141 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی با عنوان سیالات انتقال گرمایی مهندسی نفت و شیمی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی با عنوان سیالات انتقال گرمایی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی نفت و شیمی حجم 4/86 کیلوبایت صفحه 141 فرمت doc 97000 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی با عنوان سیالات انتقال گرمایی سیالات انتقال گرمایی كه به نام نمك‌های مذاب شناخته می‌شوند عبارتند از آن دسته از نمك‌های شیمیایی جامدی كه به بالاتر از نقطه مذاب گرم می‌شوند و دارای دامنة دمایی مایع گسترده‌ای بوده و دارای سایر ویژگیهای مفید برای جابه‌جایی و ذخیره‌سازی گرما هستند پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی با عنوان سیالات انتقال گرمایی   مقدمه: سیالات انتقال گرمایی كه به نام نمك‌های مذاب شناخته می‌شوند عبارتند از آن دسته از نمك‌های شیمیایی جامدی كه به بالاتر از نقطه مذاب گرم می‌شوند و دارای دامنة دمایی مایع گسترده‌ای بوده و دارای سایر ویژگیهای مفید برای جابه‌جایی و ذخیره‌سازی گرما هستند. از دهة 193 به بعد مخلوط‌‌های متنوعی بدین نوع مورداستفاده قرار گرفته است و مخلوطی از نیترات پتاسیم، نیترات سدیم، نیتریت سدیم، به صورت مخلوط تا دمای   ذوب شده و می‌توان از ‌آن‌ها تا دمای   استفاده كرد. این مخلوط دارای پایین‌ترین فرمولاسیون ذوب از بین نمك ها می‌باشد و به نام Hitec معروف می‌باشد كه یك مارك تجاری معروف برای محصولات شیمیایی ساحلی است. (Hitec به وسیله دوپونت ایجاد شد و اخیراً در اختیار مالكیت شركت اُلین می‌باشد. این تركیب وتركیبات مشابه به نام نمك‌های انتقال گرمایی خوانده می‌شوند (HTS). طراحی HTS به نحوی است كه می‌تواند با سایر فرمولاسیون‌ها استفاده شود، حتی با فرمولاسیون‌هایی كه از نظر تركیب شیمیایی با Hitec ناسازگار هستند. با این وجود Hitec اشاره به فرمولاسیون نوع Hitec در بقیة تركیبات دارد.   مخلوط نمكی 6/4 درصد وزنی نیترات سدیم و نیترات پتاسیم می‌تواند در صورتی كه نقطه ذوب پایین‌تری از HTS را بتواند احیاء كند مورد استفاده قرار گیرد. و برای به‌دست آوردن پایداری گرمایی بالاتر و هزینه پایین‌تر مورد استفاده قرار گیرد. نقطه ذوب آن» از 432 درجه به   افزایش یافته است و می‌تواند تا   مورد استفاده قرار گیرد. این نمك دارای آزمون‌های گسترده‌ای برای بكارگیری در نیروگاه‌های خورشیدی می‌باشد. مخلوط‌های نمكی دارای نقطه ذوب گسترده‌ای تا   می‌باشند و اغلب به نام مخلوط‌های نمكی كششی خوانده می‌شوند كه ما در اینجا به آن‌ها مخلوط‌های نمكی كششی اوتكتیكی می‌گوییم.       کلمات کلیدی: سیالات نمك‌های مذاب محیط انتقال گرما سیالات انتقال گرمایی سیستم‌های مبدل گرمایی سیالات انتقال گرمای ارگانیك (آلی)       فهرست مطالب   فصل اول :آب و آب نمک به عنوان محیط انتقال گرما 5 1-1- آب 6 مزیت‌ها: 6 ویژگیهای فیزیکی 7 جدول 1-1: دماها و فشارهای اشباع برای بخار 1 محددیت‌ها 11 جدول 2-1: مشكلات عمومی ایجاد شده به وسیله ناخالصی‌ها در آب 12 جدول 3-1: عوامل ایجاد رسوب برای آب‌ها با كیفیت‌های مختلف 13 ویژگیهای فیزیکی: 16 شكل 2-1: ویژگی‌های فیزیكی آب محلول 17 رفتار ترمودینامیک 17 شكل 5-1: گرمای ویژة آب و بخارشكل 6-1 قابلیت هدایت گرمایی آب و بخار 19 جدول 7-1: ویسكوزیته آب و بخار 2 سیستم‌های یک طرفه: 21 سیستم‌های سیرکوله مجدد باز (تبخیری): 22 سیستم سیرکوله مجدد بسته (غیر تبخیری) 23 سیستم‌های گرمایشی بخار 25 جدول 1-1: ویژگی‌های شورآب 33 شور آبهای «طبیعی»: 36   فصل 2: تصفیه آب در سیستم‌های مبدل گرمایی 38 1-2- انواع سیستم‌های مبدل گرمای آبی 38 2-2 خوردگی و رسوب گذاری 4 شكل 1-2: سیستم‌هی آب خنك (a) یك طرفه؛ (b) گردش مجدد باز؛ (c) گردش مجدد بسته 41 واکنش خوردگی: 41 خوردگی عمومی و حمله یکنواخت: 43 خوردگی گالوانیکی: 43 شكل 3-2: اثر غلظت كلسیم بر خوردگی كلی فولاد كربنه 45 عوامل دخیر در خوردگی 46 اثر دما 49 جامدات معلق 5 اثر PH 51 اثر نمك‌های محلول 52 رسوب پولكی 55 كربنات كلسیم 56 سولفات كلسیم 58 شكل 4-2: انحلال‌پذیری سولفات كلسیم 59 ارتوفسفات كلسیم 6 پولك‌های سیلیكاته 61 رسوبات بیولوژیكی 63 جدول 2-2: راهنمای انتخاب آفت‌كش‌ها 68 جدول 3-2: بازدارنده‌ها برای كنترل خوردگی 72 جدول 3-2: بازدارنده‌ها برای كنترل خوردگی 73   فصل 3:گاز‌های متداول به عنوان سیالات انتقال گرمایی 74 1-3 ویژگی‌های گازهای متداول در فشار  اتمسفری 75 2-3 روابط عملكردی ویژگی‌های گاز با دما در فشار اتمسفری 75 جدول 1-3: ویژگی‌های گرمایی هوادر فشار اتمسفری 77 جدول 2-3: ویژگی‌های گرمایی آمونیاك در فشار اتمسفری 77 دانسیته 78 گرمای خاص در فشار ثابت 78 3-3 اثر فشار بر ویژگی‌های گرمایی 78 جدول 4-3: ویژگی‌های گرمایی دی‌اكسید كربن در فشار اتمسفری 79 ویسكوزیته 8 دانسیته: 8 جدول5-3: ویژگی‌های گرمایی هلیوم در فشار اتمسفری 82 جدول 6-3: ویژگی‌های گرمایی هیدروژن در فشار اتمسفری 82 قابلیت هدایت گرمایی 83 میزان شارش ثابت ظرفیت گرمایی 84 اتنقال گرمای هم‌رفت طبیعی 88 6-3 ویژگی‌‌های هوای مرطوب 9 ویژگی‌های ترمودینامیكی 93 ویژگی‌های جابه‌جایی 94   فصل 4:سیالات انتقال گرمای ارگانیك (آلی) 1 مقایسه سیالات مختلف انتقال گرما 1 دامنه دمایی فرایند 11 فشار بخار 14 اشتعال‌پذیری 15 مسائل زیست‌محیطی و سمیّت 16 قابلیت پمپ‌شدن و راندمان مهندسی 16 ویژگی‌‌های مهندسی 18 2-4 پایداری گرمایی سیال 19 دلایل تجزیه 19 111 چگونه شرایط كاری بر پایداری گرمایی تأثیرمی‌گذارد؟ 112 چگونه پایداری گرمایی اندازه‌گیری می‌شود؟ 113 آزمون آمپول استاتیك 113 آزمون حلقة گردش تحمیلی 115 اعتبار آزمون 116 118 ارزیابی میزان تجزیه سیستم و هزینه‌های كاری سیال 119 12 اثرات آلودگی بر پایداری گرمایی 121 اكسیژن 121 عوامل اكسیدكننده 121 سایر مواد ارگانیك 122 3-4 ارزیابی مهندسی 122 ضرایب ورقه‌ای نسبی 122 مسائل ویژة مبدل گرمایی برای دماهای پایین فرایند 123 افت فشار سیال 124 4-4 مسائل كلی در رابطه با انتخاب سیال 124   فصل 5:نمك‌های مذاب 126 هشدار: 128 1-5 ویژگی‌های فیزیكی 129 2-5 ویژگی‌های شیمیایی 131 3-5 سازگاری مواد 135 4-5 طراحی و ساخت 136 5-5 بار نمكی 138 6-5 نگهداری نمك 139 ترجمه جداول و شكل‌ها (از فصل 1 تا فصل 5) 14 شیمیایی 14 فیزیكی 141     97 گاز‌های متداول به عنوان سیالات انتقال گرمایی سیالات نمك‌های مذاب آب و آب نمک به عنوان محیط انتقال گرما سیالات انتقال گرمایی سیستم‌های مبدل گرمایی سیالات انتقال گرمای ارگانیك (آلی) دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی با عنوان سیالات انتقال گرمایی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی خرید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی سیستم
 • 84 پروپوزال ارائه مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه با الگوی تلفیقی کارت امتیازی متوازن و مدل تاپسیس TOPSIS بیمه
 • دانلود پروپوزال ارائه مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه با الگوی تلفیقی کارت امتیازی متوازن و مدل تاپسیس TOPSIS دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # بیمه حجم 181/18 کیلوبایت…

 • 40 پاورپوینت داده کاوی الگوهای تکرارشونده در جريان داده‌ ها کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت داده کاوی الگوهای تکرارشونده در جريان داده‌ ها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 75/07 کیلوبایت صفحه 40 فرمت pptx 15500 پاورپوینت…

 • 38 دانلود تحقیق در مورد واقعیت درمانی و فرایند آن  docx روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود تحقیق در مورد واقعیت درمانی و فرایند آن  docx دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 75/73 کیلوبایت صفحه 38 فرمت docx…

 • 58 پاورپوينت بیمه کارگری مدیریت
 • دانلود پاورپوينت بیمه کارگری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 642/25 کیلوبایت صفحه 58 فرمت pptx 14000 پاورپوينت بیمه کارگری دانلود پاورپوينت بیمه کارگری دانلود پاورپوينت…

 • 18 پاورپوینت تطبیق معماری محصول با طراحی زنجیره تامین مدیریت
 • دانلود پاورپوینت تطبیق معماری محصول با طراحی زنجیره تامین دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/11 مگابایت صفحه 18 فرمت pptx 22000 پاورپوینت تطبیق معماری محصول…

 • 102 رابطه سازگاری زناشویی و سبك فرزندپروری والدین با سلامت عمومی فرزندان روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود رابطه سازگاری زناشویی و سبك فرزندپروری والدین با سلامت عمومی فرزندان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 166 بایت صفحه 102 فرمت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *