175 كنترل موجودی انبار شركت گروه ماشین های اداری مادیران (آپدیت شده) مدیریت

دانلود كنترل موجودی انبار شركت گروه ماشین های اداری مادیران (آپدیت شده)

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 978 بایت صفحه 175 فرمت doc 19000 كنترل موجودی انبار شركت گروه ماشین های اداری مادیران (آپدیت شده) کنترل موجودی جریانی است که ضمانت می کند اقلام موجود سازمان با در نظر گرفتن عوامل زمان، مکان، تعداد، کیفیت و هزینه، برای بخش های عملیاتی تولید، توزیع، فروش، مهندسی در دسترس باشد دانلود پایان نامه رشته مدیریت  كنترل موجودی انبار شركت گروه ماشین های اداری مادیران (بصورت جامع و کامل در قالب 175 صفحه) *آپدیت جدید: اضافه شدن 47 صفحه در قالب ورد بصورت رایگان:)   چکیده کنترل موجودی جریانی است که ضمانت می کند اقلام موجود سازمان با در نظر گرفتن عوامل زمان، مکان، تعداد، کیفیت و هزینه، برای بخش های عملیاتی تولید، توزیع، فروش، مهندسی در دسترس باشد.محققین و علمای علم مدیریت ، مدیریت را علم وهنر اداره كردن و سرپرستی نمودن گروهی از افراد در جهت نیل به اهدافی خاص تعریف نموده اند و یا عده ای دیگر آنرا بنابر وظایف مدیر، علم وهنر برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و انگیزش ، هماهنگی و كنترل فعالیت های سازمان مطابق با اهداف و برنامه های از قبل تعیین شده دانسته اند و سایمن مدیریت را تصمیم گیری می داند و آن نیز انتخاب یك بدیل یا گزینه و راه حل میان راه حل ها یا راهكارهای متعدد است بنحوی كه اثربخشی و كارایی سازمان توأمان فراهم آید .   مدیران سازمان در پی آن هستند كه با حداقل امكانات حداكثر استفاده و مطلوبیت را از آن خود و سازمان خود نمایند . یكی از ابعاد بسیارمهم سازمان بعنوان نظام فنی و اجتماعی در حال حاضر ، بهترین شیوه بكارگیری از دارائیهای موسسه است و همچنین می دانیمكه قسمت عمده ای از دارائیهای موسسات در موجودیهای انبارهای آن مؤسسات نهفته و انباشته شده است ومدیریت مالی و تداركات و انبارها در صددند تا بهتری تركیب بهینه ای را كه متضمن حداكثر سود یا حداقل هزینه برای مؤسسه باشد را معین بنمایند و در این راستا از فنون و علم مدیریت صنعتی بهره ای شایان می برند چرا كه زمان و هزینه از عناصر اصلی تصمیم‌گیری مدیریت بشمار می آید   . جهت تصحیح سیستم های انبارداری وطراحی آنها و همچنین طراحی مدل هایی متناسب با مؤسسات اشراف دانش بر علوم مختلف و تكنیك های متنوع حاصل از رشته های مختلف ضروریست ولذا در این مجموعه به صراحت مشاهده می شود كه چگونه از تكنیك های نموداری یا گرافیكی ، جداول و ابزارهای هندسی و كمی ریاضی و رفتاری و تحلیلی و سایر دروس جهت نیل به هدف بهبود در سیستم های انبارداری بهره گرفته می شود .امروزه یكی از مشكلات مهم در مؤسسات صنعتی و بازرگانی ، عدم وجود طراحان و مدیران و گردانندگان انبارهاست .   تعداد محدودی از مؤسسات تولیدی هستند كه كمو بیش به اهمیت كنترل مواد و كالاها استفاده از سیستم های كنترل موجودی انبار بعنوان ابزاری مدیریتی واقفند و اقداماتی جهت برقراری آن نموده اند و بقیه فاقد سیستم صحیح انبارداری می باشند . اینگونه مؤسسات بعلت عدم دسترسی به اطلاعات درست و به موقع از موجودیها و میزان و نوع آنها قادر به تهیه وتدارك موجودیهای موردنیاز ، به موقع و با صرفه كامل و مسلم است كه دچار مشكلاتی در این زمینه اند و در جستجوی متخصصین انبارداری نیز غالباً به افراد بدون آمادگی و معلومات برخورد می نمایند و چون تكامل صنعت بدون كاربرد روشهای نوین و فنون پیشرفته عملی نخواهد بود ، لزوم این افراد مطلع و حرفه ای هر چه بیشتر از پیش مشهود می‌شود و هدف ما نیز در این مجموعه ارائه مطالبی نسبتاً جامع در خصوص سیستم ها و مدل های انبارداری و برنامه ریزی كنترل موجودی انبارهاست .لذا سعی شده تا از مطالب متفرقه و حاشیه ای و مبسوط غیرضروری تا حد امكان خودداری شود و لذا این مجموعه چكیده برداری شده است.امید است كه این مجموعه گامی باشد هر چند كوچك در راه شناخت راهكارهای موردنیاز مدیریت سیستم های انبارداری و آرزوی ما رضایت حق تعالی است كه هیچ هدفی والاتر از قرب به او و رضایت و خشنودی او نیست .     کلمات کلیدی: انبار انبارداری كنترل موجودی انبار كنترل موجودی انبار ماشین های اداری       فهرست مطالب مقدمه  1 تاریخچه شركت گروه ماشین های اداری (مادیران) . 5   فصل اول : نظام مدیریت انبارها (اصول انبارداری) تعریف انبار . 11 جایگاه انبار  11 اهداف و وظایف انبارها . 12 انواع انبار از نظر فرم ساختمانی  13 انواع موجودی های انبارها  13 انتظارات مدیر یك مؤسسه از سیستم كنترل انبارها . 14 تعریف طبقه بندی كالاها . 15 نكات مهم در طبقه بندی كالاها 15 عوامل مؤثر در انتخاب سیستم وشیوة طبقه بندی  16 انواع طبقه بندی كالاها . 16 كدگذاری كالاها . 16 انواع روش های كدگذاری  16   فصل دوم : نظام سیستم اطلاعاتی انبار تعریف سیستم های اطلاعاتی انبار و نتایج اجرای آن  2 متداولترین فرم های مورد استفاده در سیستم اطلاعاتی انبار  23 بخش های درگیر در سیستم اطلاعاتی انبارها  3 اهم مراحل سیستم تداركات مواد و غیره  32 سیستم اطلاعاتی انبارها و نقش كامپیوتر در آن . 34 مراحل ایجاد سیستم كامپیوتری . 35   فصل سوم : برنامه ریزی و كنترل موجودی ها فعالیت های مربوط به موجودی  4 تعریف موجودی . 41 اهمیت موجودب ها . 41 علت نگهداری موجودی ها . 42 مواضع مختلف بخش ها وگروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودی ها  42 هزینه های نگهداری و انبار كردن موجودی ها  43 مدل های كنترل موجودی  45 انواع مدل های كنترل موجودی . 45 زمان انتظار Lead time. 46 ذخیره ایمنی یا حداقل موجودی Safety Stock. 46 حداكثر موجودی 47 نقطة سفارش . 47 آنالیز A.B.C. 48 نمونه ای از آنالیز A.B.C 49 كنترل موجودی به روش E.O.Q. 51 اطلاعات موردنیاز برای محاسبه E.O.Q 51 نمونه ای از محاسبه E.O.Q 55   فصل چهارم : تأثیر مستقیم كنترل موجودی -تأثیر كنترل موجودی كالا بر سودآوری شركت ها . 85 -آیا انبار كالای شما تحت كنترل است ؟ 85 -صورت های مواد  86 -سیاست های دریافت . 87 -وضعیت ATP (مقدار موجودی در دسترس قابل تعهد) . 87 -تغییرات مهندسی . 88 -گزارش ضایعات  89 -زمان دریافت كالا . 9 -سیستم مكان یاب انبار . 15 -موجودی كالا یا دارایی  112 -گردش موجودی كالا . 117 -طراحی یا بهبود فرایند . 125 ———————————————— فایل آپدیت شده 128-175 ———————————————– منابع و مآخذ     *مطالب مرتبط با انبار و انبارداری: دانلود پروژه مدیریت انبار کالا دانلود مقاله شیوه های نوین انبارداری دانلود پایان نامه بررسی سیستم انبارداری دانلود مقاله نمونه روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبارها دانلود پایان نامه كنترل موجودی انبار شركت محصولات كاغذی لطیف دانلود پروژه مالی بررسی سیستم خرید و انبارداری در شرکت ساسان (سهامی عام) دانلود پایان نامه طراحی و پیاده سازی سیستم انبارداری بخش IT شرکت ایران خودرو دانلود ‏ پروژه برنامه نویسی طراحی و پیاده سازی مکانیزم انبارداری دانلود پایان نامه مدیریت انبار و طراحی یک سیستم انبارداری(کامل و آپدیت شده) دانلود پایان نامه سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها(بصورت کامل و جامع) دانلود مقاله کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب الگوی مناسب چیدمان اقلام در انبار (مطالعه موردی در انبار 16 شرکت ایران خودرو)   19 انبار انبارداری كنترل موجودی انبار دانلود پایان نامه انبار دانلود پایان نامه كنترل موجودی انبار دانلود پایان نامه كنترل موجودی انبار ماشین های اداری كنترل موجودی انبار شركت گروه ماشین های اداری
 • 31 پاورپوینت معنای لغوی اصطلاحی مباهله وچگونگی اداء آن تاریخ و ادبیات
 • دانلود پاورپوینت معنای لغوی اصطلاحی مباهله وچگونگی اداء آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تاریخ و ادبیات حجم 706/36 کیلوبایت صفحه 31 فرمت ppt 10000 پاورپوینت معنای…

 • 38 پاورپوینت بیماریهای مزمن انسدادی ریه COPD پزشکی
 • دانلود پاورپوینت بیماریهای مزمن انسدادی ریه COPD دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 771/42 کیلوبایت صفحه 38 فرمت pptx 16000 پاورپوینت بیماریهای مزمن انسدادی ریه COPD…

 • 25 دانلود پاورپوینت درب و پنجره های دوجداره معماری
 • دانلود دانلود پاورپوینت درب و پنجره های دوجداره دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 162/56 کیلوبایت صفحه 25 فرمت pptx 12000 دانلود پاورپوینت درب و پنجره…

 • 56 پاورپوینت مهارت حل مساله و بررسی فرآیند تصميم گيری مدیریت
 • دانلود پاورپوینت مهارت حل مساله و بررسی فرآیند تصميم گيری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 148/17 کیلوبایت صفحه 56 فرمت pptx 12000 پاورپوینت مهارت حل…

 • 26 دانلود تحقیق تاریخچه بازی های رایانه ای با فرمت ورد روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود تحقیق تاریخچه بازی های رایانه ای با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 45/31 کیلوبایت صفحه 26 فرمت docx…

 • 34 پاورپوینت مباني رفتار فردي و گروهي مدیریت
 • دانلود پاورپوینت مباني رفتار فردي و گروهي دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 743/34 کیلوبایت صفحه 34 فرمت pptx 12000 پاورپوینت مباني رفتار فردي و گروهي…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *