18 بررسی اثر زاویه ریز شمع بر نتایج حاصل از تحلیل خاک مسلح شده توسط سیستم ریزشمع و ژئوگرید مهندسی عمران

دانلود بررسی اثر زاویه ریز شمع بر نتایج حاصل از تحلیل خاک مسلح شده توسط سیستم ریزشمع و ژئوگرید

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی عمران حجم 924 بایت صفحه 18 فرمت doc 12500 بررسی اثر زاویه ریز شمع بر نتایج حاصل از تحلیل خاک مسلح شده توسط سیستم ریزشمع و ژئوگرید طراحی سازه ها بر روی خاک های ضعیف مساله ای چالش بر انگیز در مهندسی ژئوتکنیک است که این مسائل ناشی از گسیختگی های حاصل از ظرفیت باربری، نشست های غیر یکسان و عدم پایداری شیب ها می باشد دانلود مقاله رشته عمران بررسی اثر زاویه ریز شمع بر نتایج حاصل از تحلیل خاک مسلح شده توسط سیستم ریزشمع و ژئوگرید    چکیده: بطور کلی در مواجهه با خاک های مسئله دار نظیر خاک های سست با قابلیت باربری کم، نشست پذیری زیاد، روانگرا و خاک های دستی، دو راه پیش روی مهندسین ژئوتکنیک قرار دارد:   الف: استفاده از المان های باربر در خاک  ب: بهسازی و اصلاح خواص فیزیکی- مکانیکی تودة خاک با توجه به وضعیت لایه‌بندی تحت‌الارضی خاک و میزان بار وارده در زیر پی، با توجه به تعداد طبقات ساختمان ها در پروژه های حاضر، مناسب‌ترین روش ها جهت حل مشكل ظرفیت باربری و نشست و كاهش پتانسیل روانگرایی، استفاده از روش های بهسازی خاك است. بنابراین در این شرایط یكی از روش های بهسازی  “پایداری خاک مسلح شده بوسیله ی ریز شمع و ژئوگرید” است. خاک مسلح شده بوسیله ریز شمع، خاکی است که توسط ریز شمع های مدفون شده در خاک نرم، به منظور کنترل پایداری اولیه و نشست و همچنین نشست تفاضلی به ژئوگرید مسلح می گردد.    در این تحقیق ابتدا آشنائی مختصری با ریز شمع و سیستم خاک های مسلح شده توسط ژئوگرید، صورت گرفته است و امکان کاربرد ریز شمع و همچنین اثر قوس زدگی خاک و عوامل مختلف در این نوع خاک ها مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس با استفاده از نرم افزار plaxis  (دو بعدی) به بررسی اثر زاویه ریز شمع بر نتایج حاصل از تحلیل خاک مسلح شده توسط سیستم ریزشمع و ژئوگرید پرداخته و زاویه بهینه استخراج شده است. نتیجه کلی استفاده از ریز شمع با مزیتهای اقتصادی تر، قابلیت اجرا در مکان های محدود، سرعت بالای اجرا و… را در پی دارد.     واژه های کلیدی:   ریزشمع خاکهای سستپ اثر زاویه ریز شمع  تحلیل خاک مسلح شده       1- مقدمه  طراحی سازه ها بر روی خاک های ضعیف مساله ای چالش بر انگیز در مهندسی ژئوتکنیک است که این مسائل ناشی از گسیختگی های حاصل از ظرفیت باربری، نشست های غیر یکسان و عدم پایداری شیب ها می باشد.تکنیک های گوناگونی برای حل این مسائل وجود دارد که شامل پیش بارگذاری، ستون های شنی، جابجایی و تعویض خاک و… می باشد. شمع های فولادی و بتنی نیز در چنین مواردی بکار گرفته شده اند. خاک های پایدار شده توسط شمع ومسلح شده توسط ژئوسنتتیک در چنین مواردی عملکرد بسیار موفقی داشته اند. آنچه در این تحقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد جایگزینی ریزشمع ها به جای شمع در سیستم فوق الذکر می باشد.       فهرست مطالب بررسی اثر زاویه ریز شمع بر نتایج حاصل از تحلیل خاک مسلح شده توسط سیستم ریزشمع و ژئوگرید 1 چکیده: 3 واژه های کلیدی: 4 1- مقدمه 4 2.1- ضرورت انجام تحقیق 4 2- تعریف مساله 4 3- اثر زاویه ریز شمع بر نتایج حاصل از تحلیل خاک مسلح شده توسط سیستم ریزشمع و ژئوگرید 5 شکل (1) مدل خاک بدون تسلیح 5 جدول 1- مشخصات خاکریز مدل سازی شده در  Plaxis 6 مشخصات مدل: 6 شکل (2) نمایی از خاک با ریز شمع قائم(Plaxis 2D, Version 8.5) 8 شکل (3) تغییر شکل قائم خاک به ازای ریز شمع قائم(Plaxis 2D, Version 8.5) 8 شکل (4) تغییر شکل افقی خاک به ازای ریز شمع قائم(Plaxis 2D, Version 8.5) 9 شکل (5) نمایی از خاک با زاویه ی 5 درجه ی ریز شمع با راستای قائم (Plaxis 2D, Version 8.5) 9 شکل (6) تغییر شکل قائم خاک به ازای زاویه ی 5 درجه ی ریز شمع با راستای قائم (Plaxis 2D, Version 8.5) 1 شکل (7) تغییر شکل افقی خاک به ازای زاویه ی 5 درجه ی ریز شمع با راستای قائم (Plaxis 2D, Version 8.5) 11 شکل (8) نمایی از خاک با زاویه ی 1 درجه ی ریز شمع با راستای قائم(Plaxis 2D, Version 8.5) 11 شکل (9) تغییر شکل قائم خاک به ازای زاویه ی 1 درجه ی ریز شمع با راستای قائم (Plaxis 2D, Version 8.5) 12 شکل (1) تغییر شکل افقی خاک به ازای زاویه ی 1 درجه ی ریز شمع با راستای قائم (Plaxis 2D, Version 8.5) 12 شکل (11) نمایی از خاکریز با زاویه ی 15 درجه ی ریز شمع با راستای قائم(Plaxis 2D, Version 8.5) 13 شکل (12) تغییر شکل قائم خاک به ازای زاویه ی 15 درجه ی ریز شمع با راستای قائم (Plaxis 2D, Version 8.5) 13 شکل (13) تغییر شکل افقی خاکریز به ازای زاویه ی 15 درجه ی ریز شمع با راستای قائم (Plaxis 2D, Version 8.5) 14 شکل (14) نمایی از خاکریز با زاویه ی 2 درجه ی ریز شمع با راستای قائم(Plaxis 2D, Version 8.5) 15 شکل (15) تغییر شکل قائم خاک به ازای زاویه ی 2 درجه ی ریز شمع با راستای قائم (Plaxis 2D, Version 8.5) 15 شکل (16) تغییر شکل افقی خاک به ازای زاویه ی 2 درجه ی ریز شمع با راستای قائم (Plaxis 2D, Version 8.5) 16 جدول (3) تغییر مکان قائم و افقی به ازای تغییر زاویه ی ریز شمع 16 شکل (17) تغییر مکان های قائم در مقابل تغییر زاویه ی قرارگیری ریز شمع 17 شکل (18) تغییر مکان های افقی در مقابل تغییر زاویه ی قرارگیری ریز شمع 18 4- نتیجه گیری: 18 5- مراجع: 18       تحقیقات مرتبط با شمع و ریزشمع: دانلود مقاله ریز شمع دانلود مقاله روش اجرای شمع درجا دانلود مقاله شمع درجا (Bored pile) دانلود پایان نامه مهندسی عمران با عنوان ریز شمع دانلود پایان نامه مهندسی عمران با عنوان شمع   125 خاکهای سست ریزشمع اثر زاویه ریز شمع تحلیل خاک مسلح شده سیستم ریزشمع و ژئوگرید میکروشمع میکروپایل بررسی اثر زاویه ریز شمع بر نتایج حاصل از تحلیل خاک مسلح شده توسط سیستم ریزشمع و ژئوگرید
 • 33 بررسی تزریق گاز به میادین نفتی به عنوان یكی از روشهای موثر ازدیاد برداشت مهندسی شیمی
 • دانلود بررسی تزریق گاز به میادین نفتی به عنوان یكی از روشهای موثر ازدیاد برداشت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی شیمی حجم 109 بایت صفحه 33…

 • 40 بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران حقوق
 • دانلود بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 159 بایت صفحه 40 فرمت doc 9000 بررسی بزه ارتشاء در حقوق…

 • 7 پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوجوانان دکتر علیرضا رجایی روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوجوانان دکتر علیرضا رجایی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 17/99 کیلوبایت صفحه 7 فرمت docx 7000…

 • 18 دانلود پاورپوینت مهارت های ارتباط بالینی فقه ، حقوق و الهیات
 • دانلود دانلود پاورپوینت مهارت های ارتباط بالینی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه ، حقوق و الهیات حجم 745/26 کیلوبایت صفحه 18 فرمت pptx 15000 دانلود پاورپوینت…

 • 62 مقاله کامل در مورد سازگاری اجتماعی روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود مقاله کامل در مورد سازگاری اجتماعی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 128/62 کیلوبایت صفحه 62 فرمت docx 21000 مقاله کامل در…

 • 201 ارزیابی ارتباط توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارمندان شرکت مخابرات مدیریت
 • دانلود ارزیابی ارتباط توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارمندان شرکت مخابرات دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 738 بایت صفحه 201 فرمت doc 145000 ارزیابی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *