18 قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان حقوق

دانلود قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 51 بایت صفحه 18 فرمت doc 12000 قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان حق کار از جمله حقوقی است که در اسناد عام حقوق بشری، مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و قوانین داخلی کشورها برای اتباع بیگانه به رسمیت شناخته شده است دانلود مقاله رشته حقوق حقوق کار اتباع در اسناد بین المللی    مقدمه حق کار از جمله حقوقی است که در اسناد عام حقوق بشری، مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و قوانین داخلی کشورها برای اتباع بیگانه به رسمیت شناخته شده است. از دیر باز مهاجرت افراد انسانی از سرزمین به سرزمین دیگر به صور مختلف فردی و جمعی وجود داشته است ، كه پیشینه این مهاجرتها به ابتدای تاریخ بشریت بر می گردد و این نوع مهاجرتها ناشی از شرایط نامساعد زندگی در یك مكان بوده و برای گریز از آن مهاجرت به مكانهای دارای شرایط مساعدتر صورت گرفته است . اما در عصرحاضر این مهاجرتها صورت متفاوتی به خود  گرفته است هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ دلایل. در عصر حاضر شرایطی مانند جنگهای جهانی و بحرانهای عظیم ، كمبود عرضه كار در یك منطقه و نیاز به تقاضا در منطقه ای دیگر ،‌موقعیت های ناشی از استعمار بین كشورهای استمعارگر و كشورهای مستعمره،همه این موارد و موارد دیگر باعث تشدید مهاجرت در حجم گسترده ای در قرن بیستم شدند . اما این مهاجرت ها به كشورهای دیگر با وضعیت هایی برای مهاجرین همراه بوده است  .   مهاجران جوینده كار با ترك دیار خویش ا ز بسیاری مزایای آن چشم پوشی می كنند ولی هنگامی كه به كشور مورد نظر وارد می شوند ، تازه موانع سنگین تری در پیش رو دارند كه باید بر آنها چیره شوند ؛‌در تبعیض های چند گانه قرار دارند ،‌از جمله در كاری كه انجام می دهند در مزدی كه می گیرند ، در شانسی كه برای ارتقا دارند و نیز در خطر بیكاری كه همواره آنها را تهدید می كنند . بیشتر مهاجرین به كارهایی می پردازند كه كارگران بومی می كوشند از آنها پرهیز نمایند . تقریبا در اكثر كشورها ، مهاجرین ناچار گرد مشاغل یدی غیر ماهرانه جمع می شوند .   به طور مثال در جمهوری فدرال آلمان در سال 1987 ، 85 درصد مهاجرین شغل های كارگری داشته اند.موضوع اشتغال كارگران مهاجر در بدترین مشاغل ، منحصر به ثرومندترین كشورها نمی شود . كشورهای در حال توسعه نیز كارگرانی را از كشورهای فقیرتر همسایه به سوی خود می كشند. البته همه، كارگران مهاجر را به كارهای بدنی و مادون نمی گمارند ،تقریبا در همه سطوح شغلی می توان كارگران خارجی را دید . در واقع یك الگوی عمومی شغلی مهاجران این است كه عموما در پیرامون مشاغل سطح بالا و پایین نردبان شغلی جمع می شوند. در بالاترین سطح اغلب مهاجرین در جاهایی قرار دارند كه كمبود كاركنان بومی وجود دارد. در پایین ترین سطح به دلیل این كه بومی ها آن مشاغل را برنمی گزینند.   حال با وجود این شرایط كم و بیش سخت برای كار كردن در مورد مهاجران بایستی دید دولتها و سازمان های بین المللی چه اقداماتی تا به حال انجام داده اند .این پژوهش بر آنست تا اقداماتی را كه سازمان بین المللی كار (ILO) به عنوان نهاد تاثیر گذار بین المللی انجام داده و استانداردهایی را که در  راستای حمایت از كار بیگانگان  وضع كرده، بررسی نماید   واینکه  دولت ایران تا چه حدی این استاندارد ها را رعایت  و وارد قوانین داخلی خود كرده است .       کلمات کلیدی: حقوق کار قانون کار در ایران قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان       فهرست  مطالب حقوق کار  اتباع در اسناد بین المللی 1 مقدمه 2 فصل اول: سازمان بین المللی کار و کارگران مهاجر 3 گفتار اول: مقاوله نامه های کلی حقوق کار 3 مقاوله نامه شماره 97: 3 مقاوله نامه شماره 143: 4 گفتار دوم:مسائل کارگران مهاجر و مقاوله نامه های دیگر 4 گفتار سوم:مقاوله نامه های مربوط به تأمین اجتماعی کارگران خارجی 5 طرح مسأله: 5 الف) رفتار برابر در مورد کارگران داخلی و خارجی 6 اصل کلی : رفتار مساوی 6 مقاوله نامه شماره 19: 7 مقاوله نامه های دیگر: 8 مقاوله نامه شماره 97 در مورد حمایت از کارگران مهاجر: 8 ب) حقوق مکتسب یا در حال اکتساب 1 – حفظ حقوق مکتسب یا در حال اکتساب: 1 مقاوله نامه شماره 157 (مصوب سال 1982): 1   فصل دوم: دیدگاه قانون کار و سایر قوانین ایران درمورد کارگران مهاجر و نحوه صدور پروانه ی کار به اتباع بیگانه : 11 گفتار اول: دیدگاه قانون کار و آیین نامه اجرایی ماده 129 این قانون 11 پروانه کار بیگانگان از حیث مدت بر دو گونه است: 12 گفتار دوم: قانون اساسی و بحث اشتغال 12 گفتار سوم: برنامه های توسعه ای و دیدگاه نسبت به کارگران بیگانه 13   فصل سوم: تأثیرات مقاوله نامه ها بر قوانین و مقررات ایران در مبحث کارگران مهاجر 14 گفتار اول: کلیات 14 گفتار دوم: مقاوله نامه شماره 97 و تطبیق آن با قوانین ایران 14 گفتار سوم: مقاوله نامه تساوی رفتار در مورد کارگران خارجی (شماره 19) 15 گفتار چهارم:مقاوله نامه شماره 157 و تطبیق با مقررات ایران 16 نتیجه 17 منابع و ماخذ 18     12 حقوق کار قانون کار در ایران قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقالات حقوقی حقوق کار اتباع در اسناد بین المللی
 • 21 پاورپوینت محیط سازمانی و مدل های آن مدیریت
 • دانلود پاورپوینت محیط سازمانی و مدل های آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 33/26 کیلوبایت صفحه 21 فرمت pptx 13000 پاورپوینت محیط سازمانی و مدل…

 • 32 دانلود پاورپوینت خلاقیت مدیریت
 • دانلود دانلود پاورپوینت خلاقیت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 778/08 کیلوبایت صفحه 32 فرمت pptx 12000 دانلود پاورپوینت خلاقیت دانلود پاورپوینت خلاقیت در 32 اسلاید…

 • 64 مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی 64 صفحه مدیریت
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی 64 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 293 بایت صفحه 64 فرمت doc 24000 مبانی نظری و…

 • 24 پاورپوینت بررسی برخی سیاسیت ها جهت کاهش ناباروری و افزایش جمعیت بهداشت عمومی
 • دانلود پاورپوینت بررسی برخی سیاسیت ها جهت کاهش ناباروری و افزایش جمعیت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # بهداشت عمومی حجم 97/21 کیلوبایت صفحه 24 فرمت pptx 21000…

 • 80 پاورپوینت ساختار تشکیلاتی ایران مدیریت
 • دانلود پاورپوینت ساختار تشکیلاتی ایران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 5/35 مگابایت صفحه 80 فرمت pptx 14000 پاورپوینت ساختار تشکیلاتی ایران دانلود پاورپوینت ساختار تشکیلاتی…

 • 166 دانلود پاورپوینت کتاب نقد ادبی از دکتر زرین کوب ادبیات و زبان فارسی
 • دانلود دانلود پاورپوینت کتاب نقد ادبی از دکتر زرین کوب دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # ادبیات و زبان فارسی حجم 45/92 کیلوبایت صفحه 166 فرمت pptx 25000…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *