150 تحلیل مقایسه ای گیربکس در خودروهای برقی وخودروهای احتراق داخلی برق، الکترونیک، مخابرات

دانلود تحلیل مقایسه ای گیربکس در خودروهای برقی وخودروهای احتراق داخلی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # برق، الکترونیک، مخابرات حجم 3/64 کیلوبایت صفحه 150 فرمت doc 45000 تحلیل مقایسه ای گیربکس در خودروهای برقی وخودروهای احتراق داخلی این پروژه به تحلیل مقایسه ای گیربکس در خودروهای برقی وخودروهای احتراق داخلی می پردازد دانلود پایان نامه رشته برق تحلیل مقایسه ای گیربکس در خودروهای برقی وخودروهای احتراق داخلی   چكیده :   سالهای ابتدایی ساخت خودروهای برقی به سال 19 میلادی بر می گردد كه در آن زمان از یك طرف به علت مشكلاتی كه موتورهای الكتریكی دارا بودند و از طرف دیگر اكتشاف جدید نفت و تولید فراوان آن در پیشرفت چشمگیر موتورهای احتراق داخلی ساخت این خودروها مورد توجه قرار نمی گرفت . ولی با به وجود آمدن جنگهای جهانی و كشمكش های بر سرنفت باعث شد این ماده ارزش بیشتری پیدا كند و توجه ها بیشتر به خودروهای برقی جذب شود و این بود كه از سال 199 میلادی تولید خودروهای برقی به طور جدی تری مورد توجه قرار گرفت .    در خودروهای برقی سیستم تأمین قدرت شامل یك موتور الكتریكی ، كنترلر ، باتریها و شارژر آن می باشد مجموعه محرك برقی خودروی برقی وظیفه دارد جریان مستقیم تولید شده توسط باتری را به انرژی مكانیكی تبدیل نماید كه منظور از مجموعه محرك كلیه قطعاتی است كه جریان مستقیم باتری ها را به نیروی كششی و گشتاور لازم برای حركت چرخها تبدیل می كنند از مهمترین ویژگیهای خودروی برقی برد و قدرت حركت (‌شتاب ، سرعت ، شیب روی ، و بارگیری و انعطاف پذیری) و مدت شارژ و قیمت بالای باتریها در اغلب خودروهای برقی موجود مجموعه محرك است .   این پروژه به تحلیل مقایسه ای گیربکس در خودروهای برقی وخودروهای احتراق داخلی می پردازد .     کلمات کلیدی: سیستم انتقال قدرت خودروهای برقی خودروهای احتراق داخلی موتورهای الکتریکی و انواع آن تأثیر وزن در خودروی برقی مونوكوكهای كامپوزیتی         فهرست مطالب   بخش اول : نحوه تأمین انرژی و عملكرد خودروی برقی  مقدمه 2  فصل اول: خصوصیات خودرو برقی  1-1 تعریف خودرو برقی 3  1-2 تاریخچه تولید خودرو برقی 4  1-3 انواع موتورهای الکتریکی و مقایسه آن 6  1-3-1 موتورهای الکتریکی جریان مستقیم 7 1-3-2 موتورهای الکتریکی جریان متناوب 8  1-4 باتری های قابل استفاده در خودروی برقی 1  1-5 سیستم های تولید و انتقال نیروبرای خودرو های الكتریكی تولید انبوه 15 1-5-1 خودرو برقی با موتورجریان مستقیم dc 17 1-5-2 خودروی برقی با موتورجریان متناوب ac 19 1-5-3 خودروهای دو منظوره 21  1-6 مشکلات تحقیقاتی و نتیجه گیری 24    فصل دوم: سیستم انتقال قدرت و محاسبه توان مورد نیاز  2-1 تأثیر وزن در خودروی برقی 25  2-1-1 تأثیر وزن بر شتاب 26  2-1-2 تأثیر وزن در شیب ها 26  2-1-3 تأثیر وزن بر سرعت 27  2-1-4 تأثیر وزن بر مسافت طی شده 27  2-1-5 توزیع وزن 27  2-2 نیروی مقاومت هوا 28  2-3رانندگی در جاده 31  2-3-1 توجه به تایر های خودرو 32 2-3-2 محاسبه نیروی مقاومت غلتشی یک خودرو 34 2-4 تجهیزات انتقال قدرت 34  2-4-1 سیستم های انتقال قدرت 35  2-4-2 تفاوت مشخصات موتور الکتریکی وموتور  احتراقی 36  2-4-3 بررسی دنده ها 39  2-4-4 جعبه دنده اتوماتیک و دستی 4  2-4-5 سیستم های انتقال قدرت و سیال های سبك یا سنگین برای روان كاری 4  2-5 مشخصات خودروهای برقی 42  2-5-1 توان و گشتاور 43  2-5-2 محاسبه گشتاور لازم خودرو 46  2-5-3 محاسبه گشتاور خروجی موتور 46  2-5-4 مقایسه منحنی های گشتاور لازم وگشتاورخروجی موتور 47  فصل سوم: طراحی سیستم انتقال قدرت پیکان برقی تبدیلی  3-1مشخصات کلی خودروی درون شهری پیكان برقی 49  3-1-1 شتابگیری مناسب 49  3-1-2 سرعت میانگین پیشینه 49  3-1-3 تأثیر شیب 5  3-1-4 برد 5  3-2 محاسبه توان مورد نیاز خودرو 5  3-2-1 محاسبه نیروی شتابگیری 51  3-2-2 نیروی حرکت در شیب 53  3-2-3 نیروی مقاومت غلتشی 53  3-2-4 نیروی مقاومت هوا 53  3-2-5 نیروی مقاومت وزش باد 54  3-2-6 رسم منحنی گشتاور و توان 54  3-3 طراحی قطعات مورد نیاز سیستم انتقال قدرت 58    3-3-1 فلایول 58  3-3-2 بوش نگهدارنده فلایول 61  3-3-3 محاسبه فلنج پوسته 63  3-3-4 طراحی شاسی زیر موتور 64  بخش دوم: نحوه تأمین انرژی و عملکرد خودروی خورشیدی  مقدمه 68                                                                                               فصل اول : سلولهای خورشیدی  1-1 توضیحات کلی 72  2-1 بازدهی سلول 73  3-1 انواع سلولهای سیلیکونی 73  4-1 فناوریهای تولید 74  1-4-1  Screen  printed 74 5-1 مکانیزم کارکرد سلولهای خورشیدی 74  1-5-1 نحوه كاركردن سلولهای خورشیدی(فتوولتاییكpv) 74 2-5-1 سیلیكون در سلولهای خورشیدی 76 3-5-1هنگامی كه نور به سلولهای خورشیدی برخورد می كند 8 فصل دوم: طراحی بدنه و شاسی  1-2 مقدمه 81  2-2 بارهای وارده به شاسی 83  1-2-2 بارهای استاتیكی 83 2-2-2 بارهای دینامیكی(مربوط به سیستم تعلیق) 83 3-2-2 نیاز مندیها 83 4-2-2 انواع شاسیها 84 5-2-2 فرم فضایی 84 6-2-2 مواد به كار رفته در شاسیها 85 7-2-2 مونوكوكهای كامپوزیتی 86 8-2-2 جای راننده 86 فصل سوم: ناحیه خورشیدی  1-3 مقدمه 87  2-3 بررسی عوامل گوناگون 87  1-2-3 خنك نگهداشتن ناحیه 87 2-2-3 چیدن سلولها 87 3-2-3 اتصال داخلی سلولها 88 4-2-3 پوششها 88 3-3 حفاظ سلولها 88  1-3-3 فناوریها 89 4-3 تکسچرد کردن و ضد انعکاس کردن پوشش AR 89 5-3 طراحی ناحیه سلولهای خورشیدی و زیر ساخت آن برای یک مدل کوچکتر 9 1-5-3 وضعیت الكتریكی ناحیه پانل خورشیدی 93 2-5-3 نكات استنتاجی 96 6-3 نتایج بدست آمده برای یک نمونه ناحیه خورشیدی 96 1-6-3 مشخصات ناحیه 96  فصل چهارم: تحلیل آیرودینامیکی  1-4 مقدمه 97  2-4 طراحی پیکره اصلی 97  1-2-4 قوانین مسابقه 97 3-4 نحوه طراحی با توجه به قوانین مسابقه 97  4-4 نحوه طراحی برای دراگ پایین 99  5-4 نحوه طراحی برای یک پایداری مناسب 11  6-4 نیازهای اضافی توان خورشیدی 12  7-4 نحوه طراحی ناحیه خورشیدی 13  8-4 ساختن شکل اصلی به صورت تجربی 16  9-4 تحلیل طراحی 16  1-4 خواندن نقشه ها برای CFD 17  11-4 نتایج CFD 18 12-4 طراحی دوباره براساس CFD 11 13-4 نتایج CFD از تحلیل دوم 11  14-4 نتایج بدست آمده در مورد شکل و ترکیب بدنه 11  فصل پنجم : سیستم های مکانیکی  1-5 مقدمه 112  2-5 سیستم رانش 114 1-2-5 بررسی عملكرد سیستم رانش 115 2-2-5 انواع مكانیزمها 115 3-2-5 انواع سیستمهای انتقال قدرت 117 3-5 سیستم تعلیق 118 1-3-5 معایب 118 2-3-5 مزایا 118 3-3-5 رفتارهای دلخواه از تعلیق 119 4-3-5 اجزا 119 5-3-5 انواع سیستم تعلیق 119 4-5 ترمزها 121 1-4-5 انواع ترمزها 121 2-4-5 مشكلات 122 3-4-5 توضیح 122  5-5 چرخ ها و تایرها 122 1-5-5 انواع چرخها 122 2-5-5 تایرها 124 3-5-5 تأثیر عوامل مختلف بر مقاومت غلتش تایرها 124 فصل ششم : موتور  1-6 انواع موتور 126 1-1-6 القاییAC 126 2-1-6 مقاومت متغیر 126 3-1-6 DC جارو بك شده 126 4-1-6 DC بدون جاروبك 127 5-1-6 موتورهای چرخ 127 غزال ایرانی 128 چكیده غیر فارسی 139 منابع 14   45 سیستم انتقال قدرت خودروهای برقی سیستم انتقال قدرت خودروهای احتراق داخلی بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی بررسی سیستم انتقال در خودروهای احتراق داخلی بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق داخلی دانلود پایان نامه برق دانلود پایان نامه مهندسی برق
 • 22 پاورپوینت بافت های فرسوده و تاریخی و تعاریف مرتبط به آن جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • دانلود پاورپوینت بافت های فرسوده و تاریخی و تعاریف مرتبط به آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # جغرافیا و برنامه ریزی شهری حجم 1/09 مگابایت صفحه 22…

 • 44 دانلود پاورپوینت ارائه الگوریتم جدید برای همزمانی فریمی در سیستم OFDM مهندسی برق
 • دانلود دانلود پاورپوینت ارائه الگوریتم جدید برای همزمانی فریمی در سیستم OFDM دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی برق حجم 376 بایت صفحه 44 فرمت ppt 24000…

 • 94 ارزیابی روابط ژنتیکی تنوع انواع سیب به کمک مارکر SSR کشاورزی و زراعت
 • دانلود ارزیابی روابط ژنتیکی تنوع انواع سیب به کمک مارکر SSR دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کشاورزی و زراعت حجم 5/63 کیلوبایت صفحه 94 فرمت doc 85000…

 • 33 دانلود پاورپوینت استخراج مقاله از پایان نامه علوم پایه
 • دانلود دانلود پاورپوینت استخراج مقاله از پایان نامه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم پایه حجم 368/91 کیلوبایت صفحه 33 فرمت pptx 14000 دانلود پاورپوینت استخراج مقاله…

 • 117 بررسی میزان رضایتمندی مشتریان از رفتار کارمندان روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود بررسی میزان رضایتمندی مشتریان از رفتار کارمندان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 257 بایت صفحه 117 فرمت doc 24000 بررسی میزان…

 • 81 دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد محافظه کاری و انتقادات مرتبط با آن با فرمت word حسابداری
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد محافظه کاری و انتقادات مرتبط با آن با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 114/54 کیلوبایت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *