190 بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده) فقه،حقوق،الهیات

دانلود بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده)

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 331 بایت صفحه 190 فرمت doc 57000 بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده) هدف از این پایان نامه بررسی کامل و جامع مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق می باشد دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق،فقه و مبانی حقوق اسلامی بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (بصورت جامع و کامل در قالب 19 صفحه) *آپدیت جدید: اضافه شدن فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور زمان کیفری در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران با 2 صفحه       چكیده‌ «مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌» موضوعی‌ است‌ كه‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی‌ و نیازهای‌ قضایی‌ موجود، برای‌ پایان‌ نامة‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق  ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشكیل‌ می‌دهد.نتیجه‌ای‌ كه‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذكور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ كیفری‌ وتوسعة‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ كیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تكمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امكان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. مواد 173 الی‌ 176 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ كیفری‌ مصوب‌ 1378 كه‌ مربوط‌ به‌ مرورزمان‌ كیفری‌ و در كانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق  دانان‌ قرار دارد نیز مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ است‌ كه‌ امید است‌ مقدمة‌ مناسبی‌ برای‌ اصلاحات‌ بعدی‌ این‌ مقررات‌ باشد.       کلمات کلیدی: مرور زمان تجدید اعتبار حقوق کیفری مرور زمان‌ كیفری‌ و غیركیفری       پیشگفتار تهیه‌ و تدوین‌ پایان‌ نامه‌ تكلیفی‌ است‌ كه‌ به‌ میزان‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ با فعالیتهای‌ علمی‌دانشجویان‌ در مسیر تعلّم‌ و یادگیری‌ متفاوت‌ است‌ زیرا ادای‌ چنین‌ تكلیفی‌ با مطالعه‌، نقل‌ ونقد و بررسی‌ آراء و نظرات‌ علما واندیشمندان‌ در موضوع‌ انتخابی‌، و ارائة‌ نظریاتی‌ كاملتراز آنچه‌ كه‌ از گذشتگان‌ نقل‌ شده‌ است‌، ملازمه‌ دارد.چنین‌ سیر و سلوك‌ علمی‌ را بیشتر در سیرة‌ دانشمندان‌ و محققین‌ باسابقه‌ می‌توان‌سراغ‌ داشت‌ نه‌ دانشجوی‌ جوانی‌ كه‌ سالها با یادگیری‌ و انتقال‌ یك‌ طرفة‌ اطلاعات‌ علمی‌ ازطرف‌ مدرسین‌ و اساتید خود، خو گرفته‌ است‌. این‌ مختصر عرض‌ شد تا نقائص‌ جزوة‌حاضر را توجیه‌ و اغماض‌ و ارشاد خوانندگان‌ در نارسائیها را ایجاب‌ نماید.   كلام‌ دیگر اینكه‌ انجام‌ این‌ تحقیق‌ با مطالعه‌ و طرح‌ و نقد نظرات‌ مكاتب‌ یا گروهها وافراد مختلف‌، پیوستگی‌ نام‌ دارد و نگارنده‌ ناگزیر است‌ با تقویت‌ دلائل‌ گروهی‌، دیدگاه‌دستة‌ دیگر پیرامون‌ موضوع‌ تحقیق‌ را نقض‌ و رد نماید. این‌ اقدام‌ را نباید انكار مقام علمی‌افراد یا گروهی‌ تلقی‌ كرد. نتیجه‌گیری‌ از مباحث‌ در مورد تقویت‌ و ضرورت‌ تأسیس‌ مرورزمان‌ كیفری‌ در قوانین‌، نظری‌ است‌ كه‌ بطور حتم‌ از ایراد و نقد دیگران‌ مصون‌ نخواهدماند و لذا نگارنده‌ نیز بررسی‌ حاضر را برای‌ تأیید یا رد مرور زمان‌ كیفری‌ كافی‌ نمی‌داندبلكه‌ برخورد صحیح‌ بانهاد حقوقی‌ مذكور را عبارت‌ از اقدام‌ جمعی‌ گروهی‌ از اهل‌ علم‌می‌داند كه‌ با مطالعه‌ و بررسی‌ موازین‌ دینی‌ و حقوقی‌ و رعایت‌ مصالح‌ و مقتضیات‌اجتماعی‌، بطور واقع‌بینانه‌ در خصوص‌ كیفیت‌ وضع‌ مقررات‌ مرور زمان‌ كیفری‌ وغیركیفری‌، نظرات‌ جامعی‌ را ارائه‌ دهند تا اساس‌ تصمیمات‌ دستگاه‌ قانونگذاری‌ قرارگیرد.           فهرست‌ مطالب‌   مقدمه‌ 1 فصل اول : كلیات‌ 6 1-1 پیشینه تاریخی مرور زمان 7 1-1- 1 -تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران 8 1-1-1- 1 -مرور زمان در ایران قدیم 8 1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جدید ایران 11 1-1-2 -:‌مرور زمان در دیگر كشورهای جهان 29 1-2 – تعاریف و مفاهیم مرور زمان 38 1-2-1- تعریف لغوی مرور زمان 38 1-2-2 -:‌تعریف اصطلاحی مرور زمان 39 1-2-3 – مقایسة‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احكام‌ مشابه‌ در قوانین‌ 41 1-3- اقسام‌ مرور زمان‌ 45 1-3-1- انواع‌ مرور زمان‌ 45 1-3-2- مقایسة‌ مرور زمان‌ كیفری‌ و مدنی‌ 49   فصل‌ دوم‌- احكام و آثار مرور زمان 53 2-1- احكام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ كیفری‌ 55 2-1-1 احكام‌ مرور زمان‌ كیفری‌ 55 2-1-1-1 مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌ 56 الف) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری‌ (آنی‌) 57 ب) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر 58 ج) مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌ 59 د) مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مركب‌ 6 2-1-1-2- انقطاع‌ مرور زمان‌ 6 2-1-1-3-تعلیق‌ مرور زمان‌ 62 الف) علل‌ قضایی‌ تعلیق‌ 62 ب) علل‌ عملی‌ تعلیق‌ 62 2-1-1-4 -مبدأ مرور زمان‌ حكم‌ و مجازات‌ 64 2-1-2- اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ كیفری‌ 65 2-1-2 -1- امری‌ بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌ 65 2-1-2 -2-مرور زمان‌ و اعتبار امر محكوم‌ بها 65 2-1-2-3 توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌ 66 2-1-2-4 – مرور زمان‌ كیفری‌ و حقوق  شاكی‌ و مدعی‌ خصوصی‌ 66 2-1-2-5 -بقای‌ محكومیت‌ و سجل‌ كیفری‌ 67 2-1-2-6 -مرور زمان‌ كیفری‌ و مجازاتهای‌ تبعی‌ و تتمیمی‌ 67 2-1-3 -مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌ 67 2-2-مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ انقلاب‌ در اموركیفری‌ مصوب‌ 3/6/78 7 2-2-1- دایره‌ اعتبار و اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌ 71 2-2-1-1 -نوع‌ جرایم‌ و مجازاتهای‌ مشمول‌ مرور زمان‌ 71 الف) مجازاتهای‌ بازدارنده‌ 72 ب) مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ 81 2-2-1-2 -اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی‌ 85 2-2-2- انواع‌، مدتها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ كیفری‌ مصوب‌3/6/78 9 2-2-2-1- انواع‌ مرور زمان‌ 9 2-2-2-2- مدتهای‌ مرور زمان‌ 91 2-2-2-3 -آثار مرور زمان‌ 92 2-2-3- نتیجه‌ بحث‌ 94   فصل سوم: نقد مرور زمان 1 3-1- نظر حقوقدانان‌ 12 3-1-1- موافقین‌ مرور زمان‌ كیفری‌ 12 3-1-2- مخالفان‌ مرور زمان‌ كیفری‌ 19 3-2 – مرور زمان در فقه‌ اسلامی‌ 114 3-2-1- تاریخچه‌ و شاخه‌های‌ فقه‌ اسلامی‌ 116 3-2-2- مرور زمان‌ كیفری‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌ 119 3-2-2-1 نظریه‌ ابوحنیفه‌ و موافقان‌ او 119 3-2-2-2 نظریه‌ امامان‌ مذاهب‌ دیگر اهل‌ سنت‌ 123 3-2-3- مرور زمان‌ در فقه‌ امامیه‌ 125 3-2-3-1- مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌ 125 الف) دلایل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌ 125 ب) دلایل‌ فقهی‌ در قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ 127 3-2-3-2- مرور زمان‌ كیفری‌ در فقه‌ امامیه‌ 13 الف) مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و دیات‌ 131 ب) مرور زمان‌ در تعزیرات‌ 133 پاسخ به پرسشهای اصلی تحقیق و نتیجه 141 فهرست‌ منابع‌ 146 چکیدة انگلیسی 151   فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور زمان کیفری در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران       علایم‌ اختصاری‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ق .ا قانون‌ مجازات‌ اسلامی ‌ق .م‌.ا قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ كیفری‌ق .آ.د.ك‌ قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ق .آ.د.م‌ قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ق .م‌.ع‌ قانون‌ تجارت‌ق .ت‌ سال‌ هجری‌ شمسی‌ه .ش‌ سال‌ هجری‌ قمری‌ه .ق        تحقیقات مرتبط با مرور زمان: دانلود مقاله تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر دانلود مقاله بررسی مرور زمان کیفری در اسلام و دلایل موافقین و مخالفین آن         57 تعریف مرور زمان مرور زمان چیست انواع مرور زمان جرایم مشمول مرور زمان مرور زمان در دعاوی حقوقی مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری مرور زمان در آیین دادرسی کیفری جدید بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق دانلود پایان نامه مرور زمان‌ كیفری‌
 • 17 پاورپوینت استانداردهای ایمنی بیمار و توضیحات آن پزشکی
 • دانلود پاورپوینت استانداردهای ایمنی بیمار و توضیحات آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 270/46 کیلوبایت صفحه 17 فرمت pptx 18000 پاورپوینت استانداردهای ایمنی بیمار و…

 • 31 ارائه الگوی بهره برداری بهینه استخراج صیانتی نفت از میدان هفتگل مهندسی نفت و شیمی
 • دانلود ارائه الگوی بهره برداری بهینه استخراج صیانتی نفت از میدان هفتگل دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی نفت و شیمی حجم 332 بایت صفحه 31 فرمت…

 • 25 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش انگیزش کاری مدیریت
 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش انگیزش کاری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 38/96 کیلوبایت صفحه 25 فرمت docx 19000 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش…

 • 211 پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی ( روشها و فنون تدریس) روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی ( روشها و فنون تدریس) دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 1/54 مگابایت صفحه 211 فرمت ppt…

 • 14 پاورپوینت درباره بافت پوست پزشکی
 • دانلود پاورپوینت درباره بافت پوست دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 1/13 مگابایت صفحه 14 فرمت pptx 8000 پاورپوینت درباره بافت پوست دانلود پاورپوینت بافت پوست…

 • 42 پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 20 (حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته) حسابداری
 • دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 20 (حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته) دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 746/24 کیلوبایت صفحه 42 فرمت ppt 25000…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *