155 امکان سنجی پیاده سازی و اجرای سیستم های ERP در سازمانهای دولتی مدیریت

دانلود امکان سنجی پیاده سازی و اجرای سیستم های ERP در سازمانهای دولتی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 323 بایت صفحه 155 فرمت doc 65000 امکان سنجی پیاده سازی و اجرای سیستم های ERP در سازمانهای دولتی این پایان نامه به بررسی امکان سنجی پیاده سازی و اجرای سیستم های ERP در سازمانهای دولتی پرداخته است دانلود پایان نامه رشته مدیریت امکان سنجی پیاده سازی و اجرای سیستم های ERP در سازمانهای دولتی (مطالعه موردی:شركت آب منطقه ای استان یزد) *آپدیت رایگان : ضمیمه شدن پرسشنامه سنجش آمادگی سازمان بمنظور پیاده سازی ERP چکیده سالیان متمادی است كه برنامه های كاربردی مورد استفاده در سازمان به صورت مجزا و جزیره ای ارائه می شود كه این برنامه ها هیچ ارتباطی با یكدیگر ندارند و بطور مستقل وظایف خود را انجام می دهند.امروزه با توسعه سازمان ها و ضرروت های ایجاد شده در زمینه دقت، صحت و دسترسی تمامی افراد در كلیه سطوح سازمان به اطلاعاتی یكپارچه استفاده از سیستمی جامع و كامل كه تمامی این خصوصیات را بطور یكجا فراهم سازد امری اجتناب ناپذیر است. در این زمینه با كمك پدیده ای به نام ERP می توان به این مهم نائل گردید.    اما ERP چیست؟ (Enterprise Resource Planning) یا برنامه ریزی منابع سازمان سعی دارد تا عملكرد همه واحدهای شركت را در یك سیستم كامپیوتری یكپارچه نموده و نیازهای مختلف خاص هر واحد را پاسخ گوید. ERP از طریق یك پایگاه داده واحد انجام می شود، لذا واحدهای مختلف می توانند اطلاعات را ساده تر به اشتراك گذاشته و با هم ارتباط برقرار سازند. در صورتی كه شركت های ارائه كننده، نرم افزار را به درستی نصب كنند مزایای متعددی را برای سازمان به همراه خواهد داشت كه به نكات ذیل می توان اشاره نمود :      – كاهش هزینه ها  – افزایش بهره وری در سازمان  – افزایش بازده سرمایه گذاری  – افزایش قابلیت رقابت پذیری  – دسترسی سریع به اطلاعات جامع و فاقد تناقص – تسریع در گردش موجودی و نقدینگی  – كاهش سرمایه راكد  – بهبود كیفیت در تمام امور  – كاهش زمان و دوباره كاری و …        نرم افزارهای ERP از ماژول های گوناگون (مالی، منابع انسانی، تولید، فروش، خرید و …) تشكیل شده است. اغلب نرم افزارهای ERP  آنقدر منعطف هستند كه شركت های خریدار قادرند تعدادی از ماژولهای مورد نیاز یا همه آنها را نصب كنند . به عنوان مثال شركت خریدار قادر است فقط ماژول های منابع انسانی و مالی را از این بسته نرم افزاری، خریداری، نصب و مورد استفاده قرار دهد. ذكر این نكته ضروری است كه ERP به مثابه ستون فقرات اطلاعاتی سازمان از نظر بانك های اطلاعاتی و فرآیندهای سازمانی محسوب شده و به منزله نرم افزاری برای پشتیبانی فرآیندهای داخلی سازمان می باشد.در این پروژه سعی بر این بوده است تا با تجزیه و تحلیل های دقیق و بررسی ابعاد گوناگون سازمان، میزان آمادگی سازمان را جهت بكارگیری سیستم ERP برآورد نماید، در پایان نیز با ارائه پیشنهادات و راهكارهایی سازمان را در اجرا و استفاده صحیح این سیستم یاری می نماید.      کلمات کلیدی: اجرای ERP برنامه ریزی منابع سازمان اجرای سیستم های ERP در سازمانهای دولتی امکان سنجی پیاده سازی سیستم های ERP در سازمانهای دولتی             فهرست مطالب چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱ فصل اول : طرح تحقیق مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴ ۱-۱- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………… ۷ ۲-۱- ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………. ۸ ۳-۱- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۹ ۴-۱- فرض های اساسی تحقیق………………………………………………………………………………….. ۱۰ ۵-۱- واژگان کلیدی………………………………………………………………………………………………… ۱۱ فصل دوم : ادبیات تحقیق  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶ بخش اول : ۱-۲- معرفی و ویژگی ها………………………………………………………………………………………….. ۱۸ ۱-۱-۲-سیر تکاملی ERP…………………………………………………………………………………………. 2-1-2-معرفی جامع ERP………………………………………………………………………………………… 3-1-2- ERP از دیدگاه مدیریتی………………………………………………………………………………… ۲۴ ۴-۱-۲- تفاوت بین ERP یک بانک اطلاعات مرکزی………………………………………………………. ۲۶ ۵-۱-۲- ERP در ایران…………………………………………………………………………………………….. ۲۷ ۶-۱-۲- مراحل بهره برداری از یک راه حل ERP…………………………………………………………… 7-1-2- بررسی هزینه ها و امکان سنجی ERP………………………………………………………………. 8-1-2- استقرار پلکانی ERP راهی برای کاهش هزینه……………………………………………………… ۳۳ ۹-۱-۲- مهندسی مجدد ( BPR) و تفاوت آن با ERP……………………………………………………… 1-1-2- مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری……………………………………………………………………… ۴۰ ۱۱-۱-۲- مختصری از MRPII, MRP (از زیر سیستمهای erp)………………………………………….. 12-1-2-ERPII…………………………………………………………………………………………………….. 14-1-2- تفاوت ERPII, ERP………………………………………………………………………………….. 15-1-2- ERP, MIS………………………………………………………………………………………………. 16-1-2- عوامل مؤثر در پیروزی و شکست پروژه های ERP……………………………………………. 17-1-2- انواع روشهای پیاده سازی ERP از لحاظ وسعت فعالیت……………………………………… ۶۴  ۱۸-۱-۲- مباحث انسانی در پیاده سازی پروژه های ERP (نقش نیروی انسانی در انجام پروژه)… ۶۵ ۱۹-۱-۲- اجزای تشکیل دهنده ی سیستم های ERP……………………………………………………….. 2-1-2- امنیت در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی……………………………………………….. ۶۹ ۲۱-۱-۲- مزایا و معایب بکارگیری ERP………………………………………………………………………. 22-1-2- چرا سازمان به ERP نیاز دارد؟ (لزوم پیاده سازی)……………………………………………… ۷۴ ۲۳-۱-۲- گزینه های پیاده سازی ERP ………………………………………………………………………… 24-1-2- معرفی دو عرضه کنندة عمده نرم افزار Oracle , SAP /EPR………………………………… بخش دوم : ۲-۲- معرفی شرکت آب منطقه ای استان یزد…………………………………………………………………. ۸۱ ۱-۲-۲- معرفی سازمان…………………………………………………………………………………………….. ۸۱ فصل سوم : روش تحقیق ۱-۳- کلیات روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۸۶ ۲-۳- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۹۶ ۳-۳- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….. ۹۷ ۴-۳- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۹۷ ۵-۳- نمونة آماری…………………………………………………………………………………………………… ۹۸ ۶-۳- روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. ۹۸ ۷-۳- روش سنجش روایی………………………………………………………………………………………… ۹۹ ۸-۳- روش سنجش پایایی………………………………………………………………………………………… ۹۹ ۹-۳- روش تحلیل آماری داده ها جهت آزمون فرضیه ها………………………………………………….. ۹۹ فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱-۴- کلیات…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱ ۲-۴- نمودارها و جداول آماری………………………………………………………………………………….. ۱۰۲ ۳-۴- آزمون فرض سؤالات پرسشنامه…………………………………………………………………………… ۱۲۳ ۴-۴- آزمون فرض گروههای مختلف سؤالات پرسشنامه…………………………………………………… ۱۳۵ ۱-۴-۴- حمایت مدیران……………………………………………………………………………………………. ۱۳۵ ۲-۴-۴- ظرفیت تغییر پذیری……………………………………………………………………………………… ۱۳۶ ۳-۴-۴- وجود زیر ساخت های مناسب………………………………………………………………………… ۱۳۷ ۴-۴-۴- برگزاری دوره های آموزشی…………………………………………………………………………… ۱۳۸ ۵-۴-۴- بکارگیری افراد بصورت تیم های کاری……………………………………………………………… ۱۳۹ ۶-۴-۴- قدرت پیشبینی و برنامه ریزی سازمان……………………………………………………………….. ۱۴۰ ۷-۴-۴- استفاده کارآمداز گروه مشاوران……………………………………………………………………….. ۱۴۱ ۸-۴-۴- بهره وری مناسب مهندسان حوزه فن آوری اطلاعات……………………………………………. ۱۴۲ ۵-۴- پایایی و روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………….. ۱۴۳ فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۱-۵- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۵ ۲-۵- نتیجه گیری همراه با پیشنهادات …………………………………………………………………………. ۱۴۶ ۳-۵- پیشنهادات جهت انتخاب نرم افزار مناسب…………………………………………………………….. ۱۴۸ ۴-۵- تیم پروژه………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۹ منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۰ 65 اجرای ERP برنامه ریزی منابع سازمان اجرای سیستم های ERP در سازمانهای دولتی امکان سنجی پیاده سازی سیستم های ERP در سازمانهای دولتی امکان سنجی پیاده سازی و اجرای سیستم های ERP در سازمانهای دولتی دانلود پایان نامه مدیریت دانلود پایان نامه رشته مدیریت
 • 138 مبانی نظری روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها فقه،حقوق،الهیات
 • دانلود مبانی نظری روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 340/34 کیلوبایت صفحه 138 فرمت docx 27000 مبانی…

 • 28 دانلود تحقیق نقدینگی و قیمت گذاری ها با فرمت ورد حسابداری
 • دانلود دانلود تحقیق نقدینگی و قیمت گذاری ها با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 71/73 کیلوبایت صفحه 28 فرمت doc 13000 دانلود تحقیق…

 • 72 گزارش کارآموزی مهندسی صنایع با عنوان ترافیک سنجی سالن بدنه سازی 5 ایران خودرو صنایع
 • دانلود گزارش کارآموزی مهندسی صنایع با عنوان ترافیک سنجی سالن بدنه سازی 5 ایران خودرو دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # صنایع حجم 1/48 کیلوبایت صفحه 72 فرمت…

 • 35 پاورپوینت درس ماشین مخصوص و تصاویر آن فنی و مهندسی
 • دانلود پاورپوینت درس ماشین مخصوص و تصاویر آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فنی و مهندسی حجم 1/63 مگابایت صفحه 35 فرمت pptx 23000 پاورپوینت درس ماشین…

 • 38 دانلود تحقیق مبانی نظری اقلام تعهدی سود حسابداری و اندازه گیری سود حسابداری با فرمت ورد حسابداری
 • دانلود دانلود تحقیق مبانی نظری اقلام تعهدی سود حسابداری و اندازه گیری سود حسابداری با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 69/11 کیلوبایت صفحه…

 • 85 ماهیت و نحوه اجرای انبارداری در کارخانجات حسابداری
 • دانلود ماهیت و نحوه اجرای انبارداری در کارخانجات دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 1/93 کیلوبایت صفحه 85 فرمت doc 35000 ماهیت و نحوه اجرای انبارداری…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *