146 دولت الکترونیک ، بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق آن و نقش دولت الكترونیك در آموزش و پرورش رشته فناوری اطلاعات (IT)

دانلود دولت الکترونیک ، بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق آن و نقش دولت الكترونیك در آموزش و پرورش

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # رشته فناوری اطلاعات (IT) حجم 400 بایت صفحه 146 فرمت doc 145000 دولت الکترونیک ، بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق آن و نقش دولت الكترونیك در آموزش و پرورش در این پایان نامه دولت الکترونیک و بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق آن و نقش دولت الكترونیك در آموزش و پرورش را در سه بخش مورد کنکاش قرار می دهیم پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت،آی تی و توسعه فناوری با عنوان دولت الکترونیک ، بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق آن و نقش دولت الكترونیك در آموزش و پرورش     چكیده: آغاز اصلاحات ساختاری در كشور در جهت كاهش كاغذ بازی و بهبود شیوه انجام امور اداری، اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نتیجه آن، دولت الكترونیك را، بیش‌ازپیش نمایان می كند. دولت الكترونیك یكی از پرقدرت‌ترین فناوری در عرصه جهانی است كه با تاثیر گذاشتن بر روش‌زندگی، كار، آموزش افراد و ارتباطات میان فردی ،مشكلات نارضایتی  را حل كرده است. این تغییرات آموزش و پرورش را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. دولت الكترونیك استفاده و کاربرد آسان از فناوری اطلاعات در جهت ارائه خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتریان در طول هفته و در طول 24 ساعت شبانه روز می‌باشد.در این پایان نامه دولت الکترونیک و بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق آن و نقش دولت الكترونیك در آموزش و پرورش را در سه بخش مورد کنکاش قرار می دهیم.       کلمات کلیدی: اینترنت آموزش‌وپرورش دولت‌الكترونیك فناوری‌اطلاعات‌و‌ارتباطات     تاریخچه پیدایش دولت الکترونیک به نظر می‌رسد که واژه دولت الکترونیک برای اولین بار در ایالت متحده ودر سال 1995 بکار گرفته شد(هكز و بایلور ، 27 : 243). اما هنگامی که وزارت دفاع ایالت متحده در دهه196 اینترنت را به عنوان شبکه ارتباطی برای دفاع از اهداف پژوهشی ابداع کرد، هیچ کس در آن زمان تصور نمی‌کرد که اینترنت چگونه خواهد توانست در سه قرن آینده جوامع را متحول کند. امروزه اینترنت بخشی از زندگی روزمره تقریباً4 میلیون نفر انسان در سراسر جهان می‌باشد(استفیچر ، 22 :3). در دهه 198 که کامپیوتر شخصی ارائه گردید، مدیران دولتی با سیستم فناوری اطلاعات شخصی مواجه شدند و بنابراین دوره جدیدی از کاربری فناوری اطلاعات در دولت بوجود آمد. از این موقع به بعد، مدیریت فناوری در دستگاه‌های دولتی نا متمرکز گردید. در طول این تمرکز زدایی، این حقیقت مشخص گردید که موضوع فناوری اطلاعات بایستی به صورت متمرکز و یگپارچه در کانون توجه فعالیت‌های دولت قرار گیرد(ییلدیز ، 27: 467).    فناوری پست‌الکترونیکی و گروه خبری  از اواسط دهه 198به منظور توسعه شبکه گسترده جهانی ایجاد گردید. همچنین در اوایل دهه 199 فناوری جستجوی وب نیز پا به عرصه ظهور گذاشت. در دهه 199، اینترنت به تدریج تبدیل به کارایی هزینه و عاملی سهل الوصول برای سازمان‌ها به منظور ارتباط مستقیم با شهروندان و ارائه حجم بالای اطلاعات به مردم گردید(استفیچر  ،28: 8).هم‌چنین اولین وب‌سایت دولتی در سال 2 توسط دولت آمریکا و با نشانی” فرست گاو ” راه‌اندازی شد تا شهروندان از طریق آن بتوانند نظرات و پیشنهادات خود را در مورد شیوه ارایه خدمات توسط دولت امریکا مطرح نمایند(گاسكوس ، 21: 13).         فهرست مطالب   دولت الکترونیک و بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق آن و نقش دولت الكترونیك در آموزش و پرورش ‌ب چكیده ‌أ واژگان‌كلیدی: ‌أ   بخش اول: ادبیات تحقیق 2 2-1-1 مقدمه 2 2-1-2 تاریخچه پیدایش دولت الکترونیک 3 2-1-3 تعاریف عملیاتی: 6 2-1-4 عناصر موثر در آمادگی الكترونیكی: 13 2 -1-5 سیر تکاملی مدل‌های دولت الکترونیک 14 جدول2-1: مختصات مدل تحول دولت الكترونیك(كیم،27 :8). 16 2-1-6 چارچوب تجزیه و تحلیل دولت الکترونیک 16 جدول 2-2: چارچوب تجزیه وتحلیل دولت الکترئونیک(آیبید، 27 :7). 17 2-1-7 محیطی جهت ایجاد دولت الکترونیک 19 جدول2-3: توصیف سیستم ها و برنامه های كاربردی و بیان ویژگی آنها(آیبید، 27: 1-15). 24 2-1-8 دیدگاه های مختلف در مورد دولت الکترونیک 25 2-1-9 رویكردهای دولت الكترونیك 26 2-1-1 ضرورت و منافع راه اندازی دولت الکترونیک 28 2-1-11 پیش‌نیازهای ایجاد دولت الکترونیک 33 2-1-12 اهمیت ایجاد دولت الکترونیک 34 2-1-13 عوامل موثر در اجرای موفق دولت الکترونیک: 35 2-1-14 موانع ایجاد دولت الکترونیک و چالش های آن 37 2-1-15 تغییرات ایجادشده در دولت 4 2-1-16 اهداف دولت الکترونیک 42 2-1-17 اثرات دولت الكترونیك بر مدیریت و سازمان 43 2-1-18 گامهای لازم به منظور ایجاد یك دولت الكترونیكی موفق 46 2-1-19 عوامل ایجاد دولت الكترونیك 47 2-1-2 ویژگی‌های دولت الكترونیك 49 2-1-21 ابعاد دولت الكترونیك 5 2-1-22 آسیب‌شناسی دولت الکترونیک 52 2-1-23 ساختار دولت الكترونیك 54 2-1-24 تجارت الكترونیك 55   بخش دوم : پیشینه تحقیق و بررسی مدل ها 59 2-2-1مقدمه: 59 2-2-2پیشینه تحقیق: 6 2-2-2-1تحقیقات داخلی: 6 2-2-2-1-1كتاب: 6 2-2-2-1-2پایان نامه: 63 2-2-2-1-3مقاله: 7 2-2-2-2تحقیقات خارجی: 74 2-2-3بررسی مدل ها: 78 2-2-3- گام های استقرار دولت الكترونیك : 78 جدول2-2-1: كشورها ازنظر جایگاه خود در مراحل دولت الکترونیک  (سازمان‌ملل،26). 81 نمودار2-2-1: مدل لاینه -لی(لاینه- لی،18:21). 83 جدول2-2-2:سایر مدل های مراحل تكاملی دولت الكترونیك 88 2-2-3-2مدل های اطلاع رسانی و ارائه خدمات دولت الكترونیك 88 2-2-3-3 مدل‌های آمادگی الكترونیك و اجرای موفق دولت الكترونیك: 92 نمودار2-2-2:مدل دیویس برای موفقیت دولت‌الكترونیك(دیویس،1989) 93 نمودار2-2-3:مدل EIUبرای آمادگی الكترونیك(فتحیان،1384). 94 جدول2-2-3: خصوصیات مدل سنجش و تحلیل و میزان رشد اینترنت درسراسرجهان (مولا،25) 96 نمودار2-2-5:عوامل موثر بر ارائه موفق خدمات دولت الكترونیك 98 2-2-3-4 مدل موانع ایجاد دولت الكترونیك: 98 نمودار2-2-6:موانع ایجاد دولت الكترونیك با تمركز بر مشكلات تبادل پولی و مالی  (قلی پور،1388). 99   بخش سوم: معرفی جامعه آماری 1 2-3-1مقدمه 1 2-3-2تاریخچه آموزش و پرورش: 11 2-3-2-1تاریخ تحول اداری سازمان آموزش و پرورش ایران: 12 2-3-2-2اداره کنونی امور آموزش و پرورش: 13 2-3-3 تعریف آموزش و پرورش: 14 2-3-4 آموزش الكترونیكی: 15 2-3-5 نقش دولت الكترونیك در آموزش و پرورش 16 2-3-5-1 دولت الكترونیك در آموزش: 16 2-3-5-2 دولت الكترونیك در سازمان آموزش و پرورش: 18 2-3-5-3 دولت الكترونیك در مدارس: 18 2-3-5-4 دولت الكترونیك و دانش آموزان: 18 2-3-5-5 دولت الكترونیك و معلمان: 19 2-3-6 نفش دولت الكترونیك در آموزش و پرورش ایران 11 2-3-7 مسئولیت ها و مهارت های حرفه ای كاركنان آموزش و پرورش 111 2-3-7-1 مدیر: 111 2-3-7-2  معلمان 112 2-3-7-3 كاركنان اداری 113 2-3-8خصوصیات مراكز آموزشی در ارتباط با توسعه ی دولت الكترونیك 114   فهرست منابع 117 فهرست منابع فارسی 117 فهرست منابع انگلیسی 129         145 داناود پایان نامه كارشناسی ارشد با عنوان دولت الکترونیک ، بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق آن و نقش دولت الكترونیك در آموزش و پرورش تاریخچه پیدایش دولت الکترونیک دولت الكترونیك در سازمان آموزش و پرورش سیر تکاملی مدل‌های دولت الکترونیک عناصر موثر در آمادگی الكترونیكی عوامل ایجاد دولت الكترونیك گام های استقرار دولت الكترونیك دولت الكترونیك
 • 76 پاورپوینت مبانی حسابداری حسابداری
 • دانلود پاورپوینت مبانی حسابداری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 220/49 کیلوبایت صفحه 76 فرمت pptx 10000 پاورپوینت مبانی حسابداری دانلود پاورپوینت مبانی حسابداری دانلود پاورپوینت…

 • 40 پاورپوینت آینده پژوهی و روش های آن مدیریت
 • دانلود پاورپوینت آینده پژوهی و روش های آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 74/27 کیلوبایت صفحه 40 فرمت pptx 24000 پاورپوینت آینده پژوهی و روش…

 • 27 دانلود پاورپوینت راهنمای نگارش گزارش مروری ادبیات و زبان فارسی
 • دانلود دانلود پاورپوینت راهنمای نگارش گزارش مروری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # ادبیات و زبان فارسی حجم 427/71 کیلوبایت صفحه 27 فرمت pptx 20000 دانلود پاورپوینت راهنمای…

 • 67 پاورپوینت در مورد اتصالات معماری
 • دانلود پاورپوینت در مورد اتصالات دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 5/69 مگابایت صفحه 67 فرمت ppt 13000 پاورپوینت در مورد اتصالات دانلود پاورپوینت درمورد اتصالات…

 • 32 دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد سود و سیاست های تقسیم آن با فرمت word حسابداری
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد سود و سیاست های تقسیم آن با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 127/56 کیلوبایت صفحه…

 • 115 شکل گیری و نقش سازمانهای مردم نهاد در محیط زیست و رابطه این سازمان با دولت محیط زیست
 • دانلود شکل گیری و نقش سازمانهای مردم نهاد در محیط زیست و رابطه این سازمان با دولت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # محیط زیست حجم 247 بایت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *