170 پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان اهداف گزارشگری مالی با مبانی اسلامی حسابداری

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان اهداف گزارشگری مالی با مبانی اسلامی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 195 بایت صفحه 170 فرمت doc 125000 پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان اهداف گزارشگری مالی با مبانی اسلامی هدف از این پایان نامه اهداف گزارشگری مالی با مبانی اسلامی می باشد دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان اهداف گزارشگری مالی با مبانی اسلامی     مقدمه : در هر عصر و مصری افرادی پا به عرصه وجود می گذارند که تمام زندگی و هستی خود را برای رفع مشکلات و نابسامانیهای جامعه صرف می کنند . در زمان ما نیز رهبری چون قائد عظیم الشأن جمهوری اسلامی ایران خمینی کبیر با روح مسیحایی خود انقلاب اسلامی را به ثمر رساند .و پیرو پیروزی انقلاب اسلامی ،  با به خطر افتادن منافع دیگران و موقعیت سوق الجیشی ایران جنگی خانمان سوز بر این مملکت تحمیل گردید و واقعاً از نظر اقتصادی و سایر جوانب اثرات سوئی بر این سرزمین وارد آمد .   در خلال این سالها وضعیت اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه عموماً افول کرد توجه به رشد اقتصادی و تولید ثروت کاهش و از سویی رشد جمعیت به شدت افزایش یافت و تمام قوای مملکت به سمت دفاع سوق داده شد . پس از اتمام جنگ دوران سازندگی آغاز گردید که دراین راستا خصوصی سازی و به کارگیری سایر قوای مملکت جهت رشد و توسعه توجه به  بازار سرمایه ، به عنوان یکی از عوامل موثر در توسعه اقتصادی مطرح گردید و نظریه پردازان و علمای این رشته بازار سرمایه و توسعه ی آن را در کانون توجهات خود قرار دادند .    گرچه در جامعه ما بازار سرمایه در مراحل ابتدایی فرایند تکامل را طی می کند  ولی همینکه مسئله چالش برانگیز نظام می باشد و بایک حادثه سیاسی و غیر اقتصادی قیمت سهام سیر نزولی پیدا می کند نشاندهنده تاثیرگذاری اطلاعات برقیمتها می باشد . از سویی با وضعیت ساختار هرم جمعیتی که بیشتر ثقل هرم ، جمعیت جوان و جویای کار می باشد ، نیاز به سرمایه گذاری دو چندان خواهد شد و سرمایه گذاری نیز در صورتی اتفاق می افتد که در محیطی امن فراهم و اطلاعاتی شفاف ارائه گردد . شاید روشن نمودن وضعیتی اقتصادی و عوامل موثر بر آن و بازار سرمایه و ویژگی های آن و سایرعواملی که در این چرخه دخیل می باشد مطالبی باشند که در قالب یک پایان نامه بگنجد اما با توجه به انجام این عوامل و ارتباط با آنها و نظر به اینکه گزارشگری مالی در پی « تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان جهت کمک در تصمیم گیری های اقتصادی در ارتباط با واحد تجاری است » با مبانی اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت . لازم است این موضوعات نیز درمکان خود مورد بحث قرار گیرد .        کلمات کلیدی: گزارش مالی گزارش مالی در مبانی اسلامی الگوی کلان اقتصاد اسلامی نظام اقتصادی اسلام           اهداف گزارشگری مالی با مبانی اسلامی 1-1- بیان مسأله : با توجه به اینکه صورتهای مالی ارائه شده مهم ترین و موثرترین نتیجه کار سیستم حسابداری می باشد و نظر به اینکه موضوع این پایان نامه گزارشگری مالی با مبانی اسلامی می باشد لازم است بیان گردد که در این پایان نامه جهت توسعه حسابداری ، با نگرشی که از الگوی کلان اقتصاد اسلامی تبعیت می کند تبعیت می شود . در الگوی کلان اقتصادی ابتدا اهداف را ترسیم و سپس وسایل و سازوکار لازم را برای رسیدن به اهداف آماده می نماید در این گونه نگرش حسابداری یک ابزار کار آمدی است که جامعه را در رسیدن به اهداف اقتصادی یاری می نماید .    نکته دیگر اینکه با توجه به اینکه جامعه ما اسلامی است و شرایط و ویژگی های خاص خود را دارا می باشد ، آیا می توانیم سیستم حسابداری کشور را از کشورهای دیگر پیاده نماییم در این خصوص نیز می توانیم سه نوع برخورد داشته باشیم نگاه اول اینکه بدون هیچ زحمتی سیستمی ترجمه ای دراین مملکت پیاده شود . مثلا سیستم حسابداری انگلستان یا آمریکا ، که این روش با توجه به اینکه در تدرین اصول و استانداردها ، تاثیر ، مکتب ، فرهنگ ، عادات و رسوم و شرایط اقتصادی و زمانی و مکانی بی تاثیر نیست ممکن نخواهد بود .   نگاه دوم اینکه ، هر حکومت و هر کشور ، خود را تافته جدا بافته بداند و از تجربیات و نوآوریهای دیگران استفاده نکند و در هر موضوعی از نقطه ابتدایی شروع کند که این نگاه را نه عقل می پذیرد و نه نقل تایید می کند جواب منطقی نیز آن است که درست است که در تدوین یک مجموعه عوامل محیطی تاثیر ندارند ولی عوامل موثری نیز وجود دارند که فطری است و در همه جا یکسان است .    نگاه سوم که تلفیقی از نگاه اول و دوم می باشد این است که هم از تجربیات کشورهای دیگر استفاده شود وهم جامعه با فکر خلاق و شناخت نیازها و شرایط مذهبی ، فرهنگی ، اقتصادی خود الگویی که متناسب آن جامعه باشد ارائه نماید که امید است در این راستا حرکت ادامه یابد . این پایان نامه نیز منبعث از نگاه سوم است و در پی آن است که اهداف گزارشگری مالی با مبانی اسلامی در یک جامعه اسلامی مورد بررسی قرار دهد . و نظر به محیط اقتصادی ایران که در سال های اخیر تحولات عمده ای مبنی بر افزایش ، مالکیت عمومی واحدهای تجاری و واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی و تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه رو به گسترش و ارائه گزارشهای شفاف و مفید و قابل اتکاء ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد .           فهرست مطالب                                                 چکیده مقدمه 2 1-1- بیان مساله 3 2-1- اهمیت پژوهش 4 3-1- فرضیه پژوهش 5 4-1- پرسش های تحقیق 5 5-1- قلمرو پژوهش 6 1-5-1- قلمرو مکانی 6 2-5-1 قلمرو زمانی 6 3-5-1 قلمرو موضوعی 7 6-1- تعریف واژگان 7 7-1- روش پژوهش 8 8-1- محدودیت های پژوهشی 8 9-1- ساختار پژوهشی 9   فصل دوم : پیشینه پژوهش 11 1-2- سیاستهای مالی درصد اسلام 12 1-1-2- جغرافیای مدینه 13 1-1-1-2- جمعیت 13 2-1-1-2-  حرفه و شغل 14 3-1-1-2- در آمد   15 2-1-2 تاسیس و تشکیلات بیت المال 16 3-1-2 موارد مصرف وجوه بیت المال و سیاستهای مالی 17 1-3-1-2- تبلیغ اسلام 17 2-3-1-2 اقدامات فرهنگی 18 3-3-1-2 پیشبرد علوم و فنون 18 4-3-1-2 سرمایه گذاریهای زیربنایی 22 5-3-1-2 ایجاد امنیت و استحکامات دفاعی 23 6-3-1-2 تامین رفاه اجتماعی 24 4-1-2 ابزارهای سیاستهای مالی 24 2-2- موضوع دوم : اصول بنیادی اقتصاد اسلامی و اثرات آن برتنظیم استانداردهای حسابداری 26 3-2- موضوع سوم : نگرشی محدود به مبانی نظری استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی در اسلام 28 4-2- موضوع چهارم : بررسی چگونگی تدوین چهارچوب نظری حسابداری با اتکاء به مبانی اسلامی 3 5-2- موضوع پنجم : مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی ایران 31 6-2- موضوع ششم : نیاز به تحقیقات بنیادی در حسابداری اسلامی 31 7-2- موضوع هفتم : بررسی تازه ای بر مبانی نظری استاندارد های حسابداری و گزارشهای مالی در اسلام 34   فصل سوم : روش کار 36  1-3- روش پژوهش 37 2-3- عقل یعنی چه 45 3-3- رویکرد قیاسی 48 4-3- رویکرد استقراء 48 5-3- رویکرد عملی 49 6-3- رویکرد اخلاقی 5 7-3- رویکرد رفتاری 51 8-3- روشهای قیاس و استقراء به عنوان روشهای مکمل 52 9-3- نتیجه بحث 52   فصل چهارم : تحلیل یافته ها 54 1-4- ارتباط اقتصاد و حسابداری 55 2-4- خلاصه مقاله اقتصاد و حسابداری دوقلوهای ناسازگار 55 3-4- ترازنامه 57 4-4- نظام اقتصادی اسلامی 64 5-4- اقتصاد اسلامی در نظر شهید صدر ( ره 64 1-5-4 مذهب اقتصادی 65 2-5-4- علم اقتصاد 66 3-5-4 علم اقتصاد در اسلام 67 4-5-4 مذهب اقتصادی اسلام 68 6-4- مبانی اقتصادی اسلام 69 7-4- ارتباط مبانی 69 8-4- سازماندهی زندگی اقتصادی 7 9-4- عدم استقلال نظام اقتصادی   7 1-4- نظام اقتصادی اسلام نظامی اخلاقی است 71 11-4- ثبات اصول و تغییر روش 81 1-11-4 مبانی و اصول ثابت 82 2-11-4 احکام متغیر 83 1-2-11-4 توزیع 83 2-2-11-4 تولید 83 3-2-11-4 احکام متغیر برخاسته از مبادی و اصول ثابت هستند 84 4-2-11-4 واقع گرایی 85 12-4 سلوک اقتصادی 85 13-4- عدالت 86 14-4- اصول فعالیت اقتصادی 88 1-14-4 رابطه انسان با طبیعت 88 1-1-14-4 تسخیر 88 2-1-14-4 استخلاف 89 3-1-14-4 مالکیت چند شکلی 92 1-3-1-14-4 شکل مالکیت 93 2-3-1-14-4 نقش مالکیت در عرصه توزیع 94 15-4- رابطه انسان با انسان 96 1-15-4- آزادی 96 1-1-15-4 معنای آزادی 97 2-1-15-4 تاثیر آزادی بر رفتار اقتصادی 99 3-1-15-4 تاثیر آزادی بر حق تصرف مالکانه 1 2-15-4 نقش دولت 11 1-2-15-4 منشاء دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی 11 2-2-15-4 موارد دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی 12 3-15-4 همیاری اجتماعی 13 1-3-15-4  خمس 13 2-3-15-4 زکات 14 3-3-15-4 خراج 14 4-3-15-4 رکاز 14 5-3-15-4 جزیه 15 6-3-15-4 فی ء 15 7-3-15-4 صدقه 15 8-3-15-4 صدقه دائم 15 16-4 – منطق قرآن مجید در خصوص توسعه و پیشرفت 16 17-4- رابطه اهداف گزارشگری مالی با مبانی اسلامی 17 18-4- اهداف صورتهای مالی از نظر کمیته تروبلاد و تطبیق آن با جامعه اسلامی 18 19-4- ویژگیهای کیفی اطلاعات 111 1-19-4 قابل فهم بودن 111 2-19-4 مربوط بودن 111 3-19-4 به موقع بودن 111 4-19-4 سودمندی اطلاعات در پیش بینی و ارزیابی 112 1-4-19-4 قابلیت اعتماد 112 1-1-4-19-4 شرایط کاتب 112 2-4- ارزش گزارشگری درعصر اطلاعات 115 21-4- گزارشگری مالی و حسابداری تغییر قیمتها 116 22-4- رابطه اندازه گیری سود و مفهوم نگهداشت سرمایه 117 23-4- استفاده کنندگان اطلاعات مالی 117 1-23-4- اهداف استفاده کنندگان برون سازمانی 118 1-1-23-4 اعطا کنندگان وام و اعتبار 119 24-4- رابطه بازار سرمایه و گزارشهای مالی 119 1-24-4 اطلاعات و کارآیی بازار   12   فصل پنجم : نتیجه گیری 122 1-5- اهداف گزارشگری مالی با مبانی اسلامی 123 2-5- همسویی و ارتباط تنگاتنگ اقتصاد و حسابداری 124 3-5- نظام اقتصادی اسلام 125 4-5- اهداف گزارشگری مالی 131   125 گزارش مالی گزارش مالی در مبانی اسلامی الگوی کلان اقتصاد اسلامی نظام اقتصادی اسلام اهداف گزارشگری مالی با مبانی اسلامی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری
 • 105 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش محافظه کاری و گزارشگری مالی حسابداری
 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش محافظه کاری و گزارشگری مالی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 106 بایت صفحه 105 فرمت doc 37000 چارچوب نظری…

 • 20 پاورپوینت تغذیه در ماه مبارک رمضان پزشکی
 • دانلود پاورپوینت تغذیه در ماه مبارک رمضان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 2/17 مگابایت صفحه 20 فرمت pptx 20000 پاورپوینت تغذیه در ماه مبارک رمضان…

 • 1 دانلود آگهی ترحیم چهلمین روز در گذشت مادر کد 111 هنر ، معماری و گرافیک
 • دانلود دانلود آگهی ترحیم چهلمین روز در گذشت مادر کد 111 دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # هنر ، معماری و گرافیک حجم 8/98 مگابایت صفحه 1 فرمت…

 • 39 دانلود چارچوب و مبانی نظری شادمانی و عوامل موثر بر آن با فرمت word روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری شادمانی و عوامل موثر بر آن با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 50/55 کیلوبایت…

 • 62 بررسی عوامل موثر در عدم استفاده و کاهش کارآیی از کارخانه های فرماندهی لجستیکی مدیریت
 • دانلود بررسی عوامل موثر در عدم استفاده و کاهش کارآیی از کارخانه های فرماندهی لجستیکی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 46 بایت صفحه 62 فرمت…

 • 53 پاورپوینت آشنایی با فرش مشهد و تاریخچه شرکت آن کاریابی و کارآفرینی
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با فرش مشهد و تاریخچه شرکت آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کاریابی و کارآفرینی حجم 127/51 کیلوبایت صفحه 53 فرمت pptx 20000 پاورپوینت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *