185 گزارش کارآموزی رشته اقتصاد با عنوان گزارش مقایسه ای یافته های علمی دوره كارشناسی با كار عملی در محیط كارآموزی پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد

دانلود گزارش کارآموزی رشته اقتصاد با عنوان گزارش مقایسه ای یافته های علمی دوره كارشناسی با كار عملی در محیط كارآموزی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد حجم 245 بایت صفحه 185 فرمت doc 49000 گزارش کارآموزی رشته اقتصاد با عنوان گزارش مقایسه ای یافته های علمی دوره كارشناسی با كار عملی در محیط كارآموزی طبق اصل 44 قانون اساسی ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی، خصوصی استوار گردیده است بانكداری در بخش دولتی قرار دارد و از این رو بانكها و از جمله بانك ملت در زمره موسسات وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی می شهرستان در حال فعالیت است ب گزارش کارآموزی رشته اقتصاد با عنوان گزارش مقایسه ای یافته های علمی دوره كارشناسی با كار عملی در محیط كارآموزی   چكیده گزارش مقایسه ای :      طبق اصل 44 قانون اساسی ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی، خصوصی استوار گردیده است. بانكداری در بخش دولتی قرار دارد و از این رو بانكها و از جمله بانك ملت در زمره موسسات وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی می شهرستان در حال فعالیت است .باشد كه با سرمایه اولیه 5/33 میلیارد ریال و از ادغام 1 بانك خصوصی قبل از انقلاب ایجاد گردید كه در حال حاضر با سرمایه 1239 میلیارد ریال بعنوان یكی از بزرگترین بانكهای كشور با تعداد 33 شعبه ارزی در تهران و 26 شعبه ارزی در اهم وظایف وزارتخانه مذكور عبارت است از تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی كشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه همكاریهای اقتصادی و سرمایه گذاری های مشترك با كشورهای خارجی.    مركز اصلی بانك در تهران می باشد و اركان آن عبارتند از: مجمع عمومی بانكها، شورایعالی بانكها، هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان قانونی (حسابرسان) تعداد كاركنان بانك 23517 نفر می باشد كه از این تعداد 42/11% آنها زن و 58/88% آنها مرد می باشد و 95/16% دارای تحصیلات دانشگاهی می باشند و 25/62% و8/2% آنها  به ترتیب دارای تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم میباشند.از آنجایی كه منابع یكی از زیر بنایی ترین و گسترده ترین زمینه فعالیت بانك می باشد بانك ملت در طول مدتی كه از تاریخ تأسیس آن می گذرد منابع خود را از 3/286 میلیارد ریال به مبلغ 2/4737 میلیارد ریال افزایش داده است .   چشم انداز و مأموریت بانك تبدیل شدن به یك بانك پیشگام ایرانی به منظور ارائه خدمات مطلوب تجاری در بازار پول ، ایجاد ارزشهای منحصر به فرد برای مشتریان ، ارائه خدمات موثر به جامعه ، تسهیل فعالیت های اقتصادی اعم از تجاری ، صنعتی و كشاورزی می باشد.تسهیلاتی كه بانك به كارمندان خود اعطاء می نماید غبارت است : تسهیلات  مسكن و تعمیر مسكن، تسهیلات  قرض الحسنه و ودیعه اجاره می باشد و از بیمه عمر و حوادث ، بیمه مرهونات، بیمه اموال ، صندوقها و برخی كمك هزینه ها برخوردار می باشند.     بانك ملت به منظور ایجاد بسترهای لازم جهت ارائه خدمات الكترونیكی به مشتریان خود طی سالیان اخیر فعالیتهای چشمگیری داشته و به دستاوردهای قابل توجهی نیز دست یافته است كه از جمله می توان به سا ما نه حساب الكترونیك( جام ) ، ملت كارت ، وب سایت بانك ملت، تلفن بانك، اشاره نمود.بانكها به عنوان مهمترین موسسات اقتصادی جامعه وظیفه خطیری در خصوص جلب ، جذب و هدایت وجوه سپرده گذا ران بر عهده دارند. بانك ملت نیز با تبعیت از سیاستهای اعتباری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و با هدف افزایش تولیدات و خدمات مورد نیاز جامعه و ایجاد اشتغال به عنوان اساسی ترین هدف دولت می توانند زمینه های رشد اقتصاد كشور را فراهم نمایند بنحوی كه سرمایه گذاری موثر كه از سیاست های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران بشمار می آید از طریق اعطای تسهیلات كوتاه مدت و بلند مدت بانكها فراهم گردد.در این راستا بانك ملت نیز كه افتخار دارد به عنوان یكی از بانكهای تراز اول كشور گامهای موثری در این زمینه بردارد و در نهایت در راه شكوفاتر شدن اقتصاد میهن اسلامی تلاش نماید.     کلمات کلیدی: محیط كارآموزی نظام برنامه ریزی اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران     فهرست مطالب:      1-فصل اول : 1- 1 مقدمه                                         2- 1 تاریخچه                                       3-1 اساسنامه                                        2-فصل دوم: برنامه ریزی                                   2-2 نظام برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی:         1-2-2-طرح ریزی و برآورد احتیاجات منابع انسانی       2-2-2 استخدام و كارمند یابی                         3-2-2 روشهای انتخاب و گزینش                         3-2 نظام بهسازی منابع انسانی:                        1-3-2 ارزیابی شایستگی كاركنان                       4-2-نظام نگهداری منابع انسانی:                      1-4-2 بهداشت و ایمنی در محیط كار                        2-4-2خدمات رفاهی و بیمه و خدمات پرسنلی              3-4-2آموزش ضمن خدمت كاركنان و مدیران                4-4-2 برنامه ریزی نیروی انسانی محل كار آموزی          5-2 سازمان:                                         1-5-2نقش سازمان در عصر كنونی                        2-5-2 سازمانهای رسمی و غیر رسمی                         3-5-2 انواع نمودارهای سازمانی                        4-5-2 سازمان در غالب سیستم                          5-5–2 اصول سازماندهی                               6-5-2 انواع تقسیم كار و طبقه بندی وظایف            7-5-2 مزایا و معایب تقسیم كار                       8-5-2 توسعه شغلی و چرخش شغلی                        9-5-2 قلمرو نظارت در سطوح سازمانی                   1-5-2 صف و ستاد                                    11-5-2 لزوم استقراء واحدهای ستادی                   12-5-2 اختیار و مسئولیت                             13-5-2 تفویض اختیار                                 14-5-2 هماهنگی و راههای ایجاد هماهنگی                  15-5-2 مدیریت زمان در سازمان                        16-5-2 مدیریت بحران                                  6-2 چارت سازمانی:                                   7-2 نیروی انسانی در محل كارآموزی:                     1-7-2 وضعیت نیروی انسانی (جنسیت، وضعیت                 تأهل سنوات كاری سن وضعیت حقوق و مزایا) 8-2 گروههای شغلی در محل كارآموزی:                     9-2 تاریخچه مشاغل در ایران :                          1-9-2 معایب و محاسن طبقه بندی مشاغل                   1- 2علل وجود طبقه بندی مشاغل در محل كارآموزی         1-1-2 فواید طبقه بندی مشاغل در محل كارآموزی          2-1-2 شرح وظایف هر یك از مشاغل بر حسب شمای سازمانی   11-2 نظام پرداخت در محل كارآموزی                       1-11-2 چگونگی نحوه تنظیم لیست حقوق و مزایا              2-11-2 نحوه محاسبات مربوط به حق بیمه ،                    بازنشستگی، اضافه كاری ،مالیات، غیبت ،حق جذب  12-2- صدور احكام:                                    13-2 ارزشیابی مشاغل :                                1-13-2 نحوه ارزشیابی مشاغل در محل كارآموزی             14-2 سیستم حسابداری :                                 125 1-14-2 تراز آزمایشی                                   131 2-14-2 صورتهای مالی                                     132 3-14-2 تراز نامه                                   132 4-14-2 حساب بانك                                      135 5-14-2 افتتاح حساب جاری در بانك                       137 6-14-2 تعریف چك                                      137 7-14-2 صورتحساب بانك                                  139 8-14-2 تعریف صورت مغایرت بانكی                       14 9-14-2 تنظیم صورت مغایرت بانكی                       14 1-14-2 شكل صورت مغایرت بانكی                        141   3-فصل سوم                                      مقایسه و تجزیه و تحلیل                                  152   4-فصل چهارم:                               بخش اول _نتایج                                         166 بخش دوم _پیشنهادات                                     173 بخش سوم _محدودیتها در عمل                               176 مراجع و مآخذ :                                        177 ضمیمه:                                                 178                       49 محیط كارآموزی نظام برنامه ریزی اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دانلود گزارش کارآموزی رشته اقتصاد با عنوان گزارش مقایسه ای یافته های علمی دوره كارشناسی با كار عملی در محیط كارآموزی خرید گزارش کارآموزی رشته اقتصاد سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام گزارش کارآموزی رشته اقتصاد fileina ف
 • 367 پاورپوینت ذخیره و بازیابی اطلاعات مدیریت
 • دانلود پاورپوینت ذخیره و بازیابی اطلاعات دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 2/3 مگابایت صفحه 367 فرمت pptx 19000 پاورپوینت ذخیره و بازیابی اطلاعات دانلود پاورپوینت…

 • 337 پاورپوینت بررسی درس کاربرد کامپيوتر در علوم اجتماعی با تاکید بر SPSS کامپیوتر
 • دانلود پاورپوینت بررسی درس کاربرد کامپيوتر در علوم اجتماعی با تاکید بر SPSS دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر حجم 4/97 مگابایت صفحه 337 فرمت pptx 27000…

 • 22 پاورپوینت اصول بهداشت درمحيط جامعه بهداشت عمومی
 • دانلود پاورپوینت اصول بهداشت درمحيط جامعه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # بهداشت عمومی حجم 504/6 کیلوبایت صفحه 22 فرمت ppt 11000 پاورپوینت اصول بهداشت درمحيط جامعه دانلود…

 • 37 نظریه های مختلف انگیزش روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود نظریه های مختلف انگیزش دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 212/61 کیلوبایت صفحه 37 فرمت docx 17000 نظریه های مختلف انگیزش هدف…

 • 38 پاورپوینت امنیت سیستمهای اطلاعات حسابداری حسابداری
 • دانلود پاورپوینت امنیت سیستمهای اطلاعات حسابداری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 732/75 کیلوبایت صفحه 38 فرمت ppt 14000 پاورپوینت امنیت سیستمهای اطلاعات حسابداری دانلود پاورپوینت…

 • 123 بررسی حقوقی اعمال تجاری، امضا الکترونیک و قرارداد الکترونیک حقوق
 • دانلود بررسی حقوقی اعمال تجاری، امضا الکترونیک و قرارداد الکترونیک دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 191 بایت صفحه 123 فرمت doc 49000 بررسی حقوقی اعمال…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *