16 مقاله کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان بودجه بندی بر مبنای فعالیت + پاورپوینت ( 49 اسلاید ) حسابداری

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان بودجه بندی بر مبنای فعالیت + پاورپوینت ( 49 اسلاید )

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 5/04 کیلوبایت صفحه 16 فرمت doc 27000 مقاله کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان بودجه بندی بر مبنای فعالیت + پاورپوینت ( 49 اسلاید ) دانلود مقاله بودجه بندی بر مبنای فعالیت دانلود مقاله کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان بودجه بندی بر مبنای فعالیت + پاورپوینت ( 49 اسلاید )     چكیده: یكی از روشهای بودجه ریزی برای تقویت ، ( ABB ) بودجه ریزی برمبنای فعالیت صحت پیش بینی های مالی و افزایش درك مالی مدیریت است. این سیستم ضمن در نظر گرفتن محصولات و خدمات، فعالیتهای مرتبط با آنها را شناسایی كرده و پسرا ABB از آن، منابع لازم برای این فعالیتها را تخمین م یزند. به زبان ساده، سیستم دانست. برای پیش بینی منابع لازم و تخصیص هزین ههای مربوطه، مسیر ABB در سیستم را طی می كنیم . این گونه ساده سازی در عمل كارساز نبوده ABC از پایین به بالای و عموماً از دقت برآورد می كاهد . علّت این نارسایی را بایستی در تفاوتهای اساسی جستجو كرد . حداقل  چهار عامل برای این نارسایی ABC و ABB بین سیستمهای برشمرده می شود؛    در این مقاله ضمن طرح عوامل چهارگانه فوق، به بررسی تفاوتهای موجود درخواهیم پرداخت. سپس یكی از رویكردهای نوین در ABC و ABB سیستمهای بودجه ریزی برمبنای فعالیت، تحت عنوان “برنامه ریزی و بودجه ریزی برمبنای كه توسط كنسرسیوم شركتهای پیشرفته بین المللی طراحی ” ( ABPB ) فعالیت شده  را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . ساز و كار این رویكرد به وسیله مدلی با عنوان “مدل حلقه بسته ” تشریح خواهد گشت.      واژگان كلیدی: تعادل مالی و تعادل عملیاتی هزینه یابی برمبنای  فعالیت ( ABC ) بودجه ریزی برمبنای فعالیت ( ABB ) برنامه ریزی و بودجه ریزی برمبنای فعالیت ( ABPB )       مقدمه  امروزه بسیاری از مدیران تمایل دارند كه فرآیند بودجه بندی را از خروجی ها آغاز نمایند. در بودجه بندی سنتی، بودجه بصورت بسیار تفصیلی تهیه می گردید كه این امر موجبات دقت و صحت را فراهم می نمود، لیکن اکثر مفروضات این سیستم سئوال برانگیز بودند.بسیاری از موارد تكراری در سیاستهای داخلی و ساختارهای سازمانی، ممكن است این طریقه بودجه ریزی را به یك طرح اید ه آل غیر واقعی مبدل نماید.   یكی از ضعفهای اساسی رویكرد سنتی، عدم تناسب سطح فعالیت و بودجه اختصاص داده شده به هر واحد بو د.رویكرد نوینی كه امروزه جایگزین شیوه های قدیمی بودجه بندی گردیده، رویكرد بودجه بندی برمبنای فعالیت می باشد.دراین رویكرد، منابع به تناسب حجم فعالیت به واحدهای سازمانی اختصاص می یابد. این رویکرد برخلاف بودجه بندی سنتی كه تناسب بین تخصیص منابع و حجم فعالیت را رعایت نمی نمود، منابع سازمان را برمبنای فعالیت به هر واحد اختصاص می دهد .         فهرست مطالب چكیده: 3 واژگان كلیدی: 3 مقدمه 3 تاریخچه 4 مفاهیم بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB 4 معرفی بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB 5 فرایند کلی تنظیم بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB 6 ویژگی های بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB 6 تمرکز بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB 7 اهداف بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB 8 ارتباط بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB   و هزینه یابی بر مبنای فعالیت  ABC 9 مقایسه بودجه بندی بر مبنای فعالیت و بودجه بندی سنتی 9 ABPB به عنوان رویكردی نوین در بودجه بندی برمبنای فعالیت 11 حلقه عملیاتی مدل   ABPB 12 حلقه مالی  مدل   ABPB 13 نتیجه گیری 15 منابع : 16   27 تعادل مالی و تعادل عملیاتی هزینه یابی برمبنای فعالیت بودجه ریزی برمبنای فعالیت برنامه ریزی و بودجه ریزی برمبنای فعالیت تعادل مالی و تعادل عملیاتی دانلود مقاله کارشناسی ارشد حسابداری
 • 30 پرسشنامه ارزیابی عملکرد مالی و طبقه بندی شرکت ها مدیریت
 • دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد مالی و طبقه بندی شرکت ها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 719/01 کیلوبایت صفحه 30 فرمت docx 9000 پرسشنامه ارزیابی عملکرد…

 • 13 دانلود پاورپوینت بررسی لیگ برتر فوتبال ایران تربیت بدنی
 • دانلود دانلود پاورپوینت بررسی لیگ برتر فوتبال ایران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تربیت بدنی حجم 6/54 مگابایت صفحه 13 فرمت pptx 16000 دانلود پاورپوینت بررسی لیگ…

 • 70 پروپوزال بررسی مقایسه ای الگوهای تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با روش فازی حسابداری
 • دانلود پروپوزال بررسی مقایسه ای الگوهای تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با روش فازی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 274/15 کیلوبایت صفحه 70…

 • 6 پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان در خصوص رابطه بین مشارکت کاربران و موفقیت سیستم های اطلاعاتی مدیریت
 • دانلود پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان در خصوص رابطه بین مشارکت کاربران و موفقیت سیستم های اطلاعاتی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 13 بایت صفحه 6…

 • 3 پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 276/79 کیلوبایت صفحه 3 فرمت…

 • 55 خلاصه کتاب خودکشی دورکیم علوم اجتماعی
 • دانلود خلاصه کتاب خودکشی دورکیم دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم اجتماعی حجم 303 بایت صفحه 55 فرمت pdf 15000 خلاصه کتاب خودکشی دورکیم خلاصه کتاب خودکشی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *