعتیاد 49 الف) عوامل فارماكولوژیكی 52 ب) عوامل روانی، شخصیتی 55 ج) عوامل خانوادگی 61 د) عوامل اجتماعی و فرهنگی 66 ضعف اعتقادات مذهبی: 71 فقر علمی و آگاهی اجتماعی: 71 گروه‌های سنتی ویژه: 72 عوامل اقتصادی 74 1- فقر 74 2- رفاه زندگی 75 3- نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی 75 ر) علل شغلی اعتیاد 76 ز) یادگیری و شرط شدن 78 عوامل دیگر مرتبط با سوءمصرف تركیبات تریاك 79 الف) وراثت 79 عوامل روانكاوی 8 درمان اعتیاد به تركیبات تریاك 88 الف) نكاتی كه باید در درمان رعایت شوند 89 ب) درمان حاد مصرف بیش از حد تركیبات تریاك 9 درمان سندرم قطع مصرف تركیبات تریاك 91 عود، علل، پیشگیری 12 لغزش و لغزش مجدد (عود) 12 ب) عود 12 علل بازگشت مجدد معتادان به اعتیاد 16 پیش‌گیری از عود 115 مروری بر مطالعات انجام شده 128   فصل سوم: روش پژوهش 134 مشخصات واحدهای پژوهش: 135 روش گردآوری داده‌ها 136 ملاحظات اخلاقی 139   فصل چهارم:یافته‌های پژوهش 14 منابع فارسی: 198 منابع انگلیسی 25   85 اعتیاد در ایران عوامل موثر بر اعتیاد بررسی علل بازگشت معتادان به مواد علل بازگشت مجدد معتادان به اعتیاد پیشینه اعتیاد در جهان بررسی علل بازگشت معتادان ترك كرده به اعتیاد شهر تهران دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی
 • 58 پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری مدیریت
 • دانلود پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/28 مگابایت صفحه 58 فرمت pptx 14000 پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود پاورپوینت…

 • 23 پاورپوینت فعالیت های پژوهشی مرکز تحقیقات ماهیان سرد آبی کشور (تنکابن) در سال 1390 کشاورزی و زراعت
 • دانلود پاورپوینت فعالیت های پژوهشی مرکز تحقیقات ماهیان سرد آبی کشور (تنکابن) در سال 1390 دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کشاورزی و زراعت حجم 13/88 مگابایت صفحه…

 • 30 بررسی دیدگاه ها و نظریه های روانشناسی راهبردهای مقابله ای روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود بررسی دیدگاه ها و نظریه های روانشناسی راهبردهای مقابله ای دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 74/45 کیلوبایت صفحه 30 فرمت docx…

 • 42 پاورپوينت بیمه تامین اجتماعی مدیریت
 • دانلود پاورپوينت بیمه تامین اجتماعی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 179/45 کیلوبایت صفحه 42 فرمت ppt 14000 پاورپوينت بیمه تامین اجتماعی دانلود پاورپوينت بیمه تامین…

 • 16 پاورپوینت آشنایی با فلز تیتانیوم مواد و متالوژی
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با فلز تیتانیوم دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مواد و متالوژی حجم 1/17 مگابایت صفحه 16 فرمت ppt 9000 پاورپوینت آشنایی با فلز تیتانیوم…

 • 44 جزوه دست نویس دانشجو از درس جداسازی زیستی فنی و مهندسی
 • دانلود جزوه دست نویس دانشجو از درس جداسازی زیستی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فنی و مهندسی حجم 15/66 مگابایت صفحه 44 فرمت pdf 12000 جزوه دست…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *