17 متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی مهندسی نرم افزار

دانلود متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی نرم افزار حجم 83 بایت صفحه 17 فرمت doc 15000 متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی در این مقاله متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد دانلود مقاله کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی      چكیده نظر به اینكه دلیل اصلی شكست سیستم های پایگاه داده تحلیلی، عدم تشخیص لزوم ایجاد آنهاست، تحلیل لزوم ایجاد پایگاه داده تحلیلی دارای اهمیت بسیار زیادی بوده و در این گزارش مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور ابتدا انواع پرس و جو  دسته بندی شده و سپس بر روی یك پایگاه داده نمونه و پایگاه داده تحلیلی متناظر با آن با سایزهای مختلف اعمال شد و دیدیم كه در رابطه با پرس و جوهای چندبعدی  و مجتمع ، وجود پایگاه داده تحلیلی ضروری بوده و در رابطه با پرس و جوهای تودرتو  و پیوندی ، استفاده از پایگاه داده تحلیلی مفید بوده و برای پری و جوهای ساده  و محاسباتی ، استفاده از پایگاه داده مناسب تر می باشد. در این مقاله، هدف از متدولوژی، ارائه یک چهارچوب کاری است.     کلمات کلیدی: پایگاه داده تحلیلی طراحی پایگاه داده تحلیلی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی       مقدمه با بررسی منابع مختلف، دیدیم كه به چگونگی ساخت پایگاه داده تحلیلی بسیار پرداخته شده است. ساخت پایگاه داده تحلیلی شامل مراحل زیر است: – انتخاب فرایند تجاری: این فرایند، فرایند عملیاتی اصلی در سازمان مورد نظر می باشد . سازمان مورد نظر شامل چندین سیستم می باشد که در آن داده ها برای پایگاه داده تحلیلی جمع آوری می شوند.   – انتخاب دانه : دانه در واقع یک رکورد در جدول حقیقت می باشد و می تواند یک تراکنش خاص باشد. – انتخاب بعدها : مانند زمان، محصول و مشتری به همراه شناسایی ویژگیهای آن بعد. – انتخاب حقایق قابل اندازه گیری جدول حقایق : این حقایق مقادیر شمارشی و افزودنی می باشند. – تشخیص پارامترهای تحلیلی: رکوردی که خلاصه ای از بعضی رکوردهای جدول حقیقت سطح پایه را ارائه می دهد.     پس از ساخت چهارچوب اصلی پایگاه داده تحلیلی، فعالیتهای زیر به منظور پركردن اطلاعات آن باید صورت گیرد: آماده سازی، یکپارچگی، تحلیل سطح بالا، خصوصی سازی آماده سازی برای هر منبعی انجام می شود و شامل استخراج داده، پاکسازی آن و احتمالا بایگانی آن قبل یا بعد از پاکسازی می باشد. قدم دوم شامل تطبیق داده و یکپارچگی آن می باشد که پاکسازی چند منبعه می باشد. قدم سوم محاسبه دیدهای تحلیلی از دیدهای پایه و در واقع ایجاد پارامترهای تحلیلی می باشد. قدم چهارم شامل استخراج و خصوصی سازی اطلاعات، در واقع ایجاد پایگاه پردازش تحلیلی خاص  می باشد.   در این گزارش ابتدا انواع پرس و جو دسته بندی شده و ساختار داده ای هر یك ارائه می شود. هدف از این دسته بندی، تشخیص لزوم ایجاد پایگاه داده تحلیلی با توجه به انواع پرس و جو كه به آن اعمال می شود می باشد. بنابراین، پس از آن، نحوه پاسخگویی هر یك از این انواع بر روی پایگاه داده و پایگاه داده تحلیلی متناظر با آن در سایزهای مختلف ارزیابی می شود. به این منظور مقاله ارائه شده دارای هفت بخش دیگر است. در بخش یك، انواع پرس و جو دسته بندی می شود و ساختار داده ای هر دسته ارائه می شود. در بخش دوم، پارامترهای ارزیابی سیستم در رابطه با پرس و جو ارائه می شود. در بخش سوم، یك پایگاه داده و پایگاه داده تحلیلی متناظر با آن به منظور انجام آزمایشات معرفی می شوند. بخش چهارم شامل بررسی نحوه پاسخگویی پایگاه داده و پایگاه داده تحلیلی به انواع پرس و جوهای دسته بندی شده بوده و در بخش پنجم، نتایج آزمایشات بررسی می شود. خلاصه مقاله در بخش ششم ارائه شده و در نهایت، بخش هفتم دربرگیرنده فهرست منابع می باشد.             فهرست مطالب 1- چكیده 2 2- کلید واژه 2 3- مقدمه 2 4- دسته بندی انواع پرس و جو 3   5-2- پرس و جوی ساده 3 5-3- پرس و جوی مجتمع 4 5-4- پرس و جوی تودرتو 4 5-5- پرس و جوی پیچیده 4 5-6- پرس و جوی محاسباتی 5 2-6- پرس و جوی پیوندی 5 2-7- پرس و جوی بزرگ 5 2-8- پرس و جوی چندبعدی 6 5- پارامترهای ارزیابی سیستم در رابطه با پرس و جو 6   6- معرفی پایگاه داده نمونه و پایگاه داده تحلیلی متناظر با آن به منظور انجام آزمایشات 6   6-1- جدول1: جدول شخص (Person_Table) 7 6-2- جدول3: جدول شماره تلفن اشخاص (Tel_Table) 8 جدول4: جدول قرارداد (Contract_Table) 8 6-3- جدول5: جدول تعهدات (Commitment_Table) 8 6-4- جدول6: جدول خسارت (Damage_Table) 8 6-5- شکل1: دیاگرام ارتباطی پایگاه داده 9 6-6- جدول 7 : جدول حقیقت (Insurance_Fact) 9 6-7- جدول 8 :بعد زمان (Time_Dimension) 9 6-8- جدول9: بعد شخص (Person_Dimension) 9 جدول1 : بعد تعهد (Commitment_Dimension) 9 7- نحوه پاسخگویی پایگاه داده و پایگاه داده تحلیلی به انواع پرس و جو 11   5-1- نتایج اجرای پرس و جوی ساده 11 5-2- نتایج اجرای پرس و جوی مجتمع 11 5-3- نتایج اجرای پرس و جوی تودرتو 12 5-4- نتایج اجرای پرس و جوی پیوندی 12 5-5- نتایج اجرای پرس و جوی بزرگ (پرس و جوی دو بعدی) 13 5-6- نتایج اجرای پرس و جوی بزرگ (پرس و جوی سه بعدی) 14 8- بررسی نتایج 15 9- خلاصه و نتیجه 16 1- فهرست منابع 16     15 پایگاه داده تحلیلی طراحی پایگاه داده تحلیلی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی دسته بندی انواع پرس و جو در پایگاه داده ها متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی پارامترهای ارزیابی سیستم در رابطه با پرس و جو دانلود مقالات کارشناسی ارشد نرم افزار دانلود مقالات ارشد نرم افزار
 • 46 فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری شبکه های اجتماعی علوم اجتماعی
 • دانلود فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری شبکه های اجتماعی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم اجتماعی حجم 118/83 کیلوبایت صفحه 46 فرمت docx 25000 فصل…

 • 37 پاورپوینت بهداشت دهان و دندان در افراد هموفیل و بیماران با اختلالات خونریزی دهنده ی ارثی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت بهداشت دهان و دندان در افراد هموفیل و بیماران با اختلالات خونریزی دهنده ی ارثی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 3/24 مگابایت صفحه…

 • 15 مقاله طراحی معماری سردر دانشكده معماری
 • دانلود مقاله طراحی معماری سردر دانشكده دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 1/19 کیلوبایت صفحه 15 فرمت doc 11000 مقاله طراحی معماری سردر دانشكده به دروازه‌های…

 • 17 پاورپوینت گزارش روند پيشرفت پروژه اندازه گيری عملكرد مدیریت
 • دانلود پاورپوینت گزارش روند پيشرفت پروژه اندازه گيری عملكرد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 100/79 کیلوبایت صفحه 17 فرمت pptx 16000 پاورپوینت گزارش روند پيشرفت…

 • 55 پاورپوینت نقش هوش هیجانی در بهبود قابلیت های شغلی و حرفه ای روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت نقش هوش هیجانی در بهبود قابلیت های شغلی و حرفه ای دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 921/71 کیلوبایت صفحه 55…

 • 39 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نقدشوندگی سهام حسابداری
 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نقدشوندگی سهام دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 214/42 کیلوبایت صفحه 39 فرمت docx 22000 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *