141 رساله دکترای رشته پزشکی با عنوان تولید، خالص‌سازی، تعیین ساختمان و بررسی اثرات سمیت سلولی پیگمان تولید شده توسط سویه سراشیا مارسه‌سنس PTCC 1111 پزشکی

دانلود رساله دکترای رشته پزشکی با عنوان تولید، خالص‌سازی، تعیین ساختمان و بررسی اثرات سمیت سلولی پیگمان تولید شده توسط سویه سراشیا مارسه‌سنس PTCC 1111

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 7/35 کیلوبایت صفحه 141 فرمت doc 175000 رساله دکترای رشته پزشکی با عنوان تولید، خالص‌سازی، تعیین ساختمان و بررسی اثرات سمیت سلولی پیگمان تولید شده توسط سویه سراشیا مارسه‌سنس PTCC 1111 سراشیا مارسه سنس یك باسیل گرم منفی از خانواده بزرگ انتروباكتریاسه می‌باشد، كه با توجه به تولید سه آنزیم خاص شامل DNAase، Lipase و gelatinase از سایر گونه‌ها تشخیص داده می‌شود رساله دکترای رشته پزشکی با عنوان تولید، خالص‌سازی، تعیین ساختمان و بررسی اثرات سمیت سلولی پیگمان تولید شده توسط سویه سراشیا مارسه‌سنس PTCC 1111    خلاصه فارسی : سراشیا مارسه سنس یك باسیل گرم منفی از خانواده بزرگ انتروباكتریاسه می‌باشد، كه با توجه به تولید سه آنزیم خاص شامل DNAase، Lipase و gelatinase از سایر گونه‌ها تشخیص داده می‌شود. ویژگی دیگر این باكتری تولید یك پیگمان قرمز رنگ درون سلولی به نام prodigiosin می‌باشد. این پیگمان به دلیل داشتن اثرات ضدقارچی، ضد باكتریایی و ضد پروتوزوآیی به عنوان یك داروی پر آتیه مطرح می‌باشد. امروزه انواع بدخیمی‌ها و سرطان‌ها از علل شایع مرگ و میر در سراسر دنیا می‌باشند كه درمان آنها نیز تا به حال موفقیت آمیز نبوده است. یكی از مشكلات علم پزشكی شكست دارو درمانی در درمان سرطان است، این شكست می‌تواند به دلیل عدم تحمل دارو از طرف بیمار، عوارض شیمی درمانی و یا بروز مقاومت دارویی باشد.    بر این اساس و همچنین به علت پیامدهای اجتماعی سرطان، جامعه پزشكی امروزه به دنبال شناسایی تارگت‌های جدید و تركیباتی با سمیت كمتر و اثر بخشی بیشتر نسبت به عوامل شیمی درمانی كه در حال حاضر استفاده می‌شود می‌باشند و از آنجایی كه با استفاده از میكروارگانیسم‌ها می‌توان به داروهای ضد سرطان با اثرات اختصاصی‌تر و سمیت كمتر برای انسان دست یافت كه روش‌های تولید آنها نیز مقرون به صرفه می‌باشد، لذا هدف از این پایان نامه تولید، خالص‌سازی، تعیین ساختمان و بررسی اثرات سمیت سلولی پیگمان تولید شده توسط سویه سراشیا مارسه‌سنس PTCC 1111  می‌باشد.     به منظور تولید پیگمان، باكتری در محیط نوترینت براث كشت داده شد و به مدت 5 روز در دمای  28، گرمخانه گذاری گردید. سپس محیط كشت سانتریفوژ شد و پیگمان با استفاده از اتانول اسیدی از داخل سلول‌ها استخراج گردید. به منظور خالص‌سازی پیگمان از كروماتوگرافی ستونی استفاده شد. با استفاده از طیف   و LC/MS مشخص شد كه این پیگمان یك تركیب تری پیرولی با اسكلت pyrrolypyrromethen و یك گروه متوكسی در موقعیت 4 و  وزن مولكولی Da 323 می‌باشد.آزمایشات سمیت سلولی بر روی دو رده سلولی HT29 و T47D با استفاده از آزمون MTT انجام شد و مشخص شد كه Prodigiosin بر روی هر دو رده سلولی HT29 و T47D اثر مهار كنندگی رشد قابل قبولی داشته كه این اثر مهاركنندگی، اثری وابسته به غلظت و زمان بوده و با افزایش غلظت و مدت زمان مجاورت، این اثر افزایش می‌یابد. لازم به ذكر است كه اثر مهار كنندگی رشد prodigiosin بر روی سلول‌های HT29 به طور مشهودی بیشتر از سلول‌های T47D بوده است. با توجه به نتایج به دست آمده چنین به نظر می‌رسد كه prodigiosin این پتانسیل را دارد كه برای طراحی داروهای ضد سرطان جدید مورد مطالعه قرار گیرد.        کلمات کلیدی: پیگمان سرطان prodigiosin سمیت سلولی محیط نوترینت براث كروماتوگرافی ستونی سویه سراشیا مارسه‌سنس PTCC 1111            1-1- اهمیت مسأله بیماری سرطان یکی از معضلات اصلی طب کنونی و از علل عمده مرگ و میر در جهان است. لذا با توجه به گسترش انواع سرطان ها در جوامع بشری امروزی، شناسایی تارگت های جدید و طراحی و توسعه عوامل شیمی درمانی اختصاصی تر دو هدف بسیار مهم در تحقیقات به منظور یافتن داروهای ضد سرطان با اثر بخشی بیشتر و سمیت کمتر می باشد.یک خانواده از پیگمان های قرمز رنگ توسط گروهی از باکتری ها از جمله سراشیا مارسه سنس تولید می شود که اخیراً اثرات بیولوژیکی مختلفی مانند اثرات ضد باکتریایی، ضد قارچی، ضد پروتوزوآیی و سمیت سلولی بر روی برخی از رده های سلول های سرطانی مانند سرطان کولون، پستان ،ریه و … برای آنها گزارش شده است (1).    تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که این پیگمان ها باعث افزایش مرگ سلولی به صورت اختصاصی (آپاپتوز) در سلول های سرطانی می شوند، در حالی که هیچ گونه سمیت بارزی روی سلول های غیر بدخیم ندارند. با توجه به خصوصیات ضد سرطانی این خانواده انستیتو ملی سرطان (NCI) هم اثرات سایتوتوکسیک ترکیبات طبیعی این خانواده را تایید کرده است(2).از آنجایی که با استفاده از میکروارگانیسم ها می توان به داروهای ضد سرطانی با اثرات اختصاصی تر و سمیت کمتر برای انسان دست یافت که روش های تولید آنها نیز مقرون به صرفه می باشد لذا تولید، خالص سازی و تعیین ساختمان پیگمان تولید شده توسط سویه سراشیا مارسه- سنس1111   PTCCکه بومی ایران می باشد و بررسی اثرات سمیت سلولی آن بر روی برخی  رده های سلول های سرطانی به منظور توسعه داروهایی با پتانسیل بالای درمان سرطان از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار می باشد.       فهرست مطالب خلاصه فارسی 3 فصل اول 6 کلیات 6   فصل اول : کلیات 6 1-1- اهمیت مسأله 6 1-2- بیان مسأله 9 1-3- اهمیت موضوع 11   فصل دوم:بررسی متون و مطالعات دیگران در این زمینه 13 2-1- با سیل های گرم منفی روده ای (انتروباکتریاسه) 13 2-1-2- طبقه بندی 14 2-1-3- اهمیت انتروباکتریاسه 15 2-1-4- مورفولوژی و شناسایی 16 2-1-5- صفات کشت 16 2-1-6- صفات بیوشیمیایی 18 جدول 2-1 صفات بیوشیمیایی در جنس های مهم از خانواده انتروباکتریاسه 18 2-1-7- ساختمان آنتی ژنی 19 شکل 2-1 – اجزای آنتی ژنی در انتروباکتریاسه 19 2-1-8- کلی سین ها (باکتریوسین ها) 19 2-1-9- بیماری های ایجاد شده توسط انتروباکتریاسه هایی غیر از سالمونلا و شیگلا 2 2-2- سراشیا مارسه سنس(Serratia marcescens) 21 2-2-1- خصوصیات ظاهری 21 شکل 2-2- باسیل های گرم منفی سراشیا مارسه سنس 24 شکل 2-3- تصویر میکروسکوپ الکترونی سراشیا مارسه سنس 24 2-2- 3- خصوصیات کشت 24 شکل 2-4- تولید پیگمان قرمز رنگ توسط سراشیا مارسه سنس در محیط کشت آگاردار 25 2-2-4- خواص بیوشیمیایی 25 2-2-6- بیوسنتز پیگمان توسط سراشیا مارسه سنس 26 2-3- عوامل موثر بر تولید پیگمان توسط سراشیامارسه سنس 31 2-3-1- دما 32 2-3-2- شرایط روشنایی : 33 2-3-3- حضور آنتی بیوتیک ها 34 2-3-4-2- منبع کربن 35 نمودار 2-3- تجمع پیگمان توسط سراشیامارسه سنس در محیط حاوی : گلیسیرول (-) و استات (●) 36 2-3-4-3- فسفات معدنی 38 2-3-5- فعالیت تنفسی 39 2-4- خصوصیات پیگمان تولید شده توسط سراشیا مارسه سنس 39 2-5- سرطان 42 2-5-2- تعریف سرطان 43 2-5-3- نامگذاری سرطان 44 2-5-4- چرخه سلولی 44 2-5-5- علل سرطان 47 2-5-6- روش های درمان سرطان 47 2-5-6-1- شیمی درمانی 47 2-5-6-1-1- داروهای ضد سرطان (آنتی نئوپلاستیک) 48 2-5-7- مقاومت در برابر داروهای سایتوتوکسیک 49 2-5-8- روش های غربال کردن داروهای ضد سرطانی 5 2-6- کلیات کشت سلول 52 2-6-1- مزایا و معایب کشت سلولی 52 2-6-2- آزمایش های بررسی رشد و سمیت سلولی 53 2-6-2-1- احیای رنگ های تترازولیوم 55 2-6-2-2 آزمون MTT 55 2-6-2-3- Trypan blue exclusion test 6 2-6-3- تجهیزات آزمایشگاه کشت سلولی 61   فصل سوم : مواد و روش‌ها 65 3-1- دستگاه‌ها و مواد مورد نیاز جهت تولید، استخراج، خالص‌سازی و تعیین ساختمان پیگمان 65 3-1-1- دستگاه‌ها 65 3-1-2- مواد و محیط های كشت 66 3-1-2-1- مواد شیمیایی 66 3-1-2-2- محیط‌های كشت 67 3-1-3- میكروارگانیسم 67 3-2-1- كشت و فعال‌سازی باكتری 67 3-2-2- كشت باكتری در محیط كشت نوترینت براث و گرمخانه‌گذاری در شرایط مناسب جهت تولید پیگمان 68 3-2-3- جداسازی سلول‌های باكتری از محیط كشت و استخراج پیگمان با استفاده از حلال آلی 68 3-2-3-1- روش قلیایی جهت استخراج پیگمان 68 3-2-3-2- روش اسیدی جهت استخراج پیگمان 69 3-2-4- بررسی خلوص پیگمان استخراج شده به كمك كروماتوگرافی لایه نازك (TLC) 7 3-2-4-1- سیستم حلال مناسب جهت TLC 7 3-2-4-2- ظاهر كردن و مشاهده لكه‌ها 71 3-2-5- خالص‌سازی پیگمان استخراج شده از سلول‌های باكتری 71 3-2-5-1- جداسازی فازها با استفاده از قیف دکانتور 71 3-2-6- بررسی خلوص پیگمان خارج شده از ستون 74 3-2-7- تعیین ساختمان پیگمان خالص شده با روش‌های دستگاهی 74 3-2-7-1- طیف سنجی مرئی و ماوراء بنفش 75 Resonance(NMR) Nuclear Magnetic 76 3-3- وسایل، مواد و دستگاه‌های مورد نیاز جهت انجام آزمایشات كشت سلولی 79 3-4- آماده‌سازی محلول‌ها جهت كشت سلولی 82 3-4-1- آماده‌سازی محیط كشت 82 جدول 3-1 : اجزای محیط كشت RPMI-164 84 3-4-2- آماده سازی سرم جنین گاوی (FBS) 85 جدول 3-2 : اجزاء اصلی سرم (FBS) 86 جدول 3-3 : دیگر اجزاء ضروری سرم برای حیات و رشد سلولی در محیط خارج از بدن (6) 87 3-4-3- آماده سازی محلول‌های پنی سیلین G و استرپتومایسین 87 3-4-4- آماده‌سازی بافر PBS 88 3-4-5- آماده‌سازی رنگ تریپان بلو 89 3-4-6- آماده سازی محلول x1 تریپسین- EDTA 89 3-4-7- آماده‌سازی محلول MTT 9 3-4-8- آماده سازی رقت‌های دوكسوروبیسین 9 3-4-9- آماده‌سازی رقت‌های مختلف از نمونه پیگمان تخلیص شده 9 3-6- تعویض محیط كشت 92 3-7- پاساژ سلولی 93 3-8-1- توضیحاتی در مورد تانك ازت 98 3-9- شمارش مستقیم سلول‌ها به روش Trypan Blue Dye Exclusion 98 3-11- آزمایشات انجام شده 13 3-11-1- بررسی اثر غلظت‌های مختلف prodigiosin در مقایسه با دوكسوروبیسین بر رشد سلول‌های HT 29 در مدت 2، 3 و 4 روز مجاورت 13 3-11-2- بررسی اثر غلظت‌های مختلف prodigiosin در مقایسه با دوكسوروبیسین بر رشد سلول های T47D در مدت 2، 3 و 4 روز مجاورت 15   فصل چهارم : نتایج 16 4-1- تعیین ساختمان پیگمان خالص شده 16 4-1-1- طیف جذبی مرئی و ماوراء بنفش prodigiosin 16 شكل 4-2- ساختار prodigiosin 19 4-1-3- طیف LC/MS/MS ، prodigiosin 19 شكل 4-3- شكست های مولكول prodigiosin 11 4-2- نتایج كشت سلولی 11 4-2-1- بررسی اثر غلظت‌های مختلف prodigiosin در مقایسه با دوكسوروبیسین بر رشد سلول‌های HT29 در مدت 2، 3 و 4 روز مجاورت 111 نمودار 4-1- اثر غلظت های مختلف Prodigrosin در مقایسه با دوکسوروبیسین بر رشد سلول های HT29 در مدت 2، 3 و 4 روز مجاورت 112 نمودار 4-2- اثر غلظت های مختلف Prodigrosin در مقایسه با دوکسوروبیسین بر رشد سلول های T47D در مدت 2، 3 و 4 روز مجاورت 114   فصل پنجم:  بحث و نتیجه گیری 116 Abstract 124 منابع: 125 ضمایم 133   175 سمیت سلولی پیگمان سویه سراشیا مارسه‌سنس بیوسنتز پیگمان توسط سراشیا مارسه سنس عوامل موثر بر تولید پیگمان توسط سراشیامارسه سنس آزمایش های بررسی رشد و سمیت سلولی صفات بیوشیمیایی در جنس انتروباکتریاسه دانلود رساله دکترای رشته پزشکی
 • 30 بررسی علل تاثیرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانک تجارت حسابداری
 • دانلود بررسی علل تاثیرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانک تجارت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 337 بایت صفحه 30 فرمت pdf 12000 بررسی علل تاثیرگذار…

 • 19 دانلود چارچوب و مبانی نظری نوجوانی و رشد اجتماعی در این دوره با فرمت word روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری نوجوانی و رشد اجتماعی در این دوره با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 35/91…

 • 249 پاورپوینت اصول مهندسی اینترنت کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت اصول مهندسی اینترنت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 2/28 مگابایت صفحه 249 فرمت pptx 18000 پاورپوینت اصول مهندسی اینترنت پاورپوینت اصول…

 • 67 جایگاه مدیریت برند در چارت سازمان مدیریت
 • دانلود جایگاه مدیریت برند در چارت سازمان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 175 کیلوبایت صفحه 67 فرمت docx 24000 جایگاه مدیریت برند در چارت سازمان…

 • 107 پاورپوینت معرفی سدهای ایران - قسمت چهارم عمران
 • دانلود پاورپوینت معرفی سدهای ایران - قسمت چهارم دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # عمران حجم 6/82 مگابایت صفحه 107 فرمت pptx 20000 پاورپوینت معرفی سدهای ایران -…

 • 18 دانلود تحقیق هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی يادگیرنده با فرمت ورد مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی يادگیرنده با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 135/95 کیلوبایت صفحه 18 فرمت docx 9000 دانلود…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *