15 بررسی تاثیر نسبت وزنی گلوله به پودر، براندازه دانه كاربید تنگستن در تركیبCo %10WC- با استفاده از انرژی بالای آسیاب مهندسی مواد

دانلود بررسی تاثیر نسبت وزنی گلوله به پودر، براندازه دانه كاربید تنگستن در تركیبCo %10WC- با استفاده از انرژی بالای آسیاب

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی مواد حجم 1/31 کیلوبایت صفحه 15 فرمت doc 17000 بررسی تاثیر نسبت وزنی گلوله به پودر، براندازه دانه كاربید تنگستن در تركیبCo %1WC- با استفاده از انرژی بالای آسیاب هدف از این مقاله بررسی تاثیر نسبت وزنی گلوله به پودر، براندازه دانه كاربید تنگستن در تركیبCo %1WC با استفاده از انرژی بالای آسیاب می باشد بررسی تاثیر نسبت وزنی گلوله به پودر، براندازه دانه كاربید تنگستن در تركیبCo  %1WC-  با استفاده از انرژی بالای آسیاب   مقدمه كاربید تنگستن- كبالت، از جمله كامپوزیتهایی محسوب میشود كه به علت سختی بالا، چقرمگی شكست مناسب، مقاومت سایشی خوب و مقاومت در برابر شكست در دماهای بالا، كاربرهای فراوانی در ساخت ابزارهای برشی مختلف دارد.كاهش اندازه دانه كاربید تنگستن در مقیاس نانومتر، میتواند به طور همزمان سختی وچقرمگی شكست كامپوزیتهای كاربید تنگستن- كبالت را افزایش دهد. . یكی از روشهای تولید پودر كاربید تنگستن- كبالت،  استفاده از انرژی بالای  آسیاب میباشد. این روش،  یكی از روشهای كاربردی و تاثیر گذار در ریز كردن پودرهای كامپوزیت كاربید تنگستن- كبالت می باشد..    ممانعت كننده های رشد،  مانند كاربید تانتالوم ، كاربید وانادیم، كاربید كروم و كاربید مولیبدن به منظور جلوگیری از رشد دانه ها در حین تف جوشی فاز مایع،  به تركیب كاربید تنگستن- كبالت اضافه میگردند. این كاربیدها در دمای بالا در كبالت مایع حل میشوند و فاز مایع كبالت در كاربید بازدارنده اشباع میگردد و انحلال پذیری كاربید تنگستن را كاهش میدهد. در نتیجه سرعت رشد دانه های كاربید تنگستن ، با كاهش انحلال پذیری كاهش می یابد. .   خواص مكانیكی كاموزیت كاربید تنگستن- كبالت به عواملی چون، تركیب آلیاژ، همگن بودن ساختار، بستگی دارد. خواص نهایی میكروساختار نیز به عوا ملی چون، نوع پروسه تف جوشی، دما، زمان، فشار و اتمسفر تف جوشی بستگی دارد..  از آنجا كه خواص پودر های آسیاب شده ، مانند توزیع اندازه دانه كاربید تنگستن، به شرایط آسیاب،  كه تاثیر مهمی بر خواص نهایی قطعه تولید شده از این روش دارد وابسته است، در تحقیق حاضر، به بررسی تاثیر نسبت وزنی گلوله به پودر، براندازه دانه كاربید تنگستن در تركیبCo  %1WC-  با استفاده از انرژی بالای آسیاب، پرداخته شده است. همچنین در این تحقیق،  به بررسی رفتار تف جوشی پودر كاربید تنگستن- كبالت، حاوی  كاربید تانتالیوم،  به عنوان  افزودنی  با استفاده از درصدهای وزنی مختلف در تركیب WC-1Co-xTaC(x=, .3, .6 and 1%wt)  پرداخته شده است.       کلمات کلیدی: كاربید تنگستن- كبالت انرژی بالای آسیاب  كامپوزیت چقرمگی       فهرست مطالب – مقدمه 1 2- روش آزمایش 3 شكل 1- تصاویر میكروسكوپی توسط میكروسكوپ SEM در نمونه پودرهای   الف) WC   ب)   Co    ج) TaC 5 3- بحث و نتیجه گیری 5 جدول 1-  نتایج بدست آمده از اندازه گیری دانه های كاربید تنگستن 7 شكل3- الگوی پراش پرتو ایكس برای پودرهای تهیه شده در نسبتهای وزنی گلوله به پودر 5- 1 و 15 -1 و25 -1 و 35-1 8 شكل4 –  الگوی پراش پرتو ایكس برای پودرهای تهیه شده در نسبتهای وزنی گلوله به پودر 5- 1 و 15 -1 و25 -1 و 35-1 9 شکل 6 تصاویر میکروسکوپ الکترونی SEM در نمونه های: الف) WC-1Co   ب) WC-1Co-.3TaC    ج)  WC-1Co-.6TaC د)WC-1Co-1.TaC 12 جدول 2-  جقرمگی شكست و اندازه دانه در تركیب WC-Co-xTaC 12 4- نتایج 12 5- مراجع 13 17 كاربید تنگستن كبالت انرژی بالای آسیاب چقرمگی تركیبCo %1WC نسبت وزنی گلوله به پودر اندازه دانه كاربید تنگستن استفاده از انرژی بالای آسیاب
 • 34 پاورپوینت مراحل انتقال پیام و تولید آن روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت مراحل انتقال پیام و تولید آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 3/21 مگابایت صفحه 34 فرمت ppt 23000 پاورپوینت مراحل…

 • 23 پاورپوینت مدیریت دانش در کنترل پروژه مدیریت
 • دانلود پاورپوینت مدیریت دانش در کنترل پروژه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 5/62 مگابایت صفحه 23 فرمت pptx 13000 پاورپوینت مدیریت دانش در کنترل پروژه…

 • 142 خصوصی سازی صنعت بیمه و بررسی آثار آن بر اقتصاد،عملکرد و ساختار داراییها بیمه
 • دانلود خصوصی سازی صنعت بیمه و بررسی آثار آن بر اقتصاد،عملکرد و ساختار داراییها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # بیمه حجم 3/58 کیلوبایت صفحه 142 فرمت doc…

 • 19 دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد رفتار شهروندی سازمانی و پیامدهای آن با فرمت word مدیریت
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد رفتار شهروندی سازمانی و پیامدهای آن با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 36/84 کیلوبایت صفحه…

 • 43 پاورپوينت نظام آموزش کارکنان دولت (اصلاحیه) پزشکی
 • دانلود پاورپوينت نظام آموزش کارکنان دولت (اصلاحیه) دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 22/15 کیلوبایت صفحه 43 فرمت pptx 15000 پاورپوينت نظام آموزش کارکنان دولت (اصلاحیه)…

 • 63 پاورپوینت مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 991/83 کیلوبایت صفحه 63 فرمت pptx 15000 پاورپوینت مبانی کامپیوتر و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *