170 ارزیابی ریسک ایستگاه سوخت رسانی گاز طبیعی فشرده CNG مهندسی نفت و شیمی

دانلود ارزیابی ریسک ایستگاه سوخت رسانی گاز طبیعی فشرده CNG

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی نفت و شیمی حجم 10/09 کیلوبایت صفحه 170 فرمت doc 155000 ارزیابی ریسک ایستگاه سوخت رسانی گاز طبیعی فشرده CNG هدف از این پایان نامه ارزیابی ریسک ایستگاه سوخت رسانی گاز طبیعی فشرده می باشد دانلود پایان‌نامه كارشناسی ارشد مهندسی شیمی  گرایش طراحی فرایند ارزیابی ریسک ایستگاه سوخت رسانی گاز طبیعی فشرده CNG   *پاورپوینت پایان نامه در قالب 41 اسلاید بصورت رایگان ضمیمه شده است:)- ارزیابی ریسک ایستگاه CNG   چکیده: ارزیابی ریسک، معیاری به منظور تعیین کفایت اقدامات ایمنی و پیشگیرانه انجام شده در واحدهای صنعتی می باشد تا در موارد لازم، اقدامات ایمنی بیشتری به منظور کاهش تلفات و جراحات ناشی از حوادث محتمل صورت گیرد. با توجه به روند رو به رشد واحدهای صنعتی که از مواد سمی، قابل اشتعال و سایر مواد خطرناک در شرایط حاد دما و فشار بهره می برند ارزیابی ریسک نقش پررنگتری می یابد و زمانی که نزدیکی این واحد های صنعتی به مناطق مسکونی نیز به عنوان عامل تشدید کننده خطر در نظر گرفته شود اهمیت ارزیابی ریسک چند برابر می شود.   نتایج کمی و کیفی حاصل از ارزیابی ریسک می تواند راهنمای مناسبی در جهت پیشبرد صنایع به سوی اصلاحاتی باشد که سبب کاهش منابع ریسک و نهایتا، تلفات و جراحات ناشی از حوادث احتمالی باشد. ارزیابی ریسک در اکثر موارد پیچیده ترین بخش مدیریت ریسک بوده لذا امکان وقوع خطا در آن بالاست بنابراین دقت اطلاعات ورودی به این مرحله از اهمیت حیاتی برخوردار است.   هدف این پروژه، پیاده سازی فرآیند ارزیابی کمی ریسک بر روی یک ایستگاه CNG سوخت گیری آرام می باشد که گاز متان را به منظور تزریق به سیلندرهای سوخت خودروهای گازسوز آماده می کند. ماهیت اشتعالی گاز طبیعی، نزدیکی این ایستگاه ها به مناطق مسکونی و حوادث مشابه در این ایستگاه ها در طی سالهای اخیر در نقاط مختلف جهان، عامل تاکید کننده بر لزوم انجام این پروژه می باشد. در این پروژه، مخاطرات موجود در ایستگاه CNG توسط ابزار ارزیابی ریسک، کمی شده و نتایج آن به منظور تعیین آثار ناشی از حوادث محتمل بر روی افراد حاضر در محل استفاده می شود.         کلید واژه: ایستگاه CNG ارزیابی ریسک آنالیز پیامد آنالیز تحلیل خطا           فهرست مطالب صفحه فصل اول . کلیات                                1.1. تاریخچه خودروهای گازسوز 1 2.1. ماهیت گازطبیعی 5 3.1. اهمیت استفاده از گازطبیعی فشرده به عنوان سوخت خودرو 8 4.1. اهمیت بررسی ایمنی و مطالعات تحلیل ریسک در ایستگاه های توزیع گاز طبیعی فشرده 15   فصل دوم.  ایستگاه های گاز طبیعی فشرده 1.2. آشنایی مقدماتی با ایستگاه های توزیع گاز طبیعی فشرده 18 2.2. معرفی تجهیزات مورد استفاده در ایستگاه های توزیع گاز طبیعی فشرده 21 3.2. انواع ایستگاه های توزیع گاز طبیعی فشرده 33     فصل سوم. ارزیابی ریسک واحد های فرآیندی     1.3. مقدمه 37 2.3. ارزیابی کمی ریسک 39 3.3. معیارهای اندازه گیری ریسک 43       4.3. محاسبه ریسک47   فصل چهارم. شناسایی مخاطرات واحد های فرآیندی   1.4. مقدمه 54 2.4. روش های شناسایی مخاطرات 54 3.4. انتخاب روش مناسب شناسایی مخاطرات 55 4.4. نتیجه گیری57     فصل پنجم.  رهایش و پخش مواد در محیط 1.5. مقدمه 59 2.5. مدل سازی تخلیه مواد     62 3.5. مدل سازی انتشار مواد 69 4.5. مدل های انتشار77     فصل ششم. آتش و انفجار  1.6. مقدمه 88 2.6. آتش 88 3.6. انفجار 98 6.4. جرقه و احتمال رخداد آن19     فصل هفتم.  ارزیابی پیامد از طریق شبیه سازی پیامدهای ناشی از آتش و انفجار 1.7. مقدمه 112 2.7. ارزیابی پیامدهای آتش فورانی 114 3.7. ارزیابی پیامدهای آتش ناگهانی 117 4.7. ارزیابی پیامدهای انفجار 117 5.7. تعیین تعداد تلفات ناشی از حوادث118     فصل هشتم.  تکرارپذیری حوادث 1.8. مقدمه 12 2.8. محاسبه تکرار پذیری حوادث به کمک سوابق موجود 12 3.8. محاسبه تکرارپذیری حوادث به کمک درخت تحلیل خطا 123 8.4. درخت تحلیل خطا123     فصل نهم.  نتایج حاصل از ارزیابی ریسک ایستگاه CNG 1.9. مقدمه 128 2.9. شرح جزییات ایستگاه CNG مورد نظر و اطلاعات مورد نیاز 128 3.9. شناسایی مخاطرات 133 4.9. تعیین سناریوها 133 5.9. ارزیابی پیامد حوادث ناشی از سناریوها 133 6.9. تعیین تکرار پذیری سناریو ها 161 7.9. ارزیابی ریسک 164 8.9. بحث و نتیجه گیری 17       مراجع           155 ارزیابی ریسک ایستگاه ارزیابی ریسک ایستگاه سوخت رسانی ارزیابی ریسک ایستگاه سوخت رسانی CNG ارزیابی ریسک ایستگاه CNG تحلیل ریسک در ایستگاه های سوخت رسانی CNG ارزیابی ریسک ایستگاه سوخت رسانی گاز طبیعی فشرده پایان نامه ارزیابی ریسک ایستگاه CNG
 • 52 پاورپوینت کارگاه آموزشی مداخله پیشگیری از طلاق روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی مداخله پیشگیری از طلاق دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 637/52 کیلوبایت صفحه 52 فرمت pptx 13000 پاورپوینت کارگاه…

 • 14 پاورپوینت رسیدگی به بیماران مبتلا به وبا پرستاری
 • دانلود پاورپوینت رسیدگی به بیماران مبتلا به وبا دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پرستاری حجم 230/68 کیلوبایت صفحه 14 فرمت pptx 15000 پاورپوینت رسیدگی به بیماران مبتلا…

 • 58 بررسی رئوس مکاتب فکری در امنیت بین المللی با تاکید بر نظریه هژمونی علوم سیاسی
 • دانلود بررسی رئوس مکاتب فکری در امنیت بین المللی با تاکید بر نظریه هژمونی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم سیاسی حجم 87 بایت صفحه 58 فرمت…

 • 111 بررسی ماهیت و اجزای رضایت شغلی و توسعه منابع انسانی مدیریت
 • دانلود بررسی ماهیت و اجزای رضایت شغلی و توسعه منابع انسانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 301 بایت صفحه 111 فرمت doc 59000 بررسی ماهیت…

 • 30 پاورپوینت دانش روانشناسی ورزشی و کاربردها و اثرات آن روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت دانش روانشناسی ورزشی و کاربردها و اثرات آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 103/98 کیلوبایت صفحه 30 فرمت pptx 12000…

 • 245 حقوق کیفری کار (آپدیت شده 245 صفحه) حقوق
 • دانلود حقوق کیفری کار (آپدیت شده 245 صفحه) دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 437 بایت صفحه 245 فرمت doc 65000 حقوق کیفری کار (آپدیت شده…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *