201 بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران رشته فناوری اطلاعات (IT)

دانلود بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # رشته فناوری اطلاعات (IT) حجم 1/39 کیلوبایت صفحه 201 فرمت doc 125000 بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران هدف از این پایان نامه بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران می باشد هدف اولیه تحقق ارائه چهارچوبی از میزان و چگونگی اثرگذاری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی می‌باشد كه این موضوع به مدیران كمك خواهد كرد تا نسبت به اثرات فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان آگاهی یابند و به آنها در جهت حل مشكلات سازمان (از نظر ساختاری) یاری خواهد رساند.   دوم: شناخت بهتر فناوریهای اطلاعاتی و پیشرفتهای حاصله در این زمینه در جهت استفاده مدیران، دانشجویان و محققان. سوم: بررسی رابطه میان فناوریهای اطلاعاتی و ابعاد ساختار سازمانی جهت استفاده مدیران، دانشجویان و محققان. چهارم: بررسی وضعیت سازمان مورد مطالعه (شركتهای سهامی بیمه ایران) از لحاظ بهره‌گیری فناوریهای اطلاعاتی. پنجم: فهم اینكه متغیر فناوری اطلاعات بر كدامیك از ابعاد ساختاری سازمانی بیشترین تاثیر را دارد.         دوران جدید كه به عصر اطلاعات یا انفورماتیك معروف شده نوید دهنده جهانی نو با شیوه‌های نوین بكارگیری اطلاعات است. تاثیر شگرفی كه فناوری اطلاعات در دو دهه اخیر بر كار و زندگی بشر گذاشته در خلال تمدن چندین هزار ساله او سابقه ندارد. IT یا بعبارتی كاربرد علمی نظامهای كامپیوتری توانسته علوم مختلف را یاری دهد كه هر یك گامی بلندبر داشته‌اند. (فلاح همت‌آبادی، 1382، صفحه 3) سازمانها نیز در این دوران به مثابه «مغزهای پردازش كننده اطلاعات»  در نظر گرفته می‌شوند. سازمانها سیستمهای اطلاعاتی هستند. هر جنبه‌ای از عملكرد سازمان بستگی به پردازش اطلاعات دارد و مدیران تصمیمات خود را از طریق پردازش اطلاعات اتخاذ می‌كنند. با پیدایش اینترنت و اینترانت سازمانها مترادف با جریان اطلاعات گردیده‌اند. (مورگان به نقل از وارث 138، صفحه 124)     همچنین در سازمانهای امروزی مدیران مجهز به رایانه‌های شخصی شده‌اند كه نه تنها امكان دسترسی به پایگاههای مركزی داده‌ها را برای آنها فراهم می‌كند بلكه به آنها اجازه می‌دهد كه خود اطلاعاتی را ایجاد نموده و در پایگاههای اطلاعاتی ذخیره نمایند. مدیران در جوامع كنونی در جمع‌آوری اطلاعات و ذخیره‌سازی آن روی به عدم تمركز آورده‌اند. در ده سال آینده یافتن مدیری كه بطور منظم از كامپیوتر برای نظارت بر فعالیتهای سازمانی خود و همچنین جمع‌آوری اطلاعات اولیه برای تصمیم‌گیری استفاده نكند غیرعادی بنظر خواهد آمد غیر معقول نیست كه پیش‌بینی كنیم در آینده بسیار نزدیك سازمانها بر اساس شبكه اطلاعاتی خود ساختاربندی خواهند شد. در آینده مدیران با استفاده از سیستم اطلاعاتی قادر خواهند شد كه به طور اثربخش فعالیتها را هماهنگ و كنترل نمایند و نیاز به دوائر ستادی و تعداد زیادی از مدیران میانی را كاهش دهند.     استیفن را بینز در كتاب تئوری سازمان برخی از تبعات انقلاب حاصله در فناوری اطلاعاتی كه امكان وقوع آن هست را بدین گونه بر می‌شمارد: 1- بوجود آمدن تركیبی از تمركز و عدم تمركز در سازمان  2- بوجود آمدن سازمانهای تخت‌تر (سطح‌تر) 3- امكان كار كردن دهها میلیون نفر از كارگران و كارمندان در منزل  (رابینز، 8، ص 417)       بنابر شواهدی كه ارائه گشت امروزه IT بعنوان ابزار استراتژیك مطرح است. در این شرایط حساس كه كشورهای صنعتی سخت غرق در انقلاب ناشی از فناوریهای اطلاعاتی، كامپیوتر و میكروالكترونیك هستند كشورهای در حال توسعه در حاشیه قرار می‌گیرند. ولی در آینده این كشورها یا با بدست آوردن و بكارگیری دانش در جهت سرعت بخشیدن به حركت چرخهای اقتصادی و اجتماعی خود جلو خواهند رفت یا در بازار رقابت فشرده و در حال افزایش جهانی واپس خواهند رفت.         بیان مساله: فن‌آوری اطلاعات در عصر انفجار اطلاعات با سرعتی فزاینده در حال پیشرفت و دگرگونی است. سیستمهای مختلف رایانه‌ای هر روزه در نهادهای مختلف اقتصادی اجتماعی و صنعتی و اداری جهان پیشرفته، بیشتر و بیشتر ریشه دوانیده و در روند تصمیم‌گیریهای درون سازمان تحولات اساسی ایجاد می‌كنند. بهره‌گیری از امكانات ناشی از توسعه سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر كامپیوتر برای تسریع در عملیات اداری و عرضه سریع و مقرون به صرفه خدمات و محصولات تولیدی سازمانها، باعث شده است كه در كشورهای توسعه یافته اینگونه سیستمها تقریباً در بیشتر رشته‌ها بكار گرفته شوند. در حال حاضر در بسیاری از كشورهای در حال توسعه و از جمله كشورمان ایران سازمانها تمایل زیادی برای بهره‌گیری و استفاده از این فناوریهای اطلاعاتی از خود نشان می‌دهند. با در نظر گرفتن این موضوع كه در آینده هیچ عاملی مانند فناوری اطلاعات قادر به تغییر طراحی سازمانها نخواهد بود. تحقیق در این زمینه امری ضروری خواهد بود. از طرفی دیگر با توجه به تمایل سازمانهای كشور ما جهت استفاده از فن‌آوریهای اطلاعاتی لازم است مدیران پیشاپیش از اثراتی كه احتمالاً این فناوریها بر سازمان، افراد و… می‌گذارند آگاهی یافته و با چشمانی كاملاً باز فن‌آوریهای اطلاعاتی را وارد سازمان كرده (متناسب با سطوح مدیریت و مهارت كاربران) و از آنها استفاده نمایند. با در نظر گرفتن این موارد در تحقیق حاضر به بررسی اثرات ناشی از كاربرد فن‌آوریهای اطلاعاتی در سازمان بر ساختار سازمانی خواهیم پرداخت و به این سوال اساسی پاسخ خواهیم داد كه:     كاربرد فن‌آوری اطلاعات چه اثراتی بر ساختار سازمانی دارد؟               فهرست مطالب   فصل اول: معرفی تحقیق 3 مقدمه: 5 تعریف موضوع: 6 بیان مساله: 8 اهداف تحقیق: 9 اهمیت و ضرورت تحقیق: 1 فرضیات تحقیق: 12 تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های اصلی تحقیق 12 – فناوری اطلاعات: 12 – پیچیدگی: 13 – رسمیت: 13 – تمركز: 14 نسبت‌های پرسنلی: 14       فصل دوم :ادبیات نظری و تجربی تحقیق 15 قسمت اول:فن‌آوری اطلاعات 16 مقدمه: 17 تكنولوژی (فن‌آوری) : 19 1- پژوهش وود وارد: 22 3 ـ مطالعات جیمز تامپسون: 26 تعریف فن‌آوری اطلاعات: 28 تاریخچه فن‌آوری اطلاعات: 3 مولفه‌های فن‌آوری اطلاعات: 37 معرفی چند نمونه از فن‌آوریهای اطلاعاتی: 38 ـ كاربرد فن‌آوری اطلاعات در سازمانها: 41 ب) كاربرد اطلاعاتی: 42 ناخشنودی از فن‌آوری اطلاعات در سازمان: 43 خشنودی از فن‌آوری اطلاعات در سازمان: 44 2 ـ بیمارستان كینگستون: 45 سیستم اطلاعات چیست؟ 46 سیستمهای اطلاعاتی در سازمان: 5 1 ـ سیستم اطلاعات مدیریت(MIS) 5 سیستمهای اطلاعات مدیریت چهار گونه گزارش تولید می‌كند: 51 ـ سیستمهای پشتیبانی تصمیم‌گیری با بازده قوی: 53 خصوصیات سیستمهای پشتیبانی تصمیم‌گیری: 53 ـ عوامل مهم در موفقیت سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری: 55 معماری سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری: 56 سیستم اتوماسیون اداری(OAS) 57 سیستم اطلاعاتی عملیاتی TPS 6 سیستمهای كارهای دانش‌بر KWS : 61 سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی: 63 مزایای فن‌آوری اطلاعات: 66 محدودیتهای فن‌آوری اطلاعات: 67 قسمت دوم:سازمان و ساختار سازمانی 69 مقدمه: «چرایی مطالعه سازمان» 7 نگاهی به تعاریف سازمان: 71 ـ سازمان از نظر «Pfiffner & sherwood»: 72 سازماندهی (Organizing): 78 1- سازماندهی بر مبنای وظیفه یا هدف. 79 3- سازمان بر مبنای منطقه عملیاتی (جغرافیایی) 85 4- سازماندهی بر مبنای زمان: 87 6- سازمان مبتنی بر بازار: 9 نقاط قوت و ضعف ساختار ماتریس: 94 ابعاد ساختاری: 12 فنون رسمی سازی: 15 نسبتهای پرسنلی: 112 فرهنگ چه می‌كند؟ 121 قسمت سوم:پیشینه تحقیق 123 پیشینه تحقیق: 124 الف) تحقیقات خارج از كشور: 124 1- بررسی و پژوهش اسمیت 124 بررسی و پژوهش ویگاند: 125 تحقیق فیفرولبلباسی: 126 تحقیقات تریست و بمفورد: 128 ب) تحقیقات انجام شده در ایران: 129 خلاصه و نتیجه گیری از فصل دوم: 132 قسمت چهارم:- ساختار و تشكیلات شركت سهامی بیمه ایران ، 134 بیمه چیست؟ 135 نگاهی به بیمه ایران: 135 معرفی مجتمع‌ها و شعب بیمه‌ای شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران: 137       فصل سوم: روش و روش‌شناسی تحقیق » 144 مقدمه: 145 جامعه آماری مورد مطالعه: 145 روش جمع‌آوری اطلاعات: 145 ابزار اندازه‌گیری: (معرفی پرسشنامه) 147 – تعیین روایی (validity) و پایایی (Reliability) پرسشنامه: 149     فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق » 151 تجزیه و تحلیل اطلاعات: 152 الف) توزیع فراوانی‌های مشاهده شده: 152 1- اطلاعات جمعیت شناختی: 152 نمودار میزان استفاده از سیستم پشتیبانی از مدیران ارشد 157 ب) محاسبه میانگین، میانه، نما، انحراف معیار و ضریب چولگی متغیرهای پرسشنامه شامل: 167 تعریف شاخصها: 168 ضریب چولگی: 168 معرفی ضریب همبستگی پیرسون 176     فصل پنجم:بحث و نتیجه‌گیری تحقیق 185 مقدمه: 186 مروری بر ابعاد IT: 187 نتیجه‌گیری از فرضیه اول: 188 نتیجه‌گیری از فرضیه دوم: 189 نتیجه‌گیری از فرضیه‌ سوم: 19 نتیجه‌گیری از فرضیه چهارم: 191 پیشنهادات تحقیق: 192 الف: پیشنهاد برای سازمان : 192 ب) پیشنهادهایی جهت تحقیقات بعدی: 195       *تحقیقات مرتبط با بیمه: بیمه و مقررات حاکم بر آن ماهیت بیمه و انواع بیمه در بیمه ایران روش‌های خصوصی‌سازی و تاثیر آنها بر بیمه مطالبات معوق و چالش‌های فراروی بانك و بیمه بیمه و بیمه‌ی مجدد ، بیمه تجاری و بیمه تعاونی بررسی گسترش همکاری صنعت بیمه و بازار سرمایه پایان نامه کارشناسی رشته بیمه با عنوان پیشگیری از حوادث شناسایی رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران بیمه ایران رابطه سبک های تصمیم گیری با هوش فرهنگی در کارکنان اداره بیمه بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در اقتصاد خانواده و اجتماع در ایران خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی صنعت بیمه و بررسی آثار آن بر اقتصاد،عملکرد و ساختار داراییها ارائه مدلی جهت تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه‌های بازرگانی استان یزد پایان نامه رشته بیمه و اقتصاد با عنوان بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی خصوصی سازی صنعت بیمه و بررسی آثار آن بر اقتصاد،عملکرد و ساختار داراییها (142 صفحه) تجزیه و تحلیل و برنامه نویسی سیستم بیمه بدنه اتومبیل با زبان برنامه نویسی سی شارپ دانلود پایان نامه دوره كارشناسی مدیریت بیمه با عنوان بیمه آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران   125 پایان نامه فناوری اطلاعات پایان نامه ساختار سازمانی تاثیر تکنولوژی بر ساختار سازمانی رابطه بین تکنولوژی و ساختار سازمانی تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان اثرات فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان ساختار سازمانی در شركتهای سهامی بیمه ایران
 • 38 زبان عربی ، زبان وحی و متون اسلامی فقه،الهیات،معارف
 • دانلود زبان عربی ، زبان وحی و متون اسلامی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،الهیات،معارف حجم 46 بایت صفحه 38 فرمت doc 16000 زبان عربی ، زبان…

 • 78 مفهوم رتبه بندی شرکتهای بیمه در ایران، دلایل و ضرورتها و بررسی مشکلات اجرایی در آنها بیمه
 • دانلود مفهوم رتبه بندی شرکتهای بیمه در ایران، دلایل و ضرورتها و بررسی مشکلات اجرایی در آنها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # بیمه حجم 133/44 کیلوبایت صفحه…

 • 254 بررسی و تحلیل مسئولیت غار با پیروی از نظر فقهای امامیه فقه،حقوق،الهیات
 • دانلود بررسی و تحلیل مسئولیت غار با پیروی از نظر فقهای امامیه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 163 بایت صفحه 254 فرمت doc 175000 بررسی…

 • 90 پاورپوینت تغذیه ورزشی عوامل اصلی در رژیم غذایی ورزشکار تغذیه
 • دانلود پاورپوینت تغذیه ورزشی عوامل اصلی در رژیم غذایی ورزشکار دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تغذیه حجم 6/74 مگابایت صفحه 90 فرمت pptx 18000 پاورپوینت تغذیه ورزشی…

 • 43 پاورپوینت بررسی اقلیم در معماری ایران معماری
 • دانلود پاورپوینت بررسی اقلیم در معماری ایران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 9/66 مگابایت صفحه 43 فرمت pptx 15000 پاورپوینت بررسی اقلیم در معماری ایران…

 • 13 دانلود تحقیق در مورد اعتیاد و عوامل مؤثر بر آن  docx روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود تحقیق در مورد اعتیاد و عوامل مؤثر بر آن  docx دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 38/79 کیلوبایت صفحه 13 فرمت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *