201 بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران (201 صفحه) روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران (201 صفحه)

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 1/17 کیلوبایت صفحه 201 فرمت doc 37000 بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران (21 صفحه) پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران صورت گرفته است طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بود واز طریق نمونه‎گیری در دسترس، 6نفر زن وشوهر (3زوج ) انتخاب شدند دانلود پایان نامه رشته روانشناسی عمومی بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران (بصورت کامل و آپدیت شده)   *آپدیت چهارم با عنوان پرسشنامه رضایت از ازدواج نیز بصورت رایگان ضمیمه شد!   *آپدیتهای قبلی شاخصهای رضایت زناشویی 18 صفحه پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه (ENRICH-47) رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زوجین 9 صفحه   چكیده   پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بود واز طریق نمونه‎گیری در دسترس، 6نفر زن وشوهر (3زوج ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه 47سوالی رضایت زناشویی Enrich وماتریسهای پیشرونده ریون بود.فرضیه تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ،در سطح اطمینان 99%دو فرضیه تحقیق یكی مبنی بر رابطه بین رضایت زناشویی وهوش مردان ودیگری مبنی بر رابطه رضایت زناشویی وهوش زنان رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضیه تحقیق بعدی با استفاده از روش t استودنت مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ،هردو در سطح اطمینان 99%رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد واین نتایج حاصل شد،بین رضایت زناشویی مردان وزنان وهمچنین بین هوش مردان وزنان تفاوت معناداری وجود ندارد.   کلمات کلیدی: ازدواج رضایت زناشویی هوش همسران   – امكان بررسی موضوع پژوهش و اهمیت آن مفهوم ومقصود زناشویی وازدواج درطی قرنها وشرایط اقتصادی و اجتماعی وجغرافیایی و غیره پیوسته دستخوش تحول و تغییر بوده و با عوامل و نیازمندیهای گوناگون در‌آمیخته است . لیكن امروزه مفهوم زناشویی و ازدواج با شرایط قرن حاضر براساس محبت ، همكاری ،همدردی ، تفاهم و فداكاری متقابل و زندگی مشترك زن و مرد استوار است . عمده‌ترین اهدافی كه تاكنون برای تحقیقات و مطالعات مختلفی كه پیرامون موضوع خانواده صورت گرفته‌است مشخص نمودن ضرورت و اهمیت نقش خانواده در جوامع مختلف در جهت رشد و پیشرفت و اعتلای اهداف آرمانی آن جامعه بوده است . به عبارت دیگر محققان مختلف از ابعاد مختلف جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی ، روان‌شناسی و غیره سعی نموده‌اند تا با ارائه راهكارهای جدید زمینه‌های تداوم و انسجام بیش از پیش خانواده را مهیا سازند . زیرا امروز دریافته‌اند كه تنها در سایه امنیت و آرامش خانواده است كه می‌توان فرزندانی سـالم و پـویـا تـربیت نمود و از آنـجا كـه زن در خـانـواده نـقش مهمـی در انسـجام و شكل‌گیری شخصیت افراد خانواده دارد و زمانی میتواند نقش خود را كاملتر انجام دهد كه دارای رضایت‌مندی زناشویی بیشتری باشد . لذا رضایت زن در ازدواج موضو ع مورد مطالعه تحقیقات متعدد قرار گرفته است .   فهرست مطالب چكیده فصل اول :گستره علمی موضوع پژوهش مقدمه…………………………………… 1 1- موضوع پژوهش…………………………… 4 2- هدفهای پژوهش …………………………. 4 3- امكان بررسی موضوع پژوهش واهمیت آن ………. 5 4- سؤالهای پژوهش ………………………… 5 5- فرضیه‎های پژوهش………………………… 6 6- متغیرها وتعریف عملیاتی آنها…………….. 6 خلاصه……………………………………. 8   فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق تعریف رضایت……………………………… 1 تعریف رضایتمندی زناشویی…………………… 11 ازدواج …………………………………. 12 تعریف ازدواج ……………………………. 12 فوائد ازدواج…………………………….. 13 ازدواج دختر وپسر ریشه‎های دوران كودكی ………………. 14 افكار مسموم ……………………………………………………….. 17 بهداشت روانی ……………………………………………………… 17 بهداشت روانی از دیدگاه اسلام وعرفان ………………….. 2 مهمترین عوامل برای ازدواجهای موفق……………………… 2 پختگی روانی ورشد عاطفی فكری طرفین……………………… 2 طرز تفكر وعقاید وتمایلات ……………………………………. 21 طرز تلقی ونگرشها ……………………………………………….. 22 عقاید مذهبی ……………………………………………………….. 23 اختلافات طبقاتی …………………………………………………… 23 میزان تحصیلات ……………………………………………………… 24 توافق وطرز فكر درباره امورجنسی ………………………… 24 تولد فرزند…………………………………………………………… 25 تعداد فرزندان……………………………………………………… 26 اخلاق …………………………………………………………………… 26 دخالت اطرافیان وبستگان ……………………………………… 27 تفاوت سنی بین زن وشوهر ……………………………………… 27 رابطه با اولیا …………………………………………………… 28 ویژگیهایی كه در امر زناشویی نقش منفی دارد………… 29 وجوهی از اختلافات زناشویی …………………. 31 نیازهای احساسی زن ومرد……………………. 31 چگونه می‎توان در زندگی خوشبخت بود…………… 32 نیاز اساسی ازدواج موفق……………………. 33 نقش زن در زندگی امروز ……………………. 35 زن در نقش همسری …………………………. 35 موقعیت زن در اسلام ……………………….. 36 ازدواج از نظر اسلام……………………….. 37 سختگیری در مسئله ازدواج…………………… 38 اهداف والای ازدواج در اسلام…………………. 38 معیارهای انتخاب همسر …………………….. 4 خواستگاری……………………………….. 42 مهریه…………………………………… 42 جهیزیه …………………………………. 43 عقد وعروسی………………………………. 44 حقوق زن وشوهر……………………………. 45 رفتار…………………………………… 46 گفتار…………………………………… 46 هدف زندگی ازدید قرآن …………………….. 46 اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن كریم ……….. 47 خانواده…………………………………. 48 تیپهای خانواده…………………………… 49 خانواده متزلزل . …………………………. 5 خانواده متعادل…………………………… 5 خانواده متكامل…………………………… 5 ویژگیهای ارتباط سالم زن و شوهر…………….. 51 ویژگیهای ارتباط ناسالم زن و شوهر…………… 52 توصیه‎هایی برای زن وشوهرها…………………. 53 شیوه‎های كاربردی برای رسیدن به تفاهم ……….. 53 طلاق…………………………………….. 54 خانواده گسسته …………………………… 56 اختلافات خانوادگی ………………………… 56 تاثیر فروپاشی ازدواج وجامعه……………….. 57 انواع عوارض بعد از طلاق……………………. 58 تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق……………. 59 هوش…………………………………….. 6 تعریف هوش……………………………….. 6 وضعیت هوش در سازمان واعمال ذهنی …………… 63 هوش عملی وهوش نظری……………………….. 64 هوش واستعدادهای دیگر……………………… 65 ماهیت عامل g ……………………………. 67 تست هوش چیست…………………………….. 67 بهره هوشی (هوشبهر )چیست…………………… 67 بهره هوشی وتوانائیهای دیگر ذهنی……………. 69 ماهیت هوش ………………………………. 7 الف- هوش بعنوان توان درك رابطه…………….. 71 ب- هوش بعنوان توان سازگاری با موقعیتهای جدید… 71 پ- هوش بعنوان ظرفیت یادگیری ………………. 72 ت- هوش بعنوان قدرت وتفكر انتزاعی ………….. 72 عوامل موثر در رشد هوش ……………………. 72 نقش محیط ووراثت در تشكیل هوش………………. 73 1- وراثت وهوش……………………………. 73 2- ازدواج میان خویشاوندان وهوش ……………. 75 3- هوش چگونه به ارث میرسد…………………. 75 4- محیط وهوش…………………………….. 75 5- نقش زمان در تشكیل هوش………………….. 76 6- عوامل محیطی موثر در رشد هوش…………….. 77 آزمون استانداردشده هوش……………………. 78 آزمونهای هوش ……………………………. 8 آزمونهای گروهی…………………………… 81 آزمونهای فردی هوش………………………… 82 دیدگاه نظری مختلف از مفهوم هوش…………….. 83 نظریه‎های معاصر هوش……………………….. 84 الف: نظریه‎های عاملی هوش…………………… 85 نظریه دوعاملی اسپیرمن…………………….. 86 نظریه سلسله مراتبی……………………….. 87 نظریه چند عاملی ترستون……………………. 88 نظریه سه بعدی گیلفورد…………………….. 89 نظریه كتل درباره هوش متبلور وهوش سیال………. 9 نظریه دوسطحی جنسن………………………… 91 ب: نظریه‎های فرایند مداری هوش………………. 92 نظریه شناختی پیاژه درباره هوش……………… 93 نظریه بازنمایی برونر……………………… 95 مروری بر نتایج تحقیقات به عمل آمده در زمینه رضامندی زناشویی درداخل وخارج كشور……. 95 خلاصه …………………………………… 17   فصل سوم: فرایند روش شناختی بررسی تجربه موضوع 1-انتخاب نمونه…………………………… 115 1-1- جامعه مورد بررسی…………………….. 116 2-1 روش نمونه گیری ………………………. 116 3-1 نمونه منتخب………………………….. 116 2-ابزار وروش اجرای پژوهش………………….. 116 1-1 ابزار پژوهش …………………………. 116 2-2 آزمون رضایتمندی زناشویی ENRICH…………. 116 3-2روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH 122 4-2آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN……………… 123 5-2شیوه نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN        123 6-2 روش اجرای پژوهش………………………. 124 3-طرح پژوهش وروشهای آماری…………………. 124 1-1- معرفی طرحهای پژوهش ………………….. 124 1-2-روشهای آماری وتحلیل داده‎ها ……………. 124 خلاصه……………………………………. 125   فصل چهارم:ارائه وتحلیل نتایج كمی 1-یافته‎های توصیفی ……………………….. 127 2-یافته‎های مربوط به تحلیل نتایج در چار چوب فرضیه‎ها 13 خلاصه …………………………………… 132 فصل پنجم : بحث ونتایج كمی 1-بحث وبررسی درباره یافته‎ها ………………. 135 2-تفسیر نهایی …………………………… 136 3-محدودیتهای پژوهش ………………………. 142 4-پیشنهادات……………………………… 143 منابع    144 پیوستها جدول داده‎های خام مردان……………………. 147 جدول داده های خام زنان……………………. 148 جدول نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان………… 149  جدول نمرات رضایت زناشویی وهوش زنان………… 151 منابع         17   *آپدیت چهارم با عنوان پرسشنامه رضایت از ازدواج نیز بصورت رایگان ضمیمه شد!   *آپدیتهای قبلی شاخصهای رضایت زناشویی 18 صفحه پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه (ENRICH-47) رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زوجین 9 صفحه     37 دانلود پایان نامه رشته روانشناسی دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن كریم هوش همسران رضایت زناشویی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران
 • 13 پرسشنامه شناسایی نظام اخلاقی نخبگان علمی کشور و علل تاثیرگذار بر آن و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن علوم اجتماعی
 • دانلود پرسشنامه شناسایی نظام اخلاقی نخبگان علمی کشور و علل تاثیرگذار بر آن و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم اجتماعی حجم…

 • 20 پاورپوینت VOIP و مزایای آن کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت VOIP و مزایای آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 1/54 مگابایت صفحه 20 فرمت pptx 10000 پاورپوینت VOIP و مزایای آن…

 • 65 پاورپوینت فرزندخواندگی در قالب 65 اسلاید روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت فرزندخواندگی در قالب 65 اسلاید دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 47/92 کیلوبایت صفحه 65 فرمت pptx 17000 پاورپوینت فرزندخواندگی در…

 • 55 پاورپوینت بانکداری اسلامی در عصر دیجیتال و تفاوت آن با بانکداری غربی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت بانکداری اسلامی در عصر دیجیتال و تفاوت آن با بانکداری غربی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/17 مگابایت صفحه 55 فرمت pptx 22000…

 • 19 پاورپوینت نقش شرکت های تامین سرمایه در واگذاری شرکت های مشمول اصل 43 مدیریت
 • دانلود پاورپوینت نقش شرکت های تامین سرمایه در واگذاری شرکت های مشمول اصل 43 دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 150/29 کیلوبایت صفحه 19 فرمت pptx…

 • 40 بررسی امکان وجود یکی از احکام حاکم بر عقود سنتی در عقود الکترونیکی حقوق
 • دانلود بررسی امکان وجود یکی از احکام حاکم بر عقود سنتی در عقود الکترونیکی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 57/57 کیلوبایت صفحه 40 فرمت docx…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *