153 پایان نامه کارشناسی نمایش گرایش ادبیات نمایشی با عنوان نظری بازکاوی بحران هویت در آثار اوژن یونسکو و عنوان عملی نمایش نامه‌ی یک شب معمولی هنر و گرافیک

دانلود پایان نامه کارشناسی نمایش گرایش ادبیات نمایشی با عنوان نظری بازکاوی بحران هویت در آثار اوژن یونسکو و عنوان عملی نمایش نامه‌ی یک شب معمولی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # هنر و گرافیک حجم 167 بایت صفحه 153 فرمت doc 75000 پایان نامه کارشناسی نمایش گرایش ادبیات نمایشی با عنوان نظری بازکاوی بحران هویت در آثار اوژن یونسکو و عنوان عملی نمایش نامه‌ی یک شب معمولی در دانلود پایان نامه کارشناسی رشته نمایش گرایش ادبیات نمایشی به بررسی نظری بازکاوی بحران هویت در آثار اوژن یونسکو و عنوان عملی نمایش نامه‌ی یک شب معمولی می پردازیم دانلود پایان نامه کارشناسی رشته نمایش گرایش ادبیات نمایشی با عنوان نظری بازکاوی بحران هویت در آثار اوژن یونسکو و عنوان عملی نمایش نامه‌ی یک شب معمولی   مقدمه: آنچه در این پروژه مطالعاتی ، تاریخی ، تطبیقی از پیش روی شما می گذرد ، شامل ارائه تصویری شفاف از بحث بحران هویت در نمایشنامه های اوژن یونسکو است که با توجه به اینکه یونسکو نماینده اعظم این عصر مدرن است بی شک پرداختن به پیش زمینه های تاریخی و مطالعاتی آن از مفهوم اضطراب که اس و بنیان محوری بحران هویت است امری ضروری است . بی  شک ارابه های مدرنیسم از خرابه های سنت می گذرد و سنت تئاتری و آنچه که مورد قبول اندیشمندان تئاتر و فلسفه هنر است ریشه در عصر یونان باستان دارد عصری که بی گمان اگر در هر مبحثی بدان پرداخته نشود آن بحث عقیم و سترون است.   اما در روش مطالعاتی تطبیقی این پروژه ابتدا بحث پیشینه مطالعاتی مقدماتی جای دارد که در آن نگارنده سعی بر آن کرده است که مفهومی کلی اضطراب را از عصر یونان تا مسیحیت و سپس در عصر جدید( دوران مدرن ) در فصل اول به خوبی تعریف کند و از آن تصویری روشن ارائه کند .در فصل دوم نیز به تعریف واژه های بنیادین مدرن ، مدرنیسم و مدرنیته پرداخته است تا با دادن اطلاعاتی از این واژه ها و مفاهیم و کاربرد آنها مقدمات بازکاوی اضطراب را در دوران مدرن در آثار اوژن یونسکو ایجاد کند تا ذهن خواننده را کمی بیشتر، موشکافانه به تحلیلها معطوف سازد.در فصل سوم فیلسوفان ،‌متفکران و منتقدان مدرنیسم را از پیش دیدگان شما می‌گذرانیم که به نوعی می توان نام فیلسوفان بحران را به آنها داد چرا که با اندیشه‌های نو و آوانگارد اینان بود که بشر پا به عرصه های جدیدی در حیات خویش گذاشت که حاصلش را به وضوح در دو جنگ بین الملل اول و دوم می توان دید و تاثیراتش را اکنون در جامعه و روان افراد می توان لمس کرد.   در فصل چهارم ، ابتدا به تعریفی جامع از چیستی آنچه که عصر اضطراب نامیده می شود پرداخته شده و سپس به نظر منتقدان و تئوری پردازان به نام قرن حاضر ، تا با ارتقای این مفهوم در ذهن خوانندگان به این مهم دست یابد که اولاً اضطراب چیست و ثانیاً اضطراب مادر و پیش زمینه بحران هویت انسان مدرن می باشد.و در فصل پنجم با توجه به آنچه که از ابتدا از پیش دیدگان شما خوانندگان گرامی گذرانده است به تحلیل و بازکاوی اضطراب و بحران هویت و برشمردن مؤلفه های عینی آن در آثار و شخصیت های خلق شده توسط اوژن یونسکو پرداخته است که البته نگارنده با توجه به محدودیتهای پروژه به مهمترین و نزدیک ترین نمایشنامه‌های اوژن یونسکو به این مفهوم دست به انتخاب زده است باشد که مقبول و مطبوع واقع گردد.   آنچه كه مرا واداشته تا جهت این دانشنامه را به عصر اضطراب معطوف كنم چیزی جز احساس یك حقیقت نیست كه تجلی آنچه كه بشر به عنوان تئاتر و مكاتب ادبی فلسفی در كارنامه خود دارد تنها پاسخی است به اضطرابهای فردی و جمعی او. به گفته منتقد بزرگی چون ژان كوكتو بنیاد طبیعت، بدكاره است و مرگ و محروم ماندن از طبیعت باعث اضطراب فرد در زندگی می‌گردد.طبیعت ماسك‌هایی بر چهرة خود در عصر‌های مختلف می‌زند كه انسان آن عصر باید این ماسك‌ها را بشناسد و بفهمد- در شناخت این ماسك‌ها است كه بشر ضعف از خود نشان می‌دهد و به این گونه است كه فقط از میانه امیال و عواطف خویش، بلكه در مواجه با نفس خود نیز به سرگردانی می‌افتد.       کلمات کلیدی: هنر نمایشنامه بحران هویت ادبیات نمایشی آثار اوژن یونسکو       فهرست مطالب پیش درآمد 2 چارچوب نظری : 12 پیشینه مطالعاتی مقدماتی 14 اضطراب در عصر باستان: 14 اضطراب در عصر مسیحیت: 14 اضطراب در عصر جدید: 21 فصل دوم :تعریف واژه‌های مدرن- مدرنیته- مدرنیسم: 34 مدرنیسم چیست؟ 41 رمانس: 41 رئالیسم: 41 مدرنیسم: 41 پست مدرنیسم: 42 مولفه‌های مدرنیسم: 45 1- علم گرایی: 45 2- عقل گرایی یا استدلال گرایی (راسیونالیسم): 46 3- پیشرفت باوری: 47 4- مادی گرایی: 48 5- انسان گرایی (اومانیسم): 48 6- فرد گرایی: 49 7- برابری گرایی: 5 8- لیبرالیسم ( آزادی خواهی): 51 9- سنت ستیزی: 51 1- احساس گرایی: 52 11- سكولاریسم: 52 فصل سوم :فیلسوفان عصر بحران 53 چارلز داروین (189-1882) 58 (انسان تكامل یافته به حیوان نزدیك‌تر است تا خدا) 58 زیگموند فروید (1856-1939) 63 آنری برگسون (وام گیری مدرنیسم از روان شناسی و فلسفه) 65 فردریش نیچه (1844-19) 67 فردینان دو سوسور (1857-1913) 68 فصل چهارم :چیستی عصر اضطراب رو به سوی بحران هویت 73 مكتب اصالت وجود و روان كاوی 75 پل تیلیشن: (عصر اضطراب) 81 فرانتس الكساندر: (عصر بی عقلی) 83 سی. ای. ام. جوآد. (انحطاط) 85 دوران بدوی ملاك و معیار؟ 86 زیگ موند فروید : (مذهب و شكاكیت آینده یك توهم ) 9 اریک فروم: انسان برای خویشتن 91 تیلهارد دوشاردن: پدیده انسان 95 مرحله تازه‌ای در تكامل 95 احساس مغلوب شدگی: دلسردی 96 عشق به عنوان نیرو 98 وضع غایی جهان 99 یونسکو و بحران هویت 13 زندگی سراسر بحران اوژن : 13 آوازه خوان طاس 17 خلاصه نمایش : 19 تشنگی و گشنگی : 117 خلاصه نمایش : 126 کرگدن : 127 منابع و یادداشتها 137 یک شب معمولی 138 آغاز نمایش 139     75 اوژن یونسکو عصر اضطراب عصر بحران آثار اوژن یونسکو فیلسوفان عصر بحران بحران هویت در آثار اوژن یونسکو دانلود پایان نامه رشته ادبیات نمایشی
 • 71 پاورپوینت آشنایی با تکنولوژی سوخت گازی مهندسی نفت ، شیمی و مواد
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با تکنولوژی سوخت گازی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی نفت ، شیمی و مواد حجم 148/95 کیلوبایت صفحه 71 فرمت pptx 25000 پاورپوینت…

 • 8 پرسشنامه تولید ناب مدیریت
 • دانلود پرسشنامه تولید ناب دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 51 بایت صفحه 8 فرمت doc 9000 پرسشنامه تولید ناب پرسشنامه تولید ناب در شرکتهای تولیدی…

 • 111 پاورپوینت آشنایی با اصول و قواعد بازاریابی و فروش در شرایط رکود اقتصادی (ویژه مدیران و اعضای کسب و کار های تعاونی) مدیریت
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با اصول و قواعد بازاریابی و فروش در شرایط رکود اقتصادی (ویژه مدیران و اعضای کسب و کار های تعاونی) دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر…

 • 61 دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت مدیریت
 • دانلود دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 258/37 کیلوبایت صفحه 61 فرمت pptx 16000 دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت…

 • 37 پاورپوینت مفاهيم پايه فناوری اطلاعات کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت مفاهيم پايه فناوری اطلاعات دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 480/59 کیلوبایت صفحه 37 فرمت pptx 20000 پاورپوینت مفاهيم پايه فناوری اطلاعات…

 • 38 مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس 38 صفحه روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس 38 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 238/77 کیلوبایت صفحه 38 فرمت docx 21000 مبانی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *