149 پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی و علوم اجتماعی با عنوان مقایسه خود پنداره نوجوانان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار (بصورت جامع و کامل) روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی و علوم اجتماعی با عنوان مقایسه خود پنداره نوجوانان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار (بصورت جامع و کامل)

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 116 بایت صفحه 149 فرمت doc 35000 پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی و علوم اجتماعی با عنوان مقایسه خود پنداره نوجوانان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار (بصورت جامع و کامل) در زمینه بزهكاری نظریه های گوناگونی وجود دارد كه هر كدام با جلوه های خاص در تلاش هستند تا علت بزهكاری را منعكس كنند چنانكه ، دوركیم بزهكاری را یك پدیده اجتماعی می داند و نرم های معیوب را به عنوان علت بزهكاری محسوب می كند پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی و علوم اجتماعی با عنوان مقایسه خود پنداره نوجوانان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار (بصورت جامع و کامل)   بیان مسئله : در زمینه بزهكاری نظریه های گوناگونی وجود دارد كه هر كدام با جلوه های خاص در تلاش هستند تا علت بزهكاری را منعكس كنند . چنانكه ، دوركیم بزهكاری را یك پدیده اجتماعی می داند و نرم های معیوب را به عنوان علت بزهكاری محسوب می كند و یا لمبروزو بزهكاری را با عوامل زیستی مربوط دانسته و ادعا می كند كه با شناسایی وضعیت ظاهری و  خصوصیات ارگانیك خواهیم توانست افراد بزهكار را از غیر بزهكار متفاوت كنیم .در زمینه روان شناختی نیز تحقیقات فراوانی برای تبیین بزهكاری صورت گرفته است .  عده ای آن را ناشی از گرایش های اجتماع ستیزی می دانند و مرحل رشد شخصیت را از دیدگاه روانی ـ جنسی تحت عنوان رویكرد روان كاوی بررسی می كنند .برخی دیگر محیط و عوامل یادگیری را در این زمینه مؤثر می دانند وبرخی دیگر  همانند موری و شوارتز انگیزه ها و نیازها را به عنوان مهمترین عامل بروز  بزهكاری در نظر می گیرند .     کلمات کلیدی: خودپنداره بزهکاری عزت نفس نوجوانان بزهکار و غیربزهکار ناهنجاری تربیتی و  اجتماعی       نتیجه گیری: با توجه به نظریات مختلف در مورد بزهكاری و پژوهشهای متعددی كه در این زمینه انجام شد، روشن شده است كه بزهكاری را نمی توان تنها به یک عامل نسبت داد. بر اساس نظریات جامعه شناسان ، خطوط اولیه منش و طبیعت فرد بوسیله اجتماع تعیین می شود و این خصوصیات جامعه است كه احتمال ارتكاب به جرم و میزان آن را تعیین می كند. همچنین بسیاری از رفتارهای ناهنجار را می توان به عنوان پیامدهای ناشی از شرایط نابسامانی اجتماعی، ناهماهنگی های موجود در جامعه، فقر و مسائلی از این قبیل دانست.سایر تحقیقات نشان داده اند كه شرایط نابسامان اقتصادی دز یك جامعه، به خصوص افزایش جرایم مالی تأثیر فراوانی دارد.    در عین حال نباید از نظر دور داشت كه در دوره نوجوانی احتمال آشفتگی های هیجانی در افراد بیشتر است.این دوره به دلیل تحولات بلوغ و بحران هویت، مرحله ای حساس و ارزشمند محسوب میشود كه احتمال ارتكاب به بزهكاری در آن بیشتر است.چنان چه گفته شد اكثر كودكانی كه دچار اختلال رفتارهستند در بزرگسالی جامعه ستیز شده و رفتارهای مجرمانه ای از خود نشان می دهند. سایر عوامل محیطی از جمله خانواده تأثیر فراوانی در بروز رفتارهای بزهكارانه نوجوان دارد. كودكانی كه تحت تأثیر عواملی چون طلاق، طرد والدین، بدرفتاری والدین، فقدان مدیریت صحیح در خانواده  و رسش سریعتر بلوغ قرار دارند، سطوح بالاتری از رفتارهای بزهكارانه را نشان می دهد.       فهرست مطالب   فصل اول : کلیات مقدمه 2 طرح مسأله 4 اهداف تحقیق 5 اهمیت وضرورت تحقیق 6 سؤالات تحقیق (در صورت وجود ) 6   فصل دوم : مبانی تجربی ونظری تحقیق ادبیات یا پیشینه تحقیق 1  ادبیات نظری تحقیق 12 چارچوب نظری تحقیق 15 مدل تحقیق 22 تفاوت بزهکاری و مجرم 3 عوامل خانوادگی 32 عوامل موجود در مدرسه 39 عدالت برای نوجوانان 43 نظریه آنزیک در مورد تأثیر شخصیت در بزهکاری 45 جمع بندی و نتیجه گیری 47 پیشینه تحقیق 49 پژوهشهای معاصر 51 راه های پیشگیری 53 نظریه فلاسفه یونان 56 عزت نفس 62 ابعاد عزت نفس 64 مفهوم خود 65 ابعاد خویشتن 66 عوامل موثر بر سطح خودپنداری 66   فصل سوم: روش شناسی تحقیق  فرضیات تحقیق 72 تعاریف مفهومی وعملی متغیرها 72 ابزار وتکنیک های گرد آوری اطلاعات 72 جامعه آماری تحقیق 72 تعیین حجم نمونه وشیوه نمونه گیری 73 سطح تحلیل و واحد سنجش   74 روش تجزیه و تحلیل داده ها 75   فصل چهارم :توصیف وتحلیل داده ها راه های پیشگیری از بزهكاری نوجوانان: 76 الف : خانواده 76 روش تجزیه و تحلیل داده ها 115 در این فصل با تجزیه و تحلیل داده‎های خود می‎خواهیم بفهمیم كه آیا فرضیة تحقیق كه شامل: 115 بین خودپنداره نوجوانان بزهكار با غیر بزهكار تفاوت معنی‎دار وجود دارد. 115 ب ـ تحلیل داده‎ها 124 فرضیه‎: 124 بین خودپنداره نوجوانان بزهكار با غیر بزهكار تفاوت معنی‎دار وجود دارد. 124   فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادات 129 5-1) نتیجه گیری 131 5-2) پیشنهادات  132        5-2-1) پیشنهادات پژوهشی              5-2-2) پیشنهادات عملکردی – فهرست منابع و مأخذ 135 – ضمائم تحقیق 14 – آزمون خودپنداره بک 145       35 تفاوت بزهکاری و مجرم راه های پیشگیری از بزهكاری نوجوانان نوجوانان بزهکار و غیربزهکار عوامل موثر بر سطح خودپنداری نظریه آنزیک در مورد تأثیر شخصیت در بزهکاری دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی و علوم اجتماعی با عنوان مقایسه خود پنداره نوجوانان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار (بصورت جامع و کامل) همکاری در فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه
 • 32 چارچوب نظری تعارض نقش مدیریت
 • دانلود چارچوب نظری تعارض نقش دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 145 بایت صفحه 32 فرمت doc 17000 چارچوب نظری تعارض نقش دانلود چارچوب نظری و…

 • 33 پاورپوینت بررسی انواع ريسک ها در بانک حسابداری
 • دانلود پاورپوینت بررسی انواع ريسک ها در بانک دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 762/24 کیلوبایت صفحه 33 فرمت ppt 25000 پاورپوینت بررسی انواع ريسک ها…

 • 48 ارث و چگونگی آن پس از انحلال نکاح حقوق
 • دانلود ارث و چگونگی آن پس از انحلال نکاح دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 169/28 کیلوبایت صفحه 48 فرمت docx 22000 ارث و چگونگی آن…

 • 19 ارزیابی مقایسه ای زیباشناسی در فلسفه فلسفه و منطق
 • دانلود ارزیابی مقایسه ای زیباشناسی در فلسفه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فلسفه و منطق حجم 37 بایت صفحه 19 فرمت doc 9000 ارزیابی مقایسه ای زیباشناسی…

 • 23 پاورپوینت گزارشگری مالی ميان دوره ای حسابداری
 • دانلود پاورپوینت گزارشگری مالی ميان دوره ای دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 18/09 کیلوبایت صفحه 23 فرمت pptx 11000 پاورپوینت گزارشگری مالی ميان دوره ای…

 • 64 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش یادگیری سازمانی مدیریت
 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش یادگیری سازمانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 134 بایت صفحه 64 فرمت doc 26000 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *