165 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان وقف (بصورت جامع و کامل) فقه،حقوق،الهیات

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان وقف (بصورت جامع و کامل)

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 117 بایت صفحه 165 فرمت doc 95000 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان وقف (بصورت جامع و کامل) دانلود پایان نامه جامع و کامل وقف پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان وقف (بصورت جامع و کامل)   مقدمه هر یك از افراد بشر در زندگی اجتماعی خود به تعاون، همیاری و تفاهم دیگران نیازمند بوده و اداره امور معشیت انسانها با همكاری و تعاضد و تشریك مساعی پیوند خورده است و برای رسیدن به این هدف همیشه در تكاپو بوده تا در سازماندهی یك سنت مقدس نقشی داشته باشند و بدین جهت برای یاری رساندن به همنوعان همیشه به سنت كفایی شبیه وقف گرایش داشته‌اند. ولی پس از ظهور اسلام با برنامه‌های سازندگی خود برای جبران كاستی‌ها و محرومیت‌ها و از بین بردن تبعیض‌ها و تضادها و رفع فواصل فاحش طبقاتی و بهتر از همه استقرار نظام متعالی و پویا براساس قسط و عدل در جامعه بشری، سنت‌های حسنه‌ای را مقرر داشته‌اند كه از جمله آنها وقف، صدقات و خیران را با بیان (فلسُتبِقّوا الخیرات) توصیه نموده‌اند. سنتی كه اگر به طور جدی در جامعه رایج شود، قادر است بسیاری از مشكلات و مسائل جامعه را بدون دخالت قوه قهریه با تكیه به انگیزه معنوی مردم حل كند.   وقف بعنوان سنتی ریشه‌دار در فرهنگ اصیل ایرانی پس از اسلام بطور مؤكد مورد تائید و تشویق دین مبین اسلام قرار گرفته و موجبات رشد هر چه بیشتر آن را فراهم ساخته است اولین مشوق وقف پس از ظهور اسلام، شخص پیامبر (ص) بوده است و بعد از ایشان اهل بیت و خاندان آن حضرت و اصحاب و پیروان آنها به این عمل صالح اقدام كرده‌اند كه غالباً برای تامین معشیت بینوایان، ایتام، افراد بی‌سرپرست و یا نیازمندهای عمومی بوده است. خلاصه از وقف به امام حسین (ع) گرفته تا تهیه جهاز برای دختران بی‌بضاعت، از ساختن مسجد تا تهیه لباس عیدی انسانهای محروم و تهیه آب آشامیدنی، حمام، مدرسه، درمانگاه و مواد دیگر از این قبیل وقف صورت گرفته است.   علیرغم عمق تاریخی كه وقف دارد از طرف صاحبان قلم كمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و این بی‌توجهی موجب شده است كه وقف در ذهن مردم بطور ناقص جا افتاده باشد. یعنی وقتی شخصی اموال خود را وقف می‌كند در این تصور است كه تا ابد مال او حبس شده و منافع آن است كه ساری و جاری می‌باشد و به اصل موقوفه هیچ دخل و تصرفی نمی‌شود كرد، حال آن كه در این پایان نامه توضیح داده می‌شود كه هر چند هدف از وقف دائمی و جاودانه بودن آن است، لیكن از آنجایی كه در عالم طبیعت هیچ پدیده‌ای دائمی نیست و عمر محدودی دارد، نهاد وقف نیز مانندسایر پدیده‌های طبیعی ممكن است در معرض خرابی و نابودی قرار گیرد پس باید مكانیسم و مقرراتی جهت تغییر وضعیت آنها وجود داشته باشد،    در این خصوص با سوالات زیر مواجهه می‌شویم: 1- آیا عین مال موقوفه را می‌توان فروخت؟ 2- اگر امكان فروش و انتقال هست در چه شرایطی انتقال جایز است؟ 3- آیا امكان تبدیل به احسن در وقف وجود دارد؟ 4- آیا واقف در حین انعقاد وقف می‌تواند سركار فروش موقوفه را قرار دهد؟ 5- حقوق موقوف علیهم پس از فروش چگونه خواهد بود.   در عمل قوانین متعددی وضع شده است كه ناظر بر این موضوع است كه یك سری مقررات را بصورت كلی و اجمال بیان نموده است كه اجرای كامل و صحیح این مقررات مستلزم مراجعه به كتب فقهی و استفاده از نظر فقهاست. در این خصوص مقرراتی در قانون مدنی، قانون تشكیلات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، قانون ابطال اسناد فروش رقیاب آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و 1371 ، قانون اجازه تبدیل به احسن واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه به آنها و آراء و مدت رویه و مقررات پراكنده دیگری كه وجود دارد كه برخی از آنها نسخ گردیده‌اند و در حال حاضر لازم رعایه نیستند از جمله قانون اجازه تبدیل به احسن واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق كه در این رساله سعی شده است در خصوص سوالات مطرح شده توضیح و پاسخ داده شود و بطور كلی مباحث این پایان‌نامه در دو فصل بررسی می‌شود. فصل اول در خصوص كلیات وقف است و فصل دوم در خصوص شرایط و آثار انتقال مال موقوفه.       کلمات کلیدی: وقف واقف موقوف مال موقوفه       فهرست مطالب مقدمه 4 1-فصل اول:كلیات وقف 8 1-1-تعاریف و تاریخچه 8 1-1-1-تعریف وقف 8 1-1-1-1-بررسی لغوی كلمه وقف 8 1-1-1-2-تعریف فقهی وقف 8 1-1-1-3-تعاریف ارائه شده بوسیله حقوقدانان 11 1-1-1-4-تعریف قانون مدنی 12 1-1-2-1- ادله عامه 13 1-1-2-2- ادله قاضه 15 1-1-3-تاریخچه وقف 21 1-1-3-1-تاریخچه وقف قبل از اسلام 21 1-1-3-2-وقف بعد از ظهور اسلام 23 1-1-3-3- تاریخچه وقف در ایران 26 1-1-3-3-1-وقف در ایران قبل از اسلام 26 1-1-3-3-2- وقف در ایران بعد از اسلام 28 1-2- ماهیت حقوقی و اركان وقف 32 1-2-1- ماهیت حقوقی وقف 32 2-2-2- اركان وقف 37 1-2-2-1- عقد وقف 37 1-2-2-1-1- اقسام وقف 4 1-2-2-1-2- شرایط مدت عقد وقف 42 1-2-2-2- واقف 5 1-2-2-3- موقوف علیهم 53 1-2-2-4- مال موقوفه 62   2- فصل دوم:شرایط و آثار بیع وقف 67 2-1- مفهوم نقل و انتقال عین اموال موقوفه 67 2-2—شرایط بیع مال موقوفه 7 2-2-1- خراب شدن مال موقوفه 78 2-2-1-1- عین موقوفه به گونه‌ای تخریب شود كه با بقای اصل غیر قابل استفاده باشد 79 2-2-1-2- عین موقوفه بگونه‌ای تخریب شود كه نتوان بهرة قابل توجهی از آن برد 81 2-2-1-3- عین موقوفه بگونه‌ای خراب شود كه فایده آن كم شود ولی به حدی نباشد كه عدم شناخته نشود 83 2-2-1-4- احتمال قطعی و یا ظنی برای خراب نشدن موقوفه 83 2-2-2- شرایط فروش توسط واقف 89 2-2-2-1- شرط واقف در صورت نیاز شدید صاحبان وقف 93 2-2-2-2- شرط واقف در صورت وجود سود بیشتر 95 2-2-3- بیم خونریزی در مال موقوفه 97 2-2-3-1- تلف شدن موقوفه 15 2-2-3-2- اعمال حق شفعه 16 2-3- آثار بیع وقف 18 2-3-1- آثار و بیع وقف نسبت به واقف 113 2-3-2- آثار بیع وقف نسبت به موقوف علیهم 115 2-3-3- آثار بیع وقف نسبت به اشخاص ثالث 119 3-3-2-1- معانی وقف 12 3-3-2-2- توضیح حبس مال و فک ملک 124 نتیجه 154 منابع و مأخذ 16   95 مبانی وقف شرایط انتقال مال موقوفه آثار انتقال مال موقوفه تاریخچه وقف در ایران ماهیت حقوقی و اركان وقف شرایط بیع وقف آثار بیع وقف شرایط بیع مال موقوفه دانلود پایان نامه وقف مفهوم نقل و انتقال عین اموال موقوفه
 • 155 سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP مدیریت
 • دانلود سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 312 بایت صفحه 155 فرمت doc 135000 سنجش آمادگی سازمان برای پیاده…

 • 40 دانلود چارچوب و مبانی نظری کیفیت زندگی کاری و عناصر آن با فرمت word مدیریت
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری کیفیت زندگی کاری و عناصر آن با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 86/55 کیلوبایت صفحه 40 فرمت…

 • 207 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با عنوان بررسی علل بازگشت معتادان به مواد روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با عنوان بررسی علل بازگشت معتادان به مواد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی حجم 153 بایت صفحه…

 • 54 پاورپوینت متاآنالیز در نرم افزار stata در رشته پزشکی پزشکی
 • دانلود پاورپوینت متاآنالیز در نرم افزار stata در رشته پزشکی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 1020/7 کیلوبایت صفحه 54 فرمت pptx 25000 پاورپوینت متاآنالیز در…

 • 60 پاورپوینت شبیه‌سازی پرواز و مطالعه موردی در معماری برای دستیابی به قابلیت تجمیع‌پذیری در درس معماری نرم افزار کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت شبیه‌سازی پرواز و مطالعه موردی در معماری برای دستیابی به قابلیت تجمیع‌پذیری در درس معماری نرم افزار دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT…

 • 44 پاورپوینت اصول مديريت آموزشی 44 اسلاید مدیریت
 • دانلود پاورپوینت اصول مديريت آموزشی 44 اسلاید دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 154/03 کیلوبایت صفحه 44 فرمت pptx 14000 پاورپوینت اصول مديريت آموزشی 44 اسلاید…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *