146 طراحی واحد تصفیه روغن ترانسفورماتور با ظرفیت 2000 تن در سال صنایع غذایی

دانلود طراحی واحد تصفیه روغن ترانسفورماتور با ظرفیت 2000 تن در سال

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # صنایع غذایی حجم 144 بایت صفحه 146 فرمت doc 29000 طراحی واحد تصفیه روغن ترانسفورماتور با ظرفیت 2 تن در سال هدف از این پایان نامه طراحی واحد تصفیه روغن ترانسفورماتور با ظرفیت 2 تن در سال می باشد دانلود پروژه کارشناسی رشته صنایع غذایی با عنوان طراحی واحد تصفیه روغن ترانسفورماتور با ظرفیت 2 تن در سال       مقدمه: روغن ترانسفورماتور یکی از مشتقات نفتی است. روغن پایه بطور کلی یک ماده ئیدروکربنی می‌باشد. از پالایش یک برش نفتی مناسب روغن ترانسفورماتور بدست می‌آید.   روغن ترانسفورماتور موارد مصرف کاملا اختصاصی دارد و همه ساله مقدار قابل توجهی از آن در تأسیسات صنعت برق کشور و بخش توزیع به مصرف می‌رسد. کاربرد این روغن بعنوان یک عایق الکتریکی و یک سیال خنک کننده ترانسفورماتور می‌باشد. این روغن از جمله روغنهای وارداتی به کشور می‌باشد که سالیانه مبلغ قابل ملاحظه‌ای به واردات آن اختصاص داده می‌شود. بنابراین بررسی، شناخت و کاربرد صحیح روغن در ترانس‌های توزیع به منظور بهره‌برداری بهینه از این نوع تجهیزات گران قیمت در شبکه توزیع از اهمیت خاصی برخوردار است.   روغن در مدت قرار داشتن در سرویس به تدریج کیفیت اولیه خود را از دست می‌دهد، ثابت دی الکتریکی آن کاهش یافته و اسیدیته آن افزایش می یابد. این تغییرات کیفیت روغن ناشی از فساد و اکسیداسیون آن است. درجه حرارت، تماس با اکسیژن هوا و تماس با فلزات ساختمان ترانسفورماتور از عوامل فساد روغن هستند. نتیجه فرآیند اکسیداسیون روغن، آب، آلدئیدهای فرار، کتون‌ها و اسیدهای آلی سبک و یا پلیمرهای سنگین که برخی از آنها در روغن غیر محلول اند، می‌باشد. ترکیبات فرار در سطح فلزات و در بالای سطح روغن، کندانس شده و موجب خورندگی می‌شود. آب و اسیدها و پراکسیدها به مواد عایق و محافظ ترانس نظیر مواد سلولزی و لعابی و رنگی و کاغذی و غیره نفوذ کرده و ترکیباتی از نوع الیاف بوجو می‌آورند. ترکیبات قطبی بخصوص آب و الیاف ناشی از فساد مواد عایق ساختمان ترانسفورماتور در مجاورت همدیگر ثابت دی الکتریکی روغن را کاهش داده و بدلیل تجمع غیر محلول در روغن میزان انتقال حرارت را پایین می‌آورند. کاهش میزان انتقال حرارت موجب گرم شدن موضعی برخی از قسمت های ترانس می شود که در نتیجه آن حتی اگر شرایط غیر عادی در کار ترانس پیش نیاید، درجه حرارت روغن بالا رفته و عمل اکسیداسیون تسریع می شود.   یکی از روشهای افزایش دوام روغن در زمان بهره‌برداری احیاء و بازسازی روغن است. در حال حاضر احیاء و اصلاح اغلب روغنها عملی متداول است. این عمل بر حسب شرایط بهره‌برداری از ترانس‌ها و کیفیت روغن در زمان بهره‌برداری بطور متناوب و یا برحسب نتایج آزمایش روغن، انجام پذیر می‌گردد و مهم‌ترین نقش اثر احیاء و اصلاح روغن افزایش عمر مفید تجهیزات سیستم است.تصفیه روغن به دو صورت می‌باشد که هر دوشامل روشهای ته نشین ساز، فیلتراسیون، سانترویفیوژ و تصفیه مجدد است.   هرگاه عمل تصفیه و احیاء روغن بصورت آبگیری و خشک کردن روغن باشد، اصطلاحا تصفیه فیزیکی خوانده می‌شود و زمانی که روغن به شرایط تشکیل لجن یا افزایش میزان اکسیداسیون رسیده باشد، عمل تصفیه فیزیکی به تنهایی قادر به جبران و احیاء فساد روغن نبوده لذا تصفیه فیزیکی شیمیایی روغن باید انجام گردد که در آن استفاده از فیلترهای فعال (اکتیو) مورد نظر است. در اینجا روغن در یک سیستم مستقل و متمرکز که در طی آن با استفاده از عملیات مختلف پالایش مجدد روغن شامل تصفیه با حلال ها، تصفیه با اسید سولفوریک و فیلترهای فعال می‌باشد، شرایط روغن را می‌توان تا حد شرایط روغن نو ارتقاء داد. این روش (احیای شیمیایی روغن) برای مصرف کننده‌های بزرگ و یا کارخانه‌های ترانسفورماتور سازی تعمیرات ترانسفورماتور مقرون به صرفه می‌باشد.         کلمات کلبدی: تصفیه رو غن روغن ترانسفورماتور احیای شیمیایی روغن روغن مشتقات نفتی عایق الکتریکی و یک سیال خنک کننده       فهرست مطالب مقدمه فصل اول: روغن در ترانسفورماتورها 1-1- ترانسفورماتور 1-2- طرز خنک کردن ترانسفورماتور 1-2-1 ترانسفورماتور روغنی 1-2-2 ترانسفورماتور روغنی با خنک کننده طبیعی 1-3- انواع مایعهای عایق 1-3-1- روغنهای نفتی 1-3-2- استرها و هیدروکربنهای مصنوعی 1-3-3- سیلیکونها و روغنهای فلورینه شده 1-3-4- مایعات کلرینه شده و سیالات فسفاته 1-3-5- سیالات الکترون دوست و سرد کننده 1-3-6- مایعاتی که فشار گازی دارند. 1-4- وظایف و انتخاب یک روغن عایق 1-5- روشهای تهیه و منابع طبیعی مایعات عایق 1-5-1- روغنهای معدنی 1-5-2- روغنهای مصنوعی 1-5-3- استرها و هیدروکربنهای مصنوعی 1-5-4- سیلیکونها، فسفاتها، استرها، ترکیبهای فلوئوره 1-5-5- سیالات سرد کننده و مایعاتی که ریشه گازی دارند. 1-6- فرآیندهای تولید روغن ترانسفورماتور 1-6-1- فرآیند اسیدشویی 1-6-2- فرآیند هیدروتریتینگ 1-6-2-1- مرحله هیدروژناسیون 1-6-2-2- بازیافت گاز 1-6-2-3- بازیافت محصول 1-6-2-4- واحدهای مواد افزودنی 1-6-2-5- بسته‌بندی و انبار 1-7- ترکیب شیمیایی روغنها   فصل 2: خواص و مشخصات روغن ترانسفورماتور و بررسی علل فساد روغن 2-1- خواص مورد نیاز در تجهیزات قدرتی 2-1-1- ترانسفورماتور 2-1-2- خازن 2-1-3- کابل 2-1-4- سویچ دنده‌ها 2-2- خواص فیزیکی روغن ترانسفورماتور 2-2-1- ویسکوزیته روغن 2-2-2- نقطه اشتعال در محیط بسته‌ 2-2-3- دانسیته یا چگالی روغن 2-2-4- نقطه ریزش 2-3- خواص الکتریکی و دی الکتریک سیالات 2-3-1 مقاومت فروشکنی 2-3-2- افت خاصیت دی الکتریکی و مقدار مقاومت الکتریکی 2-4- خواص انتقال حرارتی روغنهای عایق 2-5- مقاومت در برابر شعله و انتشار آتش 2-5-1- خاصیت فرونشانی جرقه‌ها توسط مایعات 2-5-2- فرونشانی جرقه‌ها بوسیله هیدروکربنها و استرها 2-5-3- فرونشانی توسط سیالات الکترون دوست 2-6- خواص شیمیایی روغن ترانسفورماتور 2-6-1- ساختمان مولکولی روغنهای عایق 2-6-2- سولفور خورنده 2-6-3- مقدار رطوبت روغن 2-6-4- پایداری در مقابل اکسیداسیون 2-6-4-1- عدد خنثی سازی 2-6-4-2- رسوب یا لجن ته نشینی 2-7- عواملی که روی اکسیداسیون روغنهای معدنی اثر می گذارد 2-8- محلول آب در روغنهای هیدروکربنی 2-9- گازهای حل شده و تولید شده بر اثر تخلیه الکتریکی و یا درجه حرارتهای بالا 2-1- آنالیز گازهای موجود در روغن در مقایسه با تمامی روشهای دیگر 2-1-1- مقدمه 2-1-2- تعریف مسئله گاز 2-1-2-1- نمونه گیری از روغن نو 2-1-2-2- نمونه گیری از روغن در حال استفاده 2-1-3- علت گازهای سوختی چیست 2-1-3-1- اجزا سیستم عایق 2-1-3-2- علل اولی و ثانوی نقائص ترانسفورماتور 2-1-4- تظاهرات آزمایشگاهی – منشاء گازهای سوختی 2-1-5- حلالیت گازها در روغن معدنی 2-1-6- سرعت متصاعد شدن گازها در مقایسه با یکدیگر 2-1-7- مقایسه روشهای آشکار سازی گازهای سوختی 2-1-8- آنالیز گازهای حل شده 2-1-9- جمع آوری داده ها 2-1-1- تفسیر داده‌ها 2-1-1-1 گازهای کلیدی 2-1-1-2- تکنیک اجزا کلیدی 2-1-1-3- مقادیر گازهای کلیدی 2-1-1-4- کل گازهای سوختی 2-1-11- روش آنالیز نسبت ها   فصل 3: تصفیه فیزیکی و شیمیایی روغن عایق 3-1- مقدمه 3-2- روشهای مختلف رفع آلودگی های روغن مصرف شده 3-2-1- تبخیر کننده با فیلم نازک 3-2-2- تقطیر متوالی 3-2-3- تصفیه با خاک رنگبر 3-2-3-1- روشهای استفاده از خاکهای رنگبر 3-2-4- تصفیه با اسید 3-2-5- روش استخراج با حلال پروپان 3-2-6- روش تقطیر و هیدروتریتینگ 3-2-7- روش PROP 3-2-8 تصفیه فیزیکی برای خالص سازی روغن عایق 3-2-8-1- سانتریفیوژ کردن 3-2-8-2 فیلتراسیون 3-2-8-3- تصفیه در خلاء 3-3- تئوری 3-4- تصفیه در شرایط آزمایشگاهی   فصل 4: تعیین مشخصات و محاسبات اقتصادی 4-1- Pfd 4-2- شرح فرآیند (واحد تصفیه روغن عایق با اسید سولفوریک 4-3- محاسبات 4-3-1- مخزن روغن کارکرده 4-3-2- مخزن اسید سولفوریک 4-3-3- مخزن پیمانه اسید غلیظ 4-3-4- مخزن پیمانه اسید رقیق 4-3-5- راکتورهای اسید زنی 4-3-6- همزنهای آهک زنی 4-3-7- مخزن نگهداری روغن تصفیه شده 4-3-8- مخزن بعد از فیلتر 4-3-9- مخزن محتوی بسته شارانیده 4-3-1- فیلتر 4-3-11- محاسبه میزان مصرف هوا 4-3-12- کمپرسور 4-4- جدول قیمت و هزینه نصب دستگاهها 4-5- محاسبات اقتصادی   فصل 5-ضمائم 5-1- شرح فرآیند هیدروتریتینگ برای تولید روغن ترانسفورماتور 5-1-1- واحد راکتور در بخش هیدروژناسیون 5-1-2- واحد فرآوری بخش بازیافت گاز 5-1-3- واحد تقطیر جز به جز در بخش بازیافت گاز 5-1-4- واحد راکتورها در بخش مواد افزودنی 5-1-5- نمودارها 5-2- میزان تولید فعلی روغنهای ترانسفورماتور در ایران 5-3- طرحهای در دست احداث روغنهای ترانسفورماتور در ایران 5-4- قیمت داخلی روغنهای ترانسفورماتور 5-4-1- قیمت محصولات تولید داخلی 5-4-2- قیمت محصولات خارجی موجود در بازار 5-5- قیمت جهانی روغن ترانسفورماتور منابع   29 تصفیه روغن روغن ترانسفورماتور تصفیه روغن ترانسفورماتور احیای شیمیایی روغن عایق الکتریکی و یک سیال خنک کننده طراحی واحد تصفیه روغن ترانسفورماتور با ظرفیت 2 تن در سال دانلود پروژه کارشناسی صنایع غذایی
 • 31 پاورپوینت اجرای تریاژ بیمارستانی و اهداف آن پزشکی
 • دانلود پاورپوینت اجرای تریاژ بیمارستانی و اهداف آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 64/58 کیلوبایت صفحه 31 فرمت ppt 15000 پاورپوینت اجرای تریاژ بیمارستانی و…

 • 22 دانلود پاورپوینت فلسفه سیستم تولید ناب مدیریت
 • دانلود دانلود پاورپوینت فلسفه سیستم تولید ناب دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 4/58 مگابایت صفحه 22 فرمت pptx 12000 دانلود پاورپوینت فلسفه سیستم تولید ناب…

 • 91 پروپوزال و طرح تفصیلی بررسی تاثیر استرس بر میزان خطای انسانی در بین کارمندان مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد مدیریت
 • دانلود پروپوزال و طرح تفصیلی بررسی تاثیر استرس بر میزان خطای انسانی در بین کارمندان مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 190…

 • 121 جزوه ریخته گری فلزات فنی و مهندسی
 • دانلود جزوه ریخته گری فلزات دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فنی و مهندسی حجم 6/24 مگابایت صفحه 121 فرمت pdf 4000 جزوه ریخته گری فلزات جزوه ریخته…

 • 20 پاورپوینت معرفی رنزو پيانو - معمار معاصر معماری
 • دانلود پاورپوینت معرفی رنزو پيانو - معمار معاصر دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 722/43 کیلوبایت صفحه 20 فرمت pptx 9000 پاورپوینت معرفی رنزو پيانو -…

 • 151 زندگینامه ی زنان شاعر اندلس و بررسی ویژگیها و مضامین شعری آنها تاریخ و ادبیات
 • دانلود زندگینامه ی زنان شاعر اندلس و بررسی ویژگیها و مضامین شعری آنها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تاریخ و ادبیات حجم 275 بایت صفحه 151 فرمت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *