156 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل با عنوان دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد فقه،حقوق،الهیات

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل با عنوان دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 407 بایت صفحه 156 فرمت doc 9000 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل با عنوان دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2 به بعد دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی شکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی و سرقت مسلحانه کشتی‌ها پس از چند دهه رکود و این‌بار از سواحل سومالی و خلیج عدن توجه جامعه بین‌المللی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل را به خود جلب نمود دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2 به بعد   نکته:همین پایان نامه با آپدیت و با منابع جدید و در قالب 476 صفحه :لینک پایان نامه     چکیده شکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی و سرقت مسلحانه کشتی‌ها پس از چند دهه رکود و این‌بار از سواحل سومالی و خلیج عدن توجه جامعه بین‌المللی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل را به خود جلب نمود تا با صدور قطعنامه‌های متعدد، طبق فصل هفتم منشور، کشورها را برای مقابله با این پدیده شوم که جان کارکنان کشتی، اموال آن،امنیت بین‌المللی تجارت و حمل ونقل دریایی و حتی محیط زیست بین‌المللی دریایی و کمک‌های بشردوستانه به مردم قحطی‌زده‌ی سومالی را تهدید می‌کند، وادار نماید.   هرچند شورای امنیت قطعنامه‌های خود را محتاطانه تنظیم نموده تا این قطعنامه‌ها به عنوان ایجاد کننده حقوق عرفی تلقی نشوندوابهامات موجود درباره مجوزصادر شده برای ورود به آب‌های سرزمینی سومالی  توسط شورا را برطرف نماید به طوری که این قطعنامه‌ها و ورود به آب‌های سرزمینی به عنوان رویه و عرف بین‌المللی تلقی نخواهد شد.  به هر حال قوانین دست و پاگیر بین‌المللی به خصوص درباره صلاحیت جهانی، دستگیری و محاکمه دزدان دریایی و عدم تمایل بسیاری از کشورها برای مجازات دزدان دریایی، تلاش‌های جامعه بین‌المللی را عقیم گذاشته و این باور را در اذهان عمومی به درستی متبلور ساخته که بایستی در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها تغیرات اساسی ایجاد شود تا راه را برای مبارزه و سرکوب دزدی دریایی مهیا سازد.       کلمات کلیدی: دزدی دریایی امنیت بین المللی سواحل سومالی و خلیج عدن       مقدمه  « نسبیگرایی اخلاقی از مباحث مطرح روزگار به شمار می‌رود. براساس مبانی اخلاق نسبیگرایی، یك عمل، نه همیشه مثبت و پسندیده است و نه پیوسته زشت و مذموم. قضاوت در مورد نیك و بد بودن اعمال آدمی از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. در عین حال در جهان نسبیگرایان و كثرتگرایان هم، اعمال مذمومی وجود دارند كه از دیدگاه همه انسانها زشت و ناپسند و قابل مجازات هستند: قتل، كشتار، جنایاتجنگی، بردهداری و دزدی دریایی انزجار همه انسا‌نها را بر می انگیزند. گفته میشود مجازات مرتكبان این نوع افعال به یك ارزش بینالمللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان ها مورد پذیرش قرار گرفته است. از این رهگذر دولت‌ها برای عمل به اصول اخلاقی  و اجرای عدالت  باید اقدام به محاكمه مجرمان و جنایتكاران كنند و یا لااقل معتقد به محاكمه آنان باشند»      رشد و افزایش دزدی دریایی از چند دهه اخیر در یکی از مهمترین مناطق دریایی جهان یعنی خلیج عدن و بخصوص در سواحل سومالی که مردمان آن از سوء‌تغذیه در پی جنگ‌ها و اختلافات داخلی رنج می‌برند توجه جامعه جهانی را به خود جلب نموده است، در این میان بسیاری از کشورها علی‌الخصوص آمریکا، استرالیا، ترکیه، هند و ایران چه در قالب گروه‌ها و چه سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تحت عناوین مختلف از جمله گروه تماس بین‌المللی، پلیس بین‌المللی وگروه آتلانتا… و یا بصورت انفرادی (ایران) با اعزام ناوهای دریایی خود به گشت‌زنی در خلیج عدن و سواحل اطراف آن پرداخته‌اند تا ضمن اسکورت نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری خود، سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه را در رساندن مواد غذایی به قحطی‌زدگان سومالی را هم همراهی نمایند. گسترش دزدی دریایی در سواحل سومالی توأم با تهدید امنیت بین‌المللی دریایی و تحمیل هزینه‌های سنگین حمل و نقل، افزایش قیمت کالاها و بیمه دریایی برای صاحبان کالاها و کشتی‌ها شده و برای مردمان منطقه هم این خطر را به دنبال خواهد داشت تا صاحبان کشتی‌ها، مسیرهای تجاری دیگری به غیر از این منطقه را در پیش گیرند و کشورهای منطقه را از درآمدهای احتمالی محروم سازند. هر چند این امر برای کشتی‌ها فاصله مسافت دو هفته‌ای را هم در پی خواهد داشت.                فهرست اجمالی مقدمه……………………………………………………………………………………………………………1 بخش اول- ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل…………………………………………………….15 فصل اول- کلیات………………………………………………………………………………………………………….17 فصل دوم – معرفی کامل کشور سومالی ………………………………………………………………………….45 فصل سوم – صلاحیت جهانی………………………………………………………………………………………………….59 فصل چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن……………………………………………………81 بخش دوم – عملكرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی…………………………………96 فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن………97  فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن…115   فهرست تفضیلی  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..1 بخش اول ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل…………………………………….15 فصل اول- کلیات………………………………………………………………………………………………………..17 مبحث اول– سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی………………………………………………………………………. 17 الف – سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی در دوران باستان…………………………………………………………18 ب – دزدی دریایی در دوران بعد از باستان تا قرن هجدهم…………………………………………………..2 ج – دزدی دریایی در دوره عصر جدید…………………………………………………………………………….22 مبحث دوم – تعریف  دزدی  دریایی………………………………………………………………………………..23 کلیات………………………………………………………………………………………………………………………… 23 الف – تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها…………………….25 ب: دزدی دریایی از دیدگاه ایمو………………………………………………………………………………………27 ج: از دیدگاه عرف………………………………………………………………………………………………………. 28 مبحث سوم – عناصر تشكیل دهنده‌ی دزدی دریایی……………………………………………………………28 الف – عنصر قانونی……………………………………………………………………………………………………… 28 ب – عنصر مادی…………………………………………………………………………………………………………. 29 ج –  عنصر معنوی……………………………………………………………………………………………………….. 3 مبحث چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی…………………………………………………………………….. 32 الف استثنائات در مورد دزدی دریایی و عدم شمول آن………………………………………………………..32 ب – جایگاه دزدی دریایی……………………………………………………………………………………33 ت-  تجهیزات دزدان دریایی……………………………………………………………………………………………34 ث- لغت شناسی دزدی دریایی……………………………………………………………………………………… 35 د – نشان و پرچم دزدان دریایی……………………………………………………………………………………….36 ح – انواع دزدی دریایی مدرن…………………………………………………………………………………………36 1- دزدی‌های مسلحانه سطح پایین………………………………………………………………………………….. 37 2- تجاوزها و دزدی‌های سطح متوسط……………………………………………………………………………..37 3- كشتی‌ربایی جنایی…………………………………………………………………………………………………… 38 4- حملات سیاسی – نظامی………………………………………………………………………………………….. 38 ی- تفاوت بین دزدی دریایی و راهزنی دریایی…………………………………………………………………..39 چ-مقایسه‌ی دزدی دریایی و تروریسم دریایی…………………………………………………………………… 4 مبحث پنجم-  شیوه‌های راهزنی دریایی…………………………………………………………………………… 41   فصل دوم –  معرفی کامل کشور سومالی…………………………………………………………………………..44 شاخ  آفریقا……………………………………………………………………………………………………………44 اهمیت شاخ آفریقا………………………………………………………………………………………………………..45 مبحث اول- وضعیت داخلی سومالی……………………………………………………………………………….45 1-  موقعیت جغرافیایی سومالی…………………………………………………………………………………….. 45 2- وضعیت اجتماعی سومالی………………………………………………………………………………46 الف – سابقه تاریخی تشكیل جمعیت……………………………………………………………………………….46 ب- قبیله گرایی در سومالی…………………………………………………………………………………………… 47 ج –  عضویت در سازمان‌های بین المللی…………………………………………………………………………. 47 د – عضویت در معاهدات بین‌المللی مربوط به دزدی دریایی………………………………………………. 48 3 – وضعیت سیاسی سومالی………………………………………………………………………………………….. 48 1 سال جهنمی  در سومالی………………………………………………………………………………………….. 5 مداخله آمریکا در امور داخلی سومالی………………………………………………………………………………51 مداخله آمریکا در سومالی………………………………………………………………………………………………52 سیاست امریکا در قبال دزدی دریایی ……………………………………………………………………………….53 اعضای دزدان دریایی……………………………………………………………………………………………………54 علل اصلی دزدی دریایی………………………………………………………………………………………………55   فصل سوم – صلاحیت جهانی – کلیات………………………………………………………………………. 58 اعمال صلاحیت قضایی درباره دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن……………………… 58 مبحث اول- مقدمه‌ای بر صلاحیت جهانی………………………………………………………………………… 6 الف – تعریف صلاحیت جهانی…………………………………………………………………………………….. 6 ب – سابقه و ریشه صلاحیت جهانی………………………………………………………………………………. 61 ج – منطق اعمال صلاحیت جهانی……………………………………………………………………………………62 د – دكترین صلاحیت جهانی…………………………………………………………………………………………..62 پ – محدودیت‌های اعمال صلاحیت جهانی………………………………………………………………………63 ت- قضیه لوتوس………………………………………………………………………………………………………….64 ماجرای لوتوس…………………………………………………………………………………………………………….64 مبحث دوم- صلاحیت جهانی و محاکمه دزدان دریایی………………………………………………………. 66 الف – محاكمه دزدان دریایی در دادگاه‌های كشور ثالث………………………………………………………66 مزایای محاكمه دزدان دریایی در یك كشور ثالث………………………………………………………………67 ب – محاكمه دزدان دریایی توسط كشور دستگیر كننده……………………………………………………….68 عدم تمایل به محاکمه دزدان دریایی………………………………………………………………………………….71 ج – موضع كنیا در قبال به عهده گرفتن مسئولیت محاكمه دزدان دریایی………………………………. 72 ایرادات وارده بر محاكمه دزدان دریایی در كنیا………………………………………………………………….73 د- صلاحیت جهانی و عفو دزدان…………………………………………………………………………………….75 مبحث سوم- جرایم بین‌المللی و اعمال قاعده مرور زمان………………………………………………………76 کشتی های غرق شده و مساله دزدی دریایی……………………………………………………..78   فصل چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن…………………………8 مبحث اول- روند تدوین مقررات موجود درباره دزدی دریایی…………………………….8 مبحث دوم- مسائل مربوط به کشتی ها…………………………………………………………….82 الف- تعریف کشتی………………………………………………………………………………………82 ب- انواع کشتی ها و شناورها ……………………………………………………………………..83 پ – ثبت کشتی ها………………………………………………………………………………………84 مبحث سوم- طبقه بندی جرائم دریایی…………………………………………………………..84 مبحث چهارم- هزینه های بیمه………………………………………………………………………..87 1-هزینه های بیمه دریایی……………………………………………………………………………..87 2-معایب بیمه………………………………………………………………………………………………………88 3-نحوه گزارش دزدی های توسط شرکت های بیمه…………………………………………..88 4-وضعیت بیمه در ایران………………………………………………………………………………88 مبحث پنجم-مبارزه با دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی………….89 الف- مجهز کردن کشتیها به سلاح گرم و عواقب آن………………………………………..89 ب- راه کارهای تکنولوژیکی ایمنی دریایی………………………………………………………91 1-استفاده از سازکار ماهواره ای…………………………………………………………………..92 2-استفاده از ابزار صوتی با قدرت مخابره ی بالا……………………………………………….92 3-استفاده از سازوکار شناسایی و رد یابی کشتی ها……………………………………………93 ج- اقدامات پیشگیرانه ………………………………………………………………………………..93   بخش دوم – عملكرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی……………….95   فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن…96 مبحث اول- تحلیل عملکرد کشورها برای مقابله با دزدی دریایی…………………………………………..96 الف- تحلیل اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی………………………………….96 1-نظام حقوقی ایران و دزدی دریایی………………………………………………………………………………..97 2-عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی……………………………………….98 ب- نقش سایر دولتها در مبارزه با دزدی دریایی…………………………………………………………………99 مبحث دوم- تحلیل عملكرد سازمان‌های بین‌المللی در مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی…………….11 1- سازمان ملل متحد و ارگانهای وابسته به آن………………………………………………………………….11 2-سازمان بین المللی دریانوردی …………………………………………………………………………………..13 3-دفتر بین المللی دریانوردی………………………………………………………………………………………..14 4-مرکز گزارشات دزدی دریایی…………………………………………………………………………………….15 مبحث سوم- اقدامات دیگر سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی درباره دزدی دریایی…………………. 15 الف ) – گروه تماس بین‌المللی……………………………………………………………………………………. 16 ب ) – گروه 151-CTf……………………………………………………………………………………………… 18 ج – پلیس بین الملل………………………………………………………………………………………………….. 19 د- اقدامات ناتو…………………………………………………………………………………………………………. 19 پ- عملكرد اتحادیه اروپایی گروه آتلانتا………………………………………………………………………. 111 ی- گروه عملیاتی ائتلافی چند ملیتی…………………………………………………………………………….. 112   فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن….114 بررسی قطعنامه‌های شورای امنیت درباره دزدی دریایی……………………………………………………..114 مبحث اول: متن قطعنامه‌ها……………………………………………………………………………………………..115  الف – قطعنامه 1918…………………………………………………………………………………………………..115 ب- قطعنامه 195……………………………………………………………………………………………………….116 ج قطعنامه 1816…………………………………………………………………………………………………………118 اقدامات دزدان دریایی و تهدید امنیت بین المللی……………………………………………………………..12 مبحث دوم: ابزارهای قانونی مورد تاکید  شورای امنیت  برای مبارزه با دزدی دریایی……………..121 الف- کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها1982…………………………………………………….121 ب- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه امنیت دریانوردی………………………………………..122 ج – کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی………………………………………124 مبحث سوم : محدودیت‌های حقوقی حاکم بر قطعنامه‌های شورای امنیت…………………………125  الف- شرط رضایت دولت فدرال…………………………………………………………………………………..126 ب – عدم تهدید و یا ایجاد محدودیت  به حقوق دولت‌های ثالث……………………………………….128 ج- نگرانی در خصوص تغییر حقوق بین الملل عرفی………………………………………………………..138 پ- صلاحیت زمانی و مکانی در قطعنامه‌های شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی در سواحل سومالی…129 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… .13  ارائه راه کارها ……………………………………………………………………………………..134  فهرست منابع …………………………………………………………………………………………137 ضمائم و پیوستها …………………………………………………………………………………….146     9 روابط بین الملل دزدی دریایی امنیت بین المللی دزدان دریایی سواحل سومالی و خلیج عدن دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل با عنوان دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2 به بعد دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل
 • 39 مبانی نظری و پیشینه تحقیق داخلی و خارجی اضطراب روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق داخلی و خارجی اضطراب دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 93/35 کیلوبایت صفحه 39 فرمت docx 21000…

 • 10 پاورپوینت توسعه شهری : تفاوت و جزییات مدیریت
 • دانلود پاورپوینت توسعه شهری : تفاوت و جزییات دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 346/77 کیلوبایت صفحه 10 فرمت pptx 5000 پاورپوینت توسعه شهری : تفاوت…

 • 51 پاورپوینت پاسخهای ایمنی اختصاصی پزشکی
 • دانلود پاورپوینت پاسخهای ایمنی اختصاصی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 5/64 مگابایت صفحه 51 فرمت pptx 9000 پاورپوینت پاسخهای ایمنی اختصاصی دانلود پاورپوینت پاسخهای ایمنی…

 • 583 پاورپوینت کل کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه تهرانی و نوربخش حسابداری
 • دانلود پاورپوینت کل کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه تهرانی و نوربخش دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 8/14 مگابایت صفحه 583 فرمت…

 • 270 بررسی همجنس گرایی در دین و روانشناسی فقه،حقوق،الهیات
 • دانلود بررسی همجنس گرایی در دین و روانشناسی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 641/17 کیلوبایت صفحه 270 فرمت docx 145000 بررسی همجنس گرایی در دین…

 • 45 ابعاد تعهد زناشویی و بررسی مدلها و نظریه های آن روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود ابعاد تعهد زناشویی و بررسی مدلها و نظریه های آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 102 بایت صفحه 45 فرمت doc…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *