16 آموزش و پرورش در بیست سال آینده روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود آموزش و پرورش در بیست سال آینده

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 69 بایت صفحه 16 فرمت doc 6500 آموزش و پرورش در بیست سال آینده مقاله ای حاضر با دیدگاهی انتزاعی بنابر مدل برنامه ریزی آموزشی استراتژیک در قالب باز اندیشی ساختارهای آموزش و پرورش به بررسی نظام آموزشی و چالش های رو در روی معلمان در 2 سال آینده می پردازد آموزش و پرورش در بیست سال آینده چکیده: مقاله ای حاضر با دیدگاهی انتزاعی بنابر مدل برنامه ریزی آموزشی استراتژیک در قالب باز اندیشی ساختارهای آموزش و پرورش به بررسی نظام آموزشی و چالش های رو در روی معلمان در 2 سال آینده می پردازد.در این مدل دورنمای نظام آموزشی و رسالت و مأموریت نظام آموزشی برای رسیدن به چشم انداز مورد نظر به شیوه تحلیلی بیان می گردد.تغییرات بنیادی در زمینه های درونداد و فرآیند آموزش و پرورش در آینده مورد بررسی قرار می گیرد و محورهای اساسی سازمان یونسکو در سالهای آینده مورد تأکید واقع می شود و در پایان مقاله پیش نهادهای اصلاحی در نظام آموزشی آینده مطرح می گردد.     کلمات کلیدی: آموزش و پرورش آموزش شهروندی توسعه ی آموزش چشم انداز بیست ساله راهبردهای جدید در یادگیری       معلمان و چشم انداز آموزش و پرورش در 2 سال آینده: چشم انداز آموزش و پرورش در 2 سال آینده مستلزم پیش بینی زیر بنای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه در آینده است که بستر تحولات و تغییرات آموزش و پرورش را تشکیل می دهد و می توان این موضوع را با نگاه برنامه ریزی آموزشی استراتژیک مطرح نمود. در مدل برنامه ریزی آموزشی استراتژیک دورنمای آموزش و پرورش در سالهای آینده تبیین می گردد. این دورنما با توجه به تغییرات ساختاری جامعه در چهار زمینه اصلی جامعه شناسی، سیاسی، اقتصادی و تکنولوژی و هم چنین تغییرات مورد مطرح و بررسی قرر می گیرد.راجر کافمنو جری هرمن فر آیند برنامه ریزی آموزشی استراتژیک را در قالب سه زمینه اصلی شامل: بازاندیشی ساختارها، بازسازی ساختارها و بازآفرینی ساختارها بیان نموده اند ( مشایخ، 138، ص 61 ).   امر بازاندشی شامل دورنگری  وضعیت آموزشی در آینده است. این وضعیت با گردآوری اطلاعات در مورد درونداد آموزش و پرورش، باورها و عقاید و ارزش های اجتماعی و فرهنگی، مأموریت  و رسالت آموزش و پرورش و نیازسنجی  آموزش و پرورش تحقق می پذیرد. دروندادهای نظام آموزشی اعم از دانش آموزان، نیروی انسانی آموزش دهنده، فضاهای آمورزشی، تجهیزات و محتوای منابع آموزشی در 2 سال آینده به کلی متحول می گردد. در این دوره خیز دوم جمعیتی ایران که حاصل رشد جمعیتی سالهای دهه 6 و 7 در کشور بوده و متولدین سال های مذکور به سن تشکیل خانواده رسیده اند، ایجاد می شود. در این جهش دوباره جمعیتی، جمعیت کشور به حدود 9 میلیون نفر در سالهای 139 تا 14 بالغ می گردد و البته ساختار جمعیتی و هرم جمعیتی باز هم به سمت و سوی جمعیت جوان است. بنابراین آموزش و پرورش همواره با مسأله ی بودجه و هزینه های فزاینده جهت تأمین فضاهای آموزشی جدید و تأمین نیروی انسانی مواجه است.         فهرست مطالب آموزش و پرورش در بیست سال آینده 1 چکیده: 2 نرخ اشتغال برحسب سطح تحصیلات 4 آموزش شهروندی، آموزش مهارت های اجتماعی، آموزش پیشگیری از خشونت 6 آموزش مبتنی بر تنوع و تفاوت های فرهنگی، آموزش مبتنی بر تنوع زبان مادری 6 راهبردهای جدید در یادگیری علوم و ریاضی 6 آیا آموزش زنان بر ساختار خانواده و کنترل جمعیت تأثیر مثبت دارد؟ 9 آیا آموزش به کاهش جرم، جنایت و اعتیاد منجر می گردد؟ 9 آیا آموزش زیر بنای اعتقادی و ارزش جامعه را تقویت می کند؟ 9 آیا آموزش به کاهش مهاجرت از روستاها به شهر و کنترل رشد شهرنشینی منجر می شود؟ 9 آیا آموزش موجب بهبود کیفیت زندگی می گردد؟ 9 پیشنهادها 15 اصلاح ساختار نظام آموزشی از وضعیت متمرکز به غیرمتمرکز در آینده 15 اصلاح وضعیت بودجه ی آموزش و پرورش با توجه به ساختار غیرمتمرکز در آینده 15 اصلاح و ارتقای صلاحیت های حرفه ای معلمان بنابر نیازهای آینده 15 اصلاح وضعیت معیشتی معلمان متناسب با صلاحیت های حرفه ای ایشان در آینده 15 توسعه ی آموزش از چهارچوب های سنتی و کلاس درس به سوی جامعه ی فراگیر و محیط کار و آموزش در طول عمر 15 اصلاحات بنیادی در رشته های آموزشی و فرآیند آموزش بنا به نیازهای رو به تغییر آینده 15 تأکید بر یادگیری برای در کنار هم زیستن و همزیستی مسالمت آمیز 15 اصلاحات در سیستم مدیریتی آموزش و پرورش به سوی روش های مشارکتی 15 اصلاحات در زمینه ی محتواهای آموزشی و روش های آموزشی 15 منابع 16     65 آموزش و پرورش آموزش شهروندی چشم انداز بیست ساله راهبردهای جدید در یادگیری دانلود مقاله آموزش و پرورش در بیست سال آینده آیا آموزش زنان بر ساختار خانواده و کنترل جمعیت تأثیر مثبت دارد؟ آیا آموزش به کاهش جرم، جنایت و اعتیاد منجر می گردد؟ آیا آموزش زیر بنای اعتقادی و ارزش جامعه را تقویت می کند؟ آیا آموزش به کاهش مهاجرت از روستاها به شهر و کنتر
 • 29 دانلود پاورپوینت آب و هواشناسی توریستی ایران علوم پایه
 • دانلود دانلود پاورپوینت آب و هواشناسی توریستی ایران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم پایه حجم 3/01 مگابایت صفحه 29 فرمت pptx 8000 دانلود پاورپوینت آب و…

 • 45 پاورپوینت پروژه کارآموزی مرتبط با دوایر امور مالی و ذیحسابی کسب و کار و پول
 • دانلود پاورپوینت پروژه کارآموزی مرتبط با دوایر امور مالی و ذیحسابی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کسب و کار و پول حجم 5/84 مگابایت صفحه 45 فرمت…

 • 35 پاورپوینت گاستروآنتريت بیماری التهاب معده ای روده ای پزشکی
 • دانلود پاورپوینت گاستروآنتريت بیماری التهاب معده ای روده ای دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 142/07 کیلوبایت صفحه 35 فرمت pptx 12000 پاورپوینت گاستروآنتريت بیماری التهاب…

 • 44 پاورپوینت استاندارد شماره 16 (آثار تغییر در نرخ ارز) حسابداری
 • دانلود پاورپوینت استاندارد شماره 16 (آثار تغییر در نرخ ارز) دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 817 بایت صفحه 44 فرمت ppt 20000 پاورپوینت استاندارد شماره…

 • 4 پرسشنامه بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد سازمان مدیریت
 • دانلود پرسشنامه بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد سازمان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 12 بایت صفحه 4 فرمت doc 15000 پرسشنامه بررسی رابطه سرمایه…

 • 42 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ابعاد و نظریه های عدالت سازمانی مدیریت
 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ابعاد و نظریه های عدالت سازمانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 57/48 کیلوبایت صفحه 42 فرمت docx 21000 چارچوب…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *