16 مقاله کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان بودجه بندی بر مبنای فعالیت + پاورپوینت ( 49 اسلاید ) حسابداری

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان بودجه بندی بر مبنای فعالیت + پاورپوینت ( 49 اسلاید )

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 5/04 کیلوبایت صفحه 16 فرمت doc 27000 مقاله کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان بودجه بندی بر مبنای فعالیت + پاورپوینت ( 49 اسلاید ) دانلود مقاله بودجه بندی بر مبنای فعالیت دانلود مقاله کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان بودجه بندی بر مبنای فعالیت + پاورپوینت ( 49 اسلاید )     چكیده: یكی از روشهای بودجه ریزی برای تقویت ، ( ABB ) بودجه ریزی برمبنای فعالیت صحت پیش بینی های مالی و افزایش درك مالی مدیریت است. این سیستم ضمن در نظر گرفتن محصولات و خدمات، فعالیتهای مرتبط با آنها را شناسایی كرده و پسرا ABB از آن، منابع لازم برای این فعالیتها را تخمین م یزند. به زبان ساده، سیستم دانست. برای پیش بینی منابع لازم و تخصیص هزین ههای مربوطه، مسیر ABB در سیستم را طی می كنیم . این گونه ساده سازی در عمل كارساز نبوده ABC از پایین به بالای و عموماً از دقت برآورد می كاهد . علّت این نارسایی را بایستی در تفاوتهای اساسی جستجو كرد . حداقل  چهار عامل برای این نارسایی ABC و ABB بین سیستمهای برشمرده می شود؛    در این مقاله ضمن طرح عوامل چهارگانه فوق، به بررسی تفاوتهای موجود درخواهیم پرداخت. سپس یكی از رویكردهای نوین در ABC و ABB سیستمهای بودجه ریزی برمبنای فعالیت، تحت عنوان “برنامه ریزی و بودجه ریزی برمبنای كه توسط كنسرسیوم شركتهای پیشرفته بین المللی طراحی ” ( ABPB ) فعالیت شده  را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . ساز و كار این رویكرد به وسیله مدلی با عنوان “مدل حلقه بسته ” تشریح خواهد گشت.      واژگان كلیدی: تعادل مالی و تعادل عملیاتی هزینه یابی برمبنای  فعالیت ( ABC ) بودجه ریزی برمبنای فعالیت ( ABB ) برنامه ریزی و بودجه ریزی برمبنای فعالیت ( ABPB )       مقدمه  امروزه بسیاری از مدیران تمایل دارند كه فرآیند بودجه بندی را از خروجی ها آغاز نمایند. در بودجه بندی سنتی، بودجه بصورت بسیار تفصیلی تهیه می گردید كه این امر موجبات دقت و صحت را فراهم می نمود، لیکن اکثر مفروضات این سیستم سئوال برانگیز بودند.بسیاری از موارد تكراری در سیاستهای داخلی و ساختارهای سازمانی، ممكن است این طریقه بودجه ریزی را به یك طرح اید ه آل غیر واقعی مبدل نماید.   یكی از ضعفهای اساسی رویكرد سنتی، عدم تناسب سطح فعالیت و بودجه اختصاص داده شده به هر واحد بو د.رویكرد نوینی كه امروزه جایگزین شیوه های قدیمی بودجه بندی گردیده، رویكرد بودجه بندی برمبنای فعالیت می باشد.دراین رویكرد، منابع به تناسب حجم فعالیت به واحدهای سازمانی اختصاص می یابد. این رویکرد برخلاف بودجه بندی سنتی كه تناسب بین تخصیص منابع و حجم فعالیت را رعایت نمی نمود، منابع سازمان را برمبنای فعالیت به هر واحد اختصاص می دهد .         فهرست مطالب چكیده: 3 واژگان كلیدی: 3 مقدمه 3 تاریخچه 4 مفاهیم بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB 4 معرفی بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB 5 فرایند کلی تنظیم بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB 6 ویژگی های بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB 6 تمرکز بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB 7 اهداف بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB 8 ارتباط بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB   و هزینه یابی بر مبنای فعالیت  ABC 9 مقایسه بودجه بندی بر مبنای فعالیت و بودجه بندی سنتی 9 ABPB به عنوان رویكردی نوین در بودجه بندی برمبنای فعالیت 11 حلقه عملیاتی مدل   ABPB 12 حلقه مالی  مدل   ABPB 13 نتیجه گیری 15 منابع : 16   27 تعادل مالی و تعادل عملیاتی هزینه یابی برمبنای فعالیت بودجه ریزی برمبنای فعالیت برنامه ریزی و بودجه ریزی برمبنای فعالیت تعادل مالی و تعادل عملیاتی دانلود مقاله کارشناسی ارشد حسابداری
 • 39 پاورپوینت امنیت، فساد و آلودگی مواد غذایی صنایع غذایی
 • دانلود پاورپوینت امنیت، فساد و آلودگی مواد غذایی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # صنایع غذایی حجم 393/46 کیلوبایت صفحه 39 فرمت pptx 11000 پاورپوینت امنیت، فساد و…

 • 56 پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه الگوها و نظریه های عمل جراحی زیبایی روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه الگوها و نظریه های عمل جراحی زیبایی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 240/55 کیلوبایت…

 • 51 پاورپوینت برنامه‌ ريزی منابع انسانی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت برنامه‌ ريزی منابع انسانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 328/82 کیلوبایت صفحه 51 فرمت pptx 15000 پاورپوینت برنامه‌ ريزی منابع انسانی دانلود پاورپوینت…

 • 18 ارزیابی مستندات حجاب فقه،الهیات،معارف
 • دانلود ارزیابی مستندات حجاب دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،الهیات،معارف حجم 69 بایت صفحه 18 فرمت doc 8000 ارزیابی مستندات حجاب دانلود تحقیق ارزیابی مستندات حجاب دانلود…

 • 101 پاورپوینت روش استفاده از متون علمی شیمی شیمی
 • دانلود پاورپوینت روش استفاده از متون علمی شیمی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # شیمی حجم 2/35 مگابایت صفحه 101 فرمت ppt 19000 پاورپوینت روش استفاده از متون…

 • 18 پروتکل درمانی برنامه آموزشی به کارکنان کتابخانه ملی روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پروتکل درمانی برنامه آموزشی به کارکنان کتابخانه ملی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 18/9 کیلوبایت صفحه 18 فرمت docx 27000 پروتکل…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *